Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEK Raporlarının İşlevi Yrd. Doç. Dr. Armağan Erdoğan Namık Kemal Üniversitesi 28 Mayıs 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEK Raporlarının İşlevi Yrd. Doç. Dr. Armağan Erdoğan Namık Kemal Üniversitesi 28 Mayıs 2010."— Sunum transkripti:

1 BEK Raporlarının İşlevi Yrd. Doç. Dr. Armağan Erdoğan Namık Kemal Üniversitesi 28 Mayıs 2010

2 Küreselleşen Dünyada Nasıl Bir Yükseköğretim Sistemi? Uluslararası rekabette yer alan Eğitim-öğretim kalitesini ve şeffaflığını arttırmış Öğrenci merkezli uygulamalara ve ders programlarına sahip Derece ve diplomaların tanınırlığı olan İstihdam edilebilirliği yüksek Öğrencilerinin, öğretim elemanlarının, bilim adamlarının, mezunlarının hareketliliğini özendiren, kolaylaştıran ve kalitesini yükselten

3 BEK’lerin 2. Yılında Gelinen Aşama Tarihçe: BEK’ler YÖK Genel Kurul Kararı ile 2008 yılı sonu itibarıyla bütün yükseköğretim kurumlarında kuruldu. Amaç: Bologna Süreci esasları doğrultusunda yükseköğretim kurumlarının yeniden yapılandırılmasını sürdürülebilir gelişmesini yönlendirmek

4 Görevleri : Bologna sürecinin faaliyet alanlarına giren ve YÖK tarafından çerçevesi belirlenmiş olan konularda Kurumun “Yıllık Eylem Planı”nı hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak “Kurum Raporu”nu, hazırlanacak yıllık ulusal rapora veri oluşturmak üzere, her yılın en geç Mayıs ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kurulu’na göndermek.

5 Rapor ve Veri Toplamada Küresel Durum Nedir? Dünya genelinde yükseköğretime ilişkin bölgesel, ulusal, küresel ve karşılaştırmalı durum tespitlerinin yapılması gerekiyor. (Dünya Bankası, OECD, UNESCO, Avrupa Konseyi) Şeffaf, karşılaştırılabilir ve rekabet edebilir yükseköğretim sistemleri sürdürülebilir bir gelişme ve değerlendirmeyi gerektiriyor. Güvenilir istatistik ve verilerin oluşturulması giderek önem kazanıyor. 2009 yılında Leuven Bildirgesinde Yükseköğretimden Sorumlu Bakanlar AYA içindeki yükseköğretim sistemlerinin güvenilir ve karşılaştırılabilir veri toplamalarının temin edilmesi istenmiştir. Bu verilerin Avrupa Yükseköğretim Alanı dışında olan ülkelerle de oluşturulan bir ağ üzerinden paylaşılması hedeflenmiştir.

6 6 BEK Rapor Formu Neden Hazırlandı? Yükseköğretim kurumlarının mevcut durumlarını ortak ve karşılaştırmalı olarak tespit etmek Yükseköğretim kurumlarının reformlarını yoğunlaştıracakları alanlar konusunda farkındalık oluşturmak, rehberlik etmek, teşvik etmek Türk yükseköğretim stratejilerine rehberlik edecek verileri elde etmek Bologna sürecinde yükseköğretim kurumlarımızın yapmaları gereken faaliyetleri takip etmek, Bu kapsamda yürütülen faaliyetler hakkındaki bilgileri tek elde toplamak Yükseköğretimde politika üretmeye güvenilir veriler sağlamak Elde edilen verilerle Ulusal Raporlarımızı reel verilere dayandırarak hazırlamak

7 İlk kez Mayıs 2009’da YÖK tarafından BEK Bilgi Formu formatında hazırlandı. Tüm yükseköğretim kurumlarına iletildi. E-posta ile ve resmi yazıyla, imzalı olarak gönderilmesi istendi.

8 8 Rapor Formatı İşlevsel olması dikkate alınarak hazırlandı. Bölümleri: Kapak sayfası ve açıklamalar A- Öğrenci ve Öğretim Elemanı Sayıları B- Araştırma C- İstihdam Edilebilirlik D- Kalite Güvencesi E- Diploma Eki ve Kredi Sistemleri F- Yaşam Boyu Öğrenme G- Ortak Dereceler H- Hareketliliğin Özendirilmesi J- Bologna Sürecinde Öğrenciler ve Sosyal Boyut Cevaplayıcı Görüşler

9 9 Raporlarda Karşılaşılan Sorunlar Nelerdi? Raporun Formatında değişiklik yapılması Sorularda kısaltmalar, eklemeler, yer değiştirmeler yapılması Atlama sorularına da cevap verilmesi Açık uçlu sorularda tutarsız cevaplar verilmesi Kavramsal hatalar yapılması Birbiriyle çelişen cevaplar verilmesi Abartılı verilere yer verilmesi

10 Sorunları Gidermek için Neler Yaptık? Sorular gözden geçirildi. Online veri giriş sistemi hazırlandı. Pilot uygulamalar yapıldı. Yeni Formatın tüm kurumlara tanıtılması planlandı.

11 BEK Formlarını Doğru Doldurmak Neden Önemli? Yükseköğretim sistemimizin durum tespiti yapılacak Yükseköğretim kurumlarının eğitim faaliyetlerini yıllık olarak, topluca ve karşılaştırılabilir şekilde takip edilebilecek Ulusal ve Uluslararası rapor ve stratejilerde veri olarak değerlendirilecek Yükseköğretim kurumlarımız arasında karşılaştırmalar yapılması mümkün olacak Kurumların farklı talep ve başvurularında kriter olarak kullanılacak

12 Teşekkürler…

13 13 İletişim: YÖK, AB ve Uluslararası İlişkiler Birimi http://bologna.yok.gov.tr beknet@yok.gov.tr


"BEK Raporlarının İşlevi Yrd. Doç. Dr. Armağan Erdoğan Namık Kemal Üniversitesi 28 Mayıs 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları