Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -6- Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt www.egitimfakultesi.net.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -6- Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt www.egitimfakultesi.net."— Sunum transkripti:

1 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -6- Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

2 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 SUNU İÇERİĞİ BİR ÖLÇME ARACINDA BULUNMASI GEREKEN TEKNİK ÖZELLİKLER * * Güvenirlik ve Geçerlik Arasındaki İlişki 3-KULLANIŞLILIK 3- KULLANIŞLILIK Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

3 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ * Güvenirlik, geçerlik için ön koşuldur.Güvenirliği etkiyelen her şey doğrudan ya da dolaylı olarak geçerliği de etkiler. * Bir ölçme işleminde geçerlik “ne ölçülecek?” güvenirlik ise “nasıl ölçülecek?” sorusunun cevabını inceler. Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

4 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 * Hataların tümü testin geçerliğini düşürür. Fakat güvenirlik tesadüfi hatalardan güvenirlik, sabit ve sistematik hatalardan etkilenmeyip sadece tesadüfi hatalardan etkilenir. Çünkü sabit ve sistematik hataların kaynağı ve miktarı belli olduğundan meydana getirdikleri etkiler giderilebilir. Fakat tesadüfi hataların kaynağı ve miktarını bilemediğimizden bu mümkün değildir. * Şans başarısı ve kopya hem geçerliği hem de güvenirliği etkiler. Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

5 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 * Bir testin geçerliği onun güvenirliğini sınırlar. (Bir testin geçerlik katsayısı, o testin güvenirlik katsayısının karekök değerini geçemez. Örn; güvenirliği 0,64 ise geçerliği en çok 0,80 olabilir) * Bir öğretmenin her yıl aynı soruları sorması öncelikle geçerliği düşürür. * Geçerli olan bir araç güvenilir sonuçlar verir fakat güvenilir bir araç her zaman geçerli olmayabilir. Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

6 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Güvenilir Ancak Geçerli Olmayan Test Sonucu ( Tutarlı ancak hatalı ölçüm ) Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

7 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Hem Geçerliği Hem de Güvenirliği Yüksek Test Sonucu (Hem doğru hem de tutarlı ölçüm) Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

8 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Hem Geçerliği Hem de Güvenirliği Düşük Test Sonucu (Hem tutarsız hem de hatalı ölçüm) Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

9 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

10 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 * Ekonomi * Hazırlama süresi * Uygulama süresi * Hazırlayıcı ve uygulayıcıların nitelikleri * Cevaplayıcının nitelikleri * Uygulama kolaylıkları * Puanlama kolaylıkları * Puanları yorumlama kolaylıkları Bir aracın kullanışlılığını artıran önlemler, dolaylı olarak onun güvenirlik ve geçerliğini KULLANIŞLILIK Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

11 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

12 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

13 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

14 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 KPSS’DE ÇIKMIŞ SORULAR Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

15 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 A) B) C) D) E) Aşağıdakilerden hangisi, birden fazla öğrenme sonucuna dayalı bir değerlendirmede verilecek kararın doğruluğunu artırıcı önlemlerden biri değildir? A) Niteliksel gözlem sonuçlarına daha büyük bir ağırlık verilmesi B) Ağırlıklandırmada, araçların güvenilirliğinin dikkate alınması C) Ağırlıklandırmada, araçların geçerliliğinin dikkate alınması D) Karar vermede kullanılacak ölçütün eldeki ölçme sonuçları cinsinden ifade edilmesi E) Amaca uygun nitelikli bir ölçütten yararlanılması Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

16 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 A)Niteliksel gözlem sonuçlarına daha büyük bir ağırlık verilmesi B) C) D) E) Aşağıdakilerden hangisi, birden fazla öğrenme sonucuna dayalı bir değerlendirmede verilecek kararın doğruluğunu artırıcı önlemlerden biri değildir? A) Niteliksel gözlem sonuçlarına daha büyük bir ağırlık verilmesi B) Ağırlıklandırmada, araçların güvenilirliğinin dikkate alınması C) Ağırlıklandırmada, araçların geçerliliğinin dikkate alınması D) Karar vermede kullanılacak ölçütün eldeki ölçme sonuçları cinsinden ifade edilmesi E) Amaca uygun nitelikli bir ölçütten yararlanılması Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

17 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 A) B) C) D) E) "Güvenilirliği yüksek bir test sonucunun geçerliğinin düşük olması" riski, aşağıdaki durumların hangisinde en fazladır? A) Test puanlarının iç tutarlılık katsayısı düşük görünmekte; ancak, test kapsamı yoklamak istenen kritik davranışları içermektedir. B) Test maddelerinin ayırt ediciliği düşük, test kapsamı dar tutulmuş ve uygulama denetim altında tutulamamıştır. C) Test puanlarının standart hatası büyüktür; ancak, testte çok sayıda ve çeşitli konulardan sorular vardır. D) Test puanlarının kararlılığı yüksektir; ancak, test kapsamı ölçülecek davranışları örneklemede yetersiz kalmıştır. E) Test puanları beklenene yakın biçimde dağılmakta, test kapsamı ölçülmek istenen davranışları örnekler görünmektedir Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

18 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 A) B) C) D) Test puanlarının kararlılığı yüksektir; ancak, test kapsamı ölçülecek davranışları örneklemede yetersiz kalmıştır. E) "Güvenilirliği yüksek bir test sonucunun geçerliğinin düşük olması" riski, aşağıdaki durumların hangisinde en fazladır? A) Test puanlarının iç tutarlılık katsayısı düşük görünmekte; ancak, test kapsamı yoklamak istenen kritik davranışları içermektedir. B) Test maddelerinin ayırt ediciliği düşük, test kapsamı dar tutulmuş ve uygulama denetim altında tutulamamıştır. C) Test puanlarının standart hatası büyüktür; ancak, testte çok sayıda ve çeşitli konulardan sorular vardır. D) Test puanlarının kararlılığı yüksektir; ancak, test kapsamı ölçülecek davranışları örneklemede yetersiz kalmıştır. E) Test puanları beklenene yakın biçimde dağılmakta, test kapsamı ölçülmek istenen davranışları örnekler görünmektedir Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

19 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 A) B) C) D) E) Bir öğretmen yalnızca “okuduğunu anlama” becerisini ölçmede kullanılacak bir yazılı sınav hazırlamak istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu sınavdan elde edilecek puanların güvenirliğini ve geçerliğini artırmaz? A) Objektif tipte olmayan sorular için ayrıntılı puanlama anahtarının hazırlanması B) Bir öğrencinin bütün cevaplarının okunması ve sonunda öğrenci hakkındaki izlenimler de dikkate alınarak tümüne birden bir puan verilmesi C) Sınav kâğıtlarının birden fazla puanlayıcı tarafından puanlanarak puanların ortalamasının alınması D) Cevapların aynı puanlayıcı tarafından sıraları değiştirilerek E) Çabuk cevaplanabilen türden çok sayıda soru sorulması Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

20 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 A) B) Bir öğrencinin bütün cevaplarının okunması ve sonunda öğrenci hakkındaki izlenimler de dikkate alınarak tümüne birden bir puan verilmesi C) D) E) Bir öğretmen yalnızca “okuduğunu anlama” becerisini ölçmede kullanılacak bir yazılı sınav hazırlamak istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu sınavdan elde edilecek puanların güvenirliğini ve geçerliğini artırmaz? A) Objektif tipte olmayan sorular için ayrıntılı puanlama anahtarının hazırlanması B) Bir öğrencinin bütün cevaplarının okunması ve sonunda öğrenci hakkındaki izlenimler de dikkate alınarak tümüne birden bir puan verilmesi C) Sınav kâğıtlarının birden fazla puanlayıcı tarafından puanlanarak puanların ortalamasının alınması D) Cevapların aynı puanlayıcı tarafından sıraları değiştirilerek E) Çabuk cevaplanabilen türden çok sayıda soru sorulması Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

21 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 A) B) C) D) E) Ölçme sonucunun hangi özelliği, ağırlıklı ortalama hesaplanırken bu ölçme sonucuna daha büyük ağırlık verilmesi için gerekçe olamaz? A) Kullanışlığı yüksek bir testten elde edilmiş olması B) Standart hatasının küçük olması C) Kapsamının daha geniş olması D) Daha önemli hedeflerle ilgili olması E) Geçerliğinin yüksek olması Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

22 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 A) Kullanışlığı yüksek bir testten elde edilmiş olması B) C) D) E) Ölçme sonucunun hangi özelliği, ağırlıklı ortalama hesaplanırken bu ölçme sonucuna daha büyük ağırlık verilmesi için gerekçe olamaz? A) Kullanışlığı yüksek bir testten elde edilmiş olması B) Standart hatasının küçük olması C) Kapsamının daha geniş olması D) Daha önemli hedeflerle ilgili olması E) Geçerliğinin yüksek olması Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

23 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bir dersteki başarıyı ölçmek için geliştirilmiş beş testle ilgili olarak tablodaki bilgiler elde edilmiştir. Test Güvenirlik Katsayısı YordamaGeçerliğiKapsamGeçerliği Ortalama Güçlük 12345 0,72 0,65 0,83 0,92 0,61 0,45 0,29 0,64 0,18 –0,55 Orta Yüksek Düşük 0,70 0,35 0,58 0,40 0,50 “Bir testin güvenirliğinin yüksek olması, geçerli bir test elde etmek için yeterli değildir.” yargısını desteklemek için hangi testi örnek gösterebilir? A) B)C) D)E) A) 1 B) 2C) 3 D) 4E) 5 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

24 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bir dersteki başarıyı ölçmek için geliştirilmiş beş testle ilgili olarak tablodaki bilgiler elde edilmiştir. Test Güvenirlik Katsayısı YordamaGeçerliğiKapsamGeçerliği Ortalama Güçlük 12345 0,72 0,65 0,83 0,92 0,61 0,45 0,29 0,64 0,18 –0,55 Orta Yüksek Düşük 0,70 0,35 0,58 0,40 0,50 “Bir testin güvenirliğinin yüksek olması, geçerli bir test elde etmek için yeterli değildir.” yargısını desteklemek için hangi testi örnek gösterebilir? A) B)C) D)E) A) 1 B) 2C) 3 D) 4E) 5 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

25 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 A) B) C) D) E) Aşağıda standart sapması ve güvenirlik katsayısı verilen testlerden hangisiyle elde edilen puanların standart hatası en küçüktür? Standart SapmaGüvenirlik Katsayısı A) 20,50 B) 40,50 C) 50,30 D)50,60 E)20,90 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net

26 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 A) B) C) D) E)20,90 Aşağıda standart sapması ve güvenirlik katsayısı verilen testlerden hangisiyle elde edilen puanların standart hatası en küçüktür? Standart SapmaGüvenirlik Katsayısı A) 20,50 B) 40,50 C) 50,30 D)50,60 E)20,90 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.www.egitimfakultesi.net


"Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -6- Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt www.egitimfakultesi.net." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları