Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NAZOFARİNKS OROFARİNKS ANATOMİSİ VE EMBRİYOLOJİSİ DR.FULYA SAVRAN 01/12/12.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NAZOFARİNKS OROFARİNKS ANATOMİSİ VE EMBRİYOLOJİSİ DR.FULYA SAVRAN 01/12/12."— Sunum transkripti:

1 NAZOFARİNKS OROFARİNKS ANATOMİSİ VE EMBRİYOLOJİSİ DR.FULYA SAVRAN 01/12/12

2 Farinks yapıları embriyoloji 8. Hafta: Tonsiller fossa ve palatin tonsiller 1. farengeal kesenin arka ve 2. kesenin ön yaprağı Birinci faringeal cep timpanik boşluk, mastoid antrum ve faringotimpanik tüpü (östaki borusu) oluşturur. 3.brankial arktan konstriktor kaslar gelişir.

3 FARİNKS TABAKALARI.Mukoza: Orofarenks stratifiye nonkeratinize skuamoz epitel.Faringobaziller fasya.Kas tabakası.Derin servikal fasyanın visseral tabakası (Bukkofaringeal fasya) Faringeal aponövrozMukoz a Kas tabakası

4 Mukozal yüzeyi Nazofarenks  silyalı kolumnar epitel Orofarenks & Hipofarenks  non keratinize skuamoz epitel

5 vv Yukarıda: Sfenoid kemik gövdesi ve oksipital kemiğin bazal bölümü Aşağıda: Özefagus girişi Arkada: Prevertebral fasya Yanda: Stiloid çıkıntı, kaslar Önde: Mandibula, dil, hyoid kemik, tiroid ve krikoid kartilaj

6 Nazofarenks (Epifarinks) Orofarenks (Mezofarinks) Hipofarenks (Laringofarinks)

7 NAZOFARİNKS.Sınırları.Faringeal İstmus.Torus Tubarius.Rosenmüller Fossası(Faringeal Reses)

8 Konkanın posterior ucu vomerin posterior ucu Torus tubarius farengeal reses ÖSTAKİ TÜPÜ FARENGEAL RESES

9 Adenoid (Faringeal Tonsil) Faringeal resesin duvarları,nazofarenksin tavanında bulunan lenfoid doku

10 Orofarenks Uvula – epiglott Lingual tonsil, dil kökü C2, C3 Tonsiller arklar

11 Orofarenksin alt birimleri Yumuşak damak Uvula Dil kökü Faringoepiglottik ve glossoepiglottik plikalar Palatin ark, tonsiller fossa Valleküla

12 Lingual tonsiller Dil sırtının posteriorunda submukozal doku içinde yer alır. Kapsülü yok

13 Palatin tonsiller

14

15 Tonsillerin kanlanması Fasyal arter  tonsiller dal Fasyal arter  assendan palatin arter Lingual arter  dorsal lingual Assendan Farengeal arter Maksiller arter  dessendan palatin arter

16 Tonsil Yatağının Muskuler Sınırları

17 PALATİN TONSİLLER Venöz Drenaj –Lingual venin tonsiller dalı  Lingual ven –Aksesuar tonsiller venler  Faringeal pleksusa drene olur. İnnervasyon –CN 9 un tonsiller dalı Lenfatik drenaj –Submandibuler(submaksiller lenf nodları) –Yüzeyel servikal lenf nodları –Derin üst servikal nodlar(en önde gelen drenaj yeri)

18 Waldeyer in tonsiller halkası

19 Orofarengeal duvar Passavant çıkıntısı; süperior konstrüktör adelenin üst ucunda palatofarengeal konstrüktör liflerin iç içe girdiği belirgin darlık Damağın arka farengeal duvara yaklaşması sırasında yutma esnasında farenks yükselmesiyle görülür

20 Farenks kasları Yumuşak damak; Kasları; Palatoglossus: Damağı dile yaklaştırarak orofarengeal açıklığı daraltır. Palatofarengeus: Larenks ve Farenksi yükselterek orofarenksi kapatır. Uvularis: Uvulayı kısaltır. Levatör veli palatini: Arka farengeal duvarla temasını sağlamak için yumuşak damağı yükseltir. Tensör veli palatini: Damağa sertlik vermek amaçlı yumuşak damağı laterale çeker. Östaki tüpü kartilajından kaynaklandığından kasılması tüpü açar.

21 Constrictor pharyngis superior Constrictor pharyngis medius Constrictor pharyngis inferior Killian triangle Killian-Jamieson region Laimer triangle Esophageal musculature Stylopharyngeus muscle Uvula Palatopharyngeus muscle Cricopharyngeus muscle

22 İnnervasyonu

23 LENFATİK DRENAJ Nazofarenks Başta üst derin jugüler (2. bölge) olmak üzere tüm servikal lenf nodu gruplarına [özellikle arka üçgen (sternokleidomastoid kas arkasında kalan) lenf nodlarına-5. bölge], Orofarenks üst, orta ve alt derin jugüler lenf nodlarına (2., 3, 4. bölge)

24 Fonksiyonları 1) Yutma 2) Artikülasyon 3)Solunum YUTMA 1)Oral Faz 2) Farengeal Faz 3)Özefagial Faz

25 Yutmanın Nöral Regülasyonu Yutma, dil lökü, tonsiller, yumuşak damak ve farenksin arka duvarındaki reseptörlerle gelen stimülasyonlarla başlar. Affernt uyarılar: ( Sensitif)CN 7, 9, 10 Efferent uyarılar: (Motor) CN 9, 10, 12 Krikofaringeal kasın gevşemesi: Lokmanın posterior faringeal duvara teması ile refleks olarak başlar.

26 YUTMA –ORAL FAZ

27 YUTMA- FARİNGEAL FAZ

28 YUTMA—ÖZEFAGEAL FAZ

29 TEŞEKKÜRLER..

30 Kaynakça Baş ve Boynun Cerrahi Anatomisi, William W. Montgomery. Nobel Tıp Kitabevleri Kulak Burun Boğaz hastalıkları Baş ve Boynun Cerrahis,Can KOÇ Güneş Tıp Kitabevleri Ballenger Otorhinolaryngology, 2006 : p150-096 Cummings Otorhinolaryngology, 2007: p 2456-2651


"NAZOFARİNKS OROFARİNKS ANATOMİSİ VE EMBRİYOLOJİSİ DR.FULYA SAVRAN 01/12/12." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları