Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yalçın KARACA Şube Müdürü ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yalçın KARACA Şube Müdürü ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN."— Sunum transkripti:

1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yalçın KARACA Şube Müdürü ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 21.06.20141REW 2012 İSTANBUL

2 NEDEN İZİN VE LİSANS ? ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK UYGULAMAYA İLİŞKİN VERİLER 21.06.20142REW 2012 İSTANBUL

3 NEDEN İZİN VE LİSANS ? 21.06.20143REW 2012 İSTANBUL

4 -Olumsuz çevresel etkileri bulunan işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için izin, -Atıkların geri kazanımı, geri döşümü ve bertarafına ilişkin iş ve işlemlerle iştigal eden tüm işletmelerin ise lisans almaları gerektiği belirtilmektedir. Madde 9 (1. Fıkra ) (b) Bendi ile “çevre kirliliğini önleme ve çevre kalitesini iyileştirmeye yönelik her türlü faaliyet ve tesisi izlemek, gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, denetlemek, çevre izni ve lisansı vermek görevi,” (g) Bendi ile “her türlü atık bertaraf tesisine lisans vermek, bunları izlemek ve denetlemek” görevi Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün görevi olarak tanımlanmıştır. Çevre Kanunu’nun uygulanması amacıyla; Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. Madde-4: Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur. Çevre İzinleri ve Lisansları? 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU 644 SAYILI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KHK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 21.06.20144REW 2012 İSTANBUL

5 ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ HAKKINDA ÖZET BİLGİ 21.06.20145REW 2012 İSTANBUL

6 Çevreye kirletici etkisi olan tüm sanayi tesislerinin Çevre İzin ve Lisans başvurularının bütüncül bir yaklaşımla, internet üzerinden, hızlı, doğru, akıcı, şeffaf ve kolay bir şekilde yapılabilmesi için tasarlanmış bir yeni bir izin sistemidir. 21.06.20146REW 2012 İSTANBUL

7 e-Devlet uygulamalarının Oscar’ı “e-Türkiye (eTR) Ödülleri”nde, “Kamudan iş dünyasına e-hizmetler” kategorisinde 1.’lik ödülüne layık görülmüştür. 21.06.20147REW 2012 İSTANBUL

8 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 21.06.20148REW 2012 İSTANBUL

9 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 2. BÖLÜM: Çevre İznine veya Çevre İzin ve Lisansına Tabi İşletmeler ve Yetkili Merciler 3. BÖLÜM: Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı e-Başvurusu Değer. ve Verilmesi 4. BÖLÜM: Yetkilendirme ve Çevre Danışmanlık Firmalarının Yükümlülükleri 5. BÖLÜM: Diğer Hükümler EK-1: Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesisler EK-2: Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler EK-3A: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu EK-3B: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ekleri EK-3C: İzin Lisans Sürecinin Tamamlanması İçin Gerekli Bilgi Ve Belgeler EK-4: Çevre İzin Belgesi (Bakanlık) EK-5: Çevre İzin ve Lisans Belgesi (Bakanlık ) EK-6: Çevre İzin Belgesi (İl Müdürlükleri) EK-7: Çevre İzin ve Lisans Belgesi (İl Müdürlükleri) EK-3: Ç K A G İ L Y H Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin TarihiSayısı 29/4/200927214 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete’nin TarihiSayısı 1 24/12/200927442 2 24/2/201027503 3 25/4/201027562 4 16/8/201128027 5 31/12/201128159 21.06.20149REW 2012 İSTANBUL

10 Amaç Olumsuz çevresel etkileri olan faaliyet ve tesisler için bütüncül yaklaşım çerçevesinde kirliliğin önlenmesi azaltılması kontrolü amacıyla tek bir çevre izni verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 21.06.201410REW 2012 İSTANBUL

11 Çevre izni : Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izin. Çevre lisansı: Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterlilik. 21.06.201411REW 2012 İSTANBUL

12 HAVA EMİSYONU ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ATIK SU DEŞARJ DERİN DENİZ DEŞARJ ÇEVRE İZİNLERİ TEHLİKELİ MADDE DEŞARJ 12REW 2012 İSTANBUL21.06.2014

13 GERİ KAZANIM BERTARAF ARA DEPOLAMA İŞLEME ÇEVRE LİSANSLARI ARINDIRMA  Tehlikeli Atık  Tehlikesiz Atık  Atık Yağ  Bitkisel Atık Yağ  Atık Pil ve Akümülatör  Ömrünü Tamamlamış Lastik  Ambalaj Atığı  Tehlikeli Atık  Tehlikesiz Atık  Atık Yağ  Bitkisel Atık Yağ  Atık Pil ve Akümülatör  Ömrünü Tamamlamış Lastik  Ambalaj Atığı  Atık Yakma ve Birlikte Yakma  Düzenli Depolama  Atık Yakma ve Birlikte Yakma  Düzenli Depolama  Tehlikeli Atık  Tıbbı Atık Sterilizasyon  Ömrünü Tamam- lamış Araç  Ambalaj Atığı Toplama/Ayırma  Tanker Temizleme  Hurda Metal  Atık Kabul Tesisi  Tıbbı Atık Sterilizasyon  Ömrünü Tamam- lamış Araç  Ambalaj Atığı Toplama/Ayırma  Tanker Temizleme  Hurda Metal  Atık Kabul Tesisi  PCB Arındırma 21.06.201413REW 2012 İSTANBUL

14 İzin/Lisansa Tabi İşletme ve Faaliyetler Tesisler ve faaliyetler, Kirletici Vasıfları dikkate alınarak iki liste altında 10 ana başlıkta toplanmışlardır; 1-Enerji endüstrisi 2-Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi 3-Metal Endüstrisi 4-Kimya ve Petrokimya Endüstrisi 5-Yüzey Kaplama Endüstrisi 6-Ağaç ve Kağıt Endüstrisi 7-Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık 8-Atık Yönetimi 9-Maddelerin Depolanması Doldurma ve Boş. Boşaltılması 10-Diğer Tesisler Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan 64 faaliyet Çevreye Kirletici Etkisi Olan 187 faaliyet EK-1 EK-2 21.06.201414REW 2012 İSTANBUL

15 8-Atık Yönetimi EK-1EK-1 Atık ara depolama, geri kazanım ve bertaraf tesisleri 8.1 Hurdaların veya ömrünü tamamlamış araçların depolama alanları ve/veya işleme tesisleri (Hurda parçalama tesisleri dahil).* 8.2 Gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının toplandığı atık kabul tesisleri. 8.3 3-Metal Endüstrisi Kapasitesi 2.000 ton/ gün ve üzerindeki hurda demir çelikten çelik üreten tesisler. 3.5 Kapasitesi 50 ton/gün ve üzerindeki demir dışı metal ergitme tesisleri 3.6 5.000 adet/gün ve üzerindeki kurşunlu akümülatör ile endüstriyel akümülatör hücreleri üreten tesisler.* 3.11 İzin/Lisansa Tabi İşletme ve Faaliyetler / Atık Yönetimi Açısından 21.06.201415REW 2012 İSTANBUL

16 İzin/Lisansa Tabi İşletme ve Faaliyetler / Atık Yönetimi Açısından 8-Atık Yönetimi EK-2 Ambalaj atığı toplama, ayırma ve geri dönüşüm tesisleri.* 8.1 3-Metal Endüstrisi Kapasitesi 2.000 ton/günden az olan hurda demir çelikten çelik üreten tesisler. 3.3 Kapasitesi 100 kg/gün ve daha büyük, 50 ton/gün’den küçük demir dışı metal ergitme tesisleri 3.5 5.000 adet/gün’den az kurşunlu akümülatör ile endüstriyel akümülatör hücreleri üreten tesisler.* 3.12 3-Ağaç ve Kağıt Endüstrisi Hazır selülozdan ve /veya atık kağıttan her çeşit karton, kağıt veya mukavva üretimi yapan tesisler 6.1 21.06.201416REW 2012 İSTANBUL

17 Yetkili Merciiler EK-1 İşletme ve Faaliyetler EK-1 İşletme ve Faaliyetler Ek-2 İşletme ve Faaliyetler Ek-2 İşletme ve Faaliyetler ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİ BAKANLIK BAKANLIK 21.06.201417REW 2012 İSTANBUL

18 BAŞVURULAR ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI (ÇEVRE GÖREVLİLERİ BULUNDURAN) İŞLETMEDE İSTİHDAM EDİLEN ÇEVRE GÖREVLİSİ ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ (ÇEVRE GÖREVLİLERİ BULUNDURAN) 21.06.201418REW 2012 İSTANBUL

19 Yönetmelikler • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği • Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yön. • Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği • Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yön. • Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik • Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği • Çevresel Gürültünün Değ. ve Yön. Yönetmeliği • Gemilerden Atık Al. ve Atıkların Kont. Yön. • Ömrünü Tamamlamış Araçların Kont. Hk. Yön. • Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kont. Yön. • PCB ve PCT Kont. Hk. Yönetmelik • Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yön. • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Yönetmelikler • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği • Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yön. • Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği • Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yön. • Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik • Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği • Çevresel Gürültünün Değ. ve Yön. Yönetmeliği • Gemilerden Atık Al. ve Atıkların Kont. Yön. • Ömrünü Tamamlamış Araçların Kont. Hk. Yön. • Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kont. Yön. • PCB ve PCT Kont. Hk. Yönetmelik • Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yön. • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tebliğler • Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolaması, Arındırılması, Sökümü Ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği • Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği • Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği • Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği • SKKY Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği • SKKY İdari Usuller Tebliği Tebliğler • Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolaması, Arındırılması, Sökümü Ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği • Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği • Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği • Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği • SKKY Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği • SKKY İdari Usuller Tebliği 21.06.201419REW 2012 İSTANBUL

20 BAŞVURU ŞEKLİ Tamamen elektronik ESKİUYGULAMADAESKİUYGULAMADA BU YÖNETMELİKLE 21.06.201420REW 2012 İSTANBUL

21 ONAYLAR Elektronik İmza Mobil İmza Islak İmza 21.06.201421REW 2012 İSTANBUL

22 e-Başvuru Süreci 21.06.201422REW 2012 İSTANBUL

23 http://www.izinlisans.cob.gov.tr YAZILIM PORTALINA ULAŞILABİLECEK ADRESLER; http://www.cevresehircilik.gov.tr http://eizin.cob.gov.tr 21.06.201423REW 2012 İSTANBUL

24 Süreç 21.06.201424REW 2012 İSTANBUL

25 Başvuru ne zaman yapılmalı? ÇED Süreci Fizibilite Süreci Proje Onay Süreci İnşaatın Tamamlanması İşletmeye Hazır Hale Gelmesi Faaliyete Başlama GFB 21.06.201425REW 2012 İSTANBUL

26 I. Aşama Geçici Faaliyet Belgesinin Verilmesi II. Aşama Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması Çevre İzin ve/veya Çevre İzin ve Lisansı Süreci 21.06.201426REW 2012 İSTANBUL

27 Bakanlık(İLD) İnceleme (1 Ay) Bakanlık(İLD) İnceleme (1 Ay) I. Aşama Geçici Faaliyet Belgesinin Verilmesi Faaliyete Başlayabilmek İçin GFB Başvurusu Faaliyete Başlayabilmek İçin GFB Başvurusu Çevrimiçi Çevre İzinleri Yazılım Portalı Çevrimiçi Çevre İzinleri Yazılım Portalı Ek-3A Başvuru Formu Ek-3A Başvuru Formu Ek-3B bilgi, belge ve raporların sisteme yüklenmesi Ek-3B bilgi, belge ve raporların sisteme yüklenmesi Başvuru işleminin tamamlanması Başvuru işleminin tamamlanması BAŞVURU UYGUN BULUNDU MU?  EVET Sürecin Tamamlanması İçin 1 Yıl Süreli Geçici Faaliyet Belgesi Düzenlenir Sürecin Tamamlanması İçin 1 Yıl Süreli Geçici Faaliyet Belgesi Düzenlenir  HAYIR Başvuru İptal Edilir Başvuru İptal Edilir 21.06.201427REW 2012 İSTANBUL

28 EK-3A GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU Tesisin / Faaliyetin Adı Tesisin / faaliyetin Adresi İli İlçesi Ada, Parsel, Pafta Koordinat Bilgileri Vergi Dairesi ve Numarası SGK İşyeri Sicil No Ticaret / sanayi Odası No Tesisin / Faaliyetin Adı Tesisin / faaliyetin Adresi İli İlçesi Ada, Parsel, Pafta Koordinat Bilgileri Vergi Dairesi ve Numarası SGK İşyeri Sicil No Ticaret / sanayi Odası No Tesis Yetkilisi TC Kimlik No Nace Kodu Üretim Konusu Üretim Kapasitesi Tesisin / Faaliyetin Alanı, Vardiya Sayısı, Kişi Sayısı Tesisin / Faaliyetin Bulunduğu Bölge ÇED Mevzuatına Göre Durumu Tesis Yetkilisi TC Kimlik No Nace Kodu Üretim Konusu Üretim Kapasitesi Tesisin / Faaliyetin Alanı, Vardiya Sayısı, Kişi Sayısı Tesisin / Faaliyetin Bulunduğu Bölge ÇED Mevzuatına Göre Durumu GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU / TESİSİN KİMLİĞİ 21.06.201428REW 2012 İSTANBUL

29 ORTAK BELGELER 1-ÇED Belgesi2- Yapı kullanma izin belgesi3-Ticaret Sicil Gazetesi4-Kapasite Raporu5-İşletme Belgesi6-Vaziyet Planı7-İş Akım Şeması ve Proses Özeti 21.06.201429REW 2012 İSTANBUL

30 - 8- Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı Derin Deniz Deşarjı 8- Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Hava Emisyonu Gürültü Kontrolü Atıksu Deşarjı 8- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 8- Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı İZİN KONULARINA GÖRE ÖZEL BELGELER 21.06.201430REW 2012 İSTANBUL

31 LİSANS KONULARINA GÖRE ÖZEL BELGELER •8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) •9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4 •10- Sanayi Sicil Belgesi Tehlikeli Atık Tehlikesiz Atık Atık Yağ Bitkisel Atık Yağ Atık Pil ve Akümülatör Ömrünü Tamamlamış Lastik Ambalaj Atığı •8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) •9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Atık Yakma ve Birlikte Yakma •8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) •9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 •10- Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi Düzenli Depolama GERİ KAZANIM BERTARAF 21.06.201431REW 2012 İSTANBUL

32 21.06.2014 •8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) •9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4 •10- Sterilizasyon cihazı uygunluk belgeleri Tıbbi Atık Sterilizasyon •8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) •9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 ÖTA •8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) •9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma •8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) •9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 Tanker Temizleme •8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) •9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 Hurda Metal •8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) •9- Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi Atık Kabul Tesisi ÖN İŞLEM 32REW 2012 İSTANBUL

33 ARA DEPOLAMA •8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) •9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4 •10- Geri Kazanım/Bertaraf Tesisi ile Yapılan Protokol •11- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi Tehlikeli Atık ARINDIRMA •8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) •9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı*4 PCB Arındırma LİSANS KONULARINA GÖRE ÖZEL BELGELER 21.06.201433REW 2012 İSTANBUL

34 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazıları İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 2 2 İşletmelerde ilgili yönetmelikte yer alan esas ve hükümlerin (ölçüm ve analiz sonuçları dışındaki, işletmede alınması gereken tedbirler ve fiziksel şartlar) sağlandığının belirtilmesi zorunludur. Çevre İznine Hava Emisyonu Konusunda Başvuran İşletmelerden Talep Edilir. Çevre İznine Hava Emisyonu Konusunda Başvuran İşletmelerden Talep Edilir. İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 4 İşletmelerde ilgili yönetmeliklerde belirtilen fiziksel şartların sağlandığının belirtilmesi zorunludur. Çevre İzin ve Lisansına Atık Kabul Tesisi Konusu Dışında Diğer Lisans Konularından Başvuran İşletmelerden Talep Edilir. Çevre İzin ve Lisansına Atık Kabul Tesisi Konusu Dışında Diğer Lisans Konularından Başvuran İşletmelerden Talep Edilir. 21.06.201434REW 2012 İSTANBUL

35 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazıları SÖZ KONUSU UYGUNLUK YAZILARININ; İşletmeciler tarafından; -Hangi aşamada alınması gerektiği, -Nasıl müracaatta bulunulacağı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından; -Bu yazılar düzenlenirken hangi kriterlere göre değerlendirme yapılacağı, -Hangi formatta düzenleneceği, Hususlarına http://eizin.cevreorman.gov.tr adresinde yer alan 24.Mayıs.2010 tarih ve “İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının Oluşturulmasında Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı duyuruda açıklık getirilmiştir. SÖZ KONUSU UYGUNLUK YAZILARININ; İşletmeciler tarafından; -Hangi aşamada alınması gerektiği, -Nasıl müracaatta bulunulacağı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından; -Bu yazılar düzenlenirken hangi kriterlere göre değerlendirme yapılacağı, -Hangi formatta düzenleneceği, Hususlarına http://eizin.cevreorman.gov.tr adresinde yer alan 24.Mayıs.2010 tarih ve “İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının Oluşturulmasında Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı duyuruda açıklık getirilmiştir. http://eizin.cevreorman.gov.tr adresinde yer alan “ 30.Mart 2011 tarihli ve (ÖNEMLİ!!! “İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının” formatında değişiklik…) başlıklı duyuruda açıklık getirilmiştir. http://eizin.cevreorman.gov.tr adresinde yer alan “ 30.Mart 2011 tarihli ve (ÖNEMLİ!!! “İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının” formatında değişiklik…) başlıklı duyuruda açıklık getirilmiştir. 21.06.201435REW 2012 İSTANBUL

36 21.06.201436REW 2012 İSTANBUL

37 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazıları Tehlikeli Atık Ara Depolama Tesisleri fiziksel şartlarında değişiklikler yapılmış, Atık Yakma ve Beraber Yakma (Piroliz Tesisleri) ve Maden Atıkları (I., II., III. Sınıf) Düzenli Depolama Tesisleri fiziksel şartları belirlenmiştir. Duyuruları yapılma aşamasındadır. 01 Temmuz 2011 tarihli duyuru ile “Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama ve İşleme,Hurda Metal İşleme,Tehlikeli Atık Ara Depolama” konularında İl Müdürlüğü Uygunluk Yazıları için oluşturulan değerlendirme kriterlerinde değişiklik yapılmıştır. Ayrıca ÖTA Geçici Depolama konusunda verilen İl Müdürlüğü Uygunluk Yazıları için oluşturulan değerlendirme kriterlerinde 21 Aralık 2011 tarihinde tekrar bir değişiklik yapılmıştır. 21.06.201437REW 2012 İSTANBUL

38 Çevre izin ve Lisansı Belgesine başvuran Tesisler, http://eizin.cevreorman.gov.tr adresinde yayımlanan fiziksel şartları sağlamak zorundadırlar. Çevre izin ve Lisansı Belgesine başvuran Tesisler, http://eizin.cevreorman.gov.tr adresinde yayımlanan fiziksel şartları sağlamak zorundadırlar. 21.06.201438 REW 2012 İSTANBUL

39 Tehlikeli Atık Tehlikesiz Atık Ambalaj Atığı 21.06.201439REW 2012 İSTANBUL

40 21.06.201440REW 2012 İSTANBUL

41 21.06.201441REW 2012 İSTANBUL

42 21.06.201442REW 2012 İSTANBUL

43 21.06.201443REW 2012 İSTANBUL

44 Lisans konularına göre tesislere kabul edilebilecek atık kodları belirlenmiştir. Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV atık listesinde yer alan atık kodlarından sistem üzerinden sadece seçilen lisans konusu kapsamında yer alan atık kodları seçilebilmektedir. 21.06.201444REW 2012 İSTANBUL

45 Sistem üzerinden atık kodlarının seçilmesi işlemi;  GFB müracaatı aşamasında,  Çevre lisansı müracaatı aşamasında,  GFB veya Çevre İzin ve Lisansı almış bir tesisin prosesine atık kodu ilave etmesi veya çıkarması amacıyla GFB Yenileme müracaatı aşamasında yapılabilmektedir. 21.06.201445REW 2012 İSTANBUL

46 GFB ALMIŞ BİR TESİS Konularına Göre İlgili Şube Müdürlüklerine Yönlendirilir. Konularına Göre İlgili Şube Müdürlüklerine Yönlendirilir. İlgili Yönetmelikler Kapsamında Değerlendirilir. UYGUN BULUNDU MU?  EVET  HAYIR Eksikliklerin Tamamlanması İçin Ek Süre Verilir Eksikliklerin Tamamlanması İçin Ek Süre Verilir  HAYIR GFB Geçerlilik Süresi Sona Erdiğinden Dolayı; -İşletme 6 ay müracaatta bulunamaz -Faaliyetini sürdürmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. GFB Geçerlilik Süresi Sona Erdiğinden Dolayı; -İşletme 6 ay müracaatta bulunamaz -Faaliyetini sürdürmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 80 GÜN Ek-3C bilgi, belge ve raporların sisteme yüklenmesi Ek-3C bilgi, belge ve raporların sisteme yüklenmesi 6 Ay 20 GÜN 80 GÜN 6 Ay 20 Gün 80 Gün 1 YIL 21.06.201446 REW 2012 İSTANBUL II. Aşama Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması

47 1- Akustik Rapor 1- Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Derin Deniz Deşarjı 1- Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Hava Emisyonu Gürültü Kontrolü Atıksu Deşarjı 1- Emisyon Ölçüm Raporu 1- Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması Aşamasında İstenilen Belge ve Bilgiler EK-3 C 21.06.201447REW 2012 İSTANBUL

48 •1- Teknik Uygunluk Raporu •2- Fizibilite Raporu Tehlikeli Atık •1- Teknik Uygunluk Raporu Tehlikesiz Atık •1- Teknik Uygunluk Raporu •2- EPDK Madeni Yağ Lisansı •3- Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün standartları Atık Yağ •1- Teknik Uygunluk Raporu Bitkisel Atık Yağ •1- Teknik Uygunluk Raporu Atık Pil ve Akümülatör •1- Teknik Uygunluk Raporu Ömrünü Tamamlamış Lastik •1- Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi Ambalaj Atığı GERİ KAZANIM 48REW 2012 İSTANBUL Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması Aşamasında İstenilen Belge ve Bilgiler EK-3 C 21.06.2014

49 •1-Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor •2- Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler •3- Biyolojik indikatör analiz raporu Tıbbi Atık Sterilizasyon •1- Teknik Uygunluk Raporu Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme •1- Ambalaj Atığı Veri Giriş Sistemi İl Müdürlüğü Onay Yazısı Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma •1- Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler Tanker Temizleme •1- Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler Hurda Metal •1- Faaliyet Raporu Atık Kabul Tesisi ÖN İŞLEM 49REW 2012 İSTANBUL Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması Aşamasında İstenilen Belge ve Bilgiler EK-3 C 21.06.2014

50 ARA DEPOLAMA •1- Teknik Uygunluk Raporu •2- Tesise kabul edilen atıkların analizi •3- Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve sorumlu kişiler Tehlikeli Atık ARINDIRMA •1- Teknik Uygunluk Raporu PCB Arındırma BERTARAF •Deneme Yakması Planı •Deneme Yakması Sonuç Raporu Atık Yakma ve Birlikte Yakma •1- İzleme Raporları Düzenli Depolama 50REW 2012 İSTANBUL21.06.2014 Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması Aşamasında İstenilen Belge ve Bilgiler EK-3 C

51 TEKNİK UYGUNLUK RAPORLARININ; -FORMATLARI, http://eizin.cevreorman.gov.tr adresinde yayımlanmaktadır. (20 Temmuz 2011 tarih ve “TEKNİK UYGUNLUK RAPOR FORMATLARI” başlıklı duyuruda açıklık getirilmiştir.) TEKNİK UYGUNLUK RAPORLARININ; -FORMATLARI, http://eizin.cevreorman.gov.tr adresinde yayımlanmaktadır. (20 Temmuz 2011 tarih ve “TEKNİK UYGUNLUK RAPOR FORMATLARI” başlıklı duyuruda açıklık getirilmiştir.) 21.06.201451REW 2012 İSTANBUL

52 21.06.2014 52REW 2012 İSTANBUL

53 21.06.201453REW 2012 İSTANBUL

54 21.06.2014 2012 yılı Döner Sermaye Birim Fiyat Listesi Bakanlığımız web adresinde yayımlanmaktadır. EK-1 İşletme ve Faaliyetler EK-1 İşletme ve Faaliyetler Ek-2 İşletme ve Faaliyetler Ek-2 İşletme ve Faaliyetler Ücret Nereye Ödenir Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi 54REW 2012 İSTANBUL

55 5 yıl geçerli İşletmede çevre izin veya çevre izin ve lisans şartlarında değişiklik olmaması durumunda, beş yıllık süre dolmadan üç ay önce yetkili merciye bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kurum kuruluşlar tarafından hazırlanan durum raporu ile belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunulur. 21.06.201455REW 2012 İSTANBUL BELGENİN GEÇERLİLİĞİ VE YENİLENMESİ

56 21.06.2014 a- İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi c- İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi, ç- İşletmenin toplam üretim kapasitesinin en az 1/3 oranında artması, ÇEVRE İZİN VE/VEYA LİSANS ALMA SÜRECİ YENİDEN BAŞLATILIR. d-İşletmenin yakma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında artması, b- İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi, İşletmenin en az üç yıl süre ile çalışmaması durumunda İşletmede aşağıda verilen değişikliklerin olması durumunda BELGENİN GEÇERLİLİĞİ VE YENİLENMESİ 56REW 2012 İSTANBUL

57 UYGULAMAYA İLİŞKİN VERİLER 21.06.201457REW 2012 İSTANBUL

58 21.06.201458REW 2012 İSTANBUL GFB SAYISI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI SAYISI 201020112012 *201020112012 * EK-1 684162851115141 EK-2 2501824138714696672 TOPLA M 3182240 1672 15811 813 *: 01/01/2012-31/05/2012 dönemine ait verilerdir

59 21.06.201459REW 2012 İSTANBUL

60 21.06.201460REW 2012 İSTANBUL

61 21.06.201461REW 2012 İSTANBUL ÇEVRE LİSANSININ KONUSU GFB SAYISI ÇEVRE LİSANSI SAYISI GERİ KAZANIM Tehlikeli Atık140136 Tehlikesiz Atık265243 Atık Yağ3213 Bitkisel Atık Yağ2112 Atık Akü51 Ömrünü Tamamlamış Lastik146 Ambalaj Atığı217106 BERTARAF Atık Yakma ve Birlikte Yakma296 Düzenli Depolama – 1. Sınıf51 Düzenli Depolama – 2. Sınıf171 Düzenli Depolama – 3. Sınıf1-

62 21.06.201462REW 2012 İSTANBUL ÇEVRE LİSANSININ KONUSU GFB SAYISI ÇEVRE LİSANSI SAYISI İŞLEME Tıbbi Atık Sterilizasyon228 ÖTA Geçici Depolama7737 ÖTA İşleme84 Ambalaj Atığı Toplama Ayırma205123 Tanker Temizleme3212 Hurda Metal205 Atık Kabul Tesisi298 ARINDIRMA PCB1- ARA DEPOLAMA Tehlikeli Atık104

63 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. yalcin.karaca@cevresehircilik.gov.tr 0 312 410 19 19 21.06.201463 REW 2012 İSTANBUL


"ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yalçın KARACA Şube Müdürü ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları