Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OPERATÖRLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OPERATÖRLER."— Sunum transkripti:

1 OPERATÖRLER

2 İÇERİK Operatör nedir? Aritmetik İşleçler İşleçler ve Türler
İşlem Öncelikleri Birleşim Özelliği Var değişken türü

3 Operatör nedir? Operatörler, nesneler veya sabitler üzerinde önceden tanımlanmış birtakım işlemleri yapan atomlardır.

4 C # da her ifade en az bir operatör içerir.
c=a*b/2; 3 operatör var: =*/ d=fonk(); 2 operatör var: =() c=a>4; 2 operatör var: => ++x; 1 operatör var: ++

5 Her operatörün operandları vardır
Her operatörün operandları vardır. Operandlar operatörlerin işleme soktukları nesneler ya da sabitlerdir. a+b operatör: +, operandları: 2 tane a,b c++ operatör: ++, operandları: 1 tane c b>c operatör: >, operandları: 2 tane b,c

6 Aritmetik İşleçler C#, küçüklüğünüzde öğrendiğiniz dört işlemin aritmetik işleçlerini destekler: toplama için artı işareti (+), çıkarma için eksi işareti (-), çarpma için yıldız (*) ve bölme için de (/) işareti. +,-, * ve / simgeleri, yeni değerler yaratmak için değerler üzerinde “işlem” yaptığından , işleçler olarak adlandırılır.

7 Aşağıdaki örnekte , moneyPaidToConsultant (ücretDanışman) değişkeni 750 (günlük faiz) ve 20 (danışmanın çalıştığı gün sayısının) çarpımının sonucunu verir: long moneyPaidToConsultant; moneyPaidToConsultant = 750 * 20;

8 İşleçler ve Türleri Matematiksel İşleçler Karşılaştırma İşleçleri
Koşulsal İşleçler Eşitlik ve Atama İşleçleri

9 Matematiksel İşleçler (+ - * / %)
Matematiksel işlemler yapabilmek için kullanılabilir. Kullanımı şu şekildedir: +, -, *, / işleçleri, dört işlem içindir (toplama, çıkarma, çarpma, bölme). % işleci, modül işlemi uygular ve birinci değeri ikinci değere böldüğünüzde elde edilen kalanı verir.

10 Karşılaştırma İşleçleri (< > <= >=)
Karşılaştırma işleçleri iki değeri karşılaştırırken kullanılır. Bu işleçler sonuç olarak bool türünde olan true veya false değerlerini verirler. < (küçüktür) işleci, soldaki operand sağdakinden küçükse true sonucu verir. > (büyüktür) işleci, soldaki operand sağdakinden büyükse true sonucu verir. <= (küçük veya eşit) işleci, soldaki operand sağdakinden küçükse veya sağdakine eşitse true sonucu verir. >= (büyük veya eşit) işleci, soldaki operand sağdakinden büyükse veya sağdakine eşitse true sonucu verir.

11 Koşulsal İşleçler (&& ||)
Bu işleçler koşul ifadelerinde birden fazla koşul değerlendirileceği zaman kullanılır && (Koşulsal ve) işleci, iki koşulun da aynı anda doğru olduğu durumlarda true sonucunu verir. || (Koşulsal veya) işleci, iki koşuldan birinin doğru olduğu (Diğeri doğru ya da yanlış olabilir.) durumlarda true sonucunu verir.

12 Eşitlik ve Atama İşleçleri
Bu işleçler önemlidir çünkü kullanımında en çok hata yapılan işleçler bunlardır. == (eşitlik) işleci, iki operand birbirine eşitse true sonucu verir. != (eşit değil) işleci, iki operand birbirine eşit değilse true sonucu verir. = (atama) işleci, sağdaki operandın değerini soldakine atar.

13 İşlem Öncelikleri Öncelik bir deyimdeki işleçlerin gerçekleştirilme sırasıdır. + ve * işleçlerini kullanan aşağıdaki deyimi düşünün: * 4 Bu ifade belirsiz olmaya yatkındır; önce toplama işlemini mi yoksa çarpma işlemini mi yaparsınız? Diğer bir deyişle, 3 değeri soldaki + işlecine mi yoksa sağdaki * işlecine mi bağlıdır?

14 2 + 3 * 4 İşleçlerin sırası önemlidir çünkü sonucu değiştirir: İlk olarak toplama işlemini yaparsanız, toplama sonucu (2+3), * işlecinin sol tarafındaki işleneni oluşturur ve tüm ifadenin sonucu 5*4, yani 20 olur. İlk olarak çarpma işlemini yaparsanız, çarpım sonucu (3*4), + işlecinin sağ tarafındaki işleneni meydana getirir ve tüm ifadenin sonucu 2+12, yani 14 olur.

15 C#’da, çarpma işlemi ile ilgili işleçler (
C#’da, çarpma işlemi ile ilgili işleçler (*, / ve %), toplama ile ilgili işleçlere (+ ve -) göre önceliğe sahiptir, bu nedenle * 4 gibi bir ifadede, ilk önce çarpma daha sonra toplama işlemi gerçekleştirilir. Bu nedenle * 4 ifadesinin sonucu 14’dür.

16 Birleşim Özelliği İşlem önceliği, hikayenin sadece yarısıdır. Aynı önceliğe sahip farklı işleçler içeren bir ifade olduğunda ne olacak? Bu noktada, birleşim önemli hale gelir. Birleşim işlecin uygulanan işleneninin (sol ya da sağ) yönüdür. / ve * işleçleri kullanan aşağıdaki ifadeyi düşünün: 4 / 2 * 6 Bu ifade de biraz belirsizdir. Bölme işlemini mi yoksa çarpma işlemini mi önce yaparsınız?

17 4 / 2 * 6 Her iki işlecin de önceliği aynıdır (her ikisi de çarpma işlemi ile ilgili) fakat iki farklı sonuç elde edebileceğinizden hangi işlemin önce yapılacağı önemlidir: İlk önce bölme işlemini yaparsanız, (4/2) sonucu * işlecinin solundaki işleneni meydana getirir ve tüm ifadenin sonucu (4/2)*6, yani 12 olur. İlk önce çarpım işlemini yaparsanız, (2*6) çarpımının sonucu, / işlecinin sağındaki işleneni meydana getirir ve tüm ifadenin sonucu 4/(2*6), yani 4/12 olur.

18 4 / 2 * 6 Bu durumda, işleçlerin birleşimi, ifadenin nasıl gerçekleştirileceğini belirler. * ve / işleçlerinin her ikisi de sola birleşim özelliği taşır, yani işlenenler soldan sağa doğru işlem görür. Bu örnekte, ilk olarak 4/2 işlemi yapılır, daha sonra 6 ile çarpılır ve 12 sonucunu verir.

19 Birleşim ve Atama İşleci
C# dilinde, eşittir işareti (=) bir işleçtir. Tüm işleçler, işlenenlerine bağlı olarak bir değer döndürür. Atama işleci (=) de farklı değildir. İki işlenen alır; sağ tarafındaki işlenen değerlendirilir ve daha sonra sol taraftaki işlenende depolanır.

20 Atama işlecinin değeri, sol işlenene atanmış olan değerdir
Atama işlecinin değeri, sol işlenene atanmış olan değerdir. Örneğin, aşağıdaki atama ifadesinde, atama işleci tarafından döndürülen değer 10’dur, aynı zamanda myInt değişkenine atanan değerdir. int myInt; myInt = 10; //atama ifadesinin değeri 10

21 "Var " Değişken Türü Programda kullanacağımız bütün değişkenleri programın başında tanımlamak ve cinsini (sayı mi, yazı mi.. gibi) belirtmek zorundayız. Her programlama dilinde buna gerek olmayabilir ama Pascal'da bu is mecburidir. Değişkenlerimizi Var deyiminde sonra tanımlamamız gerekir. Var deyimi bir komut olmadığından sonuna noktalı virgül konulmaz.

22 TEŞEKKÜRLER… Didem PİPEROĞLU


"OPERATÖRLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları