Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BURUN EMBRİYOLOJİSİ,FİZYOLOJİSİ VE ANATOMİSİ Dr. Bahtiyar HAMİT 10/11/12.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BURUN EMBRİYOLOJİSİ,FİZYOLOJİSİ VE ANATOMİSİ Dr. Bahtiyar HAMİT 10/11/12."— Sunum transkripti:

1 BURUN EMBRİYOLOJİSİ,FİZYOLOJİSİ VE ANATOMİSİ Dr. Bahtiyar HAMİT 10/11/12

2 EMBRİYOLOJİ 4.-8. gebelik haftaları arasında embriyonun frontonazal ve maksiller çıkıntıların birleşmesiyle nazal plak oluşur. Nazal plağın invajinasyonu sonucu nazal çukur ve nazal kese oluşur. Septum frontonazal çıkıntının posteriorda orta hatta doğru gelişmesi ve mezedermin maksiller çıkıntıların orta hatta birleşmesiyle oluşur.

3 EMBRİYOLOJİ Aşağı doğru büyüyen septum damakla birleşerek iki ayrı nazal kaviteyi oluşturur. Bu süreçte oluşacak bir kapanma defekti yarık damak anomalisi yaratabilir.

4 56. gün

5 EMBRİYOLOJİ 6. gebelik haftasında lateral nazal duvar oluşur. 7. haftada bu duvarda konkaları oluşturacak üç aksiyel yarık oluşur. 10. haftada bu yarıkların laterale doğru keseleşmesi sonucu paranazal sinüsler oluşmaya başlar.

6 63. gün

7 FİZYOLOJİ 1. SOLUNUM A) hava yolu sağlar B)solunan havayı uygun hale getirir 2.koku alma 3. tad alma 4.orta kulak ventilasyonu 5.paranazal sinüs drenajı

8 FİZYOLOJİ 6. ses rezonansı 7. cinsel uyarı (vomeronazal organ) 8. bakteriosit ve bakteriostatik etki.

9 Burun solunum sisteminin en üst bölümünü oluşturur. Önde nostriller aracılığı ile yüze arkada ise koana aracılığı ile nasofarenkse açılır. Burun anatomisi eksternal burun ve internal burun olmak üzere iki kısımda incelenir.

10 EKSTERNAL BURUN Eksternal piramit: 1-Kemik piramit 2-Kartilaj piramit 3-Lobül 4-Yumuşak doku alanları

11 cilt subkutanöz yağ dokusu kas dokusu

12 Kemik piramit Nasal kemik Frontal kemiğin nasal spini Maksillar kemiğin frontal prosesi

13

14 Kartilaginöz piramit Septolateral kartilaj -ULC -Kartilaj septum Aksesuar kartilajlar

15

16 Septal kartilaj

17

18

19 LOBÜL 2 lobüler kartilaj(LLC) Kas lifleri Subkutanöz yağ dokusu ve sebase glandlar içeren kalın deri

20 Lower lateral kartilaj (LLC) 1-Medial krus 2-İntermediate krus 3-Dome 4-Lateral krus

21 Dom bölgesi Pitanguyin ligamenti

22 Yumuşak doku alanları Paraseptal alan Lateral alan Kaudal lobular çentik Alar alan

23 Eksternal nasal piramit dıştan içe doğru 4 tabaka ile örtülüdür. 1-Epidermis ve sebase glandlar ve kıl folikülleri içeren dermis 2-Damar ve sinir ağlarının bulunduğu konnektif doku 3-Yüzeyel yağ dokusu 4-Muskulofasyal katman; fibromuskuler kat, derin yağ dokusu ve periost/perikondrium

24

25 İNTERNAL BURUN Burun iç yapısı uzun yıllardır anatomik, fizyolojik veya patolojik olarak farklı bölümlere ayrılarak incelenmeye çalışılmıştır. (cottle 5 bölge 1961) (huizing 3 bölge 2003)

26 Cottle’a göre burun alanları 1-Nostril 2-Valv 3-Kemik ve kartilaj çatı altındaki alan 4-Konkaların ön kısmını, infundibulum ve osteomeatal kompleksi içeren burun boşluğunun ön yarımı 5-Konka kuyruklarını içeren burun boşluğunun arka yarımı

27 Huizing’e göre burun alanları 1- Anterior segment ;nostril, vestibül valv bölgesi 2- Orta segment; konkalar, septum ve sinus osteumları 3- Arka segment;konka kuyrukları, sfenoid sinüs ön duvarı ve koana

28 Nostril

29 Vestibül

30 Valv bölgesi osteum internum, istmus nasi Burnun en dar yeri 10-15 derece 55-83 mm2

31 Medial kısmı; kartilaginöz septum ve premaksiller krest Lateral kısmı; ULC nin kaudal sınırı, alt konka başı, Kaudalde nasal taban

32 Septum

33 Septumun destek noktaları Septal kafes olarak da adlandırılır. Septumu destekleyen 8 adet anatomik nokta vardır. Kaudalde; Anterior nasal spine Premaksilla Maksiller krest Palatin krest Membranöz septum

34 Ventralde; Nasal kemikler Kraniyalde; Kribriform laminaların birleşim yeri Dorsalde; Sfenoidal krest

35 Konkalar ve konka benzeri yapılar Lateral duvar; 1-Alt konka 2-Orta konka 3-Superior konka 4-Ager nasi 5-Supreme konka

36 Medial duvar; Septal konka Posterior septal katlantı

37 Konka benzeri yapılar Septal konkalar; septal mukozanın lokal kalınlaşmalarıdır ve inspire edilen havanın regülasyonunda rol oynar.

38 Tuberculum septi anterior: en belirgin septal konkadır. Orta konka başının karşısındaki septumun mukozal kalınlaşmasıdır.

39 Tuberculum septi posterior: kemik septumun alt ve arka kısmındaki, hava akımına paralel oluşan küçük mukozal katlantılardır. Ager nasi ise orta konka başının önündeki kabarıklıktır.

40 Meatuslar

41 Meatus Nasi Superior – Sinüs Sfenoidalis – Cellulae Etmoidalis Posteiror Meatus Nasi İnferior – Nazolakrimal Kanal Meatus Nasi Medius – Sinüs Frontalis (Ductus Frontonasalis Aracılığı ile)‏ – Sinüs Maksillaris (Hiatus Semilunaris Aracılığı ile)‏ – Cellulae Etmoidalis Anterior – Cellulae Etmoidalis Medius

42 Eksternal nasal piramitin kanlanması

43 Septum arterler

44 Nazal kavitenin kanlanması

45 KİESSELBACH PLEKSUSU Sfenopalatin arter, anterior etmoidal arter, majör palatin ater ve superior labial arer septumun ön kısmında little bölgesinde kiesselbach pleksusunu oluştururlar. Anterior epistaksislerin çoğu bu bölgeden kaynaklanır.

46 Venöz drenaj Venler arterlere eşlik eder. Venöz drenaj v. Fasiyalis, v. Oftalmica ve pterigoid pleksusa olur. Sfenopalatin ven pterigoid pleksusa. Etmoid venler oftalmic vene drene olur.

47 Venöz drenaj

48

49 LENFATİKLER Burun dış kısımlarının lenfatikleri submandibuler bölgeye drene olur. Nazal kavite lenfatikleri parafarengeal bölgeye, oradan da juguler lenf nodlarına drene olur.

50 Eksternal nasal piramitin inervasyonu Supraorbital n.(V1) Supratrochlear n.(V1) Infratrochlear n.(V1) Ant. ethmoidal sinirin eksternal nazal dalı(V1) Infraorbital n. (V2)

51 Nasal kavitenin innervasyonu Oftalmik n.(V1) ant. ethmoidal n. Maxillar n.(V2) posterosuperior nasal n. posteroinferior nasal n. nasopalatine n.

52 Kaynaklar 1- Functional Reconstructive Nasal Surgery, Egbert H.Huizing 2- Manual of Endoscopic Sinus Surgery, Daniel Simmen 3- Endoskopik Sinüs Cerrahisi, Erhun Şerbetçi 4- Endoskopik Sinüs Cerrahisi, Metin Önerci 5- İnsan Anatomisi Atlası, Frank Netter

53 TEŞEKKÜRLER


"BURUN EMBRİYOLOJİSİ,FİZYOLOJİSİ VE ANATOMİSİ Dr. Bahtiyar HAMİT 10/11/12." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları