Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OPERATÖRLER Programlama dillerinde tanımlanmış sabit ve değişkenler üzerinde işlemler yapmayı sağlayan karakter ya da karakter topluluklarına operatör.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OPERATÖRLER Programlama dillerinde tanımlanmış sabit ve değişkenler üzerinde işlemler yapmayı sağlayan karakter ya da karakter topluluklarına operatör."— Sunum transkripti:

1 OPERATÖRLER Programlama dillerinde tanımlanmış sabit ve değişkenler üzerinde işlemler yapmayı sağlayan karakter ya da karakter topluluklarına operatör denir.

2 İÇERİK Aritmetiksel Operatörler İşleçler ve Türleri İşlem Öncelikleri
Birleşim Özelliği Birleşim ve Atama Operatörü Arttırma ve Azaltma Operatörleri ‘Var’ Değişken Türü

3 ARİTMETİKSEL OPERATÖRLER
‘’ + ‘’=Ekleme işlemi için kullanılır. Örnek: int x , y , toplam; toplam= x + y; ‘’ - ‘’=Çıkarma işlemi için kullanılır. int x , y , fark; fark= x - y;

4 ‘’. ‘’=Çarpma işlemi için kullanılır
‘’ * ‘’=Çarpma işlemi için kullanılır. Örnek: int x , y , carpım; carpım= x * y; ‘’ / ‘’=Bölme işlemi için kullanılır. double= x , y , bolum; bolum= x / y;

5 İŞLEÇLER VE TÜRLERİ Karşılaştırma İşleçleri (< > <= >=)
Koşulsal İşleçler (&& ||) Eşitlik ve Atama İşleçleri (Önemli !)

6 Karşılaştırma İşleçleri (< > <= >=)
Karşılaştırma işleçleri iki değeri karşılaştırırken kullanılır. Bu işleçler sonuç olarak bool türünde olan true veya false değerlerini verirler. < (küçüktür) işleci, soldaki operand sağdakinden küçükse true sonucu verir. > (büyüktür) işleci, soldaki operand sağdakinden büyükse true sonucu verir. <= (küçük veya eşit) işleci, soldaki operand sağdakinden küçükse veya sağdakine eşitse true sonucu verir. >= (büyük veya eşit) işleci, soldaki operand sağdakinden büyükse veya sağdakine eşitse true sonucu verir.

7 Koşulsal İşleçler (&& ||)
Bu işleçler koşul ifadelerinde birden fazla koşul değerlendirileceği zaman kullanılır. && (Koşulsal ve) işleci, iki koşulun da aynı anda doğru olduğu durumlarda true sonucunu verir. || (Koşulsal veya) işleci, iki koşuldan birinin doğru olduğu (Diğeri doğru ya da yanlış olabilir.) durumlarda true sonucunu verir.

8 Eşitlik ve Atama İşleçleri (Önemli !)
== (eşitlik) işleci, iki operand birbirine eşitse true sonucu verir. != (eşit değil) işleci, iki operand birbirine eşit değilse true sonucu verir. = (atama) işleci, sağdaki operandın değerini soldakine atar.

9 İŞLEM ÖNCELİKLERİ İşlem Önceliği Sırası :
Pararantezler Üs alma Çarpma ve Bölme Toplama ve Çıkarma Not: Yapılan işlemde yukarıdaki sıra tamamlandıktan sonra eğer aynı tür işlemler  kaldıysa işlem soldan sağa doğru yapılır

10 Örnek: 36/6/3 İşleminde öncelikle altı ,üçe bölünür. Çıkan sonuç
otuz altıya bölünür. Yalnız çıkan sonuç yanlıştır . Sonuç olarak işlem kullanımı da yanlıştır. Doğrusu; (36/6)/3 ‘tür. İşlem önceliği parantez içinden başlar. Yukarıdaki örnek aynı zamanda C#’ ta birleşim özelliğine bir örnektir. Birleşim özelliği iki aynı tür olan işlemlerin karıştırılmaması için işlem öncelikleri kurallarına dayanarak işlem önceliğini sağlamaktır.

11 BİRLEŞİM VE ATAMA ÖZELLİĞİ
Programlama dilinde eşittir işareti ( = ) bir işleçtir. Tüm işleçler, işlenenlerine bağlı olarak bir değer döndürür. Atama işleci (= )’de farklı değildir. İki işlenen alır, sağ tarafındaki işlenen değerlendirilir ve daha sonra sol taraftaki işlenende depolanır. Atama işlecinin değeri, sol işlenene atanmış olan değerdir. Örnek: int yas; yas = 20;

12 Atama işleci bir değer döndürdüğünden, atama ifadesinin başka bir oluşumunda da aynı değer kullanılabilir: Örnek: int yas1; int yas2; int yas3; int yas4; yas1 = yas2 = yas3 = yas4 = 20; Bu örnekte atama ifadesi, her iki değişkene de aynı değeri atar. Bu oldukça kullanışlı bir yöntemdir. Bu ifadeden, atama işlecinin sağdan sola doğru birleşim özelliğine sahip olduğu çıkarılabilir.

13 ARTTIRMA VE AZALTMA OPERATÖRÜ
Arttırma ve azaltma operatörleri 2 çeşittir. Bunlar “++” ve “--“ operatörleridir. Bu operatörler değişkenin değerini bir eksiltmek veya bir azaltmak için kullanılır. Örnek: sayac = sayac +1; sayac++; sayac=sayac-1; sayac--;

14 Bu işleçler, değişkenden önce ve sonra kullanılabilir
Bu işleçler, değişkenden önce ve sonra kullanılabilir. sayac++; //sonek artırma ++sayac; //önek artırma sayac--; //sonek azaltma --sayac; //önek azaltma İşleçlerin değişkenden önce ve sonra kullanılması sonucu değiştirmez. Her durumda değişkenin değeri 1 artırılır ya da 1 azaltılır ama işlem öncelik sırasından kaynaklanan farklılıklar doğabilir

15 ’’VAR’’ DEĞİŞKEN TÜRÜ Programlama dilinde değişken tanımlanırken değişkenin adının ve veri türünün belirtilmesi gerekir. Değişken tanımlanırken bir başlangıç değeri atanmalıdır. ‘’Var ‘’ değişkeni, bir değişkenin herhangi bir değere atanmasıyla o değişkenin türünü algılayan bir değişken tipidir. Örnek: var fiyat = 100; var soyad = “Yılmaz”; fiyat ve soyad değişkenleri, kapalı türde değişkenler olarak adlandırılır. “var”anahtar sözcüğü ile atanan değerlere bakılarak değişken türünün ne olduğu anlaşılır.


"OPERATÖRLER Programlama dillerinde tanımlanmış sabit ve değişkenler üzerinde işlemler yapmayı sağlayan karakter ya da karakter topluluklarına operatör." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları