Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLERİ YAŞ ve REHABİLİTASYON TURİZMİ POLİTİKALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLERİ YAŞ ve REHABİLİTASYON TURİZMİ POLİTİKALARI"— Sunum transkripti:

1 İLERİ YAŞ ve REHABİLİTASYON TURİZMİ POLİTİKALARI
. İLERİ YAŞ ve REHABİLİTASYON TURİZMİ POLİTİKALARI Enginer Birdal

2 SAĞLIK TURİZMİ Bazı ülkelerde hastaların uzun bekleme listeleri, Daha ucuza sağlık hizmeti temin edebilme, Kendi ülkesinde ileri teknoloji ve kalifiye eleman, insan kaynağının olmayışı, İletişim ve ulaşımın çok gelişmesi, Özellikle gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusun ve kronik hastalıkların oranın yükselmesi.

3 2- Termal Turizm ve SPA-Wellnes Kaplıca tedavileri
. 2- Termal Turizm ve SPA-Wellnes Kaplıca tedavileri Talossoterapiler(deniz suyunda tedavi) Hidroterapi(su ile tedavi) Balneoterapi (kaplıca suyunda tedavi) Peloidoterapi(çamur tedavisi) Klimaterapi(iklim tedavisi) 3

4 DÜNYADA İLERİ YAŞ VE REHABİLİTASYON TURİZMİ
. DÜNYADA İLERİ YAŞ VE REHABİLİTASYON TURİZMİ 4

5 Ülkemize gelen sağlık turisti 60 bin civarında ve yıllık geliri yaklaşık 1 milyar USD’dır.

6 Dünyadaki Sağlık Turizmi Rakamları
Şimdilik

7 Sağlık Turizmi Hizmet Sunumunda Paydaşlar
Sağlık Kurumları (Özel ve Resmi Hastaneler) Seyahat Acentaları Turizm Sektörü Aracı ve Danışman Firmalar Ulaşım Sektörü İletişim ve Bilişim Sektörü İnşaat Sektörü(yeni yatırımlar) Finans Sektörü

8 Sağlık Turizminde İlgili Kamu Kurumları
T.C Sağlık Bakanlığı T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı T.C Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı T.C Dış İşleri Bakanlığı T.C Ulaştırma Bakanlığı T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı T.C Milli Eğitim Bakanlığı Dış Ticaret Müsteşarlığı Devlet Planlama Teşkilatı

9 ANALİZ Özel sağlık kurumlarımızın çoğunun Batıyla yarışabilecek seviyeye gelmesi JCI ile akredite olmuş hastane sayısı(42)açısından dünyada 2. sıradayız. Termal kaynaklarımıza Avrupa’da 1.sırada Dünyada ise 7. sırada Ülkemizin uygun iklimi,tarihi ve turistik uygarlıklar merkezi Ülkemiz çevresinde 712,000,000’luk bir topluluğa hitap edebilecek merkezi bir konumdadır. Genç nüfus ve eğitilebilirlik ile ciddi bir iş gücü potansiyeline sahibiz Nitelikli insan kaynaklarımız Sağlık hizmet maliyetimiz düşük Sağlık personelinin (doktor, hemşire vb.) Hükümet Sağlık turizmi mevzuat geliştiriliyor Yabancı doktor çalıştırılma imkanı Yetişmiş ara genç eğitim eleman eksik (yetiştirilebilir) Yabancı dil eğitimi zayıf, dil bilen personel az, Sağlık Turizminde , devlet, STK ve sektör temsilcilerinin işbirliği tam sağlanamadı Sağlık Turizmi imkanlarımızın yurtdışında tanıtımı yetersiz. Tanıtım eksikliğimiz var

10 Tehditleri Fırsatları
Ülkemize bilgi ve tecrübe transferi (know-how) yasal düzenlemeleri temel prensipler İş istihdamı (sağlık personeli ve diğer personeller) Ekonomik kazanım(ülkeye döviz girdisi) Yeni yatırımlar(yaşlı tatil köyleri kaplıcalar, hastaneler v.b) Yurtdışında Sosyal ve siyasal güç kazanımı (Lobi Gücü) Özel sağlık sektörünün finansal yapısının güçlenmesi Ülkemize Yabancı Sermaye girişi Tehditleri Sağlık profesyonelleri (özellikle doktorlar) güçlenen özel sağlık sektörüne kayar.(temel prensip) Özel sağlık kurumlarında talep artar (sağlık hizmetlerinin maliyeti yükselir) Yurtdışından bulaşıcı Hastalık yayılabilir. (NDM-1 Hindistan dan yayıldı) Tbc, Aids’li hastalar gelebilir. Özel sağlık sektörü kendi halkımıza(GSS) hizmet sunmaktan vazgeçebilir. Malpraktislere yasal yaptırım etkin değil (Hukuki Riskler) Rakip Ülkelerden gelecek rekabet baskısı

11 SAĞLIK TURİZMİNDE POLİTİKA ÖNERİSİ

12 Bakım Turizmi Politikasının Oluşturulmasında Temel Prensipler
. Bakım Turizmi Politikasının Oluşturulmasında Temel Prensipler Halkımıza sunulan sağlık hizmeti aksamamalı, Hizmet alıcılar ekonomik ve siyasi açıdan katma değeri yüksek bir kitle olmalı ve Ülkemize siyasi ve sosyal açısından katkıda bulunmalı, Kapasite fazlası bulunan alanlara (Termal ve Yaşlı Turizmi) öncelik verilmeli, Verilen sağlık hizmeti uluslar arası standartlarda olmalı, Ekonomik getirisi ve bilgi transferine katkıda bulunmalı, Sağlık hizmetinin sürdürebilirliğine katkı yapmalı.

13 Bakım Turizmi Politikasının Oluşturulmasında Temel Prensipler
Sağlık turizmi sunacak kurumların denetlenmeli ve Planlama yapılmalı, Sağlık Turizmi mevzuat çalışmaları yapılmalı, Sağlık Turizmi Stratejik eylem planı hazırlanmalı, Sağlık Bakanlığı sağlık turizminde koordinatör bakanlık olmalı, Beyin göçüşünü engellemeli ve hatta tersine çevirmeli Hekim ihtiyacı az olan Sağlık Turizmi bölümlerine (Termal ve Yaşlı Turizmi) ağırlık verilmeli.

14 T.C Sağlık Bakanlığı Stratejik Eylem Planı(2010-2014)
Hedef Sağlık hizmeti sunumunda Türkiye’yi bölgesinde cazibe merkezi haline getirmek Sektör ve STK’larla sağlık turizmi alanında işbirliği yapılacak, Sağlık turizmini yürüten ve yürütecek tesislere ait kriterler belirlenecek ve denetimleri sağlanacak, Termal-kaplıca turizmine sahip bölgelerde kamu-özel sektörün yurt dışı sağlık turizmi çalışmalarına destek olunacak, Medikal turizm kamu-özel sektörün yurt dışı sağlık turizmi çalışmalarına destek olunacak, Hasta kabulünde ve tedavi sırasında yaşanan sorunların en aza indirilmesi için çalışmalara devam edilecektir. Kaynak:S.B Stratejik Eylem Planı Sayfa 80

15 Yol Haritası Sağlık Bakanlığının sağlık turizmi politika metni, Sağlık turizmi standardı ve mevzuatı hazırlanmalı ve sektör denetlenebilir olmalı, Yetişmiş kalifiye eleman için eğitime ve sertifikasyona önem verilmeli Yabancı doktor çalıştırılması izini kolaylaştırılmalı, Sağlık Turizmi konusu sektör, sivil toplum örgütleri ve kamu işbirliği ile birlikte değerlendirilmeli ve yönetilmeli, Sağlık Turizmi Hedef 2023 Stratejik eylem planı hazırlanmalı, Sağlık turizmi açısında Bakanlık Kurumsal yapılanmasını tamamlamalı ve Birim güçlendirilmeli, Türkiye ulusal sağlık turizmi danışma kurulu veya ajansı oluşturulmalı, İç ve dış da Sağlık Turizmi Sektöründeki gelişmeler takip edilmeli, Bu alanda yapılan tüm çalışmalara eşlik edilmeli, 15

16 . Teşekkürler E-posta: 16


"İLERİ YAŞ ve REHABİLİTASYON TURİZMİ POLİTİKALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları