Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı."— Sunum transkripti:

1

2 “Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya- Macaristan gibi parçalanabilir, ufalabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte Türkiye ne yapacağını bilmelidir...bizim bu dostluğumuz idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz, onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır ? Manevi köprüleri sağlam tutarak. Dil bir köprüdür...İnanç bir köprüdür... Tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekli…’’ M.Kemal ATATÜRK 1933, Çankaya Köşkü

3

4 Şimdi bu devletleri harita üzerinde gösterelim. BaşkurdistanBaşkurdistan KırgızistanKırgızistan KazakistanKazakistan ÖzbekistanÖzbekistan TürmenistanTürmenistan TataristanTataristan TacikistanTacikistan AzerbaycanAzerbaycan Altay C. Doğu Türkistan

5 AşkabatAşkabat

6 Tarafsızlık Anıtı

7 Çöl Pazarı

8 TÜRKMENİSTANTÜRKMENİSTAN

9 Başkenti Aşkabat Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuha mmedeov Yönetim Biçimi Cumhuriyet Yüzölçümü 448.100 km Nüfusu 7.586.280 (2010) İklimi Karasal Bağımsızlık Tarihi 16 Aralık 1991 TÜRKMENİSTANTÜRKMENİSTAN

10

11 Orta Asya’da yer alan Türkmenistan, kuzeydoğudan Özbekistan, güneydoğudan Afganistan, güneyde İran batıda Hazar Denizi ve Kuzey batıdan Kazakistan ile sınırlıdır. Coğrafi Konum Toplam Yüz ölçümü ile Batı Türkistan’da 5 Türk Cumhuriyeti içinde,Kazakistandan sonra ikinci büyük ülkedir. Bayram Uguz

12 Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecine girmesi üzerine, Türkmenler de kendi Cumhuriyetlerini kurmak üzere harekete geçmiş ve Türkmenistan Meclisi, 27 Ekim 1991'deki olağanüstü toplantısında oy birliği ile bağımsız Türkmenistan Devleti'nin kurulmasına karar vermiştir. 27 Ekim, Türkmenistan'ın bağımsızlık günü olarak ilân edilmiştir. TarihiTarihi Bayram Uguz

13 Türkmenistan yüzölçümünün %90’nı çöller (özellikle Karakum Çölü) ve kurak bozkırlar oluşturur. Doğal Coğrafi Özellikleri

14  Türkmenistan’nın yeryüzü şekilleri son derece düz ve sadedir.  Dünyanın en büyük çöllerinden olan Karakum Çölü (350.000 km2) ülkenin 4/5’ini kaplar.  Ülkenin doğusundaki Kugitang dağı ve Güneyindeki Kopet dağları en yüksek yerleridir.  Kopet dağının kuzeybatı-güneydoğu istikametinde, büyük bir fay hattı uzanır ;  Bu nedenle ülkede sık sık deprem olur.  1948 depreminde, başkent Aşkabat yerle bir olmuştur. Bayram Uguz

15  Ülke coğrafi yapısından anlaşıldığı gibi akarsu yönünden fakirdir.  Belli başlı akarsuları Hazar Denizine dökülen Atrek, Karakum Çölünde kaybolan Tecen ile Murgap ve ülkenin kuzey doğusundan bir bölümü geçen Amu Derya’dır.  Sulama gayesiyle Cumhuriyette birçok kanal ve gölet inşa edilmiştir. Doğal Coğrafi Özellikleri Bayram Uguz

16

17  Karakum Çölünün kenarında akan Amuderya (Ceyhun), Murgab ve Tecen ırmaklarının vadilerinde Karakum kanalı yer almaktadır.  1100 km uzunluğundaki bu kanal, hem sulama hemde ulaşım amaçlıdır.  Ülkenin batısında ve güneyinde Karapul, Bacur ve Balkan yaylaları vardır.  Kopet,Murgap, Orta ve Aşağı Ceyhun başlıca vahalardır.  Vahalar ve yaylalar, aynı zamanda yoğun yerleşme ve tarım bölgeleridir. Doğal Coğrafi Özellikleri Bayram Uguz

18 İklim ve Bitki Örtüsü Ülke yüz ölçümünün büyük bir bölümü çöl oluşturması ve güneyden dağlarla çevrili olması,sert ve karasal iklimin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

19  Yeryüzü şekillerinin, iklim üzerindeki etkisi büyüktür.  Yaz aylarında sıcaklık bazen 50 dereceye kadar çıkar. Kış aylarında ise bazen -25 dereceye kadar düştüğü olur.  Türkmenistan yağış bakımından oldukça fakir bir ülkedir.  Mevsim olarak, en yağışlı mevsim ilkbahar,en az yaz mevsimidir.  Vadi ve platolar dışında kalan geniş alanlara,çöl bitkileri ve bozkırlar kaplar.  Vadi boylarında ve vahalarda kavak ve söğüt türleri yetişmektedir. İklim ve Bitki Örtüsü Bayram Uguz

20  Türkmenistan 2010 yılı nüfusu 7.586.280 kişidir.  Nüfus yoğunluğu km2’ye 15,54 kişi düşmektedir.  Yıllık nüfus artış hızı %2,5 kadardır.  Nüfusun %77’si Türkmen olup diğer etnik gruplar Özbekler (%9,2),Kazaklar (%2),Tatarlar, Azeriler,Ermeniler,Beluşiler (%0,8) ve Ukraynalılar (%0,5)’dir. Beşeri Coğrafya Özellikleri

21 TTürkmenistan idari bakımdan 5 bölgeye ayrılır. İİdari bölgeler;Aşkabat, Çarçau,Taşauz,Nebidağı (Kızılsu) ve Merv (Mari)’dir. BBugün toplam nüfusun %45’i şehirlerde yaşamaktadır. Bayram Uguz

22  Karakum sulama kanalları sistemi,Karakum çölünün güney ve güneybatı yarısında 1,5 milyon hektar arazinin tarıma açılmasını sağlamıştır.  Tarıma elverişli arazilerin yarısında pamuk ekimi yapılır.  Pamuk tarımının dışında,buğday,arpa,mısır ve tütün yetiştirilmektedir.  Çarçau ve çevresinde ;kavun,karpuz, Aşkabat ve Merv arasında üzüm bağları geniş yer tutar.  Türkmenistan’ın kırsal yerleşmelerinde ve göçebe hayatta hayvancılık temel geçim kaynağıdır. Ekonomik Coğrafya Özellikleri Bayram Uguz

23 Karakul koyunlarının derilerinden Astragan kürkler yapılmakta ve dünya kürk pazarında büyük talep görmektedir. Türkmenistan’ın Ahal-Teke atları ve Karakul koyunları dünyaca ünlüdür. Ekonomik Coğrafya Özellikleri

24  Türkmenistan, yeraltı kaynakları bakımından çok zengindir.  Doğal gaz, petrol, kömür, sülfür, alüminyum, kükürt,potasyum,kurşun,nitrojen,magnezyum, krom,iyod,mineral tuzlar ve sodyum sülfat başlıca yeraltı kaynaklarını oluşturur.  7,5 trilyon m3 doğal gaz rezerviyle dünyada dördüncüdür.  Dokuma,enerji,petro-kimya sanayi tesisleri kurulmuştur.  Türkmenistan ulaşım bakımından gelişmiştir.  Ülkenin ticareti oldukça canlıdır. Ekonomik Coğrafya Özellikleri

25  İhracat malları;gaz,ham petrol,petrokimyasallar, pamuk ipliği tekstildir.  İhracat yaptığı ülkeler;Ukrayna,İran,Azerbaycandır.  İthalat malları;makine ve ekipmanı,kimyasallar,gıda maddeleridir.  İthalat yaptığı ülkeler; Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan,Türkiye,Ukrayna,Rusya,Almanya,İran,Çin’dir. Ekonomik Coğrafya Özellikleri

26  Türkiye, Türkmenistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan, Aşkabat’ta ilk Büyükelçilik açan ve tarafsızlık statüsüne destek veren ülkedir.  Ortak tarihi, dili, dini ve kültürü paylaşan iki kardeş ülke ve halk arasında, “Bir Millet, İki Devlet” temelinde dengeli, karşılıklı saygı ve işbirliğine dayalı yakın ilişkiler bulunmaktadır.  Bugün iki ülke arasındaki işbirliği dış politika, ticaret ve ekonomi, kültür, eğitim başta olmak üzere çok farklı alanları kapsamaktadır. Türkiye-Türkmenistan İlişkileri

27  Türk işadamları, bağımsızlığın kazanıldığı ilk günlerden bu yana, Türkmenistan’ın kalkınmasına katkı sağlamaktadır.  Türkmenistan'da 600 civarında Türk firması kayıtlıdır.  Türkmenistan, son yıllarda Türk müteahhitlik firmalarının Orta Asya’da; 2010 yılında ise dünya genelinde en çok proje üstlendikleri ülke konumuna gelmiştir. Türkiye-Türkmenistan İlişkileri

28  Firmalarımız Türkmenistan’ın bağımsızlığından bugüne kadar ülkede 22 milyar ABD Dolarının üzerinde taahhüt işi üstlenmiştir. Bu rakam 2010 yılında 4 milyar doları aşmış, 2011 yılının ilk altı ayında ise yaklaşık 2 milyar dolara ulaşmıştır.  Türk firmalarının inşaat sektörü haricinde yoğun faaliyet gösterdikleri bir başka alan da tekstil sektörüdür. Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ticaret hacmi de hızla artmaktadır. Türkiye-Türkmenistan İlişkileri

29  Türkiye ve Türkmenistan arasında insani alanda da yakın ilişkiler mevcuttur.  Her yıl çok sayıda Türkmen vatandaşı ülkemize turizm veya ticaret amacıyla gelmekte, binlerce Türkmen öğrenci ülkemizde üniversite eğitimi görmektedir.  Türkmenistan vatandaşları, Türkiye’ye yapacakları azami 1 ay ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde vizeden muaftır. Türkiye-Türkmenistan İlişkileri

30 Halı, kilim PetrolPetrol Pamuk ve ürünleri

31 Metal Eşyalar Gıda Ürünleri Isıtma Malzemeleri

32 BİŞKEKBİŞKEK

33

34

35 Manas Üniversitesi

36 Manas Destanı önemlidir ve dağlık bir ülkedir ?

37 KIRGIZİSTANKIRGIZİSTAN

38 Başkenti Bişkek Yönetim Biçimi Parlamenter Cumhuriyet BaşkanAlmazbek Atambayev Yüzölçümü198.500 km Nüfusu5.379.432 (2010) İklimiKarasal Bağımsızlık Tarihi 31 Ağustos 1991 KIRGIZİSTANKIRGIZİSTAN

39

40 Kuzeybatı ve kuzeyinden Kazakistan ile sınırı olan Kırgızistan,doğudan Doğu Türkistan, güneyden Tacikistan, güneybatısından Özbekistan ile sınırlıdır. Coğrafi Konum Bayram Uguz

41 Kırgızistan Cumhuriyet olarak 31 Ağustos 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmiş, 21 Aralık 1991'de diğer dört Orta Asya cumhuriyeti ile birlikte Bağımsız Devletler Topluluğu'na resmen katılmıştır. TarihiTarihi Bayram Uguz

42 Kırgızistan çok dağlık bir ülkedir.Bu nedenle ortalama yükseltisi 2750 m dolayında olup,dünyanın yüksek ülkeleri arasında yer alır. Doğal Coğrafi Özellikleri

43  Kırgızistan’da çok yüksek sıradağlar yer alır.  Ülkenin güneyinde Altay, Susamırtau, güneydoğusunda Atbaşı, Fergana, kuzeyinde Kırgız, kuzeydoğusunda Kuzey-Alatav sıradağları bulunmaktadır.  Ülkenin en yüksek zirveleri olan Pobedi (7439 m) ve Han Tengri (6995 m) doğuda Aladağlar üzerinde yer alır.  En önömli yayla ve vadileri Narin yaylası ve vadisi,Alay,Susamır ve Fergana vadilerir.  Kırgızistan,akarsular bakımından zengin sayılır.  Eğim fazla olduğundan akışları düzensiz ve hızlıdır.  Ulaşıma elverişsiz bu akarsular,önemli hidroelektrik kaynağını oluştururlar. Doğal Coğrafi Özellikleri Bayram Uguz

44 Doğal Coğrafi Özellikleri  Başlıca akarsular; Narin,Tar,Kurşab,Çuy,Talas,Amu derya’nın kolu Kızılsu’dur.  Nehirler üzerinde yapılan hidroelektrik santrallerinden, yılda ortalama 165 kw. elektrik enerjisi üretilir.  Kırgızistan’da sayıları 3000’İ bulan çok sayıda göl vardır.  En önemli göller; Issık Köl (göl),Son göl ve Çatır gölleridir. Bayram Uguz

45 Çuy Nehri

46 Dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Issık Köl (göl), Kırgız Altayları üzerinde yer alır. Doğal Coğrafi Özellikleri Issık Gölü Krater gölü olması sebebiyle suları sıcaktır.Sıcaklığını şiddetli kış mevsiminde bile muhafaza eder. Bu nedenle, ‘’Sıcak Göl’’ manasına gelen ‘’Issık Köl’’ denir. 1609 m yüksekliği ile, Güney Amarika’da yer alan Titicaca gölünden sonra, yükseklik ve sıcaklık bakımından dünyanın ikinci büyük gölüdür.

47

48 Kırgızistan’da genel olarak karasal bir iklim hüküm sürer.Yazlar sıcak ve kurak,kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Ülkenin diğer Türk ülkelerinden daha yüksek oluşu,kışların daha şiddetli geçmesine yol açmaktadır. İklim ve Bitki Örtüsü

49  Dağların etek bölgeleri,sıcak çöl rüzgarlarının etkisi altındadır.  Yüksek dağlarda da soğuk çöl şartları hüküm sürer.  Kırgızistan’ın düzlüklerinde bozkır, yüksek yaylalarda kutupaltı, yüksek dağlarda tundra, ve Narin vadisinin doğusu ile Issık Gölü kıyılarında Akdeniz iklimine benzer bir iklim görülmektedir. Bayram Uguz İklim ve Bitki Örtüsü

50  ’’Kırgız’’ kelimesinin anlamı konusunda farklı görüşler vardır;  Tarihi kaynaklara göre ‘’Kırk Oğuz’’ kelimesinden ‘’Kırgız’’ a dönüştürülmüş halidir,  Diğer bir görüşe göre,Kırgız; ‘’öldürülemez,boyun eğdirilemez erkek ‘’ anlamına gelir.  Kırgızistan 2010 yılı nüfusu 5.379.432 kişidir.  Nüfus yoğunluğu km2’ye 26,91 kişi düşmektedir. Beşeri Coğrafya Özellikleri Bayram Uguz

51  Kırgızistan, Bişkek, Çuy, Oş, Celalabad,Issık ve Narin olmak üzere 6 idari bölgeye ayrılmıştır.  Ülke toplam nüfusunun %38’i şehirlerde yaşar. Beşeri Coğrafya Özellikleri Bayram Uguz

52  Göçebe hayatı seven kırgızlar,Rusların zorunlu iskana tutmaları sonucu vadi tabanlarına yerleşmişlerdir.  Bu nedenle ülkenin en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.  Fergana vadisi, Kırgızistan’ın mükemmel bir ‘’tarım kuşağı’’nı oluşturur.  Pamuk,arpa,buğday,tütün,kenevi r,üzüm, meyve ve çeşitli sebzeler yetiştirilir. Bayram Uguz Ekonomik Coğrafya Özellikleri

53  Kırgızlar, dağlık bölgelerde daha çok hayvancılıkla uğraşırlar.  Koyun ve at en fazla beslenen hayvandır.  Ülkede zengin enerji ve maden yatakları vardır.  Kömür,petrol,doğalgaz, demir, civa, çinko, kalay gibi yer altı zenginliklerine sahiptir.  Akarsu ve kanallar üzerinde, 300’den fazla hidroelektrik santral kurulmuştur. Bayram Uguz Ekonomik Coğrafya Özellikleri

54 Narın nehri üzerindeki Toktogul Hidroelektrik Santrali tek başına tüm ülkenin enerji ve ısıtma ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahiptir.

55  Kırgızistan’ın yeryüzü şekilleri bakımından çok dağlık oluşu, ulaşımı olumsuz yönde etkilemiştir.  Ulaşım zorluğu, endüstrisinin gelişmesini engellemiştir.  Sadece şehir merkezinin yakın çevresinde; pamuklu ve ipekli dokuma fabrikaları ve konserve fabrikaları kurulmuştur. Bayram Uguz Ekonomik Coğrafya Özellikleri

56  Ülkede çok yüksek sıradağların oluşu ve sık sık şiddetli depremlerin meydana gelmesi nedeniyle,karayolu ve demiryolu yapılamamaktadır.  Ülkenin ithalatı ihracatından fazladır.  İhracat malları; pamuk, yün,et,tütün; altın,cıva, uranyum, doğalgazdır.  İhracat yaptığı ülkeler;Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Kazakistan, Çin’dir.  İthalat malları;petrol ve gaz,makine ve ekipmanı, kimyasallar, gıda maddeleridir.  İthalat yaptığı ülkeler; Çin, Rusya, Kazakistan’dır. Ekonomik Coğrafya Özellikleri Bayram Uguz

57  Türkiye, 16 Aralık 1991 tarihinde Kırgız Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuş ve iki ülke arasında 29 Ocak 1992 tarihinde diplomatik ilişkiler tesis edilmiştir.  Parlamentolar arası işbirliği ikili ilişkilerimizin önemli bir unsurunu oluşturmaktadır.  Bu çerçevede, TBMM bünyesinde “Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu”, Türkiye-Kırgızistan İlişkileri Kırgız Parlamentosu bünyesinde ise “Kırgızistan- Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu” bulunmaktadır. Bayram Uguz

58 Ekonomik ilişkilerimiz gelişen bir seyir izlemektedir. Kırgızistan ile olan ticaret hacmimiz 2002 yılından bu yana % 500 artış göstermiştir. Türkiye-Kırgızistan İlişkileri

59 İki ülke arasında 1992 tarihli “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması”, 1997 tarihli “Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası” ve “Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması”, 1999 tarihli “Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması” ve 2002 tarihli “Uzun Vadeli Ticari ve Ekonomik İşbirliği Programı” imzalanmak suretiyle ekonomik/ticari ilişkilerin yasal çerçevesi büyük ölçüde tamamlanmıştır. Türkiye-Kırgızistan İlişkileri Bayram Uguz

60  TİKA tarafından Kırgızistan’a bağımsızlığından bu yana toplam 20 milyon dolar kalkınma yardımı sağlanmış olup, ekonomik/ticari, eğitim, sosyal ve kültürel işbirliği programları bağlamında 62 proje ve faaliyet gerçekleştirilmiştir.  Kırgızistan’da halen faaliyet gösteren 300 civarındaki Türk firmasının toplam 400 milyon doları aşan yatırımı mevcuttur.  Bu yatırımlar, gıda ve içecek üretimi, bankacılık, mobilya, çay paketleme, plastik, eğitim ve inşaat malzemeleri üretimi gibi çeşitli alanlardadır. Türkiye-Kırgızistan İlişkileri Bayram Uguz

61 Sebze ve Meyve Deri ve Kösele

62 Tekstil Ürünleri Gıda Maddeleri Çeşitli Makineler

63 UfaUfa

64

65 Lale Cami (Ufa)

66 BAŞKURDİSTANBAŞKURDİSTAN

67 BaşkentiUfa Yönetim Biçimi Federe Cumhuriyet Cumhur Başkanı Rahimov Murtaza Yüzölçümü143.600 km 2 Nüfusu4.105.000 İklimSert Karasal Kuruluş tarihi3 Temmuz 1991 BAŞKURDİSTANBAŞKURDİSTAN

68 Başkurdistan, Ural Federal Bölgesi'nde yer almaktadır. Bölgenin komşuları batısında Tataristan ve Udmurtiya, kuzeyinde Perm ve Sverdlovsk, doğusunda Çelyabinsk, güneyinde ise Orenburg bulunmaktadır Coğrafi Konum Bayram Uguz

69  552 yılında Rus işgaline uğrayan Başkurtistan, 1941 yılına kadar çeşitli aralıklarla isyan etmiştir.  1917 yılında Bolşeviklerle yapılan iş birliği neticesinde 23 Mart 1919 yılında Başkurtistan Muhtar Cumhuriyeti kurulmuştur.  SSCB'nin dağılmasıyla birlikte 15 Ekim 1990 tarihinde bağımsızlıklarını ilân etmişlerdir.  Rusya Federasyonu Başkurtların bağımsızlığını kabul etmemiş, Rus baskısı üzerine büyük bir mücadele başlamış. TarihiTarihi 14 Ekim 1991 tarihinde Başkurtistan'a Özerk Cumhuriyet statüsü tanınmıştır. Bayram Uguz

70 Doğal Coğrafi Özellikleri  Başkurdistan topraklarının büyük bir bölümü Çernozemler ile kaplıdır.  Kara Toprak adı verilen Çernozemler, özellikle tarım için verimli araziler teşkil eder.  Ülkenin doğusunu Ural Dağları’nın batı etekleri oluşturur.  Genel olarak engebeli bir arazi yapısına sahip olan ülkede ormanlar ve akarsu kıyılarında da çayırlar mevcuttur. Bayram Uguz

71 Asya kıtasının denizle bağlantısı olmayan kısmında yer alan Başkurdistan’da şiddetli karasal iklim görülür. Kışlar uzun ve sert, yazlar ise sıcak ve kısa geçer. Gün ve yıl içinde büyük sıcaklık farkları oluşur. İklim ve Bitki Örtüsü

72  Başkurdistan çok milletli bir Cumhuriyettir.  Cumhuriyet'te yüzden fazla millet ve ulus yaşamaktadır.  En yaygın milletler: Ruslar, Başkurtlar ve Tatarlarlardır. Beşeri Coğrafya Özellikleri Bayram Uguz

73  Başkurdistan'ın ekonomik yapısı tarım, hayvancılık ve sanayiye dayalıdır.  Ülkede 647 kolhoz ve 95 sovhoz bulunmaktadır.  Başlıca tarım ürünleri, çavdar, yulaf, darı, keten, şeker pancarı, patates, ayçiçeğidir.  Başkurdistan önemli petrol, doğal gaz ve boru hatlarına sahiptir.  Rafineriler ve petro-kimya fabrikaları ekonominin ana unsurudur. Ekonomik Coğrafya Özellikleri Bayram Uguz

74  Ülkede ayrıca, kömür, bakır, boksit, altın, manganez ve krom vardır.  Yılda 40 milyon ton petrol, 3.5milyon m3 doğal gaz üretilmektedir.  İmalat sanayii gelişmiştir, petrol, doğal gaz,demir-çelik, kömür, elektrik, çimento, şeker, kereste, pamuklu ve yünlü dokuma ekonomide önemli yer tutmaktadır.  Uçak imalatı, gübre, deri, tütün,ve karayolu taşıtları yapılmaktadır.  Ulaştırma demir, deniz, kara ve hava yolu ile sağlanmaktadır. Ekonomik Coğrafya Özellikleri Bayram Uguz

75 Türkiye ve Başkurdistan arasındaki en önemli bağ, aslında bir anlamda Başkurdistan’ın kurucularından olan Ahmet Zeki Velidi Togan tarafından kurulmuştur. Türkiye-Bşkurdistan İlişkileri Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı TÜRKSOY, 2010 yılını Türk kültürü ve tarihine yaptığı katkılardan dolayı Prof. Dr. Zeki Velidi Togan yılı olarak ilan etmiştir. Bayram Uguz

76 Türkiye ile Başkurdistan arasındaki parlamentolar düzeyinde ilk görüşme 7 Şubat 2006’da gerçekleşmiştir. Türkiye-Başkurdistan İlişkileri Bayram Uguz

77 Türkiye’den giden iş adamlarıyla özellikle;inşaat,petro- kimya,hafif sanayi ve gıda sanayinde önemli ortaklıklar söz konusudur. Türkiye-Başkurdistan İlişkileri Bayram Uguz

78 ALTAY CUMHURİYETİ

79 BaşkentiGorno-Altaysk Yönetim Biçimi Parlamenter Cumhuriyet Cumhur Başkanı Aleksandr Berdnikov Yüzölçümü92.902 km2 Nüfusu206.168 KuruluşTarihi3 Temmuz 1991 ALTAY CUMHURİYETİ

80

81 Orta Asya'da Asya kıtasının coğrafî merkezinin hemen kuzeyinde ve Güney Sibirya'da yer almaktadır. Batı'da Kazakistan, kuzeyde Rusya Federasyonu, doğuda Tuva ve Hakas Türk Cumhuriyetleri, güneyde Moğolistan, Doğu Türkistan ve Kazakistan ile komşudur. Coğrafi Konum Bayram Uguz

82  Dağlık Altay’ın esas önemi bu bölgenin Türklerin ilk yurdu olmasından ileri gelmektedir.  Birçok arkeolojik buluntuyla desteklenen bu husus ışığında bilim adamları yürüttükleri çalışmalarıyla eski Türk dönemi ile daha önceki Hun ve İskit- Sarmat dönemleriyle yakın bir ilişki içinde olduğunu da tespit etmiştir.  Eski Türk dönemine ait birçok dikili taş, balbal, yazıt ve kaya resmi bulunmaktadır TarihiTarihi Bugün Rusya Federasyonuna bağlı özerk bir Cumhuriyettir. Bayram Uguz Altay, Calamantaş

83 Altay, KoşağaçAltay-Gorno Kaynak: Atlas Dergisi /"fotoğraf sergisi" /"taştaki Türkler"

84  Ülkenin yeryüzü biçimi genelde dağlık bölgelerden ibarettir.  Ülke tamamen Rusya’ya ait Altay dağlık zincirinin içerisinde yer almaktadır.  Dolayısıyla cumhuriyetin yeryüzü biçimi de dar ve derin dağ nehirleri ile parçalanan ve nadir bulunan dağlar arası ovaları ihtiva eden yüksek dağ doruklarını barındırmaktadır.  En yüksek dağın adı Beluha (Altayca Üç-Sümer, yüksekliği 4.506 m.), bu dağ aynı zamanda Sibirya’da en yüksek noktayı da temsil etmektedir. Doğal Coğrafi Özellikleri Bayram Uguz Teles Gölü, Üç Sümer dağı, Altay ve Katun SİT alanları, UNESCO kararıyla Dünya İnsan Mirası listesine dahil edilmiştir. Beluha (Üç Sümer) Dağı

85 Altay Dağları

86 Katun Akarsuyu

87  Altay Cumhuriyeti'nde karasal bir iklim hüküm sürmektedir.  Soğuk ve kar yağışlı bir kış, sıcak ve kurak bir yaz iklimin en belirgin özelliğidir.  Çok zengin bitki örtüsüne sahip olan Altay'da ormanlar ülkenin tamamını kapsamaktadır.  Ormanlarda dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bitki türleri mevcuttur.  Köknar, sedir, çam, beyaz kavak, aspen ve kuş ağaçları en fazla bulunan türlerdir. Bayram Uguz İklim ve Bitki Örtüsü

88  Altay Cumhuriyetinin nüfusu 206.168’dir.  Altay Cumhuriyetinde birçok milliyete mensup insan yaşamaktadır.  Toplam nüfusun %56,6’sını Ruslar;%33,9’unu Altay Türkleri oluşturmaktadır.  Toplam nüfusun içerisinde şehirli nüfus oranı %27’lik bir orana sahip olup ülkedeki insanların çoğu kırsal kesimlerde yaşamını sürdürmektedir. Beşeri Coğrafya Özellikleri Bayram Uguz

89  Ulusal ekonomide esas sektörü oluşturan köy ekonomisinin içinde önde hayvancılık gelmektedir.  Hayvancılıkta ise boynuzlar almak üzere geyik yetiştiriciliği önemli bir yere sahiptir.  Dağlık Altay’da bu alanda faaliyet gösteren çiftliklerde toplam 30 binden fazla Ren geyiği ile karaca mevcuttur.  Yine ülkede bir milyona yakın koyun, 200 binden fazla keçi ve yaklaşık 80 bin at yetiştirilmektedir. Ekonomik Coğrafya Özellikleri Bayram Uguz

90

91 Ekonomik Coğrafya Özellikleri  Altay Cumhuriyeti son derece zengin kaynaklara sahiptir.  Hidro-enerji potansiyeli 80 milyar KWt. Saat olarak hesaplanmaktadır.  Sanayide ise önde gelen sektörler hafif sanayi ile gıda sanayisidir. Bayram Uguz

92 SORULAR Bayram Uguz

93 Başkenti Aşkabat’tır. Karakum çölü büyük yer kaplar. Doğal gaz bakımından zengindir. Nüfus artış hızı çok yüksektir. -Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Özbekistan B) Türkmenistan C) Kırgızistan D) Kazakistan E) Tacikistan Bayram Uguz

94 Aşağıdaki ülkelerden hangisi eski SSCB’nin dağılmasından sonra tam bağımsız olan Türk Cumhuriyetlerinden biri değildir? A) Kazakistan B) Özbekistan C) Azerbaycan D) Başkurdistan E) Kırgızistan Bayram Uguz

95 Yün ve astragan üretimi için dünyaca ünlü karakul koyunları aşağıdaki ülkelerden hangisinde yetiştirilmektedir? A) Türkmenistan B) Avustralya C) Cezayir D) Kanada E) Arjantin Bayram Uguz

96 Dünyanın ikinci büyük krater gölüdür. Kırgız Altayları üzerinde yer alır.Krater gölü olması sebebiyle suları sıcaktır.Sıcaklığını şiddetli kış mevsiminde bile muhafaza eder.1609 m yüksekliği ile, Güney Amarika’da yer alan Titicaca gölünden sonra, yükseklik ve sıcaklık bakımından dünyanın ikinci büyük gölüdür. -Yukarıda bazı özellikleri verilen göl, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Aral Gölü B) Baykal Gölü C) Van Gölü D) Issık Gölü E) Balkaş Gölü

97 Kuzeyde Rusya Federasyonu, Doğuda Çin Halk Cumhuriyeti, Güneyde İran, Afganistan ve Pakistan, batıda Hazar Denizi arasında kalan bölgeye ne ad verilir? A) Doğu Asya B) Orta Doğu C) Okyanusya D) Orta Amerika E) Orta Asya Bayram Uguz

98 Türkmenistan’ın ………………. atları ve…………….koyunları dünyaca ünlüdür. Ahal-TekeKarakul Bayram Uguz

99 Kırgızistan'da………………………….……………….. ve………………………………………..……………………… nedeniyle,karayolu ve demiryolu yapılamamaktadır. çok yüksek sıradağların oluşu sık sık şiddetli depremlerin meydana gelmesi Bayram Uguz

100 Dağlık Altay bölgesinin Türk tarihi açısından önemini yazınız. Dağlık Altay’ın Türk tarihi açısından önemi bu bölgenin Türklerin ilk yurdu olmasından ileri gelmektedir. Birçok arkeolojik buluntuyla desteklenen bu husus ışığında bilim adamları yürüttükleri çalışmalarıyla eski Türk dönemi ile daha önceki Hun ve İskit-Sarmat dönemleriyle yakın bir ilişki içinde olduğunu da tespit etmiştir. Eski Türk dönemine ait birçok dikili taş, balbal, yazıt ve kaya resmi bulunmaktadır. Bayram Uguz

101 Türkmenistan’da sert ve karasal iklimin ortaya çıkmasının nedenini veya nedenlerini yazınız. Ülke yüz ölçümünün büyük bir bölümü çöl oluşturması ve güneyden dağlarla çevrili olması. Bayram Uguz

102 http://www.cografya.gen.tr/siyasi/devletler/turkmenistan.htm http://www.tarihsayfasi.com/ulkeler-tarihi/turkmenistanin- tarihi.html http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkmenistan http://www.mfa.gov.tr/turkiye-turkmenistan-siyasi-iliskileri.tr.mfa http://manas.kg/index.php/tr/kyrgyzstan http://www.mfa.gov.tr/kirgizistan-kunyesi.tr.mfa http://avrasyamerkezi.okan.edu.tr/node/16 http://www.google.com.tr/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_ &met_y=sp_pop_totl&idim=country:KGZ&dl=tr&hl=tr&q=k%C4% B1rg%C4%B1zistan+n%C3%BCfusu (13.10.2012) http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/81765/turkiyekirgizistan- iliskilerinde-yeni-bir-sayfa-aciliyor.html (13.10.2012) http://bishkek.emb.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=121408 (13.10.2012) http://www.turkmayasi.tr.gg/Baskurdistan-Federe-Cum.htm (22.10.2012) http://turktarih.net/tarih/925/baskurdistan-federe- cumhuriyeti(22.10.2012) http://turkbirligi.net/Yazilar.asp?goster=dos&id=76 (22.10.2012) http://www.hurgokbayrak.com/yeni_sayfa_248.htm http://www.turansam.org/makale.php?id=186 http://www.turkbirlik.gen.tr/lang-tk/Makale/183-erman-cigir/796- baskurt-turkleri.html http://tr.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%9Fkurdistan http://www.usak.org.tr/makale.asp?id=1761 http://www.tbmm.gov.tr/eyayin/DERGILER/MECLIS%20BULTENI /2469_2006_0000_0123_0000/0024.pdf (MECLİS BÜLTENİ Yıl :2006 Ay: Şubat Sayı:123) http://cografya.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/Ali%20Yi%C4%9Fit%20 Makaleler/C1.pdf http://tudat.clubs.bilkent.edu.tr/altay.html http://tr.wikipedia.org/wiki/Altay_Cumhuriyeti http://mustafadolmaz.com/altay-turkleri.html/comment-page- 1#comment-29069 http://www.turansam.org/makale.php?id=1780 http://tr.wikipedia.org/wiki/Altay_Cumhuriyeti http://www.cografya.gen.tr/siyasi/devletler/turkmenistan.htm http://www.tarihsayfasi.com/ulkeler-tarihi/turkmenistanin- tarihi.html http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkmenistan http://www.mfa.gov.tr/turkiye-turkmenistan-siyasi-iliskileri.tr.mfa http://manas.kg/index.php/tr/kyrgyzstan http://www.mfa.gov.tr/kirgizistan-kunyesi.tr.mfa http://avrasyamerkezi.okan.edu.tr/node/16 http://www.google.com.tr/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_ &met_y=sp_pop_totl&idim=country:KGZ&dl=tr&hl=tr&q=k%C4% B1rg%C4%B1zistan+n%C3%BCfusu (13.10.2012) http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/81765/turkiyekirgizistan- iliskilerinde-yeni-bir-sayfa-aciliyor.html (13.10.2012) http://bishkek.emb.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=121408 (13.10.2012) http://www.turkmayasi.tr.gg/Baskurdistan-Federe-Cum.htm (22.10.2012) http://turktarih.net/tarih/925/baskurdistan-federe- cumhuriyeti(22.10.2012) http://turkbirligi.net/Yazilar.asp?goster=dos&id=76 (22.10.2012) http://www.hurgokbayrak.com/yeni_sayfa_248.htm http://www.turansam.org/makale.php?id=186 http://www.turkbirlik.gen.tr/lang-tk/Makale/183-erman-cigir/796- baskurt-turkleri.html http://tr.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%9Fkurdistan http://www.usak.org.tr/makale.asp?id=1761 http://www.tbmm.gov.tr/eyayin/DERGILER/MECLIS%20BULTENI /2469_2006_0000_0123_0000/0024.pdf (MECLİS BÜLTENİ Yıl :2006 Ay: Şubat Sayı:123) http://cografya.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/Ali%20Yi%C4%9Fit%20 Makaleler/C1.pdf http://tudat.clubs.bilkent.edu.tr/altay.html http://tr.wikipedia.org/wiki/Altay_Cumhuriyeti http://mustafadolmaz.com/altay-turkleri.html/comment-page- 1#comment-29069 http://www.turansam.org/makale.php?id=1780 http://tr.wikipedia.org/wiki/Altay_Cumhuriyeti KAYNAKÇA •ÖZEY,R.(2010),Ülkeler Coğrafyası,Aktif Yayınları,İstanbul •http://www.mfa.gov.tr/turkiye-turkmenistan-siyasi-iliskileri.tr.mfa (06.10.2012) •http://www.cografya.gen.tr/siyasi/devletler/turkmenistan.htm (06.10.2012) •http://www.tarihsayfasi.com/ulkeler-tarihi/turkmenistanin-tarihi.html (06.10.2012) •http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkmenistan (06.10.2012) •http://manas.kg/index.php/tr/kyrgyzstan (06.10.2012) •http://pdrm.manas.kg/icerik.php?&id=&hid=1186 (06.10.2012) •http://www.mfa.gov.tr/kirgizistan-kunyesi.tr.mfa (13.10.2012) •http://bishkek.emb.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=122077 (13.10.2012)http://avrasyamerkezi.okan.edu.tr/node/16 (13.10.2012) •http://www.google.com.tr/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=sp_pop _totl&idim=country:KGZ&dl=tr&hl=tr&q=k%C4%B1rg%C4%B1zistan+n%C3%B Cfusu (13.10.2012) •http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/81765/turkiyekirgizistan-iliskilerinde-yeni-bir- sayfa-aciliyor.html (13.10.2012) •http://bishkek.emb.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=121408 (13.10.2012)

103 http://www.cografya.gen.tr/siyasi/devletler/turkmenistan.htm http://www.tarihsayfasi.com/ulkeler-tarihi/turkmenistanin- tarihi.html http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkmenistan http://www.mfa.gov.tr/turkiye-turkmenistan-siyasi-iliskileri.tr.mfa http://manas.kg/index.php/tr/kyrgyzstan http://www.mfa.gov.tr/kirgizistan-kunyesi.tr.mfa http://avrasyamerkezi.okan.edu.tr/node/16 http://www.google.com.tr/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_ &met_y=sp_pop_totl&idim=country:KGZ&dl=tr&hl=tr&q=k%C4% B1rg%C4%B1zistan+n%C3%BCfusu (13.10.2012) http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/81765/turkiyekirgizistan- iliskilerinde-yeni-bir-sayfa-aciliyor.html (13.10.2012) http://bishkek.emb.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=121408 (13.10.2012) http://www.turkmayasi.tr.gg/Baskurdistan-Federe-Cum.htm (22.10.2012) http://turktarih.net/tarih/925/baskurdistan-federe- cumhuriyeti(22.10.2012) http://turkbirligi.net/Yazilar.asp?goster=dos&id=76 (22.10.2012) http://www.hurgokbayrak.com/yeni_sayfa_248.htm http://www.turansam.org/makale.php?id=186 http://www.turkbirlik.gen.tr/lang-tk/Makale/183-erman-cigir/796- baskurt-turkleri.html http://tr.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%9Fkurdistan http://www.usak.org.tr/makale.asp?id=1761 http://www.tbmm.gov.tr/eyayin/DERGILER/MECLIS%20BULTENI /2469_2006_0000_0123_0000/0024.pdf (MECLİS BÜLTENİ Yıl :2006 Ay: Şubat Sayı:123) http://cografya.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/Ali%20Yi%C4%9Fit%20 Makaleler/C1.pdf http://tudat.clubs.bilkent.edu.tr/altay.html http://tr.wikipedia.org/wiki/Altay_Cumhuriyeti http://mustafadolmaz.com/altay-turkleri.html/comment-page- 1#comment-29069 http://www.turansam.org/makale.php?id=1780 http://tr.wikipedia.org/wiki/Altay_Cumhuriyeti http://www.cografya.gen.tr/siyasi/devletler/turkmenistan.htm http://www.tarihsayfasi.com/ulkeler-tarihi/turkmenistanin- tarihi.html http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkmenistan http://www.mfa.gov.tr/turkiye-turkmenistan-siyasi-iliskileri.tr.mfa http://manas.kg/index.php/tr/kyrgyzstan http://www.mfa.gov.tr/kirgizistan-kunyesi.tr.mfa http://avrasyamerkezi.okan.edu.tr/node/16 http://www.google.com.tr/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_ &met_y=sp_pop_totl&idim=country:KGZ&dl=tr&hl=tr&q=k%C4% B1rg%C4%B1zistan+n%C3%BCfusu (13.10.2012) http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/81765/turkiyekirgizistan- iliskilerinde-yeni-bir-sayfa-aciliyor.html (13.10.2012) http://bishkek.emb.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=121408 (13.10.2012) http://www.turkmayasi.tr.gg/Baskurdistan-Federe-Cum.htm (22.10.2012) http://turktarih.net/tarih/925/baskurdistan-federe- cumhuriyeti(22.10.2012) http://turkbirligi.net/Yazilar.asp?goster=dos&id=76 (22.10.2012) http://www.hurgokbayrak.com/yeni_sayfa_248.htm http://www.turansam.org/makale.php?id=186 http://www.turkbirlik.gen.tr/lang-tk/Makale/183-erman-cigir/796- baskurt-turkleri.html http://tr.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%9Fkurdistan http://www.usak.org.tr/makale.asp?id=1761 http://www.tbmm.gov.tr/eyayin/DERGILER/MECLIS%20BULTENI /2469_2006_0000_0123_0000/0024.pdf (MECLİS BÜLTENİ Yıl :2006 Ay: Şubat Sayı:123) http://cografya.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/Ali%20Yi%C4%9Fit%20 Makaleler/C1.pdf http://tudat.clubs.bilkent.edu.tr/altay.html http://tr.wikipedia.org/wiki/Altay_Cumhuriyeti http://mustafadolmaz.com/altay-turkleri.html/comment-page- 1#comment-29069 http://www.turansam.org/makale.php?id=1780 http://tr.wikipedia.org/wiki/Altay_Cumhuriyeti KAYNAKÇA •http://www.turkmayasi.tr.gg/Baskurdistan-Federe-Cum.htm (22.10.2012) •http://turktarih.net/tarih/925/baskurdistan-federe-cumhuriyeti(22.10.2012) •http://turkbirligi.net/Yazilar.asp?goster=dos&id=76 (22.10.2012) •http://www.hurgokbayrak.com/yeni_sayfa_248.htm (22.10.2012) •http://www.turansam.org/makale.php?id=186 (24.10.2012) •http://www.turkbirlik.gen.tr/lang-tk/Makale/183-erman-cigir/796-baskurt- turkleri.html (24.10.2012) •http://tr.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%9Fkurdistan (24.10.2012) •http://www.usak.org.tr/makale.asp?id=1761 (24.10.2012) •http://www.tbmm.gov.tr/eyayin/DERGILER/MECLIS%20BULTENI/2469_2006_0 000_0123_0000/0024.pdf (MECLİS BÜLTENİ Yıl :2006 Ay: Şubat Sayı:123) (24.10.2012) •http://cografya.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/Ali%20Yi%C4%9Fit%20Makaleler/C1.p df (31.10.2012) •http://tudat.clubs.bilkent.edu.tr/altay.html (31.10.2012) •http://tr.wikipedia.org/wiki/Altay_Cumhuriyeti (31.10.2012)

104 http://www.cografya.gen.tr/siyasi/devletler/turkmenistan.htm http://www.tarihsayfasi.com/ulkeler-tarihi/turkmenistanin- tarihi.html http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkmenistan http://www.mfa.gov.tr/turkiye-turkmenistan-siyasi-iliskileri.tr.mfa http://manas.kg/index.php/tr/kyrgyzstan http://www.mfa.gov.tr/kirgizistan-kunyesi.tr.mfa http://avrasyamerkezi.okan.edu.tr/node/16 http://www.google.com.tr/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_ &met_y=sp_pop_totl&idim=country:KGZ&dl=tr&hl=tr&q=k%C4% B1rg%C4%B1zistan+n%C3%BCfusu (13.10.2012) http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/81765/turkiyekirgizistan- iliskilerinde-yeni-bir-sayfa-aciliyor.html (13.10.2012) http://bishkek.emb.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=121408 (13.10.2012) http://www.turkmayasi.tr.gg/Baskurdistan-Federe-Cum.htm (22.10.2012) http://turktarih.net/tarih/925/baskurdistan-federe- cumhuriyeti(22.10.2012) http://turkbirligi.net/Yazilar.asp?goster=dos&id=76 (22.10.2012) http://www.hurgokbayrak.com/yeni_sayfa_248.htm http://www.turansam.org/makale.php?id=186 http://www.turkbirlik.gen.tr/lang-tk/Makale/183-erman-cigir/796- baskurt-turkleri.html http://tr.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%9Fkurdistan http://www.usak.org.tr/makale.asp?id=1761 http://www.tbmm.gov.tr/eyayin/DERGILER/MECLIS%20BULTENI /2469_2006_0000_0123_0000/0024.pdf (MECLİS BÜLTENİ Yıl :2006 Ay: Şubat Sayı:123) http://cografya.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/Ali%20Yi%C4%9Fit%20 Makaleler/C1.pdf http://tudat.clubs.bilkent.edu.tr/altay.html http://tr.wikipedia.org/wiki/Altay_Cumhuriyeti http://mustafadolmaz.com/altay-turkleri.html/comment-page- 1#comment-29069 http://www.turansam.org/makale.php?id=1780 http://tr.wikipedia.org/wiki/Altay_Cumhuriyeti http://www.cografya.gen.tr/siyasi/devletler/turkmenistan.htm http://www.tarihsayfasi.com/ulkeler-tarihi/turkmenistanin- tarihi.html http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkmenistan http://www.mfa.gov.tr/turkiye-turkmenistan-siyasi-iliskileri.tr.mfa http://manas.kg/index.php/tr/kyrgyzstan http://www.mfa.gov.tr/kirgizistan-kunyesi.tr.mfa http://avrasyamerkezi.okan.edu.tr/node/16 http://www.google.com.tr/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_ &met_y=sp_pop_totl&idim=country:KGZ&dl=tr&hl=tr&q=k%C4% B1rg%C4%B1zistan+n%C3%BCfusu (13.10.2012) http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/81765/turkiyekirgizistan- iliskilerinde-yeni-bir-sayfa-aciliyor.html (13.10.2012) http://bishkek.emb.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=121408 (13.10.2012) http://www.turkmayasi.tr.gg/Baskurdistan-Federe-Cum.htm (22.10.2012) http://turktarih.net/tarih/925/baskurdistan-federe- cumhuriyeti(22.10.2012) http://turkbirligi.net/Yazilar.asp?goster=dos&id=76 (22.10.2012) http://www.hurgokbayrak.com/yeni_sayfa_248.htm http://www.turansam.org/makale.php?id=186 http://www.turkbirlik.gen.tr/lang-tk/Makale/183-erman-cigir/796- baskurt-turkleri.html http://tr.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%9Fkurdistan http://www.usak.org.tr/makale.asp?id=1761 http://www.tbmm.gov.tr/eyayin/DERGILER/MECLIS%20BULTENI /2469_2006_0000_0123_0000/0024.pdf (MECLİS BÜLTENİ Yıl :2006 Ay: Şubat Sayı:123) http://cografya.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/Ali%20Yi%C4%9Fit%20 Makaleler/C1.pdf http://tudat.clubs.bilkent.edu.tr/altay.html http://tr.wikipedia.org/wiki/Altay_Cumhuriyeti http://mustafadolmaz.com/altay-turkleri.html/comment-page- 1#comment-29069 http://www.turansam.org/makale.php?id=1780 http://tr.wikipedia.org/wiki/Altay_Cumhuriyeti KAYNAKÇA •http://mustafadolmaz.com/altay-turkleri.html/comment-page-1#comment-29069 (31.10.2012) •http://www.turansam.org/makale.php?id=1780 (31.10.2012) •http://www.ardahan.edu.tr/?hid=151&baslik=ARu_Arastima_Gorevlileri_Altay_oz erk_Cumhuriyeti%92nde&sayfa=1 (31.10.2012) •http://cografya.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/Ali%20Yi%C4%9Fit%20Makaleler/A1.p df (31.10.2012) •http://www.onur-board.eu/board1363-t%C3%BCrk-d%C3%BCnyasi/board1400- %C3%B6zerk-t%C3%BCrk-b%C3%B6lgeleri-ve-cumhuriyetleri/board1409- altaylar-altay-%C3%B6zerk-cumhuriyeti/board1431-k%C3%BClt%C3%BCr- sanat-ve-tarih/88451-altaylar-altay-%C3%B6zerk-cumhuriyeti/ (31.10.2012)

105 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM… Bayram Uguz


"“Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları