Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atama ve Girdi/Çıktı Komutları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atama ve Girdi/Çıktı Komutları"— Sunum transkripti:

1 Atama ve Girdi/Çıktı Komutları
Bölüm 3 Atama ve Girdi/Çıktı Komutları Atama Komutu Operatörler İsim Sabitleri Veri Tipi Dönüşümü Çıktı Fonksiyonu – printf() Girdi Fonksiyonu – scanf() Matematik Kütüphanesi

2 Değişkenlerin yani bellek hücrelerinin içine veri saklamak için
Atama Komutu Değişkenlerin yani bellek hücrelerinin içine veri saklamak için kullanılan yöntemlerden birisi atama komutudur. değişken = ifade; Komut Bellek Görüntüsü 2

3 Atama Komutu Tanımlama Komutu Atama Komutu Bellek Görüntüsü
3

4 Atama Komutu int k; double z; 4

5 Değişkenlere Đlk DeğerAtaması
Atama Komutu Değişkenlere Đlk DeğerAtaması Tanımlama veAtamaAyrı Komut Olarak: Tanımlama veAtama Tek Komut Olarak: 5

6 Aritmetik Operatörler
Tekli (unary) eksi (-): Sayıyı negatif hale getirir: -3 Tekli (unary) artı (+): Sayıyı pozitif hale getirir: +5 -9 +7.8 Çıkarma Operatörü (–): Đki değerin birbirinden çıkarılmasını sağlar, Toplama Operatörü (+): Đki değerin toplanmasını sağlar, Bölme Operatörü (/): Bir değerin diğer bir değere bölünmesini sağlar, 5/ / /2 3 6

7 Aritmetik Operatörler
Mod Operatörü (%): Đki tamsayı değerinin birbirine bölünmesinden kalan değeri verir. Sadece tamsayı değerleri için tanımlıdır. 5% % %2 0 7

8 Aritmetik Operatör Kuralları
Operatörler Aritmetik Operatör Kuralları Iki operatör yan yana kullanılamaz. (2+/3) geçersiz Iki tamsayı işleminin sonucu tamsayıdır Sayılardan birisi reel ise sonuç reel sayıdır. /2.0 2.5 5/2 2 Işlem sırası parantez kullanılarak belirtilebilir. Parantez kullanıldığı durumlarda, işlem içten dışa doğru ilerler. Parantezlerin olmadığı durumda öncelik tablosu geçerlidir 8

9 Aritmetik Operatörlerin Öncelik Sırası
9

10 Aritmetik Operatörlerin Öncelik Sırası
10

11 #define sabit_adı değer Örnek:
İsim Sabitleri #define sabit_adı değer Örnek: Pi sayısını isim sabiti olarak tanımlayan komutu yazalım. #define PI 3.1415 11

12 Değişkenlerin değerlerinin veya sabitlerin veri tiplerinin
Veri Tipi Dönüşümü Değişkenlerin değerlerinin veya sabitlerin veri tiplerinin başka veri tiplerine dönüştürülmesi veri tipi dönüşümü olarak adlandırılır. Otomatik Veri Tipi Dönüşümü double r=0.5, p=5.2,s; int i=15, q=10, w; char ch; s = i/q; w = r * p; ch=5*i; /*s değerini alır. * / /*w 2 değerini alır. * / /*ch 75 değerini alır * / 12

13 bolum=sayi1/sayi2; /*bolum 0.0 değerini alır */
Veri Tipi Dönüşümü Tanımlanan Veri Tipi Dönüşümü (istenilen_ veri_tipi) değişken_ismi int sayi1,sayi2; double bolum; sayi1=2; sayi2=4; bolum=sayi1/sayi2; /*bolum değerini alır */ bolum=(double)sayi1/(double)sayi2; /*bolum değerini alır */ sayi1=(int) 3.6; /*sayi değerini alır */ 13

14 printf() fonksiyonu program sonuçlarının ekranda
Çıktı Fonksiyonu – printf() printf() fonksiyonu program sonuçlarının ekranda gösterilmesini sağlayan bir kütüphane fonksiyonudur. printf(“format dizgisi”); Örnek: Çıktı: printf(“Bu bir ciktidir.”); Bu bir ciktidir. 14

15 Örnek: #include <stdio.h>
Çıktı Fonksiyonu – printf() Örnek: #include <stdio.h> int main(void) { printf(“gecen ogrenci sayisi”); printf(“=30,”); printf(“ kalan ogrenci sayisi=“); printf(“10”); return(0); } Çıktı: gecen ogrenci sayisi=30, kalan ogrenci sayisi=10 15

16 Çıktıların ayrı satırlarda gösterilmek isteniyorsa yeni satır
Çıktı Fonksiyonu – printf() Çıktıların ayrı satırlarda gösterilmek isteniyorsa yeni satır karakteri ‘\n’ kullanılmalıdır. Örnek: printf(“Bu 1. satır. \nBu satir.”); Çıktı: Bu 1. satir. Bu satir. 16

17 printf() değişkenlerin veya ifadelerin değerlerinin ekranda
Çıktı Fonksiyonu – printf() printf() değişkenlerin veya ifadelerin değerlerinin ekranda gösterilmesini sağlar. printf(“format dizgisi”,çıktı listesi); Örnek: int x = 75; printf(“%d”, x); Çıktı: 75 17

18 Çıktı Fonksiyonu – printf()
18

19 printf(“%10s”, “Merhaba”); 33 M
Çıktı Fonksiyonu – printf() Formatlı Çıktı Örnek Çıktı %nd %nc %ns printf(“%4d”, 33); printf(“%3c”, ‘M’); printf(“%10s”, “Merhaba”); 33 M Merhaba %n.mf printf(“%f”, ); %n.me printf(“%10.3e”, ); -5.350e-02 19

20 Ters Eğik Çizgi Karakter Sabitleri (\)
Çıktı Fonksiyonu – printf() Ters Eğik Çizgi Karakter Sabitleri (\) 20

21 Ters Eğik Çizgi Karakter Sabitleri (\)
Çıktı Fonksiyonu – printf() Ters Eğik Çizgi Karakter Sabitleri (\) Çıktı: MerhabNasilsin? Çıktı: Merhaba Nasilsin 21

22 Girdi Fonksiyonu – scanf()
fonksiyonu kullanıcı tarafından veri girişinin yapılmasını ve bu verilerin girdi listesinde belirtilen değişkenlerde saklanmasını sağlayan bir fonksiyondur. scanf(“format_dizgisi”, girdi_listesi); int a,b; ... scanf(“%d%d”, &a,&b); Girdi: 3 a 5 b b 22

23 Matematik Kütüphanesi
Örnek: sqrt(a*b-c/6.0); pow(p*q, 5.0) 23


"Atama ve Girdi/Çıktı Komutları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları