Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Değişken , Veri Türleri ve Operatörler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Değişken , Veri Türleri ve Operatörler"— Sunum transkripti:

1 Değişken , Veri Türleri ve Operatörler

2 DEĞİŞKENLER ve VERİ TÜRLERİ

3 Bir program çalıştırırken tüm veriler geçici olarak hafızada tutulur
Bir program çalıştırırken tüm veriler geçici olarak hafızada tutulur.Değişkenler bu verilerin isimlendirilmesi işlemidir. <veri tipi><değişken adı>; şeklinde tanımlarız. string isim; int rakam;

4 Tanımlanan değişkenlerin tipleri değişken İsminden önce belirtilir.
Tanımlama Kuralları Tanımlanan değişkenlerin tipleri değişken İsminden önce belirtilir. Değişken isimlerini belirlerken bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Boşluk,nokta, soru işareti,noktalı virgül, çift tırnak,tek tırnak aritmetik  operatörler,karşılaştırma ve atama operatörleri,parantezler kullanılamaz. Sayı ile başlayamaz.

5 Visual C#.NET dilinde tanımlı anahtar kelime-
ler kullanılamaz. Değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanı- lırsa,farklı dil seçenekli işletim sistemlerinde çalışma anında hata üretecektir.

6 Veri Türleri Veri tipleri tam sayılar,ondalık sayılar,metinsel ifadeler
ve mantıksal ifadeler olmak üzere 4'e ayrılmıştır. Tam Sayılar

7 Tip Açıklamaları Byte veri tipi 0'dan 255'e kadar değer tutabilen tiplerdir.Negatif değer alamazlar. Sbyte veri tipinin byte tipinden farkı hem negatif hem pozitif değer tutabilmesidir. Short veri tipi negatif ve pozitif sayılar tutabilir. Ushort veri tipinin short tipinden farkı sadece pozitif sayıları tutmasıdır.

8 İnt veri tipi en çok kullanılan veri tiplerinden
birisidir.Çok büyük sayılar tutabiliriz. İnt veri tipi hem negatif hem pozitif değer tutabilir. Uint veri tipinin int veri tipinden farkı sadece pozitif sayılar tutabilmesidir. Long veri tipini int tipinin yetmediği alanlarda kullanabiliriz.

9 Ondalık Sayılar Tip Açıklamaları Bu veri tipleri tam sayıların aksine noktalı sayıları tutabilir. Float double decimal'in bir ortak özelliği vardır. Hepsi noktalı sayıları tutar Aralarında en çok veriyi saklayabilen tip decimal'dir.

10 Mantıksal İfadeler Boolean veri tipi iki değer alabilir.True(Evet) ve False(Hayır).Bu veri tipini bir koşul ifadesinde kullanabiliriz.Bu işlem true ise şunu false ise şunu yap gibi.

11 OPERATÖRLER

12 Operatörler,matematiksel ya da mantıksal
hesapların yapılması,değişik çalışma deyimlerinin hazırlanması için vardır. C# içerisinde operatörler 2 grup altında incelenebilir. 1-Matematiksel Operatörler Toplama Çıkartma Çarpma * Bölme / Modülüs %

13 Bu Operatörler Matematik’de nasıl çalışıyorsa,
C# içinde’de aynı şekilde çalışır. Fakat dikkat edilmesi gereken husus bölme işlemleri, eğer bir bölme işleminin sonucunu tam sayı değişkenlerine (int,byte,long gibi) atarsanız, ve sonuç küsürlü bir şekilde oluşursa,noktadan sonraki kısım atılır ve sonuç tam sayi şekline dönüştürülür.

14 Sonucun 2 çıkması C#’in matematiksel
işlemlerde kısıtılı olduğunu göstermez. Bölme İşleminin sonucu 2.5 tur.Ancak sonucun atandığı değişken tam sayı tipinde olduğu için sonucun küsüratlı kısmı atılır ve sonuç olarak görüntülenir.Bu yüzden bu durumlarda decimal kullanılması daha doğru olur.

15 & (Ve) operatörünü ele alalım. Bu Operatör
3-Mantıksal Operatörler & (Ve) operatörünü ele alalım. Bu Operatör her iki operandın değerlerini alır ve her iki operand da doğru olmadığı sürece yanlış sonucunu üretir. Doğru sonucunu vermesi için her iki operandın doğru olması gerekir. Örn: yalnıs & yalnıs = yalnıs , yalnıs & dogru = yalnıs , dogru & dogru = dogru

16 | (Veya) operatörü herhangi birinin doğru
olması, doğru sonucunu üretmek için yeterlidir. Sadece ve sadece iki operandın yalnış olması halinde sonuç yalnıştır. | (Degil) operatörü ise tek operand ile birlikte çalışır. Operanda ait değerin tersinialır.Operand yanlış ise doğru, doğru ise yalnış sonucunu üretir.

17 && (Kosullu Ve) ve ||(KosulluVeya)  operatör-
lerinin normal & ve | operatörlerinden tek farkı normal operatörlerin her iki operandı da önermeye dahil etmesiyken,koşullu operatörlerin sadece Gerektiğinde ikinci operanda bakmasıdır.


"Değişken , Veri Türleri ve Operatörler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları