Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENEL SAĞLIK SİGORTASI’NIN SAĞLIK TURİZMİNE YANSIMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENEL SAĞLIK SİGORTASI’NIN SAĞLIK TURİZMİNE YANSIMASI."— Sunum transkripti:

1 GENEL SAĞLIK SİGORTASI’NIN SAĞLIK TURİZMİNE YANSIMASI

2 229/09/2005-ANTALYA Dr. Dursun AYDIN Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı

3 329/09/2005-ANTALYA Turizm ile İlgili Bir Hatıra SİDE

4 429/09/2005-ANTALYA Turizm Nereden Nereye Geldi? Yıllara göre gelen turist sayısı  1965361.758  19751.540.904  19852.614.924  19957.726.886  200417.516.908 (Kaynak: DİE)

5 529/09/2005-ANTALYA Turizm Sağlığından Sağlık Turizmine Turistin sağlığı: “Yurtdışından belli bir süre için gelen insanların bu süre içinde hastalanmaları, tedavileri, turistlerin bulundukları yerlerin sağlıklı olması ve turistlere hizmet sunanların sağlığı ile ilgili konuları kapsayan sağlık hizmetlerinin bütünüdür.”

6 629/09/2005-ANTALYA Turizm Sağlığından Sağlık Turizmine Sağlık Turizmi: “Bir ülkeden diğer bir ülkeye hastanelerde bekleme sürelerinin uzunluğu, tedavinin dışarıda ekonomikliği veya daha kaliteli sağlık hizmeti veya tedaviyle birlikte tatil yapma arzusu gibi herhangi bir sebeple ve özellikle tedavi amaçlı gidilmesidir.”

7 729/09/2005-ANTALYA Sağlık Turizmi Konuları  Planlı tedavi  Sigorta kapsamı dışında kalan sağlık hizmetleri (Laser Excimer, saç ekilmesi, estetik cerrahi)  Sigorta kapsamında ödeme yapılan sağlık hizmetleri (Diyaliz hastaları, acil yardım hizmetleri, vb.)  Kaplıca tedavisi  Dinlenme amaçlı kaplıca hizmetleri (Wellness, restness)  Tedavi amaçlı kaplıca hizmetleri (Kur tedavisi)  Yaşlı ve Özürlü Tatil Köyleri (Tatil ve bakım amaçlı)

8 829/09/2005-ANTALYA Başka Bir Açıdan Sağlık Turizmi  Orta Doğu’dan tedavi amaçlı gelen-getirilen insanlara tedavi sunumu (11 Eylül sonrası tablo)  Orta Asya’dan tedavi amaçlı gelen-getirilen insanlara tedavi sunumu (Zengin Rus işadamları, Türki Cumhuriyetlerin bürokratları)  Avrupa’da yaşayan göçmen gruba sağlık hizmeti sunumu (5.000.000’a yakın Türk, 15.000.000’u aşkın Müslüman göçmen)

9 929/09/2005-ANTALYA Avrupa’da Yaşayan Vatandaşlarımız Ülkeler Gurbetçi Sayısı Almanya2.458.745 Hollanda324.324 Fransa 403.630 Avusturya 207.999 Belçika 126.484 Danimarka 61.364 İngiltere100.000 Norveç10.915 İsveç33.094 İsviçre78.256 İtalya5.284 Finlandiya1.981 İspanya 1.289 AVRUPA TOPLAM 3.813.365 ARAP ÜLKELERİ TOPLAM107.570 RUSYA VE ORTA ASYA TOPLAM48.150 ABD220.000 Kanada40.000 Diğer Ülkeler85.383 GENEL TOPLAM4.314.468 Kaynak: T.C. Dışişleri Bakanlığından 2002 yılında alınan istatistikler

10 1029/09/2005-ANTALYA Milletlerarası Sözleşmeler  Kısa Vadeli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi (Tedavi) Olan Ülkeler (Toplam yaşayan vatandaşımız 3.600.000)  Almanya  Hollanda  Belçika  Avusturya  İsviçre  Fransa  KKTC Türkiye'de izin süresince SB hastanelerinden faydalanabilirler.

11 1129/09/2005-ANTALYA Milletlerarası Sözleşmeler  Kısa Vadeli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi (Tedavi) Olmayan Ülkeler (Toplam yaşayan vatandaşımız 600.000’i aşkın)  Norveç  İsveç  Danimarka  Finlandiya  İngiltere  ABD  Avustralya  Kanada  Rusya  Ve birçok ülke Türkiye'de izin süresince hiçbir resmi hastanelerinden faydalanamazlar.

12 1229/09/2005-ANTALYA Avrupa’daki Gurbetçilerimizin Durumu  Milletlerarası ikili sözleşme şartlarına göre sağlık hizmeti alıyorlar.  Yurt dışında oturum hakkı olan vatandaşlarımız tatilde turistlerle aynı haklara sahip.  Gurbetçilerimizin yabancı dili genelde zayıf.  Sahip oldukları hakları tam bilmiyorlar.  Yaygın bir şekilde kapsamını tam bilmedikleri paket sigorta poliçelerini satın almaktadırlar.

13 1329/09/2005-ANTALYA Sağlıkta Dönüşüm Devam Ediyor  Temmuz 2003-Resmi hastalar özel sağlık kurumlarından faydalanabiliyor.  Ocak 2004-SSK’lılar Sağlık Bakanlığı hastanelerinden sevksiz yararlanabiliyor.  Şubat 2005-Tüm SSK, diğer resmi ve Sağlık Bakanlığı hastaneleri tek çatı altında.  Ve Şimdi-Genel Sağlık Sigortası 1-2 ay içerisinde yasalaşacak.

14 1429/09/2005-ANTALYA SSK Kuyrukları tarihte kaldı. Vatandaşa özel hastane yolu açıldı. SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI

15 1529/09/2005-ANTALYA GSS Kanun Tasarısına Göre Yurt Dışından Gelenler Açısından GSS’nin Kapsamadığı Kişiler  Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş nam ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabii olduğunu belgeleyen kişiler (GSS Md. 6/e)  Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığına da haiz bulunan Türk uyruklu sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler ile kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen sözleşmeli personelin uluslararası anlaşmalar ve temsilciliğin bulunduğu ülkenin kamu düzeninin zorunlu kıldığı hallerde, işverenleri tarafından bulunan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar (GSS Md. 6/l)

16 1629/09/2005-ANTALYA GSS Kanun Tasarısına Göre Yurt Dışından Gelenler Açısından GSS’nin Kapsamadığı Kişiler  Yerleşim yeri Türkiye olmayan Türk vatandaşları ile oturma izni almış yabancı vatandaşlardan a ve b bendine göre genel sağlık sigortalısı sayılmayanlardan Türkiye’de bir yıldan fazla süreyle yerleşen kişiler GSS’li sayılır (GSS Md. 60/d). Bir yıldan az süreyle kalıp izin sürelerini aşan gurbetçiler GSS kapsamı dışı kalıyorlar?  Yurt dışından gelen turistler GSS kapsamında değildirler.  Milletlerarası sözleşme olup da kısa vadeli sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkede çalışan Türk vatandaşları (Norveç, Danimarka, İsveç, İngiltere, ABD vb.)

17 1729/09/2005-ANTALYA GSS Dışında Kalan Yurt Dışı Kaynaklı Kişilere Sağlık Hizmeti Sunumu  GSS dışındakilere özel sağlık kurumları hizmet verecek.  Bu gruba BUT ücretlerinden değil TTB ücretlerinden hizmet verilecek.  Bu kişiler kendi sigorta poliçeleri kapsamında hizmet alacaklar.  Özel hastane işletmecilik mantığı kaybolmamalı.  Ödeme gücü yüksek olan özel sigorta ve gruplara yönelmek daha verimli olacaktır.

18 1829/09/2005-ANTALYA Yurt Dışından Gelenler ve GSS  GSS kapsamında olanlar  Milletlerarası sözleşmeli ülkelerdeki gurbetçiler (izin süresince)  GSS kapsamında olup da hizmet alamayanlar  Tedavi müstahaklık belgesini (T/A 11, N/TUR 111, B/T 8) yanında getirmeyenler  GSS kapsamında olmayanlar  Milletlerarası sözleşmesi olmayan ülkelerdeki gurbetçiler  Yabancı uyruklu turistler  Bazı özel durumlardaki yabancılar (GSS Md. 6/d, 6/e, 6/l) 15, 16  GSS kapsam dışında olup yurt dışından gelen hastalara hangi sağlık kurumu, hangi şartlarda hizmet verebilir?

19 1929/09/2005-ANTALYA T/A 11N/TUR 111B/T 8

20 2029/09/2005-ANTALYA Gurbetçilerin Tedavi Müstahaklık Belgesini Getirmeme Sebepleri  Türkiye’ye ulaşımın kolaylaşmasından dolayı sık sık ve kısa süreli seyahatlerin artması  İşsizlik ödeneği olanların ödeneklerinin kesilmemesi için habersiz seyahate çıkmaları  Bazı ülkelerde sigorta yetkililerinin “belgeye gerek yok, sigorta kartı yeterlidir” diye bilgilendirmeleri  Gurbetçilerin bu konudaki ihmalli ve bilgisizliği  Türkiye’nin gurbetçileri etkin ve yaygın olarak bilgilendirmemesi.

21 2129/09/2005-ANTALYA Gurbetçilere Çözüm  GSS kapsam dışı olan gurbetçilerimiz (Norveç, Danimarka, İsveç, İngiltere, ABD vb. çalışanlar) özel seyahat sigortaları kapsamında özel sağlık kuruluşlarına yönlendirilebilir.  Gurbetçilere tedavi müstahaklık belgesini yanında getirmeleri hususunda daha etkin bilgilendirme yapılmalı. Hatta girişlerde pasaport ile beraber kontrol edilebilir.  GSS kapsamında olup da tedavi müstahaklık belgesini (T/A 11, N/TUR 111, B/T 8, vb.) yanında getirmeyenlerin belge faksları pasaport ibrazı ile kabul edilebilir.

22 2229/09/2005-ANTALYA GSS Sonrası Özel Sağlık Kurumlarının Sağlık Turizmi Karşısındaki Durumu  Özel hastanelerde oluşan yığılmalar nedeniyle verimsizlik kaçınılmaz olabilir.  Milyonlarca dolara mal olan hastaneler BUT fiyatlarından yatırımlarının karşılığını bulamayabilirler.  Bütçeden sağlığa ayrılan payın oranı genellikle değişmediğine göre;  Yurt dışı kaynaklı hastalara TTB ücretlerinden kaliteli hizmet vermek ciddi girdi sağlayacaktır.

23 2329/09/2005-ANTALYA Bilgilendirme ve Tanıtım  Avrupa sigorta mevzuatlarını iyi öğrenmeliyiz.  Avrupa’da yaşayan gurbetçileri bilgilendirmeliyiz.  Ülkemizin sağlık kurumlarını ve kaplıcalarını iyi tanıtmalıyız.  Yurt dışı tanıtım için STK-Özel ve Resmi Sağlık Kurumları işbirliğini güçlendirmeliyiz.

24 2429/09/2005-ANTALYA İşleyiş Denetleme Standardizasyon  Sağlık turizmi konusuna hakim danışman firmalar yaygınlaşmalı.  Sağlık turizmine ve turist sağlığına yönelik hizmetleri denetleyen STK’lar ve resmi kuruluşlar olmalı.  Sağlık turizmine yönelik çalışan sağlık kurumlarımız standardize edilmeli.  Asistan firmaların işleyişi ve çalışmaları standardize edilmeli (yetkileri, sorumlulukları, bağlı oldukları bakanlık, kadroları vb).

25 2529/09/2005-ANTALYA

26 2629/09/2005-ANTALYA Sonuç Olarak  Ülkemizde özellikle son yıllarda ciddi boyutlarda özel hastaneler, kaplıcalar, diyaliz merkezleri kurulmuştur. Artık Avrupa’ya hizmet sunabilecek kadar kaliteli, Orta Asya ve Orta Doğuya hizmet verebilecek kadar yakın ve uygun bir ortamdayız.  Kendimizi yurtdışında iyi tanıtıp, pazarlamalıyız.

27 2729/09/2005-ANTALYA Sonuç Olarak  GSS’nin ve özel sağlık kurumlarının geleceğinin sağlam zeminlere oturtulması için ciddi finansa ihtiyaç vardır. Bu finans sağlık turizmi çerçevesinde ihraç edilecek sağlık hizmetleri sayesindeki döviz girdisi ile karşılanabilir.

28 2829/09/2005-ANTALYA İlginiz ve sabrınız için TEŞEKKÜRLER...


"GENEL SAĞLIK SİGORTASI’NIN SAĞLIK TURİZMİNE YANSIMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları