Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ"— Sunum transkripti:

1 UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ

2 AMAÇLARIMIZ Bilişim Ortamlarını Tanımlayabilme
Uzaktan Eğitim Teknolojilerinin Neler Olduğunu Kavrayabilme Uzaktan Eğitimde Bilgisayarın İşlevlerini Kavrayabilme Bilgisayar Destekli Öğretimin Ne Olduğunu Kavrayabilme İnternetin İşlevlerini Kavrayabilme Uzaktan Eğitimde Çoklu Ortam ve Etkileşimli Çoklu Ortamı İlişkilendirebilme Uzaktan Eğitimde Hiperortam ve Hipermetinin İşlevlerini Açıklar Veri tabanını Kavrayabilme Uzman Sistemlerinin Neler Olduğunu Bilme Bilişim Ortam ve Teknolojilerinin Uzaktan Eğitimdeki Uygulamalarını Algılayabilme İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitimi Kavrayabilme WEB'e Dayalı Uzaktan Eğitimi Kavrayabilme E-Öğrenmeyi Tanımlayabilme

3 BİLİŞİM ORTAMLARI Uzaktan eğitimin çeşitli teknolojileri (PC, 3G telefon, sanal ortamlar, fiber optik kablolar, veri tabanları) kullanarak kişinin zaman ve mekân açısından ayrı öğretim etkinliklerine katılabildiği platformdur. BİLİŞİM ORTAMLARI Uzaktan eğitimin çeşitli teknolojileri (PC, 3G telefon, sanal ortamlar, fiber optik kablolar, veri tabanları) kullanarak kişinin zaman ve mekân açısından ayrı öğretim etkinliklerine katılabildiği platformdur. Bilişim ortamları ise; Bilgisayar, görüntülü telefon, sanal ortamlar, gelişmiş uydu ve fiber optik kablolar kullanılarak, öğrencinin istediği anda ve yerde öğretim etkinliklerine katılabildiği uzaktan öğretim ortamıdır.

4 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Her türlü verinin toplanmasında, işlenmesinde ve depolanmasında, bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların kullanımına sunulmasında kullanılan iletişim teknikleri ve bilgisayarlar dahil tüm bu teknolojileri kapsayan bir bütünün adlandırılmasıdır . BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Her türlü verinin toplanmasında, işlenmesinde ve depolanmasında, bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların kullanımına sunulmasında kullanılan iletişim teknikleri ve bilgisayarlar dahil tüm bu teknolojileri kapsayan bir bütünün adlandırılmasıdır. Bilişim ortam ve teknolojileri aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır: •Bilgisayarlar ve bilgisayar destekli öğretim •Mobil Teknolojiler •VCD(Video Compact Disc) •DVD(Dijital Video Disc) •NetWork (yerel ve ulusal ağlar) •İnternet destekli uzaktan eğitim uygulamaları •Çoklu ortam (multimedia) ve etkileşimli (interaktif) çoklu ortam •Hiper ortam ve hiper metin •Veri tabanları (data base) •Uzman sistemler •Tele iletişim ortamları •Web’e dayalı uzaktan eğitim •Sanal öğretim •E-öğrenme

5 BİLGİSAYAR Aritmetik ve mantıksal ve işlemleri yapabilen ve yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilen ve istenildiğinde geri getiren elektronik bir cihazdır. Bilgisayarın temel çalışma prensibi ikili sayı sisteminden yani sıfır ve birlerden oluşan kodlamalardır. BİLGİSAYAR Aritmetik ve mantıksal ve işlemleri yapabilen ve yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilen ve istenildiğinde geri getiren elektronik bir cihazdır. Bilgisayarın temel çalışma prensibi ikili sayı sisteminden yani sıfır ve birlerden oluşan kodlamalardır.

6 MOBİL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ
El Bilgisayarları Tablet PC Note-book Ultra-book CD, VCD ve DVD USB MOBİL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ El bilgisayarları, tablet PC’ler, notebooklar, CD, VCD ve DVD’ler mobil bilgisayar teknolojilerinin genel ismi olarak kullanılır.

7 EL BİLGİSAYARLARI Girilen verileri depolayan, yorumlayan ve işleyen cihazlardır. Depoladıkları verileri genelde başka sistemlere aktarırlar. Gelen verilen ana bilgisayarda toplanır. Bu bilgisayarlara el bilgisayarı denir. EL BİLGİSAYARLARI Girilen verileri depolayan, yorumlayan ve işleyen cihazlardır. Depoladıkları verileri genelde başka sistemlere aktarırlar. Gelen verilen ana bilgisayarda toplanır. Bu bilgisayarlara el bilgisayarı denir.

8  TABLET PC Dokunmatik ekranlı, internete bağlanabilen ve sağladığı depolama alanıyla verilerinizi kayıt altında tutabileceğiniz  bir bilgisayar çeşididir.  TABLET PC Dokunmatik ekranlı, internete bağlanabilen ve sağladığı depolama alanıyla verilerinizi kayıt altında tutabileceğiniz  bir bilgisayar çeşididir.

9 NOTE BOOK Masaüstü bilgisayarın yaptığı işleri yapabilen fakat taşınabilir, daha hafif bir bilgisayarlardır. NOTE BOOK Masaüstü bilgisayarın yaptığı işleri yapabilen fakat taşınabilir, daha hafif bir bilgisayarlardır.

10 CD (COMPACT DİSC) Dijital olarak veri depolamaya yarayan birimlerdir. İlk olarak sadece ses kayıtlarının depolanması ve dinlenmesi için geliştirilmiştir. Ancak daha sonraları depolama birimi olarak uyarlanmıştır. CD (COMPACT DİSC) Dijital olarak veri depolamaya yarayan birimlerdir. İlk olarak sadece ses kayıtlarının depolanması ve dinlenmesi için geliştirilmiştir. Ancak daha sonraları depolama birimi olarak uyarlanmıştır.

11 VCD (VİDEO COMPACT DİSK)
Görsel sınıf donanımında kaliteli ses ve görüntü ile beraber anlam bütünlüğünü de yansıtan, videonun alternatifi olarak yaygın kabul gören hem bir bilgi deposu hem de çok gelişmiş bir yapıya sahip görsel işitsel teknolojidir. VCD (VİDEO COMPACT DİSK) Görsel sınıf donanımında kaliteli ses ve görüntü ile beraber anlam bütünlüğünü de yansıtan, videonun alternatifi olarak yaygın kabul gören hem bir bilgi deposu hem de çok gelişmiş bir yapıya sahip görsel işitsel teknolojidir.

12 DVD (DİJİTAL VİDEO DİSK)
CD ROM görünümünde elektronik bir kayıt ortamıdır. CD den tek farkı çok daha yüksek kapasitelere sahip olabilmesidir. DVD (DİJİTAL VİDEO DİSK) CD ROM görünümünde elektronik bir kayıt ortamıdır. CD den tek farkı çok daha yüksek kapasitelere sahip olabilmesidir.

13 EĞİTİM DE VCD VE DVD EĞİTİM DE VCD VE DVD KULLANIMININ YARARLARI
Taşınabilir olması Ulaşmasının kolay olması Farklı duyu organlarına hitap etmesi Öğretmene kullanım kolaylığı sağlaması EĞİTİM DE VCD VE DVD KULLANIMININ SINIRLILIKLARI Plakaya herhangi bir zarar gelmesi sonucunda çalışmaması ve veri kaybının olması mümkündür. Sınıf kontrolünün sağlanması çok zordur. EĞİTİM DE VCD VE DVD KULLANIMININ YARARLARI Taşınabilir olması Ulaşmasının kolay olması Farklı duyu organlarına hitap etmesi Öğretmene kullanım kolaylığı sağlaması EĞİTİM DE VCD VE DVD KULLANIMININ SINIRLILIKLARI Plakaya herhangi bir zarar gelmesi sonucunda çalışmaması ve veri kaybının olması mümkündür. Sınıf kontrolünün sağlanması çok zordur.

14 BİLGİSAYAR AĞLARI (NETWORK)
İki ya daha faha fazla bilgisayarın veri alışverişi yapmak ve bilgisayar kaynaklarını ortak kullanmak amacı ile birbirine bağlanmasıyla oluşan sisteme bilgisayar ağı (network) denir. BİLGİSAYAR AĞLARI (NETWORK) İki ya daha faha fazla bilgisayarın veri alışverişi yapmak ve bilgisayar kaynaklarını ortak kullanmak amacı ile birbirine bağlanmasıyla oluşan sisteme bilgisayar ağı (network) denir.

15 YEREL VE ULUSAL AĞLAR Yerel ve Ulusal Ağlar
LAN (Local area Network Yerel Çalışma Ağı) WAN (Wide Area Network Geniş Çalışma Ağı) YEREL VE ULUSAL AĞLAR LAN: (Local area Network: Yerel Çalışma Ağı): Farklı bilgisayarları ve araçları birbirlerine bağlayan ağdır. Ana bilgisayarın adı “server” dır. Diğer bilgisayarlar ise “server1” ve “server 2” olarak adlandırılır. b) WAN: (Wide Area Network: Geniş Çalışma Ağı): Birden fazla LAN’ın birbirine bağlı olarak çalışmasını ifade eder. Intranet: Bir işletme içerisinde interneti kullanarak yapılan işlemdir. İnternet ise dünya üzerindeki bütün bilgisayarların iletişim kurmasını sağlayan geniş ağa denir.

16 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM (BDÖ)
Bilgisayar destekli öğretimde bilgisayarın, öğretim sürecine bir seçenek olarak değil, sistemi tamamlayıcı ve güçlendirici olarak girmesi esastır. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM (BDÖ) Bilgisayar destekli öğretim, bilgisayarın öğretimde öğrenmenin meydana geldiği bir ortam olarak kullanıldığı, öğretim sürecini ve öğrenci motivasyonunu güçlendiren, öğrencinin kendi öğrenme hızına göre yararlanabileceği bir öğretim yöntemidir.

17 BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN OLUMLU YÖNLERİ
Öğrenci açısından Öğretmen açısından Okul açısından Öğrenci açısından: Yaratıcılığın ortaya çıkmasını sağlar. Sosyal iletişimde bulunma yeteneğini geliştirir. Her öğrencinin kendi hızlarında ve düzeylerinde ilerleme olasılığı verir. Kendine güveni arttırır. Problem çözme ve dikkatini bir problem üzerine yoğunlaştırma yeteneğini geliştirir. Öğrencinin öğrenme zamanından tasarruf sağlar Belgeleme, dosyalama ve belgelere başvurma alışkanlığını kazandırır. Önceki çözümleri araştırıp bunları yeni bir çözüm için kullanabilme yeteneğini geliştirme, yeni çözüm bulmasını sağlar. Matematik ve dil yeteneğini geliştirir. Paylaşım duygusunu geliştirir. Daha çok bilgiye ulaşma imkânı verir. Anında dönüt sağlandığı için kaçırılan ders veya konu öğrenci tarafından tekrar edilebilir. Benzeşimler sayesinde öğrencilere özgü mekanlar sağlar. Öğretmen açısından: Öğretmenin sınıf performansını artmasını sağlar Öğrencinin derse aktif katılımını sağladığı için öğretmenin işini kolaylaştırır. Kanaat için ek alternatif sunar. En sıkıcı dersleri kolay ve zevkli hale getirerek öğretmene yardımcı olur. Konuyu kaçıran öğrencilere öğretmeni engellemeden konuyu tekrar etme olanağı sağlanır.  Okul açısından: Eğitimde fırsat eşitliği sağlar. Okul başarı düzeyini sağlar. Okullar arası iletişimde rol oynar Dünyadaki diğer öğretim kurumarıyla paralel bir şekilde ders işleme olanağı sağlar Sınıf ortamında yapılamayacak deney ve uygulamalar benzeşimler sayesinde okul ortamına girebilir.

18 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN SINIRLILIKLARI
Öğrencilerin sosyo-psikolojik gelişmelerini engellemesi Özel donanım ve beceri gerektirmesi Eğitim programını desteklememesi Öğretimsel niteliğin zayıf olması BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN SINIRLILIKLARI Öğrencilerin sosyo-psikolojik gelişmelerini engellemesi Özel donanım ve beceri gerektirmesi Eğitim programını desteklememesi Öğretimsel niteliğin zayıf olması

19 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YAZILIMLARI)
Birebir öğretim öğretimsel oyun problem çözme benzetim alıştırma ve tekrar BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YAZILIMLARI) Birebir Öğretim (Özel Öğretici) Programları: BDÖ de kullanılan birebir eğitim yazılımları, özel bir öğretmenin öğretim sürecinde izlediği öğretim tekniklerini taklit eder. Bilgiler genellikle metin modun da küçük parçalar halinde bilgisayar ile öğrenciye sunulur. Öğretmen gibi konuları anlatan, alıştırma fırsatı sağlayan, öğrenciyi derse karşı güdüleyen ve öğrenci başarısını değerlendiren programlardır. Alıştırma ve Tekrar Programları: Bu programlar, öğrencilerin sahip olduğu bilgileri kalıcı hale getirmek amacıyla kullanılır. Asıl amacı öğretmek yerine pratik yapmak olan bu programlarda, verilen sorular ile karar verme ve pratik yapmak esastır. Eğitsel Oyun Programları: Bilgisayarda eğitsel oyun programları ise öğrencilerin oyun formatından yararlanarak ders konularını öğrenmelerini ya da problem çözme becerisini geliştiren ve onları öğrenme ortamında sürekli aktif tutan programdır. Benzeşim (Simülasyon) Programları: Benzeşim sınıf içinde yapılması mümkün olmayan bir olayı, deneyi, durum ya da problemi gerçeğe uygun olarak geliştirilen bir model ya da yakın koşulları oluşturarak öğrenmenin gerçekleştiği öğretim tekniğidir. Problem Çözme Programları: Problem çözme, öğrencilerin açık bir çözümü olmayan bir problem ya da durumu bilimsel yaklaşıma, yaparak ve yaşayarak çözmeleri biçiminde gerçekleştirilen ve üst düzey zihinsel etkinliklerin kazanılmasında işe koşulan, yaratıcı düşünmeyi geliştiren bir öğretim yöntemidir.

20 İNTERNET Bilgisayar ağlarını kapsayan uluslararası bir ağdır. Farklı büyüklükteki ve tipteki birbirinden bağımsız binlerce bilgisayar ağından oluşur. İNTERNET Bilgisayar ağlarını kapsayan uluslararası bir ağdır. Farklı büyüklükteki ve tipteki birbirinden bağımsız binlerce bilgisayar ağından oluşur.

21 İNTERNET EĞİTİMDE İNTERNET KULLANIMININ YARARLARI
Zaman ve mekân sınırlaması gerektirmez. Yaşam boyu öğrenmeyi ve öğrenciye kendi öğrenme hızında öğrenme olanağı sağlar. Eğitim programı öğrenenin bireysel farklılıklarına göre düzenlenir. EĞİTİMDE İNTERNET KULLANIMININ SINIRLILIKLARI En önemli sınırlılığı teknik alt yapı gerektirmesidir. Eş zamanlı eğitimlerde zaman ve mekân kısıtlaması olduğu düşünüldüğünde yüz yüze iletişim açısından sınırlılığı vardır. İnternet tabanlı öğrenme her tür öğrenme etkinliği ve her hedef düzeyi için uygun değildir. EĞİTİMDE İNTERNET KULLANIMININ YARARLARI Zaman ve mekân sınırlaması gerektirmez. Yaşam boyu öğrenmeyi ve öğrenciye kendi öğrenme hızında öğrenme olanağı sağlar. Eğitim programı öğrenenin bireysel farklılıklarına göre düzenlenir. Her tür bilgiye ve güncel eğitim materyallerine ulaşmayı sağlar. Tekrar yapma fırsatı verir, dönüt fırsatı sunar. Animasyon, 3B görüntü vb. açısından zengindir. Deneysel ve benzetim programı ile öğrenmeyi sağlar. Uzaktan eğitimin gelişmesine katkı sağlar. EĞİTİMDE İNTERNET KULLANIMININ SINIRLILIKLARI En önemli sınırlılığı teknik alt yapı gerektirmesidir. Eş zamanlı eğitimlerde zaman ve mekân kısıtlaması olduğu düşünüldüğünde yüz yüze iletişim açısından sınırlılığı vardır. İnternet tabanlı öğrenme her tür öğrenme etkinliği ve her hedef düzeyi için uygun değildir. Yeni öğrenme sürecinde bir uyum sorunu yaşanabilir. Sürekli bir alt yapı ve rehber desteği sağlamak zordur. Öğrenenlerin bilgisayar teknolojilerini kullanabilmeleri ayrı bir eğitim gerektirir.

22 ÇOKLU ORTAM (MULTİMEDİA) VE ETKİLEŞİMLİ (İNTERAKTİF) ÇOKLU ORTAM
Çoklu ortam, bir bilgisayar tabanlı uygulamada, normal yazı, ses, görüntü, grafik, video ve animasyon gibi görsel araçların kullanılmasıyla desteklenen bir kullanıcı ara yüzüdür. Etkileşimli Çoklu Ortam, öğrencilerin çoklu ortam sistemleri kullanırlarken dinleyen ya da izleyen edilgin bilgi alıcısı konumundan kurtulup bilgiye ulaşmak, bilgiyi edinmek ve onu kullanmak üzere belirli düzeyde fiziksel ve zihinsel etkinlikte bulunmalarını sağlayan ortamdır. Çoklu ortam, bir bilgisayar tabanlı uygulamada, normal yazı, ses, görüntü, grafik, video ve animasyon gibi görsel araçların kullanılmasıyla desteklenen bir kullanıcı ara yüzüdür. Bir uygulamanın çoklu ortam uygulamasında yer alabilmesi için, bu medyalardan en az ikisi birlikte kullanılmalıdır. Etkileşimli Çoklu Ortam, öğrencilerin çoklu ortam sistemleri kullanırlarken dinleyen ya da izleyen edilgin bilgi alıcısı konumundan kurtulup bilgiye ulaşmak, bilgiyi edinmek ve onu kullanmak üzere belirli düzeyde fiziksel ve zihinsel etkinlikte bulunmalarını sağlayan ortamdır. ÇOKLU ORTAM (MULTİMEDİA) TEKNOLOJİSİYLE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN AVANTAJLARI Eğitim zamanını kısaltır. Maliyetleri azaltır. İş başında eğitime olanak sağlar. Eğitici performansından bağımsız tutarlı eğitim sağlar. Zamanlama öğrenci tarafından yapılabilir. Kontrollü eğitim yapılabilir. Bir konu bitirilmeden diğerine geçilemez. Öğrenilenlerin bellekte kalma süresi yüksektir. Motivasyonu arttırır.

23 HİPERORTAM (HYPERMEDİA) VE HİPERMETİN (HYPERTEKS)
Hiper ortam: Durağan ya da hareketli grafik, video ve ses kaydı gibi çeşitli bilgiler arasında bağlantıyı sağlayan bilgisayar sistemleridir. Hiper metin: Doğrusal olmayan şekilde organize edilmiş ve erişilebilen metin, grafik, resim ve tablolardır. Hiper ortam: Durağan ya da hareketli grafik, video ve ses kaydı gibi çeşitli bilgiler arasında bağlantıyı sağlayan bilgisayar sistemleridir. Hiper metin: Doğrusal olmayan şekilde organize edilmiş ve erişilebilen metin, grafik, resim ve tablolardır. ÇOKLU ORTAM VE HİPER ORTAM İLİŞKİSİ Çoklu ortam ve hiper ortam birbirlerine çok benzediğinden bunları ayırmanın bir anlamı yoktur. Ancak çoklu ortamı hiper ortamdan ayıran temel özelliğin donanım olduğu söylenebilir. Bir hiper ortamın çoklu ortam olabilmesi için tüm olası bilgi temsil biçimlerinin ortam içinde kullanılması gerekir.

24 VERİ TABANLARI (DATABASE)
Veri tabanı, bir sorunu çözmek için bir araya getirilmiş birbirleri ile ilişkili verilerin topluluğudur. Veri tabanı, bir sorunu çözmek için bir araya getirilmiş birbirleri ile ilişkili verilerin topluluğudur.

25 VERİ TABANLARI (DATABASE)
VERİ TABANLARININ YARARLARI Verilerin tekrarı azalır. Yanlışlıkların giderilmesi. Verinin paylaşımı sağlanır. Bilgilerin standartlaşması sağlanır. VERİ TABANLARININ SINIRLILIKLARI Veri tabanı sistemi iyi tasarlanmadığı taktirde, bazı bileşenler iyi bir şekilde oluşturulmamışsa sistem dosya sistemine göre çok daha kötü çalışabilir. Veri tabanı sisteminin kurulumu ve bakımı klasik dosya sistemine göre pahalı olabilir. VERİ TABANLARININ YARARLARI Verilerin tekrarı azalır. Yanlışlıkların giderilmesi. Verinin paylaşımı sağlanır. Bilgilerin standartlaşması sağlanır. VERİ TABANLARININ SINIRLILIKLARI Veri tabanı sistemi iyi tasarlanmadığı taktirde, bazı bileşenler iyi bir şekilde oluşturulmamışsa sistem dosya sistemine göre çok daha kötü çalışabilir. Veri tabanı sisteminin kurulumu ve bakımı klasik dosya sistemine göre pahalı olabilir.

26 UZMAN SİSTEMLER Uzman sistemler, bilgi tabanlı sistemler olup, problemleri daha geniş bir çerçevede inceleyip, çözümünde insan zekâsını taklit etmeyi hedefleyen yapay zekanın bir uygulama alanıdır. Uzman sistemler, bilgi tabanlı sistemler olup, problemleri daha geniş bir çerçevede inceleyip, çözümünde insan zekâsını taklit etmeyi hedefleyen yapay zekanın bir uygulama alanıdır.

27 UZAKTAN ÖĞRETİMDE BİLGİSAYARA DAYALI BİLGİ SİSTEMİ
YARARLARI : Verimliliği arttırır. Etkinliği arttırır. Yenilik ve ürün liderliğini sağlar. Hizmete daha iyi kalite sağlar. Daha iyi karar almayı sağlar. Daha iyi yönetim ve eşgüdüm sağlar. Bilgi teknolojisinin kullanılmadığı bir uzaktan öğretiminden bahsetmek oldukça güçtür. Ancak bilgi teknolojisinin kullanım şekli ve yoğunluğu uzaktan öğretim örgütlerinde ülkenin gelişmişlik düzeyi, uzaktan eğitimin uygulama alanı ve büyüklüğü gibi pek çok değişkenlere göre farklılık gösterecektir. Ancak her ne düzeyde kullanılırsa kullanılsın bilgisayara dayalı bilgi sisteminin pek çok yararları vardır.

28 UZAKTAN EĞİTİMDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ
Geniş uygulama alanları; yönetim, öğrenci, masaüstü ve elektronik yayıncılık, materyallerin elektronik dağılımı, iletişim ve bilgisayara dayalı öğrenmelerdir. Uzaktan eğitimde bilgisayar ortamına dayalı teknolojiler; , bilgisayar konferansı, işitsel grafikler, veri tabanları ve çoklu ortamlardır. Ders ile ilgili materyaller bilgisayar ortamında daha rahat iletilebiliyor.

29 İNTERNET TABANLI UZAKTAN EĞİTİM
Öğrenci ve öğretmenin zaman ve mekândan bağımsız olarak gerçekleştirdiği eğitimlerdir. Öğrenci ve öğretmenin zaman ve mekândan bağımsız olarak gerçekleştirdiği eğitimlerdir.

30 WEB’E DAYALI UZAKTAN EĞİTİM MODELİ
WEB tabanlı uzaktan eğitim evi, iş yerini yani kısacası her yeri bir okul, fakülte, öğrenme ortamı haline getirmiştir. Mekândan ve bazı durumlarda zamandan bağımsızdır. WEB tabanlı uzaktan eğitim evi, iş yerini yani kısacası her yeri bir okul, fakülte, öğrenme ortamı haline getirmiştir. Mekândan ve bazı durumlarda zamandan bağımsızdır.

31 WEB’E DAYALI UZAKTAN EĞİTİM MODELİ
WEB’E DAYALI UZAKTAN EĞİTİM MODELİNİN AVANTAJLARI Öğrencinin düzeyine göre öğrenme sağlanmaktadır. Hem görsel hem işitsel olarak eğitim verildiğinden öğrencilerin öğrenme farklılıklarını ortadan kaldırır. Öğrenci materyallere istediği zaman ulaşabilmektedir. Ders materyalleri hızla güncellenebilir. Öğrenci- öğrenci Öğrenci-Öğretmen etkileşimi hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Yaşam boyu öğrenme olanağı sağlar. WEB’E DAYALI UZAKTAN EĞİTİM MODELİNİN DEZAVANTAJLARI Öğrenciler arasında etkin iletişim sağlanamayabilir. Ders materyallerinin doğru hazırlanmaması öğrenmeyi olumsuz yönde etkileyebilir. Sınıf yönetimi zordur. WEB’E DAYALI UZAKTAN EĞİTİM MODELİNİN AVANTAJLARI Öğrencinin düzeyine göre öğrenme sağlanmaktadır. Hem görsel hem işitsel olarak eğitim verildiğinden öğrencilerin öğrenme farklılıklarını ortadan kaldırır. Öğrenci materyallere istediği zaman ulaşabilmektedir. Ders materyalleri hızla güncellenebilir. Öğrenci- öğrenci Öğrenci-Öğretmen etkileşimi hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Yaşam boyu öğrenme olanağı sağlar. WEB’E DAYALI UZAKTAN EĞİTİM MODELİNİN DEZAVANTAJLARI Öğrenciler arasında etkin iletişim sağlanamayabilir. Ders materyallerinin doğru hazırlanmaması öğrenmeyi olumsuz yönde etkileyebilir. Sınıf yönetimi zordur.

32 E-ÖĞRENME E-öğrenme kelime anlamı olarak elektronik öğrenmedir. E-öğrenme; internet veya bir bilgisayar ağı bulunan platform üzerinde sunulan, web tabanlı bir eğitim sistemi olarak tanımlanır-öğrenme ile öğretmen ve öğrencinin aynı ortam ve aynı anda bulunmalarına gerek kalmadan eğitim etkinlikleri gerçekleştirilir. E-öğrenme kelime anlamı olarak elektronik öğrenmedir. E-öğrenme; internet veya bir bilgisayar ağı bulunan platform üzerinde sunulan, web tabanlı bir eğitim sistemi olarak tanımlanır-öğrenme ile öğretmen ve öğrencinin aynı ortam ve aynı anda bulunmalarına gerek kalmadan eğitim etkinlikleri gerçekleştirilir.

33 E-ÖĞRENMENİN GERÇEKLEŞME BİÇİMLERİ
Senkron iletişim Asenkron iletişim Kişilerin bilgisayar başında kendi kendilerine eğitim almaları, Senkron iletişim; aynı anda bir grup öğrenci ile ders öğretmeninin, canlı olarak bilgisayar ortamında sanal sınıfta buluşmalarıdır. Asenkron iletişim; öğrenenin kendi istediği zamanda CD-ROM kullanması ve ya sunucu taraftaki sisteme girmesidir.

34 E-ÖĞRENME E-ÖĞRENME YARARLARI
Her zaman her yerde eğitim olanağı yaratır. Daha hızlı ve etkin öğrenmeyi gerçekleştirir. Öğrenen odaklı eğitimdir. Daha az yönetsel iş yükü ile daha fazla kişiye ulaşma olanağı sağlar. Maliyet avantajı sağlar. Başarı ve gelişim hem kurumsal hem bireysel olarak daha kolay izlenir. Zaman, mesafe ve sosyo-ekonomik statü engelleri ortadan kaldırılır. Yaşam boyu eğitim sağlar. E-ÖĞRENME SINIRLIKLARI Kişilerin çalışma konusunda öz disiplini olmadığında başarılı sonuçlara ulaşmak güçtür. Kişilerin sosyalleşme sürecini olumsuz etkileyebilir. Kimi durumlarda teknik yön belirleyici öğedir. İçerik yaratılması çok kapsamlı maliyetli ve zaman alıcıdır. İlgili sektörün büyük kitlelere ulaşmak için bilgi ve teknoloji alt yapısı olması gerekir. Bireylerin ilgileri yüksek olabilir ancak kişisel gelir düzeylerinin de yeterli olması gerekir. Geleneksel öğrenme alışkanlıklarını değiştirmesi zaman alıcı bir süreçtir.  E-ÖĞRENME YARARLARI Her zaman her yerde eğitim olanağı yaratır. Daha hızlı ve etkin öğrenmeyi gerçekleştirir. Öğrenen odaklı eğitimdir. Daha az yönetsel iş yükü ile daha fazla kişiye ulaşma olanağı sağlar. Maliyet avantajı sağlar. Başarı ve gelişim hem kurumsal hem bireysel olarak daha kolay izlenir. Zaman, mesafe ve sosyo-ekonomik statü engelleri ortadan kaldırılır. Yaşam boyu eğitim sağlar. E-ÖĞRENME SINIRLIKLARI Kişilerin çalışma konusunda öz disiplini olmadığında başarılı sonuçlara ulaşmak güçtür. Kişilerin sosyalleşme sürecini olumsuz etkileyebilir. Kimi durumlarda teknik yön belirleyici öğedir. İçerik yaratılması çok kapsamlı maliyetli ve zaman alıcıdır. İlgili sektörün büyük kitlelere ulaşmak için bilgi ve teknoloji alt yapısı olması gerekir. Bireylerin ilgileri yüksek olabilir ancak kişisel gelir düzeylerinin de yeterli olması gerekir. Geleneksel öğrenme alışkanlıklarını değiştirmesi zaman alıcı bir süreçtir.

35 KAYNAKÇA Gülbahar, Y. (2009). E-Öğrenme. Pegem Akademi. Ankara İşman, A. (2011). Uzaktan Eğitim: Genel Tanımı, Türkiye’deki ve Dünyadaki Gelişimi, Proje Değerlendirmeleri. Pegem A Yayınları Uşun, S. (2006). Uzaktan Eğitim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım BTÖ


"UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları