Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

JAVASCRİPT VERİ TÜRLERİ.  Javascript'te değişkenler tanımlanırken herhangi bir veri türü belirtilmez, aksine değişkene veri atandığında Javascript tarafından.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "JAVASCRİPT VERİ TÜRLERİ.  Javascript'te değişkenler tanımlanırken herhangi bir veri türü belirtilmez, aksine değişkene veri atandığında Javascript tarafından."— Sunum transkripti:

1 JAVASCRİPT VERİ TÜRLERİ

2  Javascript'te değişkenler tanımlanırken herhangi bir veri türü belirtilmez, aksine değişkene veri atandığında Javascript tarafından değişkenin veri türü belirlenir.  Javascript'te bir değişkene tüm veri türlerinde bilgi atanabilir.  Program akışında bir değişkenin veri türü içerisine atadığımız veriye göre otomotik olarak değişir.

3 Örnek: var ad=55; //ad değişkeninin veri türü number olacaktır. ad="can"; // ad değişkeninin veri türü içerisine string bir değer atandığından stringe çevrildi.  Sonuçta ad değişkeninin değeri can ve veri türü string olacaktır.

4  Sayısal veri türüdür.  Tamsayı ve ondalıklı sayıları tanımlamak için kullanılır.  8 ve 16 tabanlı sayıları da number ile tanımlayabiliriz.  8 tabanlı sayıları tanımlamak için sayının başına 0 konulur.  16 tabanındaki sayıları tanımlamak için sayının başına 0x konulur.

5 Örnek: var a=23; // tamsayı var a=2.3; // ondalıklı sayı var a=023; // 8 tabanında sayı var a=0x56; // 16 tabanında sayı

6  16 sayı tabanında 0-9 arası rakamlar ve A-F arası harfler kullanılır.  Sayfa tasarlarken renklerin hexadecimal kodlarını kullandığımızda değişkenleri 16 tabanında bir sayı olarak tanımlamak işimizi kolaylaştırır.

7  Mantıksal veri türüdür.  Değişkenin değeri true ya da false olmalıdır.  true ve false kelimeleri küçük harfle yazılmalıdır.  Yoksa Javascript bunları değişken ismi olarak algılar.  Boolean veri türü karşılaştırma işlemlerinde çokça kullanılır.

8 Örnek: var a=true; var a=false;

9  Karakter katarları (metin, metin grupları) string olarak taanımlanabilir.  Sayısal değerlerde tırnak içerisinde yazılarak string olarak tanımlanabilir.  Javascript sayısal değerleri de metin olarak kabul eder.

10 Örnek: var a="hasan"; var soyadi="can"; var sinif="11A"; var deger="1231"; // deger değişkeni içerisindeki 1231 javascript tarafından metin olarak algılanır. var adi='efe'; // Bir değişkene string değer atanırken ' ' tek tırnak kullanılabilir.

11  Bir isim altında toplanmış olan bir grup veriyi sıralı bir şekilde saklamak için kullanılır.  Örnek : Var sayi=new Array(1,2,3,4);; Var dizi=new Array(“12”, “harun”, “emre”, “as4”, 12, 12.3);

12  Eğer bir değişkeni var sözcüğü ile tanımlayıp değer atamadan bırakırsanız bu durumda değişkenin veri türü undefined (tanımlanmamış) olur.  Örnek : Var adi; Var soyadi;

13  Sayfamızı çalıştırdığımızda tarayıcıda undefined yazacaktır.  Yani tanımlamamış bir veri türüdür.  Eğer tanımlanmamış bir değişkeni bir deyimde ya da ifadede kullanırsak hata mesajı alırız.  Örnek: Var a=5; Var b; Document.write(a*b);  Bu işlemin sonucunu sayfaya yazdırmak istersek NaN şeklinde bir sonuç alırız.

14  Tanımladığımız bir değişkenin bir başlangıç değeri yoksa o zaman null veri türünü kullanılır.  Bir değişkene başlangıç değeri olarak null değerini atandığında değişkenin veri türü null olur.  Bu değişkeni bir ifade ya da deyimde kullanırsanız ifade ya da deyim içerisinde kullandığımız diğer değişkenlere göre null veri türüne sahip değişkenin veri türü otomatik olarak değişir.

15  Javascript' te program kodlarının akışında değişkenin veri türü, içerisine atanan değere göre değişebilir.  Javascript bu konuda bize esnek bir yapı sunmaktadır.

16 Örnek: var a="ali"; var a=3; var a=true; var a=neww Array("a", 1); // Sonuş olarak değişkenin veri türü Array olacaktır.

17  Değişkenler bir deyim ya da formül içerisinde kullanıldıkları zaman otomatik olarak veri türü değişimine uğrarlar.  Hemen bir örnek verelim. Örnek: var a="ali"; var b=3; var c=a+b; Document.write(c);

18  Sonuçta c=“ali3” olur.  Çünkü Javascript için + operatörü öncelikli olarak birleştirme operatörüdür.  Eğer + operatörünün sağında ya da solunda bir string ifade varsa Javascript birleştirme işlemi yapar.  Number olarak tanımlanmış b değişkenini string’e çevirir.

19  Javascript her zaman numeric değerleri karekter grubuna çevirmez.  (-, *) operatörleri sayısal işlemler için kullanılacaktır.  Örnek: var a=“2"; var b=3; var c=a*b; document.write(c);

20  Örnekte a değişkeni string ve b değişkeni number olarak belirlenmiştir.  Javascript için * operatörünün tek görevi aritmetiksel işlem yapmaktır.  a*b işleminde javascript a değişkeninin içerisinde aritmatiksel olarak kullanabileceği bir değer olduğundan a değişkeninin veri türünü sadece yapılacak bu işlem için number ‘ a çevirir ve çarpma işlemini yapar.  Yapılan veri türü değişimi kalıcı değildir.  Sonuç c=6 olacaktır.


"JAVASCRİPT VERİ TÜRLERİ.  Javascript'te değişkenler tanımlanırken herhangi bir veri türü belirtilmez, aksine değişkene veri atandığında Javascript tarafından." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları