Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“TÜRK İŞGÜCÜNÜN İŞ ETİĞİNE YAKLAŞIMI” ARAŞTIRMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“TÜRK İŞGÜCÜNÜN İŞ ETİĞİNE YAKLAŞIMI” ARAŞTIRMASI."— Sunum transkripti:

1 “TÜRK İŞGÜCÜNÜN İŞ ETİĞİNE YAKLAŞIMI” ARAŞTIRMASI

2 Türk İşgücünün İş Etiğine Yaklaşımı 2 Amaç Araştırmanın amacı Türk işgücünün iş etiğine yaklaşımını ve genelde etik değerlerde ve iş ahlakında yaşanan yozlaşmayı tespit etmektir.

3 Türk İşgücünün İş Etiğine Yaklaşımı 3 Metodoloji Çalışma 2 aşamada gerçekleştirilmiştir; Keşif aşaması: Danışma kurulunu oluşturan Türkiye’nin önde gelen 9 fikir lideriyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Danışma kurulunun üyelerini; Oğuz Babüroğlu, Mustafa Koç, Bülent Eczacıbaşı, Tosun Terzioğlu, Faruk Yöneyman, Kemal Köprülü, Metin Çakmakçı, Ahter Kutadgu, ve Güven Alpay oluşturmuştur. Kantitatif aşama: Türk işgücüyle hanelerde yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

4 Türk İşgücünün İş Etiğine Yaklaşımı 4 Saha Çalışması Çalışma, Türkiye genelinde tam zamanlı çalışan, 18 yaş üstü, kentsel ve yarı kırsal alanlarda yaşayan işgücüyle İstanbul, Bursa, Ankara, Konya, İzmir, Denizli, Samsun, Trabzon, Adana, Antalya, Erzurum ve Diyarbakır olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilmiştir. Saha çalışması 1-14 Haziran 2002 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Toplam 1033 kişi ile görüşülmüştür.

5 Türk İşgücünün İş Etiğine Yaklaşımı 5 Saha Çalışması Görüşmelerin illere göre dağılımı aşağıdaki gibidir;

6 Türk İşgücünün İş Etiğine Yaklaşımı 6 Datanın Ağırlıklandırılması Analizlerden önce 1033 kişiden elde edilen data Devlet İstatistik Enstitüsü’nün (DİE) istatistiklerine göre en doğru verilere ulaşmak için ağırlıklandırılmıştır. Data DİE’nin 2000 yılı cinsiyet, yaş grubu, yerleşim alanı ve işgücü istatistiklerine göre ağırlıklandırılmıştır. Ağırlıklandırma sonucunda yapılan analizlerde oluşan farklılıklar %5 hata payı dahilindedir.

7 Türk İşgücünün İş Etiğine Yaklaşımı 7 İş Etiği ve Toplam Kalite Yönetimi Kavramlarının Farkındalığı Baz=1033 İş etiği kavramını duydunuz mu? Toplam Kalite Yönetimi kavramını duydunuz mu? * “Cevap yok ve Fikri yok cevaplarına bağlı olarak yüzdelerin toplamı %100 etmeyebilmektedir.

8 Türk İşgücünün İş Etiğine Yaklaşımı 8 Çalışılan Firmada İş Etiği Standartları Olma Durumu Firmanızın/ kurumunuzun işinize rehberlik etmesi açısından sağladığı herhangi bir yazılı veya sözlü iş etiği davranışları, standartları var mı? Baz=1033

9 Türk İşgücünün İş Etiğine Yaklaşımı 9 Çalışılan Firmada İş Etiği Standartları Eğitimi Firmanızda iş etiğine uygun davranış standartları ile ilgili eğitim veriliyor mu? Baz=1033

10 Türk İşgücünün İş Etiğine Yaklaşımı 10 İş Etiği Eğitimlerini Yararlı Bulma (Çalışılan firmada eğitim verilenler bazında) Baz=377 Görüşülen kişilerin %36,5‘inin işyerlerinde iş ahlakı/ etiği eğitimleri verilmektedir. İşimi yapmam ve kararlarıma rehberlik etmesi açısından iş etiği eğitimleri bana yarar sağlar

11 Türk İşgücünün İş Etiğine Yaklaşımı 11 Çalışılan Firmada İş Etiğine Uymayan Davranışlar Gözlemleme Baz=1033 Çalıştığınız firmada iş etiğine uymayan herhangi bir davranış gözlemlediniz mi?

12 Türk İşgücünün İş Etiğine Yaklaşımı 12 İş Etiği Nitelikleri I. Önemli bulunan ve yeterince uygulanan Çalma, hırsızlık veya sahtekarlık/ dolandırıcılık yapmaması Ödeme yükümlülüklerini zamanında yapması Müşterilerine değer vermesi Vergisini düzenli olarak ödemesi Rüşvet, gayri resmi komisyon (bahşiş), uygunsuz hediye vermemesi/ almaması Irk, renk, cinsiyet, yaş ve benzer kategorilerde ayrımcılık yapmaması II. Önemli bulunan fakat yeterince uygulanmayan Çalışanlarına değer vermesi Çalışanlara, müşterilere, tedarikçilere verdiği sözleri ve taahhütleri tutması Çalışanlara, müşterilere, tedarikçilere veya halka doğruyu söylemesi

13 Türk İşgücünün İş Etiğine Yaklaşımı 13 İş Etiği Nitelikleri - Devamı III. Daha az önemli bulunan fakat uygulanan Çevre ve güvenlik kurallarına/ yasalarına uyması IV. Daha az önemli bulunan ve yeterince uygulanmayan Kayıtların ve raporların doğruyu göstermesi, yasalara uygun olması Değişik fikirlere değer vermesi ve desteklemesi Gerekli bilgileri çalışanlardan, müşterilerden, tedarikçilerden veya halktan saklamaması

14 Türk İşgücünün İş Etiğine Yaklaşımı 14 İş Etiğine Sahip Firmalara Yönelik Tutumlar Toplam Katılanlar % Kesinlikle (Katılıyorum+Kesinlikle katılıyorum %) katılıyorum % Ürünleri aynı fiyatta olursa iş etiği olan bir firmanın ürünlerini satın almayı tercih ederim 83.729.5 İş etiği olan kurumların ürünleri daha kalitelidir 80.228.1 Maaşı aynı olursa iş etiği olan bir firmada çalışmayı tercih ederim 76.629.8 Türkiye’de özel sektör, kamu sektöründen daha fazla iş etiğine sahiptir 60.214.9 Uluslararası şirketler iş etiği standartlarına ulusal şirketlere göre daha çok uyar 63.211.8 Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Ne katılıyorum ne de katılmıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum 1----------------2-------------------3 4------------------5

15 Türk İşgücünün İş Etiğine Yaklaşımı 15 İş Etiğine Sahip Firmalara Yönelik Tutumlar- Devamı Toplam Katılanlar % Kesinlikle (Katılıyorum+Kesinlikle katılıyorum %) katılıyorum % Devletle ilişki içinde olan bir kuruluşun kendi koyduğu iş ahlakı değerlerine uyması zordur 57.88.5 İş etiği olan firmalar haksız rekabete uğrar 57.010.6 Ürünleri %25 daha pahalı olsa bile iş etiği olan bir firmanın ürünlerini satın almayı tercih ederim 55.612.7 Maaşı %25 daha az olsa bile iş etiği olan bir firmada çalışmayı tercih ederim 55.515.3 Küçük ve orta ölçekli şirketler iş etiği standartlarına büyük ölçekli şirketlere göre daha çok uyar 47.07.5 Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Ne katılıyorum ne de katılmıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum 1----------------2-------------------3 4------------------5

16 Türk İşgücünün İş Etiğine Yaklaşımı 16 İş Etiğine Sahip Bir Firma Olmaya Kriterlerin Etkisi ve Çalışılan Firmadaki Mevcut Durum I. Yüksek etki ve yüksek katılım İş arkadaşlarım etik iş davranışları konusunda bize iyi örnek olmaktadır Yöneticilerim etik iş davranışları konusunda bize iyi örnek olmaktadır Firmamda/ kurumumda çalışan insanların iş etiğine uymayan davranış biçimlerini herhangi bir olumsuz sonuç korkusu olmadan rapor ederim Eğer çalışanlar firmamızın/ kurumumuzun iş etiği standartlarına uymayan davranışlarda bulunurlarsa yaptıklarının sonuçlarına katlanırlar Firmam/ kurumum sadece karlı olanı değil doğru olanı yapar Yöneticilerim, eğer firmanın/ kurumun değerlerine ve iş davranışlarına ters geliyorsa işleri ve diğer fırsatları geri çevireceklerdir Burada çalışanların gerçekten inandığı değerleri ve davranış standartları vardır Firmamın/ kurumumun, iş etiği konusuna ve işi doğru yapmaya verdiği önem burada çalışmaya devam etmemde önemli bir etkendir

17 Türk İşgücünün İş Etiğine Yaklaşımı 17 II. Yüksek etki, düşük katılım Bu alanda kriter yoktur III. Düşük etki, yüksek katılım Üst düzey yöneticiler iş etiğine uymayan davranışlarda bulundukları takdirde diğer çalışanlara oranla daha hafif cezaya maruz kalırlar * İş Etiğine Sahip Bir Firma Olmaya Kriterlerin Etkisi ve Çalışılan Firmadaki Mevcut Durum - Devamı * Özelliğin etki derecesi negatif yöndedir

18 Türk İşgücünün İş Etiğine Yaklaşımı 18 IV. Düşük etki ve düşük katılım Eğer iş etiği davranışları ile ilgili kaygılarımı raporlarsam yönetimde problem çıkarıcı olarak görülürüm* Eğer iş etiği davranışları ile ilgili kaygılarımı raporlarsam çalışma arkadaşlarım tarafından ispiyoncu olarak görülürüm* Firmamızın/ kurumumuzun iş etiği standartlarını çiğnemem konusunda yöneticilerden/ çalışanlardan baskı hissediyorum* İş Etiğine Sahip Bir Firma Olmaya Kriterlerin Etkisi ve Çalışılan Firmadaki Mevcut Durum - Devamı * Özelliğin etki derecesi negatif yöndedir

19 Türk İşgücünün İş Etiğine Yaklaşımı 19 Çalışılan Firmanın İş Etiği Baz=1033 Genel olarak düşündüğünüzde çalıştığınız firmanın/ kurumun iş etiğine ne derece sahip olduğunu düşünüyorsunuz ? Kesinlikleiş etiği yoktur Pek iş etiği yoktur Biraz iş etiğine sahiptir Oldukça iş etiğine sahiptir Kesinlikleiş etiğine sahiptir 1----------------2-------------------3 4------------------5

20 Türk İşgücünün İş Etiğine Yaklaşımı 20 Türkiye’de İş Etiğinin İyileşmesine Yönelik Görüşler Toplam Katılanlar % Kesinlikle (Katılıyorum+Kesinlikle katılıyorum %) katılıyorum % İş ahlakına uymayan/ etik olmayan firmalar cezalandırılmalıdır 93.844.5 Türkiye'de iş etiğinin yerleşmesi için devletin yeniden yapılanması gerekmektedir 92.640.8 Türkiye'de iş etiğinin yerleşmesi için ekonomik iyileşme gerekmektedir 92.339.3 İş etiğine sahip firmalara bu konuda teşvik edici ödüller verilmelidir 89.535.8 Türkiye'de iş etiğinin yerleşmesi için siyasi sistemin yeniden yapılanması gerekmektedir 88.943.1 Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Ne katılıyorum ne de katılmıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum 1----------------2-------------------3 4------------------5

21 Türk İşgücünün İş Etiğine Yaklaşımı 21 Türkiye’de İş Etiğinin İyileşmesine Yönelik Görüşler- Devamı Toplam Katılanlar % Kesinlikle (Katılıyorum+Kesinlikle katılıyorum %) katılıyorum % İş etiğine sahip olan firmalar Sivil Toplum Kuruluşları tarafından teşvik edilmelidir 88.027.9 Türkiye'de iş etiğinin yerleşmesi için üst düzey yöneticilerin tutumlarının değişmesi gerekmektedir 87.931.8 Türkiye'de iş etiğinin yerleşmesi için şirketlerin kurumsallaşmasının tamamlanması gerekmektedir 78.923.5 Türkiye'de iş etiğinin yerleşmesi için tüketici ve kamuoyunun firmalar üzerinde baskısının artması gerekmektedir 78.526.1 Türkiye'de iş etiğinin yerleşmesi için uluslararası firmaların ağırlığının artması gerekmektedir 67.922.1 Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Ne katılıyorum ne de katılmıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum 1----------------2-------------------3 4------------------5

22 Türk İşgücünün İş Etiğine Yaklaşımı 22 Önümüzdeki Dönemde Türkiye’de İş Etiği Konusunun..... Baz=1033


"“TÜRK İŞGÜCÜNÜN İŞ ETİĞİNE YAKLAŞIMI” ARAŞTIRMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları