Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KBB MUAYENESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KBB MUAYENESİ."— Sunum transkripti:

1 KBB MUAYENESİ

2 Kulak Burun Boğaz ve baş boyun muayenesi bir bütündür.
Kulak Burun Boğaz muayenesinin anlamlı olması yeterli klinik, anatomik bilgi ve tecrübenin yanısıra branşa ait özel aletlerin kullanımı ile mümkündür. Kulak Burun Boğaz ve baş boyun muayenesi bir bütündür. Yansıyan ağrılar(otalji…) Hasta tarafından önemsenmeyen semptonların muayene ile bulgular halinde yakalanması

3 Muayene anamnez ile başlar. Hastanın öyküsü dikkatlice sorgulanır.
Anamnez sırasında hastanın şikayetleri dikkatlice dinlenip, semptomların altı iyice irdelenmeli, varsa hastanın ek hastalıkları sorgulanmalıdır.(HT, DM, KBY, …) Tanı çoğunlukla öykü ile konulup, muayene ve tetkikler ile desteklenir.

4 • Sabit ışık: Elektrik lambası (alın aynası ile)
Hastanın kulak,burun ve boğaz muayenesi için sırasıyla iyi bir ışık kaynağına ve özel enstrümanlara ihtiyaç duyulur. Işık Kaynağı: • Sabit ışık: Elektrik lambası (alın aynası ile) • Mobil: Alın ışığı (Clar aynası) Alın aynası clar

5 Muayede Kullanılan Enstrümanlar
Kulak spekulumları Burun spekulumları Dil basacakları İndirekt larengoskopi aynaları Posterior rinoskopi aynaları Otoskop Küretler Otomikroskop Diyapozonlar (512 Hz,1024 Hz) Düz penset Süngü penset Aspiratör uçları Endoskoplar Krokodil Parasentez bıçağı

6 Hasta muayene koltuğu

7 İndirekt laringoskop Burun spekulumu Rijid laringoskop otoskop
Fiberoptik endoskop otomikroskop otomikroskopi abeslang Burun spekulumu Rijid laringoskop Muayenede kullanılan bazı cerrahi enstrümanlar

8 Burun Muayenesi Burun 3 bölümde muayene edilebilir:
1-Eksternal burun muayenesi 2-Anterior rinoskopi 3-Posterior rinoskopi

9 Eksternal burnun muayenesi:
inspeksiyon: • Konjenital deformiteler: yarıklar, sinüsler • Akkiz deformiteler • Biçim • Şişlik (inflamatuar, kistler, tümörler) • Ülserasyon (travma, neoplastik, infektif) Palpasyon: • Hassasiyet • Krepitasyon • Deformiteler

10 Anterior Rinoskopi 1.Vestibül muayenesi
Bu muayene burun tipini yukarı doğru kaldırarak gerçekleştirilir. Vestibül iç kısmının döşemesini cilt ve dermal ekler (saç, sebaseöz gland, vs.) yapar. Bu deri eklerini etkileyen tüm hastalıklar vestibülde meydana gelebilir. Fronkül çatıda ve lateral duvarda şişliğe neden olabilir Ülserasyon neoplastik, enfektif olabilir. Ekskoriasyon akma sebebiyle olabilir

11 Burnun çatısına, zeminine, lateral ve medial duvarlarına bakılır.
2-Spekulum kullanarak nazal kavitenin muayenesinde; Burnun çatısına, zeminine, lateral ve medial duvarlarına bakılır. Septumda, deviasyon, mukoza rengi, ülserleri, kabuklanması, damarları ve perforasyonlarına bakılır.

12 Lateral duvarda alt ve orta konkalara, büyüklüğüne, rengine ve biçimine bakılır.
Meatuslarda iltihap, akıntı ve polipler aranır. Orta meatus baş 45 derece geriye doğru kaydırılarak görülebilir. Herhangi bir kitle veya polipten şüphelenildiğinde probe testiyle incelenir.

13 Probe test: Buruna dekonjestan ve lokal anestetik püskürtülerek yapılır. Lezyon veya bölge, karakteri ve mobilitesini saptamak için palpe edilir. Açıklık testi: Nostrillerin alt kısmına soğuk bir dil basacağı yerleştirilerek nazal açıklık değerlendirilebilir. Daima iki taraf karşılaştırılır.

14

15 Septal perforasyon Septal kret Septal deviasyon

16 Posterior Rinoskopi Postnazal mesafe (nazofarenks) muayene edilir. Muayene için zor bir alandır. Bu bölgenin muayenesinde farklı metotlar vardır: Postnazal ayna Nazofaringoskop Palatal retraksiyondan sonra anestezi altında muayene Parmakla palpasyon Radyolojik muayene

17 Nazofarenks lezyonlarının semptomatolojisi
Burun tıkanıklığı Postnazal akıntı Kanama. Ağrı Kulakla ilgili semptomlar;işitme kaybı, akıntı, tıkanma, otalji

18 Ayna ile nazofarinks muayenesi
endoskopi

19 Direkt grafi tomografi

20 BOĞAZ MUAYENESİ Boğaz oral kavite ve orofarenksi içerir.
Oral kavite: Aşağıdaki yapıları içerir: Dudaklar Diş Diş eti Dil Sert ve yumuşak damaklar Ağız döşemesi Yanaklar

21 Orofarenks: Aşağıdaki yapıları içerir:
Uvula Yumuşak damak Ön ve arka tonsil plikaları Tonsiller Posterior farengeal duvar

22 Dudaklar : Karsinoma, herpes ve primer sifiliz için olağan yerlerdir.
Dişler ve diş etleri: Diş eti kanaması, dişlerin durumu, dişten akıntı, duyarlılık aranır. Yanaklar; Parotis kanal açıklığı (üst 2. molar diş karşısında), kırmızı veya beyaz lekeler, ülserler, ıslaklık. Damak; şişkinlik, ülser, hareketlilik, perforasyon, yarıklar vs.

23 Dil: Büyüklük; akromegali ve Down sendromunda makroglossi
Ülserler; travmatik, dental, aftöz, tümoral, tuberküloz, sifilitik. Hareketleri; hipoglossal felçte, tümoral infiltrasyonda hareketler sınırlanır. Fasikulasyon; motor nöron hastalıklarında Depapillasyon; vitamin eksikliğinde Yarıklanmalar; jeografik dili Örtü; aft, siyah-kıllı dil

24 Uvula; pozisyonu, deviasyonları (felcinde sağlam tarafa doğru), ülserler
Tonsil plikaları; lineer konjesyon, ülserler, lekeler Tonsiller; varlığı, büyüklüğü, kriptleri, ülserleri, kriptlerin içeriği, plika basısı ile pürülasyonun gelip gelmediği tarif edilmelidir. Posterior farengeal duvar; lenfoid foliküller, ülserler Ağız tabanı; Wharton kanal açıklığı, ülserler ve bimanuel palpasyon

25 Larenks ve Hipofarenks Muayenesi
Posterior farengeal duvar Piriform fossa Postkrikoid bölgeyi içerir. Muayenesinde; 1-İndirekt larengoskopi 2-Fleksible veya rijit endoskoplar 3-Direkt larengoskopi 4-X-Ray

26

27 Larink aynası ile muayene
İndirekt endoskopi ile muayene

28 Boyun muayenesi larenks muayenesinin değişmez bir parçasıdır.
İnspeksiyon: Pozisyon, şekil, tiroid açısı, yutma ile olan hareketliliği, inspirasyonda suprasternal çentiğin retraksiyonu. Palpasyon: Kartilajların düzensizliği, skarları, hassasiyet, subkutanöz amfizem, larengeal krepitisyon.

29 Kulak Muayenesi Kulağın muayenesi şunları içerir:
1. Kulak kepçesi 2. Dış kulak yolu 3. Timpanik memran 4. Orta kulak 5. Östaki tüpü fonksiyonu için testler 5. Östaki tüpü fonksiyonu için testler 6. İşitme testleri 7. Denge testleri 8. Gözler 9. Kranial sinirler 10. Post auriküler bölge (mastoid proçes) ve lenf nodları

30 Otoskopi Metotlar: 1.Bir alın aynası kullanılarak indirekt aydınlatma.
2.Işıklı otoskop: Bir spekulum, sap ve bir büyüteç parçası (1,5-2 X).

31 Otoskopi ile muayene Alın aynası ile muayene

32 Kulak kepçesinin muayenesi :
1-Şekil 2-Büyüklük 3-Simetri 4-Enflamasyon işaretleri 5-Ülserler

33 Dış kulak yolunun muayenesi:
1. Açıklık; atrezi ,stenoz 2. Şişkinlik; enflamatuar, tumöral 3. Akıntı; kir, mukoid, pürülan, hemorajik, sulu 4. Tragal hassasiyet 5. Postero-süperior meatal duvarda çöküntü

34

35 Timpanik membran: (çıplak gözle, otoskopla, otomikroskopla)
1. Pozisyonu 2. Rengi: kanlı,mat, siyanoze, bullöz 3. Kemikçikler 4. Perforasyonlar (marjinal veya santral, yeri, büyüklüğü) 5. Mobilitesi: (retraksiyonlar) pnömotik otoskop veya Siegle spekulumu kullanımı ile.

36 Otomikroskopik muayene
Kulakta endoskopik muayene

37 Östaki tüp fonksiyonlarının testleri
Kalitatif yöntemler: 1.Valsalva manevrası 2.Toynbee testi 3.Politzer testi 4.Tubal kateterizasyon Kantitatif metodlar: 1. Manometri 2. Sonomanometri 3. Akustik empedans 4. Timpanometri En çok bu son ikisi kullanılmaktadır

38 Valsalva manevrası timpanogram

39 Denge Testleri: Romberg testi:
Metod: Hasta ayakta dik durur, ayaklar paralel ve yapışıkken gözler kapatılır ve kollar yanda sarkıtılır. Gözü kapalı iken hastanın dengesi kontrol edilir. Sonuçlar: Tek taraflı periferik lezyonda veya bir tek taraflı serebellar lezyonda etkilenen tarafa doğru hasta düşme eğilimi gösterir. Santral lezyonlarda ise dengesizlik paterni düzensizlik gösterir. Büyük lezyonlarda hastada lezyon olan tarafa doğru sapma gözlenir.

40 Unterberger adımlama testi:
Metod: Yerinde sayma şeklinde adımlama gözler kapalı iken gerçekleştirilir. Sonuç: Periferal lezyonlar - vücut aksının rotasyonu labirentin lezyonun tarafına doğrudur. Santral bozukluklarda deviasyon irregülerdir. Deviasyonlarda 40 derecenin üzerindeki değerler önemlidir.

41 Babinski-Weil testi: Metod: Hastadan düz bir çizgi üzerinde gözleri açık ve kapalı yürümesi istenir. 6-8 metrede bir geri döndürülür. Periferik vestibüler bozukluklarda, hasta paralitik tarafa doğru sapar. Geri döndürüldüğünde tekrar sapıp ilk pozisyonundaki konumuna gelir (Yıldız biçimli yürüyüş).

42 Pozisyonel testler 1-Spontan deviasyon 2-Spontan tonus reaksiyonu
3-Parmak-burun pointing testi 4-Yürüyüş inspeksiyonu Yüksek adımlı yürüyüş Hemiplejik yürüyüş Ayakları sürüyerek yürüme Atasik yürüyüş

43 Göz hareketleri testleri:
Nistagmus: Primer pozisyon Kafa fleksiyonda, ekstansiyonda, laterale eğilmede ve rotasyonda iken. Pozisyonel testler: (Dix-Halpike metodu) Kalorik labirentin test Fistül Testi

44

45 İşitme testleri Konuşma testi: İki heceli kelimeler telaffuz edilir, bu kelimeleri açıkça tekrar edebilene kadar hastaya olan mesafe azaltılır.

46 Diyapozon testleri: -Weber testi -Rinne testi -Schwabach Testi
Gelle testi -Bing Testi

47 Weber testi diapozon

48 Rinne testi

49 Sağırlık numarası yapan kişilerde yapılan testler:
Stenger testi Chimani-Moss testi

50 Odiyometri Otoakustik emisyon Bera

51 Odiometri cihazı odiogram

52 Bera cihazı Dalgaları gösteren çıktı

53 TEŞEKKÜRLER…


"KBB MUAYENESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları