Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fonksiyonlar. • Fonksiyonlar, bir kısım ifadeleri içeren kod bloklarıdır. • Bir takım işleri yapmak için tasarlanmış alt programlardır. • Programın daha.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fonksiyonlar. • Fonksiyonlar, bir kısım ifadeleri içeren kod bloklarıdır. • Bir takım işleri yapmak için tasarlanmış alt programlardır. • Programın daha."— Sunum transkripti:

1 Fonksiyonlar

2 • Fonksiyonlar, bir kısım ifadeleri içeren kod bloklarıdır. • Bir takım işleri yapmak için tasarlanmış alt programlardır. • Programın daha modüler olmasını sağlarlar.

3 Fonksiyonlar Giriş parametreleri alabilen ve çeşitli işlemler yapıp sonuçta bir takım sonuçlar üreten ve Çıkış değerleri döndürebilen kod parçalarına Fonksiyon diyoruz.

4 Fonksiyonlar • Kullanım : • Birden fazla kez veya birden fazla yerde kullanılacak kodlar için fonksiyonları kullanırız. • Fonksyionları kendimiz yazabildiğimiz gibi; Visual C# kütüphaneleri ile gelen hazır fonksiyonları da kullanabiliriz. (sqrt(), Console.Write(), Console.ReadLine() vb...)

5 Fonksiyonlar FONKSİON Girdiler Parametreler Çıktılar Geri Dönüş Değeri (Return Value)

6 Fonksiyonlar • Fonksiyonların girdilerine Parametreler ya da Argümanlar denir. • Bir fonksiyon çalıştığında; • Çalışması esnasında belli amaçları yerine getirir. • Çalışmasının sonunda bir değeri de kendisini çağıran fonksiyona geri döndürebilir.

7 Fonksiyonlar • Geri Dönüş Değerleri (Return Value) • Bir fonksiyonun çalışması sonunda onu çağıran fonksiyona dönüşünde gönderdiği değerdir. • Geri Dönüş Değeri bir değişkene atanabilir veya doğrudan aritmetik işlemlerde kullanılabilir. x = fonk(); burada önce fonk isimli fonksiyon çalıştırılır; çalışma sonunda eld eedilen değer x değişkenine atanır.

8 Fonksiyonlar • Geri Dönüş Değerleri (Return Value) 1)Bazı fonksiyonlar bir tek değer elde etmek için tasarlanmışlardır. a = sqrt(x); X sayısının karekökünü bulan sqrt fonksiyonu.

9 Fonksiyonlar • Geri Dönüş Değerleri (Return Value) 2) Bazı fonksiyonlar belli bir amacı gerçekleştirirler ve buna ek olarak bir geri dönüş değeri üretirler. C = printf(‘’merhaba ‘’); Printf fonksiyonu ekrana merhaba yazmıştır ve buna ek olarak yazdığı karakter sayısını da geri dönüş değeri olarak vermiştir.

10 Fonksiyonlar • Geri Dönüş Değerleri (Return Value) 3) Bazen de geri dönüş değerlerine ihtiyaç duyulmaz. MessageBox.Show(‘’MERHABA’’); Ekrana Merhaba uyarısını getirir. (Bu fonksiyonun geri dönüş değeri döndürebilen kullanım şekilleri de vardır. Buna daha sonra bakacağız.)

11 Fonksiyonlar • Fonksiyonların Tanımlanması • Kendi yazdığımız fonksiyonlar için tanımlama (definition) terimi kullanılır. [geri dönüş değeri tipi] ( [parametreler]) {...... } Geriye bir değer döndürlmeyecek se Void terimi kullanılır.

12 Fonksiyonlar • Fonksiyonların Tanımlanması void selamVer() { MessageBox.Show(‘‘Herkese Merhaba!’’); } void selamla(string isim) { MessageBox.Show(‘’Merhaba ‘’ + isim); } int toplam(int sayi1, int sayi2) { return sayi1 + sayi2; }

13 Fonksiyonlar • Fonksiyonların Çağrılması • Fonksiyon çağırmla operatörü olarak () kullanılır. selamVer(); selamla(‘’Ahmet’’); int a; a = toplam(5,10);

14 Sık Kullanılan Fonksiyonlar • Trim() (Return value : String) • Metnin sağındaki ve solundaki boşlukları silmek için kullanılır. • String isim = ‘’ ahmet ‘’; • Console.Write(isim.Trim()); • TrimEnd() (Return value : String) • İfadenin sonundaki boşlukları siler. • TrimStart() (Return value : String) • İfadenin başındaki boşlukları siler.

15 Sık Kullanılan Fonksiyonlar • ToUpper() (Return value : String) • İfadenin tümünü büyük harfe çevirmek için kullanılır. • String isim = ‘’ahmet’’; • Console.WriteLine(isim.ToUpper()); • -> AHMET • ToLower() (Return value : String) • İfadenin tümünü küçük harfe çevirmek için kullanılır. • String isim = ‘’Fatih Terim’’ • Console.WriteLine(isim.ToLower()); • ->fatih terim

16 Sık Kullanılan Fonksiyonlar • Replace(str_ifade, str_yeni_ifade) (Return value : String) • Metin içerisinde belli bir ifadeyi başka bir ifade ile değiştirmek için kullanılır. • String metin= ‘’ B I L G I S A Y A R ‘’; • Console.WriteLine(metin.Replace(‘ ‘, ‘-’); • > -B-I-L-G-I-S-A-Y-A-R- • Substring(int_baslangic_yeri, int_uzunluk) (Return value : String) • Metnin içerisinden belli bir kısmını almak için kullanılır. • String metin = ‘’Görsel Programlama’’; • String kucukMetin = metin.Substring(0,6); • -> Görsel • StartsWith(str_ifade) (Return value : Boolean) • Metnin bir ifade ile başlayıp başlamadığını kontrol edip True/False değer döndürür. • Adres.StartsWith(‘’www’’);

17 Sık Kullanılan Fonksiyonlar • MATH.Pi • Pi sayısını verir. • Console.Write (MATH.Pi); • -> 3.14159265358979323846 • MATH.Cos ( dbl_derece) (Return value : Double) • Verilen derecenin kosinüsünü verir. Derece Radyan cinsinden olmalıdır. • Double derece = 180; • Double kos = Math.Cos(Math.PI * derece / 180); • > -1

18 Sık Kullanılan Fonksiyonlar • MATH.Sin ( dbl_derece) (Return value : Double) • Verilen derecenin sinüsünü verir. Derece Radyan cinsinden olmalıdır. • Double derece = 90; • Double kos = Math.Sin(Math.PI * derece / 180); • > 1 • MATH.Tan ( dbl_derece) (Return value : Double) • Verilen derecenin tanjantını verir. Derece Radyan cinsinden olmalıdır.

19 Sık Kullanılan Fonksiyonlar • Math.Round : Sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlar. Math.Floor: Sayıyı aşağıdaki tam sayıya yuvarlar. Math.Ceiling: Sayıyı yukaridaki tam sayıya yuvarlar.. • Math.Sign : Sayının işaretini bulur negatif sayılar için “-1″ pozitif sayılar için “+1″ “0″ sayısı için “0″ yazar. • Math.Max : Girilen iki sayı arasındaki en büyük sayıyı bulur. Math.Min : Girilen iki sayı arasındaki küçük sayıyı bulur. Math.Sign : Sayının İşaretini Bulur Negatif Sayılar İçin “-1″ Pozitif Sayılar İçin “+1″ “0″ sayısı için “0″ yazar. Math.Pow : Sayıların üs hesaplamasını yapar.


"Fonksiyonlar. • Fonksiyonlar, bir kısım ifadeleri içeren kod bloklarıdır. • Bir takım işleri yapmak için tasarlanmış alt programlardır. • Programın daha." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları