Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ölçüm ve Denetim Dairesi Başkanlığı Çevre İzin ve Lisansı Birimi 1 Fatma ERDEM Çevre.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ölçüm ve Denetim Dairesi Başkanlığı Çevre İzin ve Lisansı Birimi 1 Fatma ERDEM Çevre."— Sunum transkripti:

1 Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ölçüm ve Denetim Dairesi Başkanlığı Çevre İzin ve Lisansı Birimi 1 Fatma ERDEM Çevre Mühendisi 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

2 İÇERİK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ MEVCUT UYGULAMA 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 2Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

3 İÇERİK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ MEVCUT UYGULAMA VERİLEN İZİN/LİSANSLAR İLGİLİ YÖNETMELİKLER DEZAVANTAJLARI VERİLEN İZİN/LİSANSLAR İLGİLİ YÖNETMELİKLER DEZAVANTAJLARI 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 3Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

4 İÇERİK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ MEVCUT UYGULAMA E.DEVLET UYGULAMALARI AMAÇ /TANIM E.DEVLET UYGULAMALARI AMAÇ /TANIM 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 4Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

5 İÇERİK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ MEVCUT UYGULAMA AMAÇ/ TANIMLAR İZİN/LİSANSA TABİ OLAN İŞLETMELER YETKİLİ MERCİİLER BAŞVURU VE ONAY ŞEKİLLERİ SÜREÇ BELGENİN İPTALİ/GEÇERLİLİĞİ VE YENİLENMESİ ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI AVANTAJLARI/FAYDALARI AMAÇ/ TANIMLAR İZİN/LİSANSA TABİ OLAN İŞLETMELER YETKİLİ MERCİİLER BAŞVURU VE ONAY ŞEKİLLERİ SÜREÇ BELGENİN İPTALİ/GEÇERLİLİĞİ VE YENİLENMESİ ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI AVANTAJLARI/FAYDALARI 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 5Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

6 MEVCUT UYGULAMA Emisyon Gürültü Deşarj Derin Deniz Deşarjı İZİNLER 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 6Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

7 MEVCUT UYGULAMA Atık Kabul Tesisi Atık lisansları LİSANSLAR 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 7Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

8 MEVCUT UYGULAMA Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yön.Çevresel Gürültünün Değer. ve Yönetimi Yön.Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Atıkların Kontrolü YönetmeliğiTıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Atık Yağların Kontrolü YönetmeliğiPCB/PCT Kontrolü Hakkında YönetmelikAmbalaj Atıklarının Kontrolü YönetmeliğiÖmrünü Tamamlamış Lastiklerin Kont. Yön.Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yön.Bitkisel Atık Yağların Kontrolü YönetmeliğiSKKY İdari Usuller Tebliği İLGİLİ YÖNETMELİKLER 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 8Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

9 MEVCUT UYGULAMA Sağlıklı izin sisteminin olmaması = sağlıksız denetim sistemi Sağlıklı envanter sistemi oluşmamakta Bilgi alışverişi daha zordur Tesisin çevre açısından bir bütün olarak değerlendirilmesi zordur Sağlıklı izin sisteminin olmaması = sağlıksız denetim sistemi Sağlıklı envanter sistemi oluşmamakta Bilgi alışverişi daha zordur Tesisin çevre açısından bir bütün olarak değerlendirilmesi zordur Sanayici Açısından Yetkili Merci Açısından Birden fazla yere birden fazla başvuru Her başvuruda aynı evraklar İzin sürelerinin farklı olması Hukuki konularda yaşanan sıkıntılar Endüstri üzerindeki yükün fazlalaşması Birden fazla yere birden fazla başvuru Her başvuruda aynı evraklar İzin sürelerinin farklı olması Hukuki konularda yaşanan sıkıntılar Endüstri üzerindeki yükün fazlalaşması DEZAVANTAJLARI 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 9Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

10 MEVCUT UYGULAMA 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 10Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

11 ÇEVRİM İÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010) 15 Nolu Eylem Çevrimiçi Çevre İzinleri Proje Sahibi Kuruluş; Çevre ve Orman Bakanlığı İlgili Kuruluşlar; İçişleri Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yerel Yönetimler E.DEVLET UYGULAMALARI 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 11Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

12 ÇEVRİM İÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ İşletmelerin kuruluş aşamasından itibaren yaşam evreleri boyunca; Çevre ile ilgili almak zorunda oldukları çeşitli izinlerin başvurularının tek bir noktadan çevrimiçi olarak yapılabilmesi, bu başvuruların yetkili mercilere iletilmesi ve bu merciler tarafından onaylanma sürecinin çevrimiçi tamamlanabilmesini sağlamaktır. AMAÇ/TANIM 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 12Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

13 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 2. BÖLÜM: Çevre İznine veya Çevre İzin ve Lisansına Tabi İşletmeler ve Yetkili Merciler 3. BÖLÜM: Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı e-Başvurusu,Değerlendirilmesi ve Verilmesi 4. BÖLÜM :Yetkilendirme ve Çevre Danışmanlık Firmalarının Yükümlülükleri 5. BÖLÜM: Diğer Hükümler EK-1:Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesisler EK-2:Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler EK-3 Ek-3A: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ek-3B: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ekleri Ek-3C: İzin Lisans Sürecinin Tamamlanması İçin Gerekli Bilgi Ve Belgeler EK-4:Çevre İzin Belgesi (Bakanlık) EK-5:Çevre İzin ve Lisans Belgesi (Bakanlık) EK-6:Çevre İzin Belgesi (İl Müdürlükleri) EK-7:Çevre İzin ve Lisans Belgesi (İl Müdürlükleri) 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 2. BÖLÜM: Çevre İznine veya Çevre İzin ve Lisansına Tabi İşletmeler ve Yetkili Merciler 3. BÖLÜM: Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı e-Başvurusu,Değerlendirilmesi ve Verilmesi 4. BÖLÜM :Yetkilendirme ve Çevre Danışmanlık Firmalarının Yükümlülükleri 5. BÖLÜM: Diğer Hükümler EK-1:Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesisler EK-2:Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler EK-3 Ek-3A: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ek-3B: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ekleri Ek-3C: İzin Lisans Sürecinin Tamamlanması İçin Gerekli Bilgi Ve Belgeler EK-4:Çevre İzin Belgesi (Bakanlık) EK-5:Çevre İzin ve Lisans Belgesi (Bakanlık) EK-6:Çevre İzin Belgesi (İl Müdürlükleri) EK-7:Çevre İzin ve Lisans Belgesi (İl Müdürlükleri) 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete(Değişik 24/02/2010-27503) 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 13Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

14 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Olumsuz çevresel etkileri olan faaliyet ve tesisler için, bütüncül yaklaşım çerçevesinde kirliliğin önlenmesi azaltılması kontrolü için tek bir çevre izni verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Amaç 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 14Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

15 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre izni : Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izni EMİSYONEMİSYON ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ATIK SU DEŞARJ DERİN DENİZ DEŞARJ ÇEVRE İZİNLERİ Anahtar Tanımlar TEHLİKELİ MADDE DEŞARJ 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 15Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

16 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre lisansı: Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği, ÇEVRE LİSANSLARI Anahtar Tanımlar 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 16Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM GERİ KAZANIM BERTARAFBERTARAF ARA DEPOLAMA İŞLEMEİŞLEME ARINDIRMAARINDIRMA

17 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre lisansı: Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği, ÇEVRE LİSANSLARI Anahtar Tanımlar 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 17Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM GERİ KAZANIM Tehlikeli Atık Tehlikesiz Atık Atık Yağ Bitkisel Atık Yağ Atık Pil ve Akümülatör Ömrünü Tamamlamış Lastik Ambalaj Atığı Tehlikeli Atık Tehlikesiz Atık Atık Yağ Bitkisel Atık Yağ Atık Pil ve Akümülatör Ömrünü Tamamlamış Lastik Ambalaj Atığı

18 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre lisansı: Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği, ÇEVRE LİSANSLARI Anahtar Tanımlar 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 18Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM Atık Yakma ve Birlikte Yakma Düzenli Depolama Atık Yakma ve Birlikte Yakma Düzenli Depolama

19 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre lisansı: Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği, ÇEVRE LİSANSLARI Anahtar Tanımlar 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 19Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM Tehlikeli Atık

20 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre lisansı: Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği, ÇEVRE LİSANSLARI Anahtar Tanımlar 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 20Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM Tıbbı Atık Sterilizasyon Ömrünü Tamamlamış Araç Ambalaj Atığı Toplama/Ayırma Tanker Temizleme Hurda Metal Atık Kabul Tesisi Tıbbı Atık Sterilizasyon Ömrünü Tamamlamış Araç Ambalaj Atığı Toplama/Ayırma Tanker Temizleme Hurda Metal Atık Kabul Tesisi

21 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre lisansı: Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği, ÇEVRE LİSANSLARI Anahtar Tanımlar 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 21Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM PCB Arındırma

22 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Geçici faaliyet belgesi: İşletmecinin çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusu yaptığında, faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını belgelemesi için 7. maddenin üçüncü fıkrasına göre belirlenecek süreler için tesise verilen belgeyi, İşletme : Tesis ve faaliyetlerin bütününü, Tesis : Havaya, suya veya toprağa emisyon veren her bir üniteyi; makineler, aletler veya diğer sabit düzenekleri; üzerinde madde depolanan, boşaltılan, iş yapılan mülkleri, Anahtar Tanımlar 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 22Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

23 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Tesislerin veya faaliyetlerin Kirletici vasfı dikkate alınarak belirlenmiş olup, EK-1EK-1 Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesisler Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesisler Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler EK-2EK-2 10 ana başlık altında 64 tesis ve/veya faaliyet Örnek Petrol rafinerileri 10 ana başlık altında 64 tesis ve/veya faaliyet Örnek Petrol rafinerileri 10 ana başlık altında 187 tesis ve/veya faaliyet Örnek Tuz işletmeleri 10 ana başlık altında 187 tesis ve/veya faaliyet Örnek Tuz işletmeleri İzin/Lisansa Tabi İşletme ve Faaliyetler 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 23Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

24 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK EK-1 İşletme ve Faaliyetler EK-1 İşletme ve Faaliyetler Ek-2 İşletme ve Faaliyetler Ek-2 İşletme ve Faaliyetler İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİ BAKANLIK Yetkili Merciiler 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 24Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

25 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI ÇEVRE GÖREVLİSİ ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ Başvurular BaşvurularBaşvurular 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 25Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

26 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI ÇEVRE GÖREVLİSİ ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ Başvurular BaşvurularBaşvurular 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 26Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM İŞLETMECİ (31.12.2010 tarihine kadar)

27 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Tamamen elektronik MEVCUT UYGULAMADA BU YÖNETMELİKLE Başvuru Şekli 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 27Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

28 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Başvuru Şekli 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 28Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM TÜM ÇEVRE İZİN/LİSANS BAŞVURULARININ YAPILACAĞI PORTAL

29 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Başvuru Şekli 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 29Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM http://www.izinlisans.cob.gov.tr BU PORTALA ULAŞILABİLECEK ADRESLER; http://www.cevreorman.gov.tr http://eizin.cevreorman.gov.tr

30 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Onaylar Elektronik İmza Mobil İmza Islak İmza 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 30Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

31 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Onaylar Elektronik İmza 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 31Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

32 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 32Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

33 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Geçici Faaliyet Belgesi Alınması Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması Süreç Çevre izin ve/veya çevre izin ve lisansı süreci iki aşamalıdır; Çevre izin ve/veya çevre izin ve lisansı süreci iki aşamalıdır; 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 33Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

34 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1- Geçici Faaliyet Belgesi alınması; Yönetmelik Ek-3A ve Ek-3B’de belirtilen bilgi ve belgeler sunulur Bir yıl sürelidir Bu süre zarfında izin veya lisansa esas teşkil edecek Ek-3C’ de belirtilen bilgi, belge ve raporlar hazırlanır Süreç 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 34Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

35 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Tesisin / Faaliyetin Adı Tesisin / faaliyetin Adresi İli İlçesi Ada, Parsel, Pafta Koordinat Bilgileri Vergi Dairesi ve Numarası SGK İşyeri Sicil No Ticaret / sanayi Odası No Tesisin / Faaliyetin Adı Tesisin / faaliyetin Adresi İli İlçesi Ada, Parsel, Pafta Koordinat Bilgileri Vergi Dairesi ve Numarası SGK İşyeri Sicil No Ticaret / sanayi Odası No Tesis Yetkilisi TC Kimlik No Nace Kodu Üretim Konusu Üretim Kapasitesi Tesisin / Faaliyetin Alanı, Vardiya Sayısı, Kişi Sayısı Tesisin / Faaliyetin Bulunduğu Bölge ÇED Mevzuatına Göre Durumu Tesis Yetkilisi TC Kimlik No Nace Kodu Üretim Konusu Üretim Kapasitesi Tesisin / Faaliyetin Alanı, Vardiya Sayısı, Kişi Sayısı Tesisin / Faaliyetin Bulunduğu Bölge ÇED Mevzuatına Göre Durumu GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU/ TESİSİN KİMLİĞİ Süreç Ek-3A 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 35Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

36 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Ek-3A GEÇİÇİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU 1. Tesisin/Faaliyetin Adı: 2. Tesisin/Faaliyetin Adresi: Tel : Faks : Web : e-posta: 3. İli: 4. İlçesi: 5. Ada, Parsel Ve Pafta Numarası: Ada : Parsel : Pafta (Kadastro Paftası) : 6. Koordinat Bilgileri: Sağa Değer (Y) :.... (m) Yukarı Değer (X) :..... (m) Dilim Numarası : Pafta (1/25.000’lik harita) : Not: Koordinatlar ED-50 datumunda UTM dilimleri esasına göre 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalara uygun girilecektir. 7. Vergi Dairesi ve Numarası: 8. SGK İş Yeri Sicil No: 9. Ticaret/Sanayi Odası No: 10. Tesis Sahibinin/Yetkilisinin TC Kimlik Numarası Tesis Genel Müdürünün TC Kimlik Numarası :::: 11 Kurum / Kuruluş veya İşletmenin İktisadi Faaliyet Alanı (NACE kodu) : ……………… (Lütfen seçiniz) 12 1 Üretim Konusu: 13 1 Yıllık Üretim Kapasitesi: Ürün Cinsi Kapasitesi................................................. 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 36Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

37 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 14 1 Tesisin/Faaliyetin: A. Toplam Alanı (m 2 ): B. Kapalı Alanı (m 2 ) : C. Vardiya Sayısı : Ç. Çalışan Kişi Sayısı: D. Günde Ortalama Çalışma Süresi (Saat): Toplam Çalışma Süresi (İşgünü/Yıl): E. Çalışma Şekli:  Sürekli  Kesikli Kesikli ise günde ortalama çalışma süresi:....... 15. Tesisin/Faaliyetin Kurulu Olduğu Bölge:  Sanayi Bölgesi  Yerleşim Alanı  Gürültüye Duyarlı Bölge (Hastane, Okul vb.)  Mücavir Alan Sınırları İçinde  Mücavir Alan Sınırları Dışında  Korunan Alan (Koruma Statüsü Mevzuatla Belirlenmiş Alan)  Organize Sanayi Bölgesi  İhtisas Sanayi Bölgesi  Diğer (belirtiniz)...............……………… 16. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Alınmış İzinler: ÇED Olumlu Kararı  ÇED Gerekli Değildir Kararı  ÇED Kapsamı Dışında 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 37Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

38 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Ortak Belgeler ÇED Belgesi Yapı Kullanım İzni Ticaret Sicil Gazetesi İşletme Belgesi Vaziyet Planı İş Akım Şeması ve Proses Özeti Kapasite Raporu ÇED Belgesi Yapı Kullanım İzni Ticaret Sicil Gazetesi İşletme Belgesi Vaziyet Planı İş Akım Şeması ve Proses Özeti Kapasite Raporu Özel Belgeler Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi Acil Durum/Müdahale Planı İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Sterilizasyon Cihazı Uygunluk Belgeleri Sanayi Sicil Belgesi Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi Acil Durum/Müdahale Planı İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Sterilizasyon Cihazı Uygunluk Belgeleri Sanayi Sicil Belgesi Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi Süreç Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 38Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

39 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ ÖZEL BELGELER ORTAK BELGELER İZİN KONULARI Emisyon 8- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 2 Gürültü Kontrolü - Atıksu Deşarjı 8- Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27.4.2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27.04.2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için) Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı 8- Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27.4.2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27.04.2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için) Derin Deniz Deşarjı 8- Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı LİSANS KONULARI Geri Kazanım Tehlikeli Atık Tehlikesiz Atık Atık Yağ Bitkisel Atık Yağ Atık Pil ve Akümülatör Ömrünü Tamamlamış Lastik Ambalaj Atığı 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazıs ı 4 10- Sanayi Sicil Belgesi Bertaraf Atık Yakma ve Birlikte Yakma 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 1-ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı. 2-3194 Sayılı İmar Kanunun Kapsamında; 2.1-12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak; - Yapı kullanma izin belgesi - İşletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname, 2.2-12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak; - İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası vb.) -İşletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname, 3-Ticaret Sicil Gazetesi 3 Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 39Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

40 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 4-Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge. 5-İşletme Belgesi veya İşletme Belgesinden muaf olduğuna dair belge 6-Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları) 7-İş Akım Şeması ve Proses Özeti (Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları) Düzenli Depolama 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 10- Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi Ara Depolama Tehlikeli Atık 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 10- Geri Kazanım/Bertaraf Tesisi ile Yapılan Protokol 11- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi Ön İşlem Tıbbi Atık Sterilizasyon 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 10- Sterilizasyon cihazı uygunluk belgeleri Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 Tanker Temizleme 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 Hurda Metal 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 Atık Kabul Tesisi 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi Arındır ma PCB Arındırma 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 40Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

41 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 2 2 İşletmelerde ilgili yönetmelikte yer alan esas ve hükümlerin(toz tutma toplama, arıtma sistemleri, vb…) sağlandığının belirtilmesi zorunludur. İlgili Yönetmelik: -Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği İlgili Yönetmelik: -Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Çevre İznine Emisyon Konusunda Başvuran İşletmelerden Talep Edilir. Çevre İznine Emisyon Konusunda Başvuran İşletmelerden Talep Edilir. Örnek: Dökümhaneler için; -Toz toplama ve tutma sistemi Çimento fabrikaları için; -Toz emisyonunun sürekli ölçülmesi Kireç fabrikaları için; -Sıcaklık değerinin sürekli takip edilmesi Nitrikasit üretim tesisleri için; -Azotdioksit emisyonunun sürekli izlenmesi Örnek: Dökümhaneler için; -Toz toplama ve tutma sistemi Çimento fabrikaları için; -Toz emisyonunun sürekli ölçülmesi Kireç fabrikaları için; -Sıcaklık değerinin sürekli takip edilmesi Nitrikasit üretim tesisleri için; -Azotdioksit emisyonunun sürekli izlenmesi 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 41Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

42 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 4 İşletmelerde ilgili yönetmeliklerde belirtilen fiziksel şartların sağlandığının belirtilmesi zorunludur. İlgili Yönetmelikler: -Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği -PCB/PCT Kontrolü Hakkında Yönetmelik -Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği -Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kont. Yön. -Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yön. -Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği İlgili Yönetmelikler: -Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği -PCB/PCT Kontrolü Hakkında Yönetmelik -Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği -Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kont. Yön. -Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yön. -Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Çevre İzin ve Lisansına Atık Kabul Tesisi Konusu Dışında Diğer Lisans Konularından Başvuran İşletmelerden Talep Edilir. Çevre İzin ve Lisansına Atık Kabul Tesisi Konusu Dışında Diğer Lisans Konularından Başvuran İşletmelerden Talep Edilir. Örnek: Ambalaj Lisansı konusunda başvuran bir İşletme İçin; Zemin beton Kapalı alan 2 Adet toplama aracı Ayırma bandı vb… şartların sağlanması zorunludur. Örnek: Ambalaj Lisansı konusunda başvuran bir İşletme İçin; Zemin beton Kapalı alan 2 Adet toplama aracı Ayırma bandı vb… şartların sağlanması zorunludur. 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 42Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

43 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç 2- Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması; İşletmelerin başvuru sürecinin tamamlanabilmesi amacıyla Geçici faaliyet belgesinin (GFB) alınmasından itibaren en geç altı ay içerisinde Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar sunmaları zorunludur. En geç altı ay içerisinde Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporları sunmayan işletmelerin GFB iptal edilir. Geçici faaliyet belgesi iptal edilen veya geçici faaliyet belgesinin süresi içerisinde Çevre izni veya Çevre İzin ve Lisansını alamayan işletmeler 6 ay süresince tekrar müracaatta bulunamaz. İzinsiz faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır. 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 43Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

44 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER Emisyon Ölçüm Raporu Akustik Rapor Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Teknik Uygunluk Raporu Fizibilite Raporu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu MadeniYağ Lisansı Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün standartları, Çevre Yönetim Sistem Belgesi Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi Emisyon Ölçüm Raporu Akustik Rapor Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Teknik Uygunluk Raporu Fizibilite Raporu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu MadeniYağ Lisansı Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün standartları, Çevre Yönetim Sistem Belgesi Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi Süreç Ek-3C 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 44Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

45 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Deneme Yakması Planı Deneme Yakması Sonuç Raporu Tesise kabul edilen atıkların analizi Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve sorumlu kişiler Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler Biyolojik indikatör analiz raporu Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler Faaliyet Raporu İzleme Raporları Deneme Yakması Planı Deneme Yakması Sonuç Raporu Tesise kabul edilen atıkların analizi Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve sorumlu kişiler Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler Biyolojik indikatör analiz raporu Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler Faaliyet Raporu İzleme Raporları 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 45Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

46 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU İZİN LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER İZİN KONULARI Emisyon 1- Emisyon Ölçüm Raporu Gürültü Kontrolü 1- Akustik Rapor Atıksu Deşarjı 1- Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı 1- Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Derin Deniz Deşarjı1- Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi LİSANS KONULARI Geri Kazanım Tehlikeli Atık 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- Fizibilite Raporu Tehlikesiz Atık 1- Teknik Uygunluk Raporu Atık Yağ 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Madeni Yağ Lisansı 3- Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün standartları, Bitkisel Atık Yağ 1- Teknik Uygunluk Raporu Atık Pil ve Akümülatör 1- Teknik Uygunluk Raporu Ömrünü Tamamlamış Lastik 1- Teknik Uygunluk Raporu Ambalaj Atığı 1- Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi Bertara Atık Yakma ve Birlikte Yakma 1.Deneme Yakması Planı 2.Deneme Yakması Sonuç Raporu Düzenli Depolama 1- İzleme Raporları Ek-3C İZİN LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 46Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

47 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK LİSANS KONULARI Ara Depolama Tehlikeli Atık 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- Tesise kabul edilen atıkların analizi 3- Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve sorumlu kişiler Ön İşlem Tıbbi Atık Sterilizasyon 1- Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor 2- Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler 3- Biyolojik indikatör analiz raporu Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme 1- Teknik Uygunluk Raporu Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma 1- Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı Tanker Temizleme1- Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler Hurda Metal1- Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler Atık Kabul Tesisi1- Faaliyet Raporu Arındırma PCB Arındırma 1- Teknik Uygunluk Raporu 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 47Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

48 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre İzin ve Lisansı Birimi İlgili Daireler Çevre İzin ve Lisansı Birimi 1- Başvuru 2- İnceleme 3- Geçici Faaliyet Belgesi verilmesi 4- İzin ve Lisans Başvurusu 5- Teknik İnceleme 6- Çevre İzin/Çevre İzin ve Lisans Belgesi verilmesi Ek-1 Faaliyetleri İçin Süreç 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 48Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

49 ÇEVRE İZİN/LİSANSINA TABİ BİR TESİS ÇEVRE İZİN/LİSANSINA TABİ BİR TESİS EK-1 BAŞVURU UYGUN BULUNDU MU? EVET Sürecin Tamamlanması İçin 1 Yıl Süreli Geçici Faaliyet Belgesi Düzenlenir Sürecin Tamamlanması İçin 1 Yıl Süreli Geçici Faaliyet Belgesi Düzenlenir HAYIR Ek-3A ve Ek-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporları içeren dosya hazırlanarak Elektronik Başvuru yapılır. Ek-3A ve Ek-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporları içeren dosya hazırlanarak Elektronik Başvuru yapılır. Bakanlık(ÖDD) İnceleme (1 Ay) Bakanlık(ÖDD) İnceleme (1 Ay) Başvuru İptal Edilir Başvuru İptal Edilir GEÇİCİ FAALİYET BELGESİNİN VERİLMESİ 13 Mayıs 2010/G.ANTEP49 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

50 EK-1 İZİN/LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI GFB ALMIŞ BİR TESİS Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporları içeren dosya hazırlanarak sisteme veri girişi yapılır. Konularına Göre İlgili Daire Başkanlıklarına Yönlendirilir. Konularına Göre İlgili Daire Başkanlıklarına Yönlendirilir. İlgili Yönetmelikler Kapsamında Değerlendirilir. UYGUN BULUNDU MU? EVET HAYIR Eksikliklerin Tamamlanması İçin Ek Süre Verilir Eksikliklerin Tamamlanması İçin Ek Süre Verilir HAYIR GFB Geçerlilik Süresi Sona Erdiğinden Dolayı; -İşletme 6 ay müracaatta bulunamaz -Faaliyetini sürdürmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. GFB Geçerlilik Süresi Sona Erdiğinden Dolayı; -İşletme 6 ay müracaatta bulunamaz -Faaliyetini sürdürmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 80 GÜN İzin/lisans Dosyasının Hazırlanması İzin/lisans Dosyasının Hazırlanması 6 Ay 20 GÜN 80 GÜN 6 Ay20 Gün80 Gün 1 YIL 13 Mayıs 2010/G.ANTEP50 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

51 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İl Çevre ve Orman Müdürlükleri 1- Başvuru 2- İnceleme 3- Geçici Faaliyet Belgesi verilmesi 4- İzin ve Lisans Başvurusu 5- Teknik İnceleme 6- Çevre İzin/Çevre İzin ve Lisans Belgesi verilmesi Ek-2 Faaliyetleri İçin Süreç 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 51Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

52 ÇEVRE İZİN/LİSANSINA TABİ BİR TESİS ÇEVRE İZİN/LİSANSINA TABİ BİR TESİS EK-2 BAŞVURU UYGUN BULUNDU MU? EVET Sürecin Tamamlanması İçin 1 Yıl Süreli Geçici Faaliyet Belgesi Düzenlenir Sürecin Tamamlanması İçin 1 Yıl Süreli Geçici Faaliyet Belgesi Düzenlenir HAYIR Ek-3A ve Ek-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporları içeren dosya hazırlanarak Elektronik Başvuru yapılır. Ek-3A ve Ek-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporları içeren dosya hazırlanarak Elektronik Başvuru yapılır. İÇOM-ÇYŞM İnceleme (1 Ay) İÇOM-ÇYŞM İnceleme (1 Ay) Başvuru İptal Edilir Başvuru İptal Edilir GEÇİCİ FAALİYET BELGESİNİN VERİLMESİ 13 Mayıs 2010/G.ANTEP52 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

53 EK-2 İZİN/LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI GFB ALMIŞ BİR TESİS Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporları içeren dosya hazırlanarak sisteme veri girişi yapılır. İlgili Yönetmelikler Kapsamında Değerlendirilir. UYGUN BULUNDU MU? EVET HAYIR Eksikliklerin Tamamlanması İçin Ek Süre Verilir Eksikliklerin Tamamlanması İçin Ek Süre Verilir HAYIR GFB Geçerlilik Süresi Sona Erdiğinden Dolayı; -İşletme 6 Ay müracaatta bulunamaz -Faaliyetini sürdürmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. GFB Geçerlilik Süresi Sona Erdiğinden Dolayı; -İşletme 6 Ay müracaatta bulunamaz -Faaliyetini sürdürmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 80 GÜN İzin/lisans Dosyasının Hazırlanması İzin/lisans Dosyasının Hazırlanması 6 Ay 20 GÜN 80 GÜN 6 Ay20 Gün80 Gün 1 YIL 13 Mayıs 2010/G.ANTEP53 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

54 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İzin/Lisans Koşullarında Aykırılık Tespit Edilmesi Durumunda İzin/Lisans Koşullarında Aykırılık Tespit Edilmesi Durumunda Süre Verilecek mi? HAYIR İş Termin Planı Sunuldumu HAYIR EVET 1 Yıla Kadar Süre Verilir Uygunsuzluk Giderildimi HAYIR İşletme Faaliyetine Devam Eder İşletme Faaliyetine Devam Eder Belgesi iptal edilir ve işletmenin faaliyeti, kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz durdurulur. EVET Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 54Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

55 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5 yıl geçerli İşletmede çevre izin veya çevre izin ve lisans şartlarında değişiklik olmaması durumunda, beş yıllık süre dolmadan üç ay önce yetkili merciye bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kurum kuruluşlar tarafından hazırlanan durum raporu ile belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunulur. Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 55Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

56 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK a- İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi c- İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi, ç- İşletmenin toplam üretim kapasitesinin en az 1/3 oranında artması, ÇEVRE İZİN VE/VEYA LİSANS ALMA SÜRECİ YENİDEN BAŞLATILIR. d-İşletmenin yakma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında artması, b- İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi, Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği İşletmenin en az üç yıl süre ile çalışmaması durumunda İşletmenin en az üç yıl süre ile çalışmaması durumunda İşletmede aşağıda verilen değişikliklerin olması durumunda İşletmede aşağıda verilen değişikliklerin olması durumunda 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 56Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

57 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İşletmede yapılan diğer değişikliklerde ise çevre izin ve/veya lisans alma sürecinin yeniden başlatılıp başlatılmayacağı, izni veren yetkili merci tarafından ayrıca değerlendirilerek karara bağlanır. Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği Çevre izin ve/veya lisans alma süreci yeniden başlatılan ve yapılan değerlendirilme sonucunda durumu uygun bulunan işletmelere yeni çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi verilir. İşletmenin sahibinin veya adının değişmesi halinde, işletmenin çevre izin veya çevre izin ve lisansı, önceki geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla yeniden düzenlenir. Faaliyet sahibinin değişmesi durumunda yeni faaliyet sahibinden ayrıca devralınan işletmenin izin veya çevre izin ve lisans koşullarına uyacağına dair taahhütname istenir. Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi/tüzel kişiliği farklı olan işletmeler ayrı ayrı çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almakla yükümlüdürler. 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 57Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

58 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Önemli Konu Başlıkları 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 58Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM Geçiş Süreci YÖNETMELİK 01/04/2010 TARİHİ İTİBARİYLE TÜM İLLERDE UYGULANACAK YÖNETMELİK 01/04/2010 TARİHİ İTİBARİYLE TÜM İLLERDE UYGULANACAK -ADANA -ANKARA -ANTALYA -AYDIN -BURS -ÇANAKKALE -ESKİŞEHİR -İZMİR -KAYSERİ -KOCAELİ -KONYA -MANİSA -SAKARYA -SAMSUN İLLERİNDE 01/04/2010 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULAMA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAKTIR. -ADANA -ANKARA -ANTALYA -AYDIN -BURS -ÇANAKKALE -ESKİŞEHİR -İZMİR -KAYSERİ -KOCAELİ -KONYA -MANİSA -SAKARYA -SAMSUN İLLERİNDE 01/04/2010 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULAMA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAKTIR. DİĞER İLLERDE İSE; - 01/04/2010 TARİHİNDEN, 01/07/2010 TARİHİNE KADAR, UYGULAMA EVRAK ÜZERİNDEN YAPILACAK, -01/07/2010 TARİHİ İTİBARİYLE İSE TÜM İLLERDE ELEKTRONİK UYGULAMAYA GEÇİLMİŞ OLACAKTIR. DİĞER İLLERDE İSE; - 01/04/2010 TARİHİNDEN, 01/07/2010 TARİHİNE KADAR, UYGULAMA EVRAK ÜZERİNDEN YAPILACAK, -01/07/2010 TARİHİ İTİBARİYLE İSE TÜM İLLERDE ELEKTRONİK UYGULAMAYA GEÇİLMİŞ OLACAKTIR.

59 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Önemli Konu Başlıkları 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 59Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM Yürürlük Tarihinden Önce Yapılan Müracaatlar 01/04/2010 tarihinden önce izin ve lisans müracaatında bulunan, ancak müracaatları sonuçlanmamış olan işletmelerin işlemleri, başvuruda bulundukları tarihte yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde yürütülür. 01/04/2010 tarihinden önce 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri kapsamında emisyon iznine ilişkin muafiyetler; bu Yönetmelik kapsamında yapılacak çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurularında muafiyet ile ilgili belgelerin sunulması kaydıyla geçerlidir.

60 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Önemli Konu Başlıkları 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 60Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM Mevcut İzin ve Lisansların Geçerliliği -Süreli izin/lisanslar için süresi ilk bitecek olanın bitiş tarihi esas alınarak ; İşletmenin tabi olduğu tüm çevre ve izin konuları için Çevre izin/lisans başvurusunda bulunulur. -Süreli izin/lisanslar için süresi ilk bitecek olanın bitiş tarihi esas alınarak ; İşletmenin tabi olduğu tüm çevre ve izin konuları için Çevre izin/lisans başvurusunda bulunulur. -Süresiz izin/lisanslar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 2 yıl geçerlidir. İzin/Lisans AdıBitiş Tarihi Deşarj İzni02/11/2010 Atık Yağ Geri Kazanım Lisansı12/12/2010 Emisyon İzni01/04/2012(Süresiz İzin Olduğu İçin) -İşletmenin 02/11/2010 tarihi esas alınarak; Deşarj İzni Atık Yağ Geri Kazanım Lisansı Emisyon İzni konularında çevre izin ve lisansı başvurusunda bulunması gerekmektedir. İşletmede yukarıdaki izin/lisansların yenilemesini gerektirecek bir durum ve/veya alması gereken yeni bir izin/lisans konusu olmaması durumunda

61 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Mevcut Uygulamaya Göre Avantajları Mevcut Uygulamada Bu Yönetmelikle Ön İzin/ön Lisanslar İçin Toplam Belge Sayısı 199 Geçici Faaliyet Belgesi aşamasında Toplam Belge Sayısı 16 Aynı Belge 5 İzin ve 17 Lisans için Her Seferinde Tekrar Talep Edilmekte 5 İzin ve 17 Lisans Konusunu içeren tek bir Çevre İzin/Lisansı İçin her belge sisteme bir kez yüklenmekte  ÇED Belgesi (22 Adet ÇED Belgesi)  Yapı Kullanım İzni (22 Adet )  Ticaret Sicil Gazetesi (22 Adet )  İşletme Belgesi (22 Adet )  Vaziyet Planı (22 Adet )  İş Akım Şeması ve Proses Özeti (22 Adet)  Kapasite Raporu (22 Adet )  ÇED Belgesi  Yapı Kullanım İzni  Ticaret Sicil Gazetesi  İşletme Belgesi  Vaziyet Planı  İş Akım Şeması ve Proses Özeti  Kapasite Raporu Toplam 154 Belge ( 147 Belge Tekrar)Toplam 7 Belge 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 61Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

62 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Mevcut Uygulamaya Göre Avantajları Mevcut Uygulamada Bu Yönetmelikle Her bir İzin/Lisans İçin hizmetin değerlendirme, eksikliklerin tamamlanması ve sonuçlandırılma süreci ve süresi farklı Değerlendirme Süreleri; 15 gün, 45 gün, 2 ay, 6 ay vb… Eksikliklerin tamamlanması ? Belirgin Süreler yok İşlemin Sonuçlandırma Süreleri 1 yıl 2 yıl vb… Değerlendirme, eksikliklerin tamamlanması ve işlemin sonuçlandırması için standart süreç -İzin/Lisans Dosyasının Hazırlanması; GFB Alınmasından sonra 6 ay içinde -1.Değerlendirme; 80 Gün içerisinde -Eksikliklerin Tamamlanması 80 Gün içerisinde -2.Değerlendirme; 20 Gün içerisinde Toplam 1 yıl içerisinde İşlem Sonuçlandırılır. 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 62Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

63 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Mevcut Uygulamaya Göre Avantajları Mevcut Uygulamada Bu Yönetmelikle Tüm İzin/Lisans için başvuruların yapılması, değerlendirilmesi ve onaylanması aşamaları manuel olarak basılı ve ıslak imzalı evrak ve dosya üzerinden yapılmaktadır. Tüm İzin/Lisans Konularını içeren tekbir Çevre İzin/Lisansı için başvuruların yapılması, değerlendirilmesi ve onaylanması aşamaları tamamen elektronik ortamda yapılacaktır. Hiçbir aşamada basılı ve ıslak imzalı evrak ve dosya istenilmeyecektir. 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 63Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

64 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Mevcut Uygulamaya Göre Avantajları Mevcut Uygulamada Bu Yönetmelikle Her bir İzin/Lisans için Bakanlığın farklı birimlere ayrı başvurular yapılmakta, İzinler; Emisyon İzni (HYD) Gürültü İzni (HYD) Atıksu Deşarjı (STYD) Tehlikeli Madde Deşarjı (STYD) Derin Deniz Deşarjı (DKYD) Lisanslar; Atık Kabul Tesisi (DKYD) Atık Lisansları (AYD) Tüm İzin/Lisans konularını içeren tek bir çevre/izin belgesi için tek bir noktadan tekbir başvuru yapılacak Bu başvurular yetkili otorite tarafından incelenerek uygun bulunması durumunda yine tek bir noktadan onaylanacaktır. Elektronik Ortamda Başvuru ÖDD(Çevre İzin Lisans Birimi) 13 Mayıs 2010/G.ANTEP 64Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

65 0.312.207 64 82 207 66 73 207 65 47 207 66 56 0.312.287 38 27 207 64 46 ykaraca@cevreorman.gov.tr ferdem@cevreorman.gov.tr esarioglu@cevreorman.gov.tr sibel-urun@cevreorman.gov.tr SORULARINIZ İÇİN izinlisans@cevreorman.gov.tr 13 Mayıs 2010/G.ANTEP65 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM


"Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ölçüm ve Denetim Dairesi Başkanlığı Çevre İzin ve Lisansı Birimi 1 Fatma ERDEM Çevre." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları