Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ölçüm ve Denetim Dairesi Başkanlığı Çevre İzin ve Lisansı Birimi Hizmet İçi Eğitim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ölçüm ve Denetim Dairesi Başkanlığı Çevre İzin ve Lisansı Birimi Hizmet İçi Eğitim."— Sunum transkripti:

1 Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ölçüm ve Denetim Dairesi Başkanlığı Çevre İzin ve Lisansı Birimi Hizmet İçi Eğitim

2 İÇERİK ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ MEVCUT UYGULAMA 09-11/03/2010 ANKARA 2 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

3 İÇERİK ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ MEVCUT UYGULAMA VERİLEN İZİN/LİSANSLAR İLGİLİ YÖNETMELİKLER DEZAVANTAJLARI VERİLEN İZİN/LİSANSLAR İLGİLİ YÖNETMELİKLER DEZAVANTAJLARI 09-11/03/2010 ANKARA 3 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

4 İÇERİK ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ MEVCUT UYGULAMA E.DEVLET UYGULAMALARI AMAÇ /TANIM E.DEVLET UYGULAMALARI AMAÇ /TANIM 09-11/03/2010 ANKARA 4 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

5 İÇERİK ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ MEVCUT UYGULAMA AMAÇ/ TANIMLAR İZİN/LİSANSA TABİ OLAN İŞLETMELER YETKİLİ MERCİİLER BAŞVURU VE ONAY ŞEKİLLERİ SÜREÇ BELGENİN İPTALİ/GEÇERLİLİĞİ VE YENİLENMESİ AVANTAJLARI/FAYDALARI DANIŞMANLIK FİRMALARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ AMAÇ/ TANIMLAR İZİN/LİSANSA TABİ OLAN İŞLETMELER YETKİLİ MERCİİLER BAŞVURU VE ONAY ŞEKİLLERİ SÜREÇ BELGENİN İPTALİ/GEÇERLİLİĞİ VE YENİLENMESİ AVANTAJLARI/FAYDALARI DANIŞMANLIK FİRMALARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 09-11/03/2010 ANKARA 5 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

6 MEVCUT UYGULAMA Emisyon Gürültü Deşarj Derin Deniz Deşarjı İZİNLER 09-11/03/2010 ANKARA 6 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

7 MEVCUT UYGULAMA Atık Kabul Tesisi Atık lisansları LİSANSLAR 09-11/03/2010 ANKARA 7 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

8 MEVCUT UYGULAMA Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yön.Çevresel Gürültünün Değer. ve Yönetimi Yön.Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Atıkların Kontrolü YönetmeliğiTıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Atık Yağların Kontrolü YönetmeliğiPCB/PCT Kontrolü Hakkında YönetmelikAmbalaj Atıklarının Kontrolü YönetmeliğiÖmrünü Tamamlamış Lastiklerin Kont. Yön.Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yön.Bitkisel Atık Yağların Kontrolü YönetmeliğiSKKY İdari Usuller Tebliği İLGİLİ YÖNETMELİKLER 09-11/03/2010 ANKARA 8 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

9 MEVCUT UYGULAMA Sağlıklı izin sisteminin olmaması = sağlıksız denetim sistemi Sağlıklı envanter sistemi oluşmamakta Bilgi alışverişi daha zordur Tesisin çevre açısından bir bütün olarak değerlendirilmesi zordur Sağlıklı izin sisteminin olmaması = sağlıksız denetim sistemi Sağlıklı envanter sistemi oluşmamakta Bilgi alışverişi daha zordur Tesisin çevre açısından bir bütün olarak değerlendirilmesi zordur Sanayici Açısından Yetkili Merci Açısından Birden fazla yere birden fazla başvuru Her başvuruda aynı evraklar İzin sürelerinin farklı olması Hukuki konularda yaşanan sıkıntılar Endüstri üzerindeki yükün fazlalaşması Birden fazla yere birden fazla başvuru Her başvuruda aynı evraklar İzin sürelerinin farklı olması Hukuki konularda yaşanan sıkıntılar Endüstri üzerindeki yükün fazlalaşması DEZAVANTAJLARI 09-11/03/2010 ANKARA 9 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

10 MEVCUT UYGULAMA 09-11/03/2010 ANKARA 10 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

11 ÇEVRİM İÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010) 15 Nolu Eylem Çevrimiçi Çevre İzinleri Proje Sahibi Kuruluş; Çevre ve Orman Bakanlığı İlgili Kuruluşlar; İçişleri Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yerel Yönetimler E.DEVLET UYGULAMALARI 09-11/03/2010 ANKARA 11 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

12 ÇEVRİM İÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ İşletmelerin kuruluş aşamasından itibaren yaşam evreleri boyunca; Çevre ile ilgili almak zorunda oldukları çeşitli izinlerin başvurularının tek bir noktadan çevrimiçi olarak yapılabilmesi, bu başvuruların yetkili mercilere iletilmesi ve bu merciler tarafından onaylanma sürecinin çevrimiçi tamamlanabilmesini sağlamaktır. AMAÇ/TANIM 09-11/03/2010 ANKARA 12 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

13 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 2. BÖLÜM: Çevre İznine veya Çevre İzin ve Lisansına Tabi İşletmeler ve Yetkili Merciler 3. BÖLÜM: Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı e-Başvurusu,Değerlendirilmesi ve Verilmesi 4. BÖLÜM :Yetkilendirme ve Çevre Danışmanlık Firmalarının Yükümlülükleri 5. BÖLÜM: Diğer Hükümler EK-1:Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesisler EK-2:Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler EK-3 Ek-3A: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ek-3B: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ekleri Ek-3C: İzin Lisans Sürecinin Tamamlanması İçin Gerekli Bilgi Ve Belgeler EK-4:Çevre İzin Belgesi (Bakanlık) EK-5:Çevre İzin ve Lisans Belgesi (Bakanlık) EK-6:Çevre İzin Belgesi (İl Müdürlükleri) EK-7:Çevre İzin ve Lisans Belgesi (İl Müdürlükleri) 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 2. BÖLÜM: Çevre İznine veya Çevre İzin ve Lisansına Tabi İşletmeler ve Yetkili Merciler 3. BÖLÜM: Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı e-Başvurusu,Değerlendirilmesi ve Verilmesi 4. BÖLÜM :Yetkilendirme ve Çevre Danışmanlık Firmalarının Yükümlülükleri 5. BÖLÜM: Diğer Hükümler EK-1:Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesisler EK-2:Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler EK-3 Ek-3A: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ek-3B: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ekleri Ek-3C: İzin Lisans Sürecinin Tamamlanması İçin Gerekli Bilgi Ve Belgeler EK-4:Çevre İzin Belgesi (Bakanlık) EK-5:Çevre İzin ve Lisans Belgesi (Bakanlık) EK-6:Çevre İzin Belgesi (İl Müdürlükleri) EK-7:Çevre İzin ve Lisans Belgesi (İl Müdürlükleri) 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete(Değişik 24/02/2010-27503) 09-11/03/2010 ANKARA 13 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

14 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Olumsuz çevresel etkileri olan faaliyet ve tesisler için, bütüncül yaklaşım çerçevesinde kirliliğin önlenmesi azaltılması kontrolü için tek bir çevre izni verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Amaç 09-11/03/2010 ANKARA 14 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

15 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre izni : Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izni EMİSYONEMİSYON ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ATIK SU DEŞARJ DERİN DENİZ DEŞARJ Çevre İzinleri Anahtar Tanımlar TEHLİKELİ MADDE DEŞARJ 09-11/03/2010 ANKARA 15 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

16 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre lisansı: Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği, Çevre Lisansları  Atık Kabul Tesisi  Tıbbi Atık Sterilizasyon  Bitkisel Atık Yağ Toplama  Atık Yağ Geri Kazanım  ÖTL Geri Kazanım  Atık Akü Geri Kazanım  Tehlikeli Atık Bertaraf  Tehlikeli Atık Ara Depolama  PCB Arındırma/Bertaraf  Ambalaj Atığı Toplama Ayırma  Ambalaj Atığı Geri Kazanım Anahtar Tanımlar  Tehlikeli Atık Geri Kazanım 09-11/03/2010 ANKARA 16 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

17 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Geçici faaliyet belgesi: İşletmecinin çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusu yaptığında, faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını belgelemesi için 7. maddenin üçüncü fıkrasına göre belirlenecek süreler için tesise verilen belgeyi, İşletme : Tesis ve faaliyetlerin bütününü, Tesis : Havaya, suya veya toprağa emisyon veren her bir üniteyi; makineler, aletler veya diğer sabit düzenekleri; üzerinde madde depolanan, boşaltılan, iş yapılan mülkleri, Anahtar Tanımlar 09-11/03/2010 ANKARA 17 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

18 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Tesislerin veya faaliyetlerin Kirletici vasfı dikkate alınarak belirlenmiş olup, EK-1EK-1 Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesisler Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesisler Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler EK-2EK-2 10 ana başlık altında 64 tesis ve/veya faaliyet Örnek Petrol rafinerileri 10 ana başlık altında 64 tesis ve/veya faaliyet Örnek Petrol rafinerileri 10 ana başlık altında 187 tesis ve/veya faaliyet Örnek Tuz işletmeleri 10 ana başlık altında 187 tesis ve/veya faaliyet Örnek Tuz işletmeleri İzin/Lisansa Tabi İşletme ve Faaliyetler 09-11/03/2010 ANKARA 18 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

19 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK EK-1 İşletme ve Faaliyetler EK-1 İşletme ve Faaliyetler Ek-2 İşletme ve Faaliyetler Ek-2 İşletme ve Faaliyetler İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİ BAKANLIK Yetkili Merciiler 09-11/03/2010 ANKARA 19 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

20 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI ÇEVRE GÖREVLİSİ ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ Başvurular BaşvurularBaşvurular 09-11/03/2010 ANKARA 20 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

21 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Tamamen elektronik MEVCUT UYGULAMADA BU YÖNETMELİKLE Başvuru Şekli 09-11/03/2010 ANKARA 21 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

22 09-11/03/2010 ANKARAÇevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD22

23 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Onaylar Elektronik İmza Mobil İmza Islak İmza 09-11/03/2010 ANKARA 23 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

24 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç 09-11/03/2010 ANKARA 24 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

25 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Geçici Faaliyet Belgesi Alınması Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması Süreç Çevre izin ve/veya çevre izin ve lisansı süreci iki aşamalıdır; Çevre izin ve/veya çevre izin ve lisansı süreci iki aşamalıdır; 09-11/03/2010 ANKARA 25 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

26 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1- Geçici Faaliyet Belgesi alınması; Yönetmelik Ek-3A ve Ek-3B’de belirtilen bilgi ve belgeler sunulur Bir yıl sürelidir Bu süre zarfında izin veya lisansa esas teşkil edecek Ek-3C’ de belirtilen bilgi, belge ve raporlar hazırlanır Süreç 09-11/03/2010 ANKARA 26 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

27 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Tesisin / Faaliyetin Adı Tesisin / faaliyetin Adresi İli İlçesi Ada, Parsel, Pafta Koordinat Bilgileri Vergi Dairesi ve Numarası SGK İşyeri Sicil No Ticaret / sanayi Odası No Tesisin / Faaliyetin Adı Tesisin / faaliyetin Adresi İli İlçesi Ada, Parsel, Pafta Koordinat Bilgileri Vergi Dairesi ve Numarası SGK İşyeri Sicil No Ticaret / sanayi Odası No Tesis Yetkilisi TC Kimlik No Nace Kodu Üretim Konusu Üretim Kapasitesi Tesisin / Faaliyetin Alanı, Vardiya Sayısı, Kişi Sayısı Tesisin / Faaliyetin Bulunduğu Bölge ÇED Mevzuatına Göre Durumu Tesis Yetkilisi TC Kimlik No Nace Kodu Üretim Konusu Üretim Kapasitesi Tesisin / Faaliyetin Alanı, Vardiya Sayısı, Kişi Sayısı Tesisin / Faaliyetin Bulunduğu Bölge ÇED Mevzuatına Göre Durumu GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU/ TESİSİN KİMLİĞİ Süreç Ek-3A 09-11/03/2010 ANKARA 27 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

28 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Ek-3A GEÇİÇİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU 1. Tesisin/Faaliyetin Adı: 2. Tesisin/Faaliyetin Adresi: Tel : Faks : Web : e-posta: 3. İli: 4. İlçesi: 5. Ada, Parsel Ve Pafta Numarası: Ada : Parsel : Pafta (Kadastro Paftası) : 6. Koordinat Bilgileri: Sağa Değer (Y) :.... (m) Yukarı Değer (X) :..... (m) Dilim Numarası : Pafta (1/25.000’lik harita) : Not: Koordinatlar ED-50 datumunda UTM dilimleri esasına göre 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalara uygun girilecektir. 7. Vergi Dairesi ve Numarası: 8. SGK İş Yeri Sicil No: 9. Ticaret/Sanayi Odası No: 10. Tesis Sahibinin/Yetkilisinin TC Kimlik Numarası Tesis Genel Müdürünün TC Kimlik Numarası :::: 11 Kurum / Kuruluş veya İşletmenin İktisadi Faaliyet Alanı (NACE kodu) : ……………… (Lütfen seçiniz) 12 1 Üretim Konusu: 13 1 Yıllık Üretim Kapasitesi: Ürün Cinsi Kapasitesi................................................. 09-11/03/2010 ANKARA 28 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

29 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 14 1 Tesisin/Faaliyetin: A. Toplam Alanı (m 2 ): B. Kapalı Alanı (m 2 ) : C. Vardiya Sayısı : Ç. Çalışan Kişi Sayısı: D. Günde Ortalama Çalışma Süresi (Saat): Toplam Çalışma Süresi (İşgünü/Yıl): E. Çalışma Şekli:  Sürekli  Kesikli Kesikli ise günde ortalama çalışma süresi:....... 15. Tesisin/Faaliyetin Kurulu Olduğu Bölge:  Sanayi Bölgesi  Yerleşim Alanı  Gürültüye Duyarlı Bölge (Hastane, Okul vb.)  Mücavir Alan Sınırları İçinde  Mücavir Alan Sınırları Dışında  Korunan Alan (Koruma Statüsü Mevzuatla Belirlenmiş Alan)  Organize Sanayi Bölgesi  İhtisas Sanayi Bölgesi  Diğer (belirtiniz)...............……………… 16. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Alınmış İzinler: ÇED Olumlu Kararı  ÇED Gerekli Değildir Kararı  ÇED Kapsamı Dışında 09-11/03/2010 ANKARA 29 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

30 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Ortak Belgeler ÇED Belgesi Yapı Kullanım İzni Ticaret Sicil Gazetesi İşletme Belgesi Vaziyet Planı İş Akım Şeması ve Proses Özeti Kapasite Raporu ÇED Belgesi Yapı Kullanım İzni Ticaret Sicil Gazetesi İşletme Belgesi Vaziyet Planı İş Akım Şeması ve Proses Özeti Kapasite Raporu Özel Belgeler Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi Acil Durum/Müdahale Planı İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Sterilizasyon Cihazı Uygunluk Belgeleri Sanayi Sicil Belgesi Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi Acil Durum/Müdahale Planı İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Sterilizasyon Cihazı Uygunluk Belgeleri Sanayi Sicil Belgesi Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi Süreç Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ 09-11/03/2010 ANKARA 30 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

31 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ ÖZEL BELGELER ORTAK BELGELER İZİN KONULARI Emisyon 8- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 2 Gürültü Kontrolü - Atıksu Deşarjı 8- Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27.4.2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27.04.2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için) Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı 8- Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27.4.2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27.04.2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için) Derin Deniz Deşarjı 8- Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı LİSANS KONULARI Geri Kazanım Tehlikeli Atık Tehlikesiz Atık Atık Yağ Bitkisel Atık Yağ Atık Pil ve Akümülatör Ömrünü Tamamlamış Lastik Ambalaj Atığı 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazıs ı 4 10- Sanayi Sicil Belgesi Bertaraf Atık Yakma ve Birlikte Yakma 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 1-ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı. 2-3194 Sayılı İmar Kanunun Kapsamında; 2.1-12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak; - Yapı kullanma izin belgesi - İşletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname, 2.2-12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak; - İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası vb.) -İşletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname, 3-Ticaret Sicil Gazetesi 3 Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ 09-11/03/2010 ANKARA 31 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

32 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 4-Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge. 5-İşletme Belgesi veya İşletme Belgesinden muaf olduğuna dair belge 6-Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları) 7-İş Akım Şeması ve Proses Özeti (Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları) Düzenli Depolama 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 10- Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi Ara Depolama Tehlikeli Atık 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 10- Geri Kazanım/Bertaraf Tesisi ile Yapılan Protokol 11- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi Ön İşlem Tıbbi Atık Sterilizasyon 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 10- Sterilizasyon cihazı uygunluk belgeleri Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 Tanker Temizleme 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 Hurda Metal 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 Atık Kabul Tesisi 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi Arındır ma PCB Arındırma 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 09-11/03/2010 ANKARA 32 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

33 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 2 2 İşletmelerde ilgili yönetmelikte yer alan esas ve hükümlerin(toz tutma toplama, arıtma sistemleri, vb…) sağlandığının belirtilmesi zorunludur. İlgili Yönetmelik: -Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği İlgili Yönetmelik: -Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Çevre İznine Emisyon Konusunda Başvuran İşletmelerden Talep Edilir. Çevre İznine Emisyon Konusunda Başvuran İşletmelerden Talep Edilir. Örnek: Dökümhaneler için; -Toz toplama ve tutma sistemi Çimento fabrikaları için; -Toz emisyonunun sürekli ölçülmesi Kireç fabrikaları için; -Sıcaklık değerinin sürekli takip edilmesi Nitrikasit üretim tesisleri için; -Azotdioksit emisyonunun sürekli izlenmesi Örnek: Dökümhaneler için; -Toz toplama ve tutma sistemi Çimento fabrikaları için; -Toz emisyonunun sürekli ölçülmesi Kireç fabrikaları için; -Sıcaklık değerinin sürekli takip edilmesi Nitrikasit üretim tesisleri için; -Azotdioksit emisyonunun sürekli izlenmesi 09-11/03/2010 ANKARA 33 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

34 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 4 İşletmelerde ilgili yönetmeliklerde belirtilen fiziksel şartların sağlandığının belirtilmesi zorunludur. İlgili Yönetmelikler: -Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği -PCB/PCT Kontrolü Hakkında Yönetmelik -Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği -Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kont. Yön. -Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yön. -Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği İlgili Yönetmelikler: -Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği -PCB/PCT Kontrolü Hakkında Yönetmelik -Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği -Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kont. Yön. -Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yön. -Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Çevre İzin ve Lisansına Atık Kabul Tesisi Konusu Dışında Diğer Lisans Konularından Başvuran İşletmelerden Talep Edilir. Çevre İzin ve Lisansına Atık Kabul Tesisi Konusu Dışında Diğer Lisans Konularından Başvuran İşletmelerden Talep Edilir. Örnek: Ambalaj Lisansı konusunda başvuran bir İşletme İçin; Zemin beton Kapalı alan 2 Adet toplama aracı Ayırma bandı vb… şartların sağlanması zorunludur. Örnek: Ambalaj Lisansı konusunda başvuran bir İşletme İçin; Zemin beton Kapalı alan 2 Adet toplama aracı Ayırma bandı vb… şartların sağlanması zorunludur. 09-11/03/2010 ANKARA 34 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

35 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç 2- Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması; İşletmelerin başvuru sürecinin tamamlanabilmesi amacıyla Geçici faaliyet belgesinin (GFB) alınmasından itibaren en geç altı ay içerisinde Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar sunmaları zorunludur. En geç altı ay içerisinde Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporları sunmayan işletmelerin GFB iptal edilir. Geçici faaliyet belgesi iptal edilen veya geçici faaliyet belgesinin süresi içerisinde Çevre izni veya Çevre İzin ve Lisansını alamayan işletmeler 6 ay süresince tekrar müracaatta bulunamaz. İzinsiz faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır. 09-11/03/2010 ANKARA 35 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

36 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER Emisyon Ölçüm Raporu Akustik Rapor Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Teknik Uygunluk Raporu Fizibilite Raporu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu MadeniYağ Lisansı Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün standartları, Çevre Yönetim Sistem Belgesi Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi Emisyon Ölçüm Raporu Akustik Rapor Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Teknik Uygunluk Raporu Fizibilite Raporu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu MadeniYağ Lisansı Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün standartları, Çevre Yönetim Sistem Belgesi Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi Süreç Ek-3C 09-11/03/2010 ANKARA 36 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

37 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Deneme Yakması Planı Deneme Yakması Sonuç Raporu Tesise kabul edilen atıkların analizi Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve sorumlu kişiler Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler Biyolojik indikatör analiz raporu Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler Faaliyet Raporu İzleme Raporları Deneme Yakması Planı Deneme Yakması Sonuç Raporu Tesise kabul edilen atıkların analizi Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve sorumlu kişiler Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler Biyolojik indikatör analiz raporu Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler Faaliyet Raporu İzleme Raporları 09-11/03/2010 ANKARA 37 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

38 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU İZİN LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER İZİN KONULARI Emisyon 1- Emisyon Ölçüm Raporu Gürültü Kontrolü 1- Akustik Rapor Atıksu Deşarjı 1- Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı 1- Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Derin Deniz Deşarjı1- Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi LİSANS KONULARI Geri Kazanım Tehlikeli Atık 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- Fizibilite Raporu Tehlikesiz Atık 1- Teknik Uygunluk Raporu Atık Yağ 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Madeni Yağ Lisansı 3- Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün standartları, 4- Çevre Yönetim Sistem Belgesi Bitkisel Atık Yağ 1- Teknik Uygunluk Raporu Atık Pil ve Akümülatör 1- Teknik Uygunluk Raporu Ömrünü Tamamlamış Lastik 1- Teknik Uygunluk Raporu Ambalaj Atığı 1- Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi Bertara Atık Yakma ve Birlikte Yakma 1.Deneme Yakması Planı 2.Deneme Yakması Sonuç Raporu Düzenli Depolama 1- İzleme Raporları Ek-3C İZİN LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER 09-11/03/2010 ANKARA 38 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

39 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK LİSANS KONULARI Ara Depolama Tehlikeli Atık 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- Tesise kabul edilen atıkların analizi 3- Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve sorumlu kişiler Ön İşlem Tıbbi Atık Sterilizasyon 1- Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor 2- Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler 3- Biyolojik indikatör analiz raporu Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme 1- Teknik Uygunluk Raporu Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma 1- Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı Tanker Temizleme1- Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler Hurda Metal1- Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler Atık Kabul Tesisi1- Faaliyet Raporu Arındırma PCB Arındırma 1- Teknik Uygunluk Raporu 09-11/03/2010 ANKARA 39 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

40 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre İzin ve Lisansı Birimi İlgili Daireler Çevre İzin ve Lisansı Birimi 1- Başvuru 2- İnceleme 3- Geçici Faaliyet Belgesi verilmesi 4- İzin ve Lisans Başvurusu 5- Teknik İnceleme 6- Çevre İzin/Çevre İzin ve Lisans Belgesi verilmesi Ek-1 Faaliyetleri İçin Süreç 09-11/03/2010 ANKARA 40 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

41 ÇEVRE İZİN/LİSANSINA TABİ BİR TESİS ÇEVRE İZİN/LİSANSINA TABİ BİR TESİS EK-1 BAŞVURU UYGUN BULUNDU MU?  EVET Sürecin Tamamlanması İçin 1 Yıl Süreli Geçici Faaliyet Belgesi Düzenlenir Sürecin Tamamlanması İçin 1 Yıl Süreli Geçici Faaliyet Belgesi Düzenlenir  HAYIR Ek-3A ve Ek-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporları içeren dosya hazırlanarak Elektronik Başvuru yapılır. Ek-3A ve Ek-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporları içeren dosya hazırlanarak Elektronik Başvuru yapılır. Bakanlık(ÖDD) İnceleme (1 Ay) Bakanlık(ÖDD) İnceleme (1 Ay) Başvuru İptal Edilir Başvuru İptal Edilir GEÇİCİ FAALİYET BELGESİNİN VERİLMESİ

42 EK-1 İZİN/LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI GFB ALMIŞ BİR TESİS Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporları içeren dosya hazırlanarak sisteme veri girişi yapılır. Konularına Göre İlgili Daire Başkanlıklarına Yönlendirilir. Konularına Göre İlgili Daire Başkanlıklarına Yönlendirilir. İlgili Yönetmelikler Kapsamında Değerlendirilir. UYGUN BULUNDU MU?  EVET  HAYIR Eksikliklerin Tamamlanması İçin Ek Süre Verilir Eksikliklerin Tamamlanması İçin Ek Süre Verilir  HAYIR GFB Geçerlilik Süresi Sona Erdiğinden Dolayı; -İşletme 6 ay müracaatta bulunamaz -Faaliyetini sürdürmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. GFB Geçerlilik Süresi Sona Erdiğinden Dolayı; -İşletme 6 ay müracaatta bulunamaz -Faaliyetini sürdürmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 80 GÜN İzin/lisans Dosyasının Hazırlanması İzin/lisans Dosyasının Hazırlanması 6 Ay 20 GÜN 80 GÜN 6 Ay20 Gün80 Gün 1 YIL

43 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İl Çevre ve Orman Müdürlükleri 1- Başvuru 2- İnceleme 3- Geçici Faaliyet Belgesi verilmesi 4- İzin ve Lisans Başvurusu 5- Teknik İnceleme 6- Çevre İzin/Çevre İzin ve Lisans Belgesi verilmesi Ek-2 Faaliyetleri İçin Süreç 09-11/03/2010 ANKARA 43 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

44 ÇEVRE İZİN/LİSANSINA TABİ BİR TESİS ÇEVRE İZİN/LİSANSINA TABİ BİR TESİS EK-2 BAŞVURU UYGUN BULUNDU MU?  EVET Sürecin Tamamlanması İçin 1 Yıl Süreli Geçici Faaliyet Belgesi Düzenlenir Sürecin Tamamlanması İçin 1 Yıl Süreli Geçici Faaliyet Belgesi Düzenlenir  HAYIR Ek-3A ve Ek-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporları içeren dosya hazırlanarak Elektronik Başvuru yapılır. Ek-3A ve Ek-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporları içeren dosya hazırlanarak Elektronik Başvuru yapılır. İÇOM-ÇYŞM İnceleme (1 Ay) İÇOM-ÇYŞM İnceleme (1 Ay) Başvuru İptal Edilir Başvuru İptal Edilir GEÇİCİ FAALİYET BELGESİNİN VERİLMESİ

45 EK-2 İZİN/LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI GFB ALMIŞ BİR TESİS Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporları içeren dosya hazırlanarak sisteme veri girişi yapılır. İlgili Yönetmelikler Kapsamında Değerlendirilir. UYGUN BULUNDU MU?  EVET  HAYIR Eksikliklerin Tamamlanması İçin Ek Süre Verilir Eksikliklerin Tamamlanması İçin Ek Süre Verilir  HAYIR GFB Geçerlilik Süresi Sona Erdiğinden Dolayı; -İşletme 6 Ay müracaatta bulunamaz -Faaliyetini sürdürmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. GFB Geçerlilik Süresi Sona Erdiğinden Dolayı; -İşletme 6 Ay müracaatta bulunamaz -Faaliyetini sürdürmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 80 GÜN İzin/lisans Dosyasının Hazırlanması İzin/lisans Dosyasının Hazırlanması 6 Ay 20 GÜN 80 GÜN 6 Ay20 Gün80 Gün 1 YIL

46 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İzin/Lisans Koşullarında Aykırılık Tespit Edilmesi Durumunda İzin/Lisans Koşullarında Aykırılık Tespit Edilmesi Durumunda Süre Verilecek mi? HAYIR İş Termin Planı Sunuldumu HAYIR EVET 1 Yıla Kadar Süre Verilir Uygunsuzluk Giderildimi HAYIR İşletme Faaliyetine Devam Eder İşletme Faaliyetine Devam Eder Belgesi iptal edilir ve işletmenin faaliyeti, kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz durdurulur. EVET Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği 09-11/03/2010 ANKARA 46 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

47 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5 yıl geçerli İşletmede çevre izin veya çevre izin ve lisans şartlarında değişiklik olmaması durumunda, beş yıllık süre dolmadan üç ay önce yetkili merciye bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kurum kuruluşlar tarafından hazırlanan durum raporu ile belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunulur. Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği 09-11/03/2010 ANKARA 47 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

48 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK a- İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi c- İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi, ç- İşletmenin toplam üretim kapasitesinin en az 1/3 oranında artması, ÇEVRE İZİN VE/VEYA LİSANS ALMA SÜRECİ YENİDEN BAŞLATILIR. d-İşletmenin yakma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında artması, b- İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi, Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği İşletmenin en az üç yıl süre ile çalışmaması durumunda İşletmenin en az üç yıl süre ile çalışmaması durumunda İşletmede aşağıda verilen değişikliklerin olması durumunda İşletmede aşağıda verilen değişikliklerin olması durumunda 09-11/03/2010 ANKARA 48 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

49 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İşletmede yapılan diğer değişikliklerde ise çevre izin ve/veya lisans alma sürecinin yeniden başlatılıp başlatılmayacağı, izni veren yetkili merci tarafından ayrıca değerlendirilerek karara bağlanır. Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği Çevre izin ve/veya lisans alma süreci yeniden başlatılan ve yapılan değerlendirilme sonucunda durumu uygun bulunan işletmelere yeni çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi verilir. İşletmenin sahibinin veya adının değişmesi halinde, işletmenin çevre izin veya çevre izin ve lisansı, önceki geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla yeniden düzenlenir. Faaliyet sahibinin değişmesi durumunda yeni faaliyet sahibinden ayrıca devralınan işletmenin izin veya çevre izin ve lisans koşullarına uyacağına dair taahhütname istenir. Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi/tüzel kişiliği farklı olan işletmeler ayrı ayrı çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almakla yükümlüdürler. 09-11/03/2010 ANKARA 49 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

50 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Başvuru dosyasını eksiksiz ve doğru olarak hazırlamak ve başvuruyu yapmak, Tüm bilgi, belge ve raporları öngörülen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak temin etmek ve iletmek, Tüm bilgi, belge ve raporları öngörülen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak temin etmek ve iletmek, Hizmet verdiği işletme adına, mahalli idareler ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Bakanlık ile gerekli işlemler hakkında yazışmalar ve görüşmeler yapmak, Hizmet verdiği işletme adına, mahalli idareler ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Bakanlık ile gerekli işlemler hakkında yazışmalar ve görüşmeler yapmak, Yetkili merci tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yerinde incelemeler sırasında tesiste en az bir çevre görevlisini hazır bulundurmak, Yetkili merci tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yerinde incelemeler sırasında tesiste en az bir çevre görevlisini hazır bulundurmak, Hizmet verdiği işletmenin çalışmaları esnasında öğrenilen ticari sır niteliğindeki bilgileri saklı tutmak, Hizmet verdiği işletmenin çalışmaları esnasında öğrenilen ticari sır niteliğindeki bilgileri saklı tutmak, Hizmet alımı sözleşmesi yapılması ve iptali durumunda, hizmet verdiği işletmenin durumundaki değişikliği en geç bir ay içerisinde yetkili merciye bildirmek, Hizmet alımı sözleşmesi yapılması ve iptali durumunda, hizmet verdiği işletmenin durumundaki değişikliği en geç bir ay içerisinde yetkili merciye bildirmek, Danışmanlık Firmalarının Yükümlülükleri 09-11/03/2010 ANKARA 50 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

51 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Mevcut Uygulamaya Göre Avantajları Mevcut Uygulamada Bu Yönetmelikle Ön İzin/ön Lisanslar İçin Toplam Belge Sayısı 199 Geçici Faaliyet Belgesi aşamasında Toplam Belge Sayısı 16 Aynı Belge 5 İzin ve 17 Lisans için Her Seferinde Tekrar Talep Edilmekte 5 İzin ve 17 Lisans Konusunu içeren tek bir Çevre İzin/Lisansı İçin her belge sisteme bir kez yüklenmekte  ÇED Belgesi (22 Adet ÇED Belgesi)  Yapı Kullanım İzni (22 Adet )  Ticaret Sicil Gazetesi (22 Adet )  İşletme Belgesi (22 Adet )  Vaziyet Planı (22 Adet )  İş Akım Şeması ve Proses Özeti (22 Adet)  Kapasite Raporu (22 Adet )  ÇED Belgesi  Yapı Kullanım İzni  Ticaret Sicil Gazetesi  İşletme Belgesi  Vaziyet Planı  İş Akım Şeması ve Proses Özeti  Kapasite Raporu Toplam 154 Belge ( 147 Belge Tekrar)Toplam 7 Belge 09-11/03/2010 ANKARA 51 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

52 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Mevcut Uygulamaya Göre Avantajları Mevcut Uygulamada Bu Yönetmelikle Her bir İzin/Lisans İçin hizmetin değerlendirme, eksikliklerin tamamlanması ve sonuçlandırılma süreci ve süresi farklı Değerlendirme Süreleri; 15 gün, 45 gün, 2 ay, 6 ay vb… Eksikliklerin tamamlanması ? Belirgin Süreler yok İşlemin Sonuçlandırma Süreleri 1 yıl 2 yıl vb… Değerlendirme, eksikliklerin tamamlanması ve işlemin sonuçlandırması için standart süreç -İzin/Lisans Dosyasının Hazırlanması; GFB Alınmasından sonra 6 ay içinde -1.Değerlendirme; 80 Gün içerisinde -Eksikliklerin Tamamlanması 80 Gün içerisinde -2.Değerlendirme; 20 Gün içerisinde Toplam 1 yıl içerisinde İşlem Sonuçlandırılır. 09-11/03/2010 ANKARA 52 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

53 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Mevcut Uygulamaya Göre Avantajları Mevcut Uygulamada Bu Yönetmelikle Tüm İzin/Lisans için başvuruların yapılması, değerlendirilmesi ve onaylanması aşamaları manuel olarak basılı ve ıslak imzalı evrak ve dosya üzerinden yapılmaktadır. Tüm İzin/Lisans Konularını içeren tekbir Çevre İzin/Lisansı için başvuruların yapılması, değerlendirilmesi ve onaylanması aşamaları tamamen elektronik ortamda yapılacaktır. Hiçbir aşamada basılı ve ıslak imzalı evrak ve dosya istenilmeyecektir. 09-11/03/2010 ANKARA 53 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

54 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Mevcut Uygulamaya Göre Avantajları Mevcut Uygulamada Bu Yönetmelikle Her bir İzin/Lisans için Bakanlığın farklı birimlere ayrı başvurular yapılmakta, İzinler; Emisyon İzni (HYD) Gürültü İzni (HYD) Atıksu Deşarjı (STYD) Tehlikeli Madde Deşarjı (STYD) Derin Deniz Deşarjı (DKYD) Lisanslar; Atık Kabul Tesisi (DKYD) Atık Lisansları (AYD) Tüm İzin/Lisans konularını içeren tek bir çevre/izin belgesi için tek bir noktadan tekbir başvuru yapılacak Bu başvurular yetkili otorite tarafından incelenerek uygun bulunması durumunda yine tek bir noktadan onaylanacaktır. Elektronik Ortamda Başvuru ÖDD(Çevre İzin Lisans Birimi) 09-11/03/2010 ANKARA 54 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

55 0.312.207 64 82 207 66 73 207 65 47 207 66 56 0.312.287 38 27 207 64 46 ykaraca@cevreorman.gov.tr ferdem@cevreorman.gov.tr esarioglu@cevreorman.gov.tr sibel-urun@cevreorman.gov.tr SORULARINIZ İÇİN izinlisans@cevreorman.gov.tr


"Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ölçüm ve Denetim Dairesi Başkanlığı Çevre İzin ve Lisansı Birimi Hizmet İçi Eğitim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları