Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Burun ve Paranasal Sinüs Hastalıkları Özefagus Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Burun ve Paranasal Sinüs Hastalıkları Özefagus Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Burun ve Paranasal Sinüs Hastalıkları Özefagus Hastalıkları
Kulak Hastalıkları Enfeksiyonlar, işitme kayıpları, anomaliler, tümörler, fasial sinir, denge bozuklukları, TMJ hastalıkları Boğaz Hastalıkları Selim, habis, spesifik ve nonspesifik enfeksiyonlar, OBSA, horlama Burun ve Paranasal Sinüs Hastalıkları Yapısal anomaliler, allerji, enfeksiyonlar, tümörler, koku patolojileri, Özefagus Hastalıkları Gastroözafajial reflu, larengofarengeal reflu, ca, divertikül, Tiroid Hastalıkları Tükrük Bezi Hastalıkları Selim, habis, enflamatuar Baş-Boyun Cerrahisi Selim ve habis boyun kitleleri Baş-boyun kanserleri Oral kavite, Orofarenks, Larenks, Hipofarenks, Farenks, Nazofarenks, Özefagus, Burun ve Sinüsler, Tiroid Foniatri Odyoloji - Nörootoloji Kafa Tabanı Cerrahisi Akustik tümör rezeksiyonu, habis tümörler, Fasial ve Kozmetik Cerrahi Kanser, Burun plastiği, Yüz plastiği Maksillofasial Cerrahi Nazal Allerji Bronkoskopi Konuşma Eğitimi ve Rehabilitasyonu

2

3 Kulak Muayenesi İşitme Kaybı
Tek veya çift taraflı mı? Başlangıcı animi yavaş mı? Ailevi anamnez varmı ? Travma öyküsü var mı? Ototoksik ilaç kullanımı? Beraberinde ateşli hastalık, nörolojik veya onkolojik bir sorun varmı. Yaş Eşlik edebilen bulgular Tinnitus Vertigo Otalji Otore Kranyal sinir paralizileri Ateş

4 Kulak Muayenesi İnspeksiyon ve temizleme Otoskopi İşitme testleri
Diapozon Odyometri a)Saf ton b)Vokal 1)Liminer 2)Supraliminer Davranış Odyometrisi Beyin Sapı Odyometrisi Fonksiyonel testler Otoakustik emisyon Timpanometri Vestibüler testler Kalorik Pozisyonel Fistül ENG (Elektronistagmografi) Kranyal sinir muayeneleri

5 Kulak Anatomisi Aurikula Dış Dış Kulak Yolu Orta T.M Orta Kulak Boşluğu Östaki İç Koklea

6 İşitme Muayenesi 1. İnsan sesi Diyapozon Odyometri

7 İşitmenin Fonksiyonel Muayenesi
2 şekiIde olur; Hava yolu (Air Conduction) 2. Kemik yolu (Bone Conduction) Havayolu anlattığımız kulak kepçesinden başlayıp Temporal lobda sonlanan bölümdür. Kemik yolu iletimi koklea çevresindeki kortikal kemik yapının ilettiği ses enerjisi ile olmaktadır. Kişi konuşurken boğaz ve burun boşluğundan rezonans yaparak kranium kemiklerine ulaşmasıdır. Buradan ses enerjisi direkt olarak kokleayı uyarır ve ses sinir yoluyla temporal loba iletilir. İnsan kendi sesini teypten dinlerse değişik duyar bunun nedeni kemik komponentin olmamasıdır.

8 İŞİTME KAYBI DERECESİ SINIFLANDIRMASI
10-26dB Normal işitme Çok hafif derecede İK Hafif Orta İleri 91 ve üstü Çok ileri Saf ses ortalaması (500-2 kHz.) Goodman sınıflaması

9 Elektrofizyolojik Testler
BERA (1970) (Beyin sapı uyarım odyometrisi) Objektif kabul edilen, değerlendirilmesi subjektif olan bir testtir. Kulaklara verilen klik seslerinden sonra beyin sapında oluşan dalgaların incelenmesidir. 1-3 , 3-5 , 1-5 arası dalgaların birbirlerine uzaklıkları önemlidir. En önemlisi 5.dalga’dır. En çok kullanıldığı yerler Çocuklarda işitme eşiği tayininde Yalancı işitme kayıplarında Akustik tümörlerde Beyin sapı lezyonlarında

10 ODİOLOJİK MUAYENE OTOAKUSTİK EMİSYON DIŞ SAÇ HÜCRELERİ ÜRETİMİ
EN İYİ 1-2 kHZ de belirlenir ABR a NAZARAN DAHA AZ ZAMAN, UCUZ FİYAT, KOLAY YAPILABİLİRLİĞİ TARAMAYA MÜSAİT FALSE + DAHA FAZLA NORMAL OK GEREKİR

11 Normal İşitme

12 SN İşitme Kaybı

13 İletim Tipi Kayıp

14 Mixed Tip Kayıp

15 İmpedans odyometri: İmpedans odyometride 3 işlem vardır. Timpanometri
Akustik İmpedans Akustik Refleks

16

17

18 ÇOCUKLARDA İŞİTME BOZUKLUKLARI
Çocuk SNHL %50 genetik Çocuk SNHL %25 çevresel sebepler İK içeren 100 sendrom Çocuk SNHL çoğu sendrom parçası değildir

19 ANAMNEZ TAM ANAMNEZ MARUZİYET-GÜRÜLTÜ, OTOTOKSİN AİLE HİKAYESİ
VESTİBÜLER BELİRTİLER NÖROLOJİ-KRANYAL SİNİR DEFİSİTLERİ ENFEKSİYONLAR MENENJİT, SİFİLİS, OTİT, PRENATAL PERİNATAL TRAVMA

20 İŞİTME KAYBI KONDÜKTİF TİMPANOSTOMİ TÜPÜ
SENSÖRYAL, NÖRAL, MİKST,YADA BELİRSİZ İŞİTME KAYBI KONDÜKTİF ATELEKTATİK OTİTİS MEDİA OTİTİS MEDİA EFF POLİTZER MANEVRASI (BALON) AB TEDAVİ RİSK FAKTÖR LERİ TAYİNİ VENTİLASYON YETERLİ TİMPANOSTOMİ TÜPÜ HAYIR EVET REZOLÜSYON

21 İŞİTME TAYİNİ Evet Bekle gör Hayır yada belki Odiometri (yaşa uygun)
KRONOLOJİK YAŞ GÖRE ANLAMLI SÖZSEL KONUŞMA NORMALDİR VE İŞİTME YETENEĞİ NORMAL KABUL EDİLİR Evet Bekle gör Hayır yada belki Odiometri (yaşa uygun) ve stapes refleksleri Speech patolojist kons Birkaç ayda tekrar tayin Normal Anormal Mikrotimpanoskopi her iki kulak normal ABR ve OAE Normal temizleme Anormal Anormal (+/-tek kulak) 1)İşitme aleti 2)MRI 3)Yıllık tekrar muayene Buşon

22 OM Görülebilir Malformasyon 1)İşitme aleti (ler)
2)Cerrahi düzeltme varsa CT 3)Yıllık tekrar tayin OM VT sonrası birkaç ay sonra tekrar odiometri Normal- düzenli takip Anormal ABR ve OAE normal Düzenli takip İşitme aleti Yıllık tekrar kontrol Anormal

23 Bilateral Unilateral Presbiyakuzi Otitis media Genetik Bakteriyel menenjit Konjenital nonherediter Eks.Travma Ototoksite Akustik Trav. Sifiliz Nörolojik hastalıklar Ca CPA Tm Arteryel Has. Meniere Ani işitme ka. Otoimmun Serumen Buşon Yabancı cisim External Otit Gelişim Bozuklukları Ekzostoz Efüzyonlar A.ve Kr.Otitis Media Kemikçik fiksasyonu Hemotimpanum Tm

24 Burun Muayenesi Anamnez Burun tıkanıklığı Başağrısı
Akıntı Rengi Kıvamı Perioditesi Triger faktörler? Allerji ? Postnazal akıntı ? Başağrısı Günün hangi saatlerinde Süre Şiddet Lokalizasyon Beraberinde orbital bulgu ? Aksırık, hapşırık nöbetleri Mukosilier transportu etkileyebilen çevresel faktörler

25 Burun Muayenesi Anamnez
Mukosilier transportu etkileyebilen çevresel faktörler İklim Soğuk-Sıcak Nem Toz Sigara Hava kirliliği Meslek

26 Burun Muayenesi Rinoskopi anterior – posterior Endoskopik muayene
Radyolojik inceleme Tetkikler Allerji testleri nazal smear Kan tahlilleri Biopsi

27 Burun Muayenesi İnspeksiyon Burun Tıkanıklığı Nazal deformite
Septum nasi devaisyonu Konka hipertrofileri Furonkl Vestibülit Tm Burun Tıkanıklığı Deviasyon Tm (Polip, Ca...) Allerji Rinitler (viral, bakteriyel, allerjik, vazomotor, medikomatöz) Yabancı cisimler Nazal valfin bozulması Koanal atrezi Granulomatöz hastalıklar Travma, septum hematom ve absesi Nazofarenksde yer kaplayan kitleler


"Burun ve Paranasal Sinüs Hastalıkları Özefagus Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları