Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Değişkenler ve bellek • Değişkenler – Her değişkenin bir ismi, bir tipi, bir genişliği ve değeri olmalı • Değişkenin ismi bellekteki yerine karşılık gelir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Değişkenler ve bellek • Değişkenler – Her değişkenin bir ismi, bir tipi, bir genişliği ve değeri olmalı • Değişkenin ismi bellekteki yerine karşılık gelir."— Sunum transkripti:

1 Değişkenler ve bellek • Değişkenler – Her değişkenin bir ismi, bir tipi, bir genişliği ve değeri olmalı • Değişkenin ismi bellekteki yerine karşılık gelir. – Değişkene yeni bir değer atandığı zaman bir önceki silinir yerine yeni değer gelir. – Bellekten değişkenlerin değerlerini okumak onların değerlerine bir değişiklik yapmaz.

2 Değişkenler ve bellek •Görsel Gösterimi –toplam = 0; sayi1 = 1; sayi2 = 2; –toplam = sayi1 + sayi2; komut çalıştıktan sonra toplam3 0

3 2.8Karar Verme: Eşitlik yada İlişkisel Operatörler • if kontrol deyimi –Bu bölümde basit kısmı, sonraki bölümlerde daha detaylı –Eğer şart kısmı doğru ise, if deyiminin gövde kodları çalışır. • 0 false olarak yorumlanır, 0 dan başka değer ise true olarak yorumlanır – if den sonra her zaman şart aranır. –Şart kısmı eşitlikte olabilir yada ilişkisel operatörde olabilir. if ( condition ) statement executed if condition true •Noktalı virgül koyulmaz şarttan sonra

4 Karar Verme: Eşitlik yada İlişkisel Operatörler

5 5 // Java p aketleri dahil et 6 import javax.swing.JOptionPane; 7 8 public class kararVerme { 11 public static void main( String args[] ) 12 { 13 String firstNumber; // first string entered by user 14 String secondNumber; // second string entered by user 15 String result; // a string containing the output 16 17 int number1; // first number to compare 18 int number2; // second number to compare 19 20 // read first number from user as a string 21 firstNumber = JOptionPane.showInputDialog( "Enter first integer:" ) ; 22 23 // read second number from user as a string 24 secondNumber = 25 JOptionPane.showInputDialog( "Enter second integer:" ); 26 27 // convert numbers from type String to type int 28 number1 = Integer.parseInt( firstNumber ); 29 number2 = Integer.parseInt( secondNumber ); 30 31 // initialize result to empty String 32 result = "";

6 34 if ( number1 == number2 ) 35 result = result + number1 + " == " + number2; 36 37 if ( number1 != number2 ) 38 result = result + number1 + " != " + number2; 39 40 if ( number1 < number2 ) 41 result = result + "\n" + number1 + " < " + number2; 42 43 if ( number1 > number2 ) 44 result = result + "\n" + number1 + " > " + number2; 45 46 if ( number1 <= number2 ) 47 result = result + "\n" + number1 + " <= " + number2; 48 49 if ( number1 >= number2 ) 50 result = result + "\n" + number1 + " >= " + number2; 51 52 // sonucu göster 53 JOptionPane.showMessageDialog( null, result, “karşılaştırma sonucu ", 3 ); 55 56 System.exit( 0 ); // uygulamadan çıkış 57 58 } // metod 60 } // class

7

8 Karar Verme – result değişkenine ilk değeri verildi – if de yazılan koşul eşitliği kontrol eder ( == ) •Eğer içerikler eşit ise (şart doğru ise) – result + operatörü ile birleştirilir. – result = result + other strings –Önce sağ taraf hesaplanır, yeni içerik result ta tutulur. •Eğer içerikler eşit değil ise bu kısım atlanır. 32 result = ""; 34 if ( number1 == number2 ) 35 result = result + number1 + " == " + number2;

9 – if koşulları sayıları birbiriyle karşılaştırmaya devam eder. •Eğer number1 = 123 ve number2 = 123 değerlerinde olduğunu varsayalım –Satır 34 doğru sonucu üretir (if number1 = = number 2) »Çünkü number1 ve number2 değerleri eşittir. –Satır 40 yanlış sonucu üretir (if number1 < number 2) »Çünkü number1 number2 ‘den küçük değildir. –Satır 49 doğru sonucu üretir (if number1 >= number2) »Çünkü number1 number2’den büyük yada eşit şartını sağlıyor. – result değişkenin değeri dialog kutusunun showMessageDialog metodunu kullanarak yazdırılır. Karar Verme

10 •Operatörlerin öncelikleri –= (atama) dışındaki bütün operatörlerin işeniş biçimi soldan sağa doğrudur. •Örneğin: x = y = z => x = (y = z) Karar Verme

11 Aritmetik işlemler •Aritmetik hesaplamalar çoğu programda kullanılır. –Kullanım • * çarpım • / bölüm • +, - •Üstlü ifadeler için operatör yoktur (Bak bölüm 5) –Tamsayı bölümü kalanı yok sayar. 7 / 5 = 1 –Mod operatörü % kalanı geri dönderir. 7 % 5 = 2

12 •Operatör öncelikleri –Bazı aritmetik operatörlerin diğerlerine göre önceliği vardır. (i.e., * önceliklidir + ‘dan ) •İhtiyaç oldukça parantez kullanın. –Örnek: a, b ve c değişkenlerinin aritmetik ortalamasını bulun •Bu şekilde hesaplamayın: a + b + c / 3 •Doğru: ( a + b + c ) / 3 –Sıra •Parentez, Üslü ifade,Çarpım, Bölüm, Toplama, Çıkarma Aritmetik işlemler

13


"Değişkenler ve bellek • Değişkenler – Her değişkenin bir ismi, bir tipi, bir genişliği ve değeri olmalı • Değişkenin ismi bellekteki yerine karşılık gelir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları