Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

switch - case Yapısı Döngü Yapıları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "switch - case Yapısı Döngü Yapıları"— Sunum transkripti:

1 switch - case Yapısı Döngü Yapıları

2 switch - case Yapısı Bu deyim bir değişkenin içeriğine bakarak, programın akışını bir çok seçenekten birine yönlendirir. case (durum) deyiminden sonra değişkenin durumu belirlenir ve takip eden gelen satırlar (deyimler) işleme konur. Bütün durumların aksi söz konu olduğunda gerçekleştirilmesi istenen deyimler default deyiminden sonraki kısımda bildirilir. Genel yazım biçimi: switch(değişken) { case sabit1: ... deyimler; Break; case sabit2: . . . case sabitn: default: ... hata deyimleri veya varsayılan deyimler; . .. }

3 Örnek: Klavyeden basılan a ve b harfini ekrana yazan program
#include <stdio.h> main() { char kr; printf("Lutfen bir karakter girin\n"); kr = getchar(); /* tek bir karakterin okunması */ switch (kr) { case 'a': printf("a harfine bastınız\n"); break; case 'b': printf("b harfine bastınız\n"); default: printf("a veya b ye basmadınız\n"); break; } }

4 Örnek: Klavyeden girilen 2 sayıyı yine klavyeden girilen seçime göre toplam, çıkarma, çarpma yapıp sonucu ekrana yazan program. switch( secim ) { case 1: sonuc = x + y; printf("Toplam = %.0f\n",sonuc); break; case 2: sonuc = x-y; printf("Fark = %.0f\n",sonuc); case 3: sonuc = x * y; printf("Carpim = %.0f\n",sonuc); case 4: sonuc = x/y; printf("Oran = %.2f\n",sonuc); default: puts("Yanlis secim !\a"); } #include <stdio.h> #include <stdlib.h> main() { int secim; float x,y, sonuc; printf("Iki sayi girin: "); scanf("%f %f",&x,&y); puts("*** Menu ***"); puts("[1] Toplama"); puts("[2] Çıkarma"); puts("[3] Çarpma"); puts("[4] Bölme"); printf("Seciminiz:"); scanf("%d",&secim); NOT: puts() fonksiyonu sonraki slaytta anlatılmıştır.

5 puts() Fonksiyonu Ekrana yazdırılacak ifade bir karakter topluluğu ise, printf()'e alternatif olarak puts() fonksiyonu kullanılabilir. Ancak puts(), ekrana bu karakter topluluğu yazdıktan sonra, imleci alt satıra geçirir. Buna göre: printf(“Deneme yazısı.\n");ile puts(“Deneme yazısı."); kullanımları eşdeğerdir. puts() fonksiyonu kontrol karakterleri ile kullanılabilir. puts("Bu birinci satır...\nBu ikinci satır."); Bu birinci satır... Bu ikinci satır.

6 Döngü Yapıları

7 Döngüler Döngü (loop) deyimleri, bir kümenin belli bir koşul altında tekrar edilmesi için kullanılır. C programlama dilinde, while, do...while ve for olmak üzere üç tip döngü deyimi vardır. Diğer programlama dillerinde olduğu gibi, bu deyimlerle istenildiği kadar iç-içe döngü yapısı kullanılabilir.

8 While Döngüsü Tekrarlama deyimidir. Bir küme ya da deyim while kullanılarak bir çok kez yinelenebilir. Yinelenmesi için koşul sınaması döngüye girilmeden yapılır. Koşul olumlu olduğu sürece çevrim yinelenir. Genel yazım biçimi: while(koşul) { ... döngüdeki deyimler; }

9 Örnek #include <stdio.h> main() { int x=0; while(x <= 10)
printf("%d\n",x++); } Program 0-10 arasındaki sayıları ekrana yazdırmaktır. 4. satırdaki while deyiminden sonra { işareti kullanılmamıştır. Bu durumda, sadece takip eden satır (5. satır) döngünün içine dahil edilir.

10 Soru: klavyeden 0 sayısı girilene kadar yine klavyeden girilen tüm sayıları toplayıp ekrana sonucu yazan program. #include <stdio.h> #include <conio.h> main() { int sayi,toplam=0; char c; puts("sayı gir"); scanf("%d",&sayi); while(sayi!=0) { toplam=toplam+sayi; } printf("Girilen sayıların toplamı: %d\n",toplam); c=getche();

11 Soru: 10 tabanlı sistemden 2 li sisteme çevirme
#include <stdio.h> #include <conio.h> main() { int i,n; char c; printf("Sayiyi Girin : "); scanf("%d",&n); system("cls");//Ekran temizleme while(n>0) printf("%d",n%2); n/=2; } c=getch();

12 do ... while Döngüsü Bu deyimin while deyiminden farkı, koşulun döngü sonunda sınanmasıdır. Yani koşul sınanmadan döngüye girilir ve döngü kümesi en az bir kez yürütülür. Koşul olumsuz ise döngüden sonraki satıra geçilir. Genel yazım biçimi: do{ ... döngüdeki deyimler; ... } while(koşul);

13 Soru: Klavyeden girilen sayının basamak sayısını bulan program
#include <stdio.h> //kalvyeden girilen sayının basamak sayısı bulan program main() { long sayi; int basamak=0; char devam; printf("Basamak sayısını bulacak sayıyı girin : "); scanf("%d",&sayi); do { basamak++; sayi=sayi/10; } while (sayi>0); printf("Basamak sayısı=%d\n",basamak); devam=getche();

14 for Döngüsü Bu deyim, diğer döngü deyimleri gibi bir kümeyi bir çok kez tekrarlamak için kullanılır. Koşul sınaması while da olduğu gibi döngüye girmeden yapılır. Bu döngü deyimin içinde diğerlerinden farklı olarak başlangıç değeri ve döngü sayacına sahip olmasıdır. Genel yazım biçimi: for ( başlangıç ; koşul ; artım ) { ... döngüdeki deyimler; ... }

15 Örnek: Klavyeden girilen sayının faktoriyelini hesaplayan program
#include <stdio.h> int main() { long i, n, faktor; char devam; printf("Faktoriyeli hesaplanacak sayı girin : "); scanf("%ld",&n); faktor=1; for(i=1; i<=n; i++){ faktor *= i; /* n! = 1 x 2 x 3 x ... x n */ } printf("%ld! = %ld\n", n, faktor); devam=getche();

16 Soru 1. Klavyeden girilen 2 sayının çarpma işlemini toplama yöntemiyle yapan C programını yazınız. 2. Girilen tamsayı içerisinde kaç tane 1 olduğunu ekrana yazan programı yazınız. 3. Çarpım tablosunu ekrana yazan C programını yazınız.


"switch - case Yapısı Döngü Yapıları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları