Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kulak Hastalıkları Enfeksiyonlar, işitme kayıpları, anomaliler, tümörler, fasial sinir, denge bozuklukları, TMJ hastalıkları Boğaz Hastalıkları Selim,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kulak Hastalıkları Enfeksiyonlar, işitme kayıpları, anomaliler, tümörler, fasial sinir, denge bozuklukları, TMJ hastalıkları Boğaz Hastalıkları Selim,"— Sunum transkripti:

1 Kulak Hastalıkları Enfeksiyonlar, işitme kayıpları, anomaliler, tümörler, fasial sinir, denge bozuklukları, TMJ hastalıkları Boğaz Hastalıkları Selim, habis, spesifik ve nonspesifik enfeksiyonlar, OBSA, horlama Burun ve Paranasal Sinüs Hastalıkları Yapısal anomaliler, allerji, enfeksiyonlar, tümörler, koku patolojileri, Özefagus Hastalıkları Gastroözafajial reflu, larengofarengeal reflu, ca, divertikül, Tiroid Hastalıkları Tükrük Bezi Hastalıkları Selim, habis, enflamatuar Baş-Boyun Cerrahisi Selim ve habis boyun kitleleri Baş-boyun kanserleri Oral kavite, Orofarenks, Larenks, Hipofarenks, Farenks, Nazofarenks, Özefagus, Burun ve Sinüsler, Tiroid Foniatri Odyoloji - Nörootoloji Kafa Tabanı Cerrahisi Akustik tümör rezeksiyonu, habis tümörler, Fasial ve Kozmetik Cerrahi Kanser, Burun plastiği, Yüz plastiği Maksillofasial Cerrahi Nazal Allerji Bronkoskopi Konuşma Eğitimi ve Rehabilitasyonu

2

3 Kulak Muayenesi İşitme Kaybı  Tek veya çift taraflı mı?  Başlangıcı animi yavaş mı?  Ailevi anamnez varmı ?  Travma öyküsü var mı?  Ototoksik ilaç kullanımı?  Beraberinde ateşli hastalık, nörolojik veya onkolojik bir sorun varmı.  Yaş  Eşlik edebilen bulgular TinnitusVertigoOtaljiOtore Kranyal sinir paralizileri Ateş

4 Kulak Muayenesi İnspeksiyon ve temizleme Otoskopi İşitme testleri  Diapozon  Odyometria)Saf tonb)Vokal 1)Liminer2)Supraliminer Davranış Odyometrisi Beyin Sapı Odyometrisi Fonksiyonel testler Otoakustik emisyon  Timpanometri Vestibüler testler  Kalorik  Pozisyonel  Fistül  ENG (Elektronistagmografi) Kranyal sinir muayeneleri

5 Kulak Anatomisi Aurikula Dış Dış Kulak Yolu Orta T.M. Orta Kulak Boşluğu Östaki İç Koklea Kulak Anatomisi Aurikula Dış Dış Kulak Yolu Orta T.M. Orta Kulak Boşluğu Östaki İç Koklea

6 İşitme Muayenesi 1. İnsan sesi 2. Diyapozon 3. Odyometri İşitme Muayenesi 1. İnsan sesi 2. Diyapozon 3. Odyometri

7 İşitmenin Fonksiyonel Muayenesi 2 şekiIde olur; 1. Hava yolu (Air Conduction) 2. Kemik yolu (Bone Conduction) Havayolu anlattığımız kulak kepçesinden başlayıp Temporal lobda sonlanan bölümdür. Kemik yolu iletimi koklea çevresindeki kortikal kemik yapının ilettiği ses enerjisi ile olmaktadır. Kişi konuşurken boğaz ve burun boşluğundan rezonans yaparak kranium kemiklerine ulaşmasıdır. Buradan ses enerjisi direkt olarak kokleayı uyarır ve ses sinir yoluyla temporal loba iletilir. İnsan kendi sesini teypten dinlerse değişik duyar bunun nedeni kemik komponentin olmamasıdır.

8 İŞİTME KAYBI DERECESİ SINIFLANDIRMASI 10-26dBNormal işitme 10-26dBNormal işitme 27-40Çok hafif derecede İK 27-40Çok hafif derecede İK 41-55Hafif 41-55Hafif 56-70Orta 56-70Orta 71-90İleri 71-90İleri 91 ve üstüÇok ileri 91 ve üstüÇok ileri  Saf ses ortalaması (500-2 kHz.)  Goodman sınıflaması

9 Elektrofizyolojik Testler BERA (1970) (Beyin sapı uyarım odyometrisi) Objektif kabul edilen, değerlendirilmesi subjektif olan bir testtir. Kulaklara verilen klik seslerinden sonra beyin sapında oluşan dalgaların incelenmesidir. 1-3, 3-5, 1-5 arası dalgaların birbirlerine uzaklıkları önemlidir. En önemlisi 5.dalga’dır. En çok kullanıldığı yerler Çocuklarda işitme eşiği tayininde Yalancı işitme kayıplarında Akustik tümörlerde Beyin sapı lezyonlarında

10 ODİOLOJİK MUAYENE OTOAKUSTİK EMİSYON OTOAKUSTİK EMİSYON DIŞ SAÇ HÜCRELERİ ÜRETİMİ DIŞ SAÇ HÜCRELERİ ÜRETİMİ EN İYİ 1-2 kHZ de belirlenir EN İYİ 1-2 kHZ de belirlenir ABR a NAZARAN DAHA AZ ZAMAN, UCUZ FİYAT, KOLAY YAPILABİLİRLİĞİ ABR a NAZARAN DAHA AZ ZAMAN, UCUZ FİYAT, KOLAY YAPILABİLİRLİĞİ TARAMAYA MÜSAİT TARAMAYA MÜSAİT FALSE + DAHA FAZLA FALSE + DAHA FAZLA NORMAL OK GEREKİR NORMAL OK GEREKİR

11 Normal İşitme

12 SN İşitme Kaybı

13 İletim Tipi Kayıp

14 Mixed Tip Kayıp

15 İmpedans odyometri : İmpedans odyometride 3 işlem vardır. Timpanometri Akustik İmpedans Akustik Refleks

16

17

18 ÇOCUKLARDA İŞİTME BOZUKLUKLARI Çocuk SNHL %50 genetik Çocuk SNHL %50 genetik Çocuk SNHL %25 çevresel sebepler Çocuk SNHL %25 çevresel sebepler İK içeren 100 sendrom İK içeren 100 sendrom Çocuk SNHL çoğu sendrom parçası değildir Çocuk SNHL çoğu sendrom parçası değildir

19 ANAMNEZ TAM ANAMNEZ TAM ANAMNEZ MARUZİYET-GÜRÜLTÜ, OTOTOKSİN MARUZİYET-GÜRÜLTÜ, OTOTOKSİN AİLE HİKAYESİ AİLE HİKAYESİ VESTİBÜLER BELİRTİLER VESTİBÜLER BELİRTİLER NÖROLOJİ-KRANYAL SİNİR DEFİSİTLERİ NÖROLOJİ-KRANYAL SİNİR DEFİSİTLERİ ENFEKSİYONLAR ENFEKSİYONLAR MENENJİT, SİFİLİS, OTİT, PRENATAL MENENJİT, SİFİLİS, OTİT, PRENATAL PERİNATAL TRAVMA PERİNATAL TRAVMA

20 İŞİTME KAYBI SENSÖRYAL, NÖRAL, MİKST,YADA BELİRSİZ KONDÜKTİF OTİTİS MEDİA EFF AB TEDAVİ RİSK FAKTÖR LERİ TAYİNİ TİMPANOSTOMİ TÜPÜ ATELEKTATİK OTİTİS MEDİA POLİTZER MANEVRASI (BALON) VENTİLASYON YETERLİ HAYIR EVET REZOLÜSYON

21 İŞİTME TAYİNİ KRONOLOJİK YAŞ GÖRE ANLAMLI SÖZSEL KONUŞMA NORMALDİR VE İŞİTME YETENEĞİ NORMAL KABUL EDİLİR Hayır yada belki EvetBekle gör Odiometri (yaşa uygun) ve stapes refleksleri Normal 1)Speech patolojist kons 2)Birkaç ayda tekrar tayin Anormal Mikrotimpanoskopiher iki kulak normalABR ve OAENormal Anormal 1)İşitme aleti 2)MRI 3)Yıllık tekrar muayene Anormal (+/-tek kulak) Buşon temizleme

22 VT sonrası birkaç ay sonra tekrar odiometri Normal- düzenli takip Anormal ABR ve OAEnormalDüzenli takip Anormal 1)İşitme aleti 2)Yıllık tekrar kontrol OM Görülebilir Malformasyon 1)İşitme aleti (ler) 2)Cerrahi düzeltme varsa CT 3)Yıllık tekrar tayin

23 Serumen Buşon Yabancı cisim External Otit Gelişim Bozuklukları Ekzostoz Efüzyonlar A.ve Kr.Otitis Media Kemikçik fiksasyonu Hemotimpanum Tm BilateralUnilateral PresbiyakuziOtitis media Genetik Bakteriyel menenjit Konjenital nonherediter Eks.Travma OtotoksiteAkustik Trav. Sifiliz Nörolojik hastalıklar Ca CPA Tm Arteryel Has. Meniere Ani işitme ka. Otoimmun

24 Burun Muayenesi Anamnez Burun tıkanıklığı AkıntıRengiKıvamıPerioditesi Triger faktörler? Allerji ? Postnazal akıntı ? Başağrısı Günün hangi saatlerinde SüreŞiddetLokalizasyon Beraberinde orbital bulgu ? Aksırık, hapşırık nöbetleri Mukosilier transportu etkileyebilen çevresel faktörler

25 Burun Muayenesi Anamnez Mukosilier transportu etkileyebilen çevresel faktörler İklimSoğuk-Sıcak NemTozSigara Hava kirliliği Meslek

26 Rinoskopi anterior – posterior Endoskopik muayene Radyolojik inceleme Tetkikler Allerji testleri nazal smear Kan tahlilleri Biopsi Burun Muayenesi

27 İnspeksiyon Nazal deformite Septum nasi devaisyonu Konka hipertrofileri FuronklVestibülitTm Burun Tıkanıklığı Deviasyon Tm (Polip, Ca...) Allerji Rinitler (viral, bakteriyel, allerjik, vazomotor, medikomatöz) Yabancı cisimler Nazal valfin bozulması Koanal atrezi Granulomatöz hastalıklar Travma, septum hematom ve absesi Nazofarenksde yer kaplayan kitleler Burun Muayenesi


"Kulak Hastalıkları Enfeksiyonlar, işitme kayıpları, anomaliler, tümörler, fasial sinir, denge bozuklukları, TMJ hastalıkları Boğaz Hastalıkları Selim," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları