Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ 1."— Sunum transkripti:

1 UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ 1

2 AMAÇLARIMIZ  Bilişim Ortamlarını Tanımlayabilme  Uzaktan Eğitim Teknolojilerinin Neler Olduğunu Kavrayabilme  Uzaktan Eğitimde Bilgisayarın İşlevlerini Kavrayabilme  Bilgisayar Destekli Öğretimin Ne Olduğunu Kavrayabilme  İnternetin İşlevlerini Kavrayabilme  Uzaktan Eğitimde Çoklu Ortam ve Etkileşimli Çoklu Ortamı İlişkilendirebilme  Uzaktan Eğitimde Hiperortam ve Hipermetinin İşlevlerini Açıklar  Veri tabanını Kavrayabilme  Uzman Sistemlerinin Neler Olduğunu Bilme  Bilişim Ortam ve Teknolojilerinin Uzaktan Eğitimdeki Uygulamalarını Algılayabilme  İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitimi Kavrayabilme  WEB'e Dayalı Uzaktan Eğitimi Kavrayabilme  E-Öğrenmeyi Tanımlayabilme 2

3 BİLİŞİM ORTAMLARI  Uzaktan eğitimin çeşitli teknolojileri (PC, 3G telefon, sanal ortamlar, fiber optik kablolar, veri tabanları) kullanarak kişinin zaman ve mekân açısından ayrı öğretim etkinliklerine katılabildiği platformdur. 3

4 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ  Her türlü verinin toplanmasında, işlenmesinde ve depolanmasında, bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların kullanımına sunulmasında kullanılan iletişim teknikleri ve bilgisayarlar dahil tüm bu teknolojileri kapsayan bir bütünün adlandırılmasıdır. 4

5 BİLGİSAYAR  Aritmetik ve mantıksal ve işlemleri yapabilen ve yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilen ve istenildiğinde geri getiren elektronik bir cihazdır. Bilgisayarın temel çalışma prensibi ikili sayı sisteminden yani sıfır ve birlerden oluşan kodlamalardır. 5

6 MOBİL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ 6 Mobil Bilgisayar Teknolojil eri El Bilgisayar ları Tablet PC Note- book Ultra- book CD, VCD ve DVD USB

7 EL BİLGİSAYARLARI  Girilen verileri depolayan, yorumlayan ve işleyen cihazlardır. Depoladıkları verileri genelde başka sistemlere aktarırlar. Gelen verilen ana bilgisayarda toplanır. Bu bilgisayarlara el bilgisayarı denir. 7

8 TABLET PC  Dokunmatik ekranlı, internete bağlanabilen ve sağladığı depolama alanıyla verilerinizi kayıt altında tutabileceğiniz bir bilgisayar çeşididir. 8

9 NOTE BOOK  Masaüstü bilgisayarın yaptığı işleri yapabilen fakat taşınabilir, daha hafif bir bilgisayarlardır. 9

10 CD (COMPACT DİSC)  Dijital olarak veri depolamaya yarayan birimlerdir. İlk olarak sadece ses kayıtlarının depolanması ve dinlenmesi için geliştirilmiştir. Ancak daha sonraları depolama birimi olarak uyarlanmıştır. 10

11 VCD (VİDEO COMPACT DİSK)  Görsel sınıf donanımında kaliteli ses ve görüntü ile beraber anlam bütünlüğünü de yansıtan, videonun alternatifi olarak yaygın kabul gören hem bir bilgi deposu hem de çok gelişmiş bir yapıya sahip görsel işitsel teknolojidir. 11

12 DVD (DİJİTAL VİDEO DİSK)  CD ROM görünümünde elektronik bir kayıt ortamıdır. CD den tek farkı çok daha yüksek kapasitelere sahip olabilmesidir. 12

13 EĞİTİM DE VCD VE DVD EĞİTİM DE VCD VE DVD KULLANIMININ YARARLARI  Taşınabilir olması  Ulaşmasının kolay olması  Farklı duyu organlarına hitap etmesi  Öğretmene kullanım kolaylığı sağlaması 13 EĞİTİM DE VCD VE DVD KULLANIMININ SINIRLILIKLARI  Plakaya herhangi bir zarar gelmesi sonucunda çalışmaması ve veri kaybının olması mümkündür.  Sınıf kontrolünün sağlanması çok zordur.

14 BİLGİSAYAR AĞLARI (NETWORK)  İki ya daha faha fazla bilgisayarın veri alışverişi yapmak ve bilgisayar kaynaklarını ortak kullanmak amacı ile birbirine bağlanmasıyla oluşan sisteme bilgisayar ağı (network) denir. 14

15 YEREL VE ULUSAL AĞLAR 15 Yerel ve Ulusal Ağlar LAN (Local area Network Yerel Çalışma Ağı) WAN (Wide Area Network Geniş Çalışma Ağı)

16 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM (BDÖ)  Bilgisayar destekli öğretimde bilgisayarın, öğretim sürecine bir seçenek olarak değil, sistemi tamamlayıcı ve güçlendirici olarak girmesi esastır. 16

17 BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN OLUMLU YÖNLERİ  Öğrenci açısından  Öğretmen açısından  Okul açısından 17

18 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN SINIRLILIKLARI  Öğrencilerin sosyo-psikolojik gelişmelerini engellemesi  Özel donanım ve beceri gerektirmesi  Eğitim programını desteklememesi  Öğretimsel niteliğin zayıf olması 18

19 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YAZILIMLARI) 19 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YAZILIMLARI) Birebir öğretim öğretimsel oyun problem çözme benzetim alıştırma ve tekrar

20 İNTERNET  Bilgisayar ağlarını kapsayan uluslararası bir ağdır. Farklı büyüklükteki ve tipteki birbirinden bağımsız binlerce bilgisayar ağından oluşur. 20

21 EĞİTİMDE İNTERNET KULLANIMININ YARARLARI  Zaman ve mekân sınırlaması gerektirmez.  Yaşam boyu öğrenmeyi ve öğrenciye kendi öğrenme hızında öğrenme olanağı sağlar.  Eğitim programı öğrenenin bireysel farklılıklarına göre düzenlenir. 21 EĞİTİMDE İNTERNET KULLANIMININ SINIRLILIKLARI  En önemli sınırlılığı teknik alt yapı gerektirmesidir.  Eş zamanlı eğitimlerde zaman ve mekân kısıtlaması olduğu düşünüldüğünde yüz yüze iletişim açısından sınırlılığı vardır.  İnternet tabanlı öğrenme her tür öğrenme etkinliği ve her hedef düzeyi için uygun değildir. İNTERNET

22 ÇOKLU ORTAM (MULTİMEDİA) VE ETKİLEŞİMLİ (İNTERAKTİF) ÇOKLU ORTAM  Çoklu ortam, bir bilgisayar tabanlı uygulamada, normal yazı, ses, görüntü, grafik, video ve animasyon gibi görsel araçların kullanılmasıyla desteklenen bir kullanıcı ara yüzüdür. 22  Etkileşimli Çoklu Ortam, öğrencilerin çoklu ortam sistemleri kullanırlarken dinleyen ya da izleyen edilgin bilgi alıcısı konumundan kurtulup bilgiye ulaşmak, bilgiyi edinmek ve onu kullanmak üzere belirli düzeyde fiziksel ve zihinsel etkinlikte bulunmalarını sağlayan ortamdır.

23 HİPERORTAM (HYPERMEDİA) VE HİPERMETİN (HYPERTEKS)  Hiper ortam: Durağan ya da hareketli grafik, video ve ses kaydı gibi çeşitli bilgiler arasında bağlantıyı sağlayan bilgisayar sistemleridir. 23  Hiper metin: Doğrusal olmayan şekilde organize edilmiş ve erişilebilen metin, grafik, resim ve tablolardır.

24 VERİ TABANLARI (DATABASE)  Veri tabanı, bir sorunu çözmek için bir araya getirilmiş birbirleri ile ilişkili verilerin topluluğudur. 24

25 VERİ TABANLARININ YARARLARI  Verilerin tekrarı azalır.  Yanlışlıkların giderilmesi.  Verinin paylaşımı sağlanır.  Bilgilerin standartlaşması sağlanır. 25 VERİ TABANLARI (DATABASE) VERİ TABANLARININ SINIRLILIKLARI  Veri tabanı sistemi iyi tasarlanmadığı taktirde, bazı bileşenler iyi bir şekilde oluşturulmamışsa sistem dosya sistemine göre çok daha kötü çalışabilir.  Veri tabanı sisteminin kurulumu ve bakımı klasik dosya sistemine göre pahalı olabilir.

26 UZMAN SİSTEMLER  Uzman sistemler, bilgi tabanlı sistemler olup, problemleri daha geniş bir çerçevede inceleyip, çözümünde insan zekâsını taklit etmeyi hedefleyen yapay zekanın bir uygulama alanıdır. 26

27 UZAKTAN ÖĞRETİMDE BİLGİSAYARA DAYALI BİLGİ SİSTEMİ YARARLARI :  Verimliliği arttırır.  Etkinliği arttırır.  Yenilik ve ürün liderliğini sağlar.  Hizmete daha iyi kalite sağlar.  Daha iyi karar almayı sağlar.  Daha iyi yönetim ve eşgüdüm sağlar. 27

28 UZAKTAN EĞİTİMDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ  Geniş uygulama alanları; yönetim, öğrenci, masaüstü ve elektronik yayıncılık, materyallerin elektronik dağılımı, iletişim ve bilgisayara dayalı öğrenmelerdir. 28

29 İNTERNET TABANLI UZAKTAN EĞİTİM  Öğrenci ve öğretmenin zaman ve mekândan bağımsız olarak gerçekleştirdiği eğitimlerdir. 29

30 WEB’E DAYALI UZAKTAN EĞİTİM MODELİ  WEB tabanlı uzaktan eğitim evi, iş yerini yani kısacası her yeri bir okul, fakülte, öğrenme ortamı haline getirmiştir. Mekândan ve bazı durumlarda zamandan bağımsızdır. 30

31 WEB’E DAYALI UZAKTAN EĞİTİM MODELİ WEB’E DAYALI UZAKTAN EĞİTİM MODELİNİN AVANTAJLARI  Öğrencinin düzeyine göre öğrenme sağlanmaktadır.  Hem görsel hem işitsel olarak eğitim verildiğinden öğrencilerin öğrenme farklılıklarını ortadan kaldırır.  Öğrenci materyallere istediği zaman ulaşabilmektedir.  Ders materyalleri hızla güncellenebilir.  Öğrenci- öğrenci Öğrenci-Öğretmen etkileşimi hızlı bir şekilde gerçekleşebilir.  Yaşam boyu öğrenme olanağı sağlar. 31  WEB’E DAYALI UZAKTAN EĞİTİM MODELİNİN DEZAVANTAJLARI  Öğrenciler arasında etkin iletişim sağlanamayabilir.  Ders materyallerinin doğru hazırlanmaması öğrenmeyi olumsuz yönde etkileyebilir.  Sınıf yönetimi zordur.

32 E-ÖĞRENME  E-öğrenme kelime anlamı olarak elektronik öğrenmedir. E-öğrenme; internet veya bir bilgisayar ağı bulunan platform üzerinde sunulan, web tabanlı bir eğitim sistemi olarak tanımlanır-öğrenme ile öğretmen ve öğrencinin aynı ortam ve aynı anda bulunmalarına gerek kalmadan eğitim etkinlikleri gerçekleştirilir. 32

33 E-ÖĞRENMENİN GERÇEKLEŞME BİÇİMLERİ Senkron iletişim Asenkron iletişim 33

34 E-ÖĞRENME E-ÖĞRENME YARARLARI  Her zaman her yerde eğitim olanağı yaratır.  Daha hızlı ve etkin öğrenmeyi gerçekleştirir.  Öğrenen odaklı eğitimdir.  Daha az yönetsel iş yükü ile daha fazla kişiye ulaşma olanağı sağlar.  Maliyet avantajı sağlar.  Başarı ve gelişim hem kurumsal hem bireysel olarak daha kolay izlenir.  Zaman, mesafe ve sosyo-ekonomik statü engelleri ortadan kaldırılır.  Yaşam boyu eğitim sağlar. 34  E-ÖĞRENME SINIRLIKLARI  Kişilerin çalışma konusunda öz disiplini olmadığında başarılı sonuçlara ulaşmak güçtür.  Kişilerin sosyalleşme sürecini olumsuz etkileyebilir.  Kimi durumlarda teknik yön belirleyici öğedir.  İçerik yaratılması çok kapsamlı maliyetli ve zaman alıcıdır.  İlgili sektörün büyük kitlelere ulaşmak için bilgi ve teknoloji alt yapısı olması gerekir.  Bireylerin ilgileri yüksek olabilir ancak kişisel gelir düzeylerinin de yeterli olması gerekir.  Geleneksel öğrenme alışkanlıklarını değiştirmesi zaman alıcı bir süreçtir.

35 KAYNAKÇA  Gülbahar, Y. (2009). E-Öğrenme. Pegem Akademi. Ankara İşman, A. (2011). Uzaktan Eğitim: Genel Tanımı, Türkiye’deki ve Dünyadaki Gelişimi, Proje Değerlendirmeleri. Pegem A Yayınları Uşun, S. (2006). Uzaktan Eğitim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım  BTÖ  http://uzaktanegitim.istanbul.edu.tr/?p=6135  http://tyfndgn.blogcu.com/uzaktan-egitimin-zararlari/11877977  http://mimoza.marmara.edu.tr/~hkaptan/wte.htm  http://yunus.hacettepe.edu.tr/~umutal/publications/webbaseddistanceeducation.pdf  https://www.uzaktanegitim.com/hbrd139-uzaktan-egitimde-bilisim-ortamlari-ve-teknolojileri-tasarimi.aspx  http://www.iienstitu.com/online-egitim-programi-nasil-secilir/  http://www.beykoz.edu.tr/tr/content/mobil-teknolojileri  https://www.uzaktanegitim.com/hbrd110-web%E2%80%99e-dayali-uzaktan-egitim-modeli.aspx  http://www.ejedus.org/Ornek_Makale.pdf 35


"UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları