Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fonksiyonlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fonksiyonlar."— Sunum transkripti:

1 Fonksiyonlar

2 Fonksiyonlar Fonksiyonlar , bir kısım ifadeleri içeren kod bloklarıdır. Bir takım işleri yapmak için tasarlanmış alt programlardır. Programın daha modüler olmasını sağlarlar.

3 Fonksiyonlar Giriş parametreleri alabilen ve çeşitli işlemler yapıp sonuçta bir takım sonuçlar üreten ve Çıkış değerleri döndürebilen kod parçalarına Fonksiyon diyoruz.

4 Fonksiyonlar Kullanım :
Birden fazla kez veya birden fazla yerde kullanılacak kodlar için fonksiyonları kullanırız. Fonksyionları kendimiz yazabildiğimiz gibi; Visual C# kütüphaneleri ile gelen hazır fonksiyonları da kullanabiliriz. (sqrt(), Console.Write(), Console.ReadLine() vb...)

5 Fonksiyonlar Girdiler FONKSİON Çıktılar Parametreler
Geri Dönüş Değeri (Return Value)

6 Fonksiyonlar Fonksiyonların girdilerine Parametreler ya da Argümanlar denir. Bir fonksiyon çalıştığında; Çalışması esnasında belli amaçları yerine getirir. Çalışmasının sonunda bir değeri de kendisini çağıran fonksiyona geri döndürebilir.

7 Fonksiyonlar Geri Dönüş Değerleri (Return Value)
Bir fonksiyonun çalışması sonunda onu çağıran fonksiyona dönüşünde gönderdiği değerdir. Geri Dönüş Değeri bir değişkene atanabilir veya doğrudan aritmetik işlemlerde kullanılabilir. x = fonk(); burada önce fonk isimli fonksiyon çalıştırılır; çalışma sonunda eld eedilen değer x değişkenine atanır.

8 Fonksiyonlar Geri Dönüş Değerleri (Return Value)
Bazı fonksiyonlar bir tek değer elde etmek için tasarlanmışlardır. a = sqrt(x); X sayısının karekökünü bulan sqrt fonksiyonu.

9 Fonksiyonlar Geri Dönüş Değerleri (Return Value)
2) Bazı fonksiyonlar belli bir amacı gerçekleştirirler ve buna ek olarak bir geri dönüş değeri üretirler. C = printf(‘’merhaba ‘’); Printf fonksiyonu ekrana merhaba yazmıştır ve buna ek olarak yazdığı karakter sayısını da geri dönüş değeri olarak vermiştir.

10 Fonksiyonlar Geri Dönüş Değerleri (Return Value)
3) Bazen de geri dönüş değerlerine ihtiyaç duyulmaz. MessageBox.Show(‘’MERHABA’’); Ekrana Merhaba uyarısını getirir. (Bu fonksiyonun geri dönüş değeri döndürebilen kullanım şekilleri de vardır. Buna daha sonra bakacağız.)

11 Fonksiyonlar Fonksiyonların Tanımlanması
Kendi yazdığımız fonksiyonlar için tanımlama (definition) terimi kullanılır. [geri dönüş değeri tipi] <fonk. Adı> ( [parametreler]) { ...... } Geriye bir değer döndürlmeyecek se Void terimi kullanılır.

12 Fonksiyonlar Fonksiyonların Tanımlanması void selamVer() {
MessageBox.Show(‘‘Herkese Merhaba!’’); } void selamla(string isim) MessageBox.Show(‘’Merhaba ‘’ + isim); int toplam(int sayi1, int sayi2) return sayi1 + sayi2;

13 Fonksiyonlar Fonksiyonların Çağrılması
Fonksiyon çağırmla operatörü olarak () kullanılır. selamVer(); selamla(‘’Ahmet’’); int a; a = toplam(5,10);

14 Sık Kullanılan Fonksiyonlar
Trim() (Return value : String) Metnin sağındaki ve solundaki boşlukları silmek için kullanılır. String isim = ‘’ ahmet ‘’; Console.Write(isim.Trim()); TrimEnd() (Return value : String) İfadenin sonundaki boşlukları siler. TrimStart() (Return value : String) İfadenin başındaki boşlukları siler.

15 Sık Kullanılan Fonksiyonlar
ToUpper() (Return value : String) İfadenin tümünü büyük harfe çevirmek için kullanılır. String isim = ‘’ahmet’’; Console.WriteLine(isim.ToUpper()); -> AHMET ToLower() (Return value : String) İfadenin tümünü küçük harfe çevirmek için kullanılır. String isim = ‘’Fatih Terim’’ Console.WriteLine(isim.ToLower()); ->fatih terim

16 Sık Kullanılan Fonksiyonlar
Replace(str_ifade, str_yeni_ifade) (Return value : String) Metin içerisinde belli bir ifadeyi başka bir ifade ile değiştirmek için kullanılır. String metin= ‘’ B I L G I S A Y A R ‘’; Console.WriteLine(metin.Replace(‘ ‘, ‘-’); > -B-I-L-G-I-S-A-Y-A-R- Substring(int_baslangic_yeri, int_uzunluk) (Return value : String) Metnin içerisinden belli bir kısmını almak için kullanılır. String metin = ‘’Görsel Programlama’’; String kucukMetin = metin.Substring(0,6); -> Görsel StartsWith(str_ifade) (Return value : Boolean) Metnin bir ifade ile başlayıp başlamadığını kontrol edip True/False değer döndürür. Adres.StartsWith(‘’www’’);

17 Sık Kullanılan Fonksiyonlar
MATH.Pi Pi sayısını verir. Console.Write (MATH.Pi); -> MATH.Cos ( dbl_derece) (Return value : Double) Verilen derecenin kosinüsünü verir. Derece Radyan cinsinden olmalıdır. Double derece = 180; Double kos = Math.Cos(Math.PI * derece / 180); > -1

18 Sık Kullanılan Fonksiyonlar
MATH.Sin ( dbl_derece) (Return value : Double) Verilen derecenin sinüsünü verir. Derece Radyan cinsinden olmalıdır. Double derece = 90; Double kos = Math.Sin(Math.PI * derece / 180); > 1 MATH.Tan ( dbl_derece) (Return value : Double) Verilen derecenin tanjantını verir. Derece Radyan cinsinden olmalıdır.

19 Sık Kullanılan Fonksiyonlar
Math.Round : Sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlar. Math.Floor: Sayıyı aşağıdaki tam sayıya yuvarlar. Math.Ceiling: Sayıyı yukaridaki tam sayıya yuvarlar.. Math.Sign : Sayının işaretini bulur negatif sayılar için “-1″ pozitif sayılar için “+1″ “0″ sayısı için “0″ yazar. Math.Max  : Girilen iki sayı arasındaki en büyük sayıyı bulur. Math.Min   : Girilen iki sayı arasındaki küçük sayıyı bulur. Math.Sign : Sayının İşaretini Bulur Negatif Sayılar İçin “-1″ Pozitif Sayılar İçin “+1″ “0″ sayısı için “0″ yazar. Math.Pow : Sayıların üs hesaplamasını yapar.


"Fonksiyonlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları