Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKSU ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKSU ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 AKSU ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011-2013
İŞGÜCÜ PİYASASININ AVRUPALILAŞMASI VE KÜLTÜREL MİRASIN ETKİSİNDEKİ ULUSAL KİMLİĞİ KORUMA ÇABASI AKSU ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

2 COMENİUS PROGRAMI Comenius Programı, Lizbon hedeflerine ulaşabilmek için öğrenciler ve eğitim personeli arasında Avrupa kültür ve dil çeşitliliği ile değerleri hakkında bilgi ve anlayış oluşturmayı, işbirliğini güçlendirmeyi, aktif bir Avrupa vatandaşı olma yolunda öğrencilerin kişisel gelişimleri için gerekli olan temel becerileri ve yeterlilikleri edinmelerini ve amaçlamaktadır.

3 Comenius Programı, okul eğitimindeki kaliteyi artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmek amacıyla:
Okullar ve öğretmen yetiştiren kurumlar arasında uluslararası işbirliği ve değişimi teşvik eder, Pedagojik metodlar ve materyaller geliştirmeyi teşvik eder, Okulların idaresine yönelik güzel çalışmaların ve yeniliklerin uluslararası boyutta yaygınlaştırılmasını destekler, Eğitimde dışlanma ve okulda başarısızlıkla mücadelede, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin entegrasronu ve eğitimin bütün sektörlerinde fırsat eşitliğini teşvik eden yöntemler geliştirir ve bunları yaygınlaştırır, Okul eğitiminde ve okul eğitiminde görev yapan personelin eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BIT) kullanımını teşvik eder.

4 Ayrıca Comenius Programı:
Yabancı dil olarak Avrupa dillerinin öğretiminde kaliteyi artırmak, Dil öğretmenlerinin pedagojik yeteneklerini geliştirmek, Az kullanılan ve öğretilen dillerin öğretmenlerinin dil yeteneklerini geliştirmek, Öğretilen yabancı dil çeşitliliğini artırmak, Bütün öğretmen ve öğrencilerin konuşabildikleri yabancı dil sayısını artırmak ve konuşma düzeylerini yükseltmek, yönünde yapılan etkinlikler yardımıyla Avrupa’da okul eğitiminde dil öğreniminin gelişmesine katkıda bulunur.

5 Bunların yanı sıra Comenius Programı:
Değişik kültürlere yönelik farkındalığın geliştirilmesini teşvik etmek, Okul eğitimi sektöründe kültürler arası eğitim girişimlerini geliştirmek, Kültürler arası eğitim alanında öğretmenlerin yeteneklerini geliştirmek, Irkçılık ve yabancı korkusu/düşmanlığıyla mücadeleyi desteklemek; için tasarlanmış uluslararası etkinlikler yardımıyla Avrupa’daki okul eğitiminde kültürler arası farklılıkların bilincine varılmasını teşvik eder.

6 Okul Ortaklıkları Okul Ortaklıkları projenin odaklandığı konu kapsamında yapılacak çalışmalar aracılığıyla; ekip çalışması, sosyal beceriler, proje faaliyetlerini planlama ve yürütme ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasında da öğrenci ve öğretmenlerin yetenek ve becerilerini geliştirmelerine  yardımcı olur. Ayrıca, farklı ülkelerden okullarla bir ortaklık içinde yer almak, öğrenci ve öğretmenlerin yabancı dillerini kullanmalarına ve geliştirmelerine imkan vererek ve yabancı dil öğrenmeye yönelik motivasyonlarını artırmaktadır.

7 İki Taraflı Okul Ortaklıkları
İki okul (bir tanesi AB üyesi ülkeden olmalıdır) arasında yakın işbirliği sağlayarak öğrencilerin farklı dillerde konuşabilme motivasyonunu ve kapasitesini artırmayı hedeflemektedir. Belli bir konu üzerinde öğrenci ve öğretmenlerin birlikte çalışmalarını gerektirir. Faaliyetler sadece sınıf değişiminden ibaret olmamalı müfredata uyarlanmalıdır. Öğrenciler aktif bir şekilde planlama, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinde yer almalı, yurtdışı hareketliliğine katılacak öğrencilerin en az 12 yaşında olmaları gerekmektedir. Hareketliliğin süresi de en az 10 gün olacak şekilde planlanmalıdır.

8 Koordinatör Okulumuz İki taraflı okul ortaklıkları kapsamında projeyi birlikte yürütecek koordinatör okulumuz Polonya’nın Myslowice şehrinden Gimnazjum nr 4 isimli okuldur. Okulda toplam 196 öğrenci öğrenim görmekte ve 25 öğretmen görev yapmaktadır. Myslowice şehrinin nüfusu civarındadır.

9 Proje özeti Projemiz Türkiye ve Polonya gibi iki farklı kültür mensupları arasında yapılan iki taraflı okul projesidir. Kültürel mirasların etkisindeki ulusal kimliğin korunması ve Avrupalılaşan işgücü piyasasının buna etkileri üzerinde çalışma yapılacaktır. Bu kapsamda her iki okulun ziyaretleri sırasında ağırlıklı olarak ulusal mirasa ait olan tarihi- kültürel yerler ile değişik iş sahaları ve buralardaki işleyiş üzerinde çalışmalar yapılacaktır.

10 Projenin hedefleri Türkiye ve Polonya’nın tarihi ve kültürel özellklerini daha yakından tanımak. İki farklı ülkenin öğrencileri arasında işbirliğini geliştirmek, ve birlikte çalışma duygusunu aşılamak, farklı görevler alma, uygulama, karar verme , değerlendirme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak Öğrencilerin kendi potansiyellerinin farkına etkili iş başvuru formu ve CV hazırlamalarını sağlamak. Öğrencilerin yabancı dillerini geliştirip değişik ortamlarda kullanmalarını sağlamak.

11 Projenin hedefleri Öğrencilerin gidilecek olan ülkenin de dilinden belli oranda öğrenmesini sağlayıp o dilde iletişim becerilerini geliştirmesini sağlamak Öğrencilerin yazma, konuşma,dinleme, anlama, ve değişik dil becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak. Öğrencilerin daha az popüler olan dilleri öğrenmelerini sağlamak ve bu konuda ilgi uyandırmak. Öğrencilerin bilgisayar ve iletişim teknolojilerini daha etkin kullanmalarını sağlamak Farklı ülkelerdeki eğitim öğretim ortamlarını yakından görüp incelemek Comenius projelerini tanıtmak ve yaygınlaştırmak

12 Projede yapılacak olan bazı faaliyet ve görevler :
Kültürel mirasla ilgili olan yerlerin gezilip görülmesi E posta ve görüntülü görüşmeler ile bilgi değişimi Öğrenci ve öğretmen değişimi Dil dersleri için ek ders Sunumlar , video ve broşür hazırlanması İş çalışmaları ve meslek danışmanıyla görüşmeler

13 PROJE PROGRAMI

14 EYLÜL 2011 Öğrencilere yapılacak olan projeyle ilgili bilgi verilmesi ve projenin tanıtılması Öğrenci seçiminin yapılması Öğrencilerin diğer okul öğrencileriyle tanışması ve birbirlerini tanımaları Her iki okulu tanıtıcı sunumların yapılması ve bunların karşılıklı olarak paylaşılması Yerel basına projeyle ilgili bilginin verilmesi Öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeleri için çalışmaların yapılması

15 EKİM 2011 Öğrencilerin ayda iki kez( mayıs 2013) e kadar İngilizce ek ders almaları. Her iki okulu kapsayan web sitesi tasarımının yapılmaya başlanması ve burada fotoğraf, değişik yerler, ve okullarla ilgili bilgi paylaşımının yapılması. Projenin hikayesi üzerinde çalışmaların başlaması Öğrenciler ders dışı etkinliklerde kendi bölgelerini tanıtımını yaparlar. Gidilecek olan yerlerin ve yapılacak olan faaliyetlerin içerikleri sitede paylaşılır.

16 KASIM 2011 Her iki ülkenin tarihi ve kültürel mirasları ve yerleri ile ilgili sunumların karşılıklı değişimi Öğrenciler Türkçe, İngilizce ve Lehçe kültürel miraslarla ilgili terimler sözlüğü hazırlamak için çalışmaya başlarlar.

17 ARALIK 2011 Öğrenciler paylaştıkları fotoğraflarla Türkiye ve Polonya’nın tarihi ve turistik yerleriyle ilgili duvar panoları ve takvimi oluştururlar. OCAK 2012 Öğrenciler karşılıklı olarak sunum yaparlar.

18 ŞUBAT 2012 Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde dinsel farklılıklar hakkında bilgi sahibi olurlar. E-posta ve Powerpoint sunumlarla iki ülkenin dini ve farklılıkları hakkında bilgi değişimi Öğrenciler karşılıklı olarak e-postalarla dinsel farklılıklar hakkında bilgi alıp verirler.

19 MART 2012 Projeyle ilgili öğretmenlerin projenin ilerleyişi ve Mayıs 2012’deki öğrenci değişimi için ön değerlendirme yapmak amacıyla Polonya’ya seyahati Öğrencilerin başlangıç seviyesinde Lehçe öğrenmeleri( çeşitli cd, kitap, ders ve internet vasıtasıyla) Her iki taraftaki öğrenci ailelerinin birbirlerini tanımaları( e mail, video görüşme vs..)

20 NİSAN 2012 Öğrencilerin her iki ülkenin tarihi kültür mirasları hakkında broşür hazırlamaları Her iki okulun öğrencilerin tarihi ve kültürel miras hakkında bilgi sahibi olması ve bu yerlerle ilgili fotoğraf vs…. paylaşımının yapılması

21 MAYIS 2012 Türk okulunun Polonya’yı iki haftalık ziyareti
Krakow,Auschwitz Birkenau, Wroclaw hakkında bilgi edinme Türkiye’den gelen öğrencilerin ziyaretiyle ilgili film hazırlanması Polonya daki anıtlar , tarihi yerler vs.. ilgili okulda fotoğraf sergisi hazırlanması Türkiye’den gelen öğrencilerle ilgili basına bilgi verilmesi Öğrencilerin değişik iş yerlerini gezmesi ve bu yerler hakkında bilgi sahibi olması( Opel,Fiat vs fabrikaları) Avrupa Türk Günü düzenlenmesi( müzik, dil, yarışma vs..) Geziyle ilgili film yapımı. Veda partisi Öğrencilerin geziyle ilgili rapor yazmaları

22 HAZİRAN 2012 Projenin ilk yılıyla ilgili çalışma özetinin ve değerlendirmenin yapılması EYLÜL 2012 Projenin ilerleyişi ve Polonyalı öğrencilerin değişimi için ön değerlendirme için Polonyalı öğretmenlerin toplantı Türkiye’ye gelişi

23 EKİM 2012 Comenius ortak okulun Türk okulunu ziyareti
Öğrencilerin çeşitli iş yerleri ve işleyişleri hakkında bilgi edinmesi( antbirlik, batem, 5 yıldızlı bir otel) Ziyaret filminin hazırlanması Polonyalı öğrenciler ve ziyaretleri hakkında basına bilgi verilmesi Öğrencilerin tarihi ve turistik yerler olan Perge, Aspendos,Side vs…. yerleri gezmeleri ve buralar hakkında bilgi edinmeleri Öğrencilerin Polonya günü hazırlamaları( giysi, müzik, dil, yarışma vs..) Veda partisinin yapılması Ziyaretle ilgili film yapılması Yerel basına geziyle ilgili bilgi verilmesi

24 KASIM 2012 Öğrencilerin her iki okulu ve bölgeleri karşılaştırarak, bölgeler ve okullarla ilgili olarak okul fotoğraf sergisi oluşturması ARALIK 2012 Türkiye ve Polonya’nın kültürel ve tarihi mirasıyla ilgili sergi yapılması

25 OCAK 2013 Öğrencilerin meslek ve kariyer uzmanlarıyla görüşüp bilgi edinmesi( tarihine kadar ayda bir kez)

26 ŞUBAT 2013 (İngilizce - Türkçe - Lehçe) Hazırlanan sözlüğe işgücü piyasasıyla ilgili terimlerin eklenmesi Öğrencilerin İngilizce Türkçe lehçe cv oluşturmayı öğrenmeleri , Öğrencilerin en gözde mesleklerle ilgili liste oluşturmaları

27 MART 2013 Öğrencilerin iş başvurusu yaparken , form doldururken, vs… tutum ve davranışlar, kişisel kontrol hakkında pratik bilgi edinmeleri Öğrenciler iş sektörleri konusunda bilgi edinmeleri

28 NİSAN 2013 Öğrenciler iyi doldurulmuş cv ve özgeçmiş örnekleri ve başvuru formlarıyla ilgili broşür örneği hazırlarlar. MAYIS 2013 Öğrenciler okulda ve ilgili yerlerde yapılan proje ve proje çıktıları sergi hazırlanır

29 HAZİRAN 2013 Projenin özeti, işbirliğinin tamamlanması ve nihai raporun hazırlanması Öğrenciler, öğretmenler ve aileler video görüşmesi ayarlayarak proje çıktıları hakkında konuşurlar ve her iki tarafta birbirlerine iyi dileklerini sunarlar.

30 TEMMUZ 2013 Son nihai raporun hazırlanması ve ulusal ajansa gönderilmesi

31 PROJE KAPSAMINDA ZİYARET EDİLECEK YERLER

32 KRAKOW Krakow Şehir Meydanı

33 KRAKOW

34 KRAKOW

35 KATOWICE

36 KATOWICE

37 AUSCHWITZ II. Dünya Savaşında Yahudilerin soykırıma uğradığı toplama kampı

38 AUSCHWITZ

39 BESKIDY MOUNTAINS

40 FIAT TYCHY

41 GUIDO COAL MINE

42 ZABRZE

43 PSZCZYNA CASTLE

44 THE SALT MINE IN WIELICZKA


"AKSU ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları