Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansı"— Sunum transkripti:

1 Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansı
Fatma ERDEM Çevre Mühendisi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ölçüm ve Denetim Dairesi Başkanlığı Çevre İzin ve Lisansı Birimi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM 13 Mayıs 2010/G.ANTEP

2 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM
İÇERİK MEVCUT UYGULAMA ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

3 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM
İÇERİK MEVCUT UYGULAMA VERİLEN İZİN/LİSANSLAR İLGİLİ YÖNETMELİKLER DEZAVANTAJLARI ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

4 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM
İÇERİK MEVCUT UYGULAMA ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ E.DEVLET UYGULAMALARI AMAÇ /TANIM ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

5 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM
İÇERİK MEVCUT UYGULAMA AMAÇ/ TANIMLAR İZİN/LİSANSA TABİ OLAN İŞLETMELER YETKİLİ MERCİİLER BAŞVURU VE ONAY ŞEKİLLERİ SÜREÇ BELGENİN İPTALİ/GEÇERLİLİĞİ VE YENİLENMESİ ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI AVANTAJLARI/FAYDALARI ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

6 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM
MEVCUT UYGULAMA İZİNLER Derin Deniz Deşarjı Gürültü Emisyon Deşarj 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

7 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM
MEVCUT UYGULAMA LİSANSLAR Atık Kabul Tesisi Atık lisansları 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

8 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM
MEVCUT UYGULAMA İLGİLİ YÖNETMELİKLER Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği PCB/PCT Kontrolü Hakkında Yönetmelik Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kont. Yön. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yön. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği SKKY İdari Usuller Tebliği Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yön. Çevresel Gürültünün Değer. ve Yönetimi Yön. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

9 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM
MEVCUT UYGULAMA DEZAVANTAJLARI Sanayici Açısından Birden fazla yere birden fazla başvuru Her başvuruda aynı evraklar İzin sürelerinin farklı olması Hukuki konularda yaşanan sıkıntılar Endüstri üzerindeki yükün fazlalaşması Yetkili Merci Açısından Sağlıklı izin sisteminin olmaması = sağlıksız denetim sistemi Sağlıklı envanter sistemi oluşmamakta Bilgi alışverişi daha zordur Tesisin çevre açısından bir bütün olarak değerlendirilmesi zordur 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

10 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM
MEVCUT UYGULAMA 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

11 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM
ÇEVRİM İÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ E.DEVLET UYGULAMALARI Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı ( ) 15 Nolu Eylem Çevrimiçi Çevre İzinleri Proje Sahibi Kuruluş; Çevre ve Orman Bakanlığı İlgili Kuruluşlar; İçişleri Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yerel Yönetimler 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

12 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM
ÇEVRİM İÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ AMAÇ/TANIM İşletmelerin kuruluş aşamasından itibaren yaşam evreleri boyunca; Çevre ile ilgili almak zorunda oldukları çeşitli izinlerin başvurularının tek bir noktadan çevrimiçi olarak yapılabilmesi, bu başvuruların yetkili mercilere iletilmesi ve bu merciler tarafından onaylanma sürecinin çevrimiçi tamamlanabilmesini sağlamaktır. 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

13 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Nisan 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete(Değişik 24/02/ ) 1. BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 2. BÖLÜM : Çevre İznine veya Çevre İzin ve Lisansına Tabi İşletmeler ve Yetkili Merciler 3. BÖLÜM : Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı e-Başvurusu,Değerlendirilmesi ve Verilmesi 4. BÖLÜM :Yetkilendirme ve Çevre Danışmanlık Firmalarının Yükümlülükleri 5. BÖLÜM : Diğer Hükümler EK-1 :Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesisler EK-2 :Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler EK Ek-3A : Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ek-3B : Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ekleri Ek-3C : İzin Lisans Sürecinin Tamamlanması İçin Gerekli Bilgi Ve Belgeler EK-4 :Çevre İzin Belgesi (Bakanlık) EK-5 :Çevre İzin ve Lisans Belgesi (Bakanlık) EK-6 :Çevre İzin Belgesi (İl Müdürlükleri) EK-7 :Çevre İzin ve Lisans Belgesi (İl Müdürlükleri) 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

14 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Olumsuz çevresel etkileri olan faaliyet ve tesisler için, bütüncül yaklaşım çerçevesinde kirliliğin önlenmesi azaltılması kontrolü için tek bir çevre izni verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

15 Anahtar Tanımlar ÇEVRE İZİNLERİ
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Anahtar Tanımlar Çevre izni : Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izni EMİSYON ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ÇEVRE İZİNLERİ ATIK SU DEŞARJ DERİN DENİZ DEŞARJ TEHLİKELİ MADDE DEŞARJ 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

16 Anahtar Tanımlar ÇEVRE LİSANSLARI
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Anahtar Tanımlar Çevre lisansı : Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği, GERİ KAZANIM BERTARAF ÇEVRE LİSANSLARI ARA DEPOLAMA İŞLEME ARINDIRMA 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

17 Anahtar Tanımlar ÇEVRE LİSANSLARI
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Anahtar Tanımlar Çevre lisansı : Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği, GERİ KAZANIM Tehlikeli Atık Tehlikesiz Atık Atık Yağ Bitkisel Atık Yağ Atık Pil ve Akümülatör Ömrünü Tamamlamış Lastik Ambalaj Atığı BERTARAF ÇEVRE LİSANSLARI ARA DEPOLAMA İŞLEME ARINDIRMA 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

18 Anahtar Tanımlar ÇEVRE LİSANSLARI
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Anahtar Tanımlar Çevre lisansı : Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği, GERİ KAZANIM BERTARAF Atık Yakma ve Birlikte Yakma Düzenli Depolama ÇEVRE LİSANSLARI ARA DEPOLAMA İŞLEME ARINDIRMA 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

19 Anahtar Tanımlar ÇEVRE LİSANSLARI
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Anahtar Tanımlar Çevre lisansı : Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği, GERİ KAZANIM BERTARAF ÇEVRE LİSANSLARI ARA DEPOLAMA Tehlikeli Atık İŞLEME ARINDIRMA 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

20 Anahtar Tanımlar ÇEVRE LİSANSLARI
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Anahtar Tanımlar Çevre lisansı : Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği, GERİ KAZANIM BERTARAF ÇEVRE LİSANSLARI ARA DEPOLAMA İŞLEME Tıbbı Atık Sterilizasyon Ömrünü Tamamlamış Araç Ambalaj Atığı Toplama/Ayırma Tanker Temizleme Hurda Metal Atık Kabul Tesisi ARINDIRMA 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

21 Anahtar Tanımlar ÇEVRE LİSANSLARI
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Anahtar Tanımlar Çevre lisansı : Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği, GERİ KAZANIM BERTARAF ÇEVRE LİSANSLARI ARA DEPOLAMA İŞLEME ARINDIRMA PCB Arındırma 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

22 İşletme : Tesis ve faaliyetlerin bütününü,
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Anahtar Tanımlar Geçici faaliyet belgesi: İşletmecinin çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusu yaptığında, faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını belgelemesi için 7. maddenin üçüncü fıkrasına göre belirlenecek süreler için tesise verilen belgeyi, İşletme : Tesis ve faaliyetlerin bütününü, Tesis : Havaya, suya veya toprağa emisyon veren her bir üniteyi; makineler, aletler veya diğer sabit düzenekleri; üzerinde madde depolanan, boşaltılan, iş yapılan mülkleri, 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

23 Tesislerin veya faaliyetlerin
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İzin/Lisansa Tabi İşletme ve Faaliyetler Tesislerin veya faaliyetlerin Kirletici vasfı dikkate alınarak belirlenmiş olup, EK-1 Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesisler 10 ana başlık altında 64 tesis ve/veya faaliyet Örnek Petrol rafinerileri EK-2 Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler 10 ana başlık altında 187 tesis ve/veya faaliyet Örnek Tuz işletmeleri 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

24 İşletme ve Faaliyetler
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yetkili Merciiler Yetkili Merciiler BAKANLIK EK-1 İşletme ve Faaliyetler İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİ Ek-2 İşletme ve Faaliyetler 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

25 ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Başvurular Başvurular ÇEVRE GÖREVLİSİ ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

26 ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Başvurular Başvurular ÇEVRE GÖREVLİSİ ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI İŞLETMECİ ( tarihine kadar) 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

27 MEVCUT UYGULAMADA BU YÖNETMELİKLE Tamamen elektronik Başvuru Şekli
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Başvuru Şekli MEVCUT UYGULAMADA BU YÖNETMELİKLE Tamamen elektronik 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

28 Başvuru Şekli ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK Başvuru Şekli TÜM ÇEVRE İZİN/LİSANS BAŞVURULARININ YAPILACAĞI PORTAL 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

29 BU PORTALA ULAŞILABİLECEK ADRESLER;
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Başvuru Şekli BU PORTALA ULAŞILABİLECEK ADRESLER; 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

30 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Onaylar Islak İmza Mobil İmza Elektronik İmza 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

31 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Onaylar Elektronik İmza 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

32 Süreç ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

33 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç Çevre izin ve/veya çevre izin ve lisansı süreci iki aşamalıdır; Geçici Faaliyet Belgesi Alınması Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

34 1- Geçici Faaliyet Belgesi alınması;
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç 1- Geçici Faaliyet Belgesi alınması; Yönetmelik Ek-3A ve Ek-3B’de belirtilen bilgi ve belgeler sunulur Bir yıl sürelidir Bu süre zarfında izin veya lisansa esas teşkil edecek Ek-3C’ de belirtilen bilgi, belge ve raporlar hazırlanır 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

35 Tesisin / Faaliyetin Adı Tesisin / faaliyetin Adresi İli İlçesi
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç Ek-3A GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU/ TESİSİN KİMLİĞİ Tesisin / Faaliyetin Adı Tesisin / faaliyetin Adresi İli İlçesi Ada, Parsel, Pafta Koordinat Bilgileri Vergi Dairesi ve Numarası SGK İşyeri Sicil No Ticaret / sanayi Odası No Tesis Yetkilisi TC Kimlik No Nace Kodu Üretim Konusu Üretim Kapasitesi Tesisin / Faaliyetin Alanı, Vardiya Sayısı, Kişi Sayısı Tesisin / Faaliyetin Bulunduğu Bölge ÇED Mevzuatına Göre Durumu 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

36 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Ek-3A GEÇİÇİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU 1. Tesisin/Faaliyetin Adı : 2. Tesisin/Faaliyetin Adresi Tel : Faks : Web : e-posta: 3. İli 4. İlçesi 5. Ada, Parsel Ve Pafta Numarası Ada : Parsel : Pafta (Kadastro Paftası) : 6. Koordinat Bilgileri Sağa Değer (Y) : .... (m) Yukarı Değer (X) : (m) Dilim Numarası : Pafta (1/25.000’lik harita) : Not: Koordinatlar ED-50 datumunda UTM dilimleri esasına göre 1/ ölçekli topoğrafik haritalara uygun girilecektir. 7. Vergi Dairesi ve Numarası 8. SGK İş Yeri Sicil No 9. Ticaret/Sanayi Odası No 10. Tesis Sahibinin/Yetkilisinin TC Kimlik Numarası Tesis Genel Müdürünün TC Kimlik Numarası 11 Kurum / Kuruluş veya İşletmenin İktisadi Faaliyet Alanı (NACE kodu) ……………… (Lütfen seçiniz) 121 Üretim Konusu 131 Yıllık Üretim Kapasitesi Ürün Cinsi Kapasitesi 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

37 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
141 Tesisin/Faaliyetin : A. Toplam Alanı (m2): B. Kapalı Alanı (m2) : C. Vardiya Sayısı : Ç. Çalışan Kişi Sayısı: D. Günde Ortalama Çalışma Süresi (Saat): Toplam Çalışma Süresi (İşgünü/Yıl): E. Çalışma Şekli:  Sürekli  Kesikli Kesikli ise günde ortalama çalışma süresi: 15. Tesisin/Faaliyetin Kurulu Olduğu Bölge  Sanayi Bölgesi  Yerleşim Alanı  Gürültüye Duyarlı Bölge (Hastane, Okul vb.)  Mücavir Alan Sınırları İçinde  Mücavir Alan Sınırları Dışında  Korunan Alan (Koruma Statüsü Mevzuatla Belirlenmiş Alan)  Organize Sanayi Bölgesi  İhtisas Sanayi Bölgesi  Diğer (belirtiniz) ……………… 16. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Alınmış İzinler  ÇED Olumlu Kararı  ÇED Gerekli Değildir Kararı  ÇED Kapsamı Dışında 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

38 Ticaret Sicil Gazetesi İşletme Belgesi Vaziyet Planı
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ Ortak Belgeler Özel Belgeler ÇED Belgesi Yapı Kullanım İzni Ticaret Sicil Gazetesi İşletme Belgesi Vaziyet Planı İş Akım Şeması ve Proses Özeti Kapasite Raporu Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi Acil Durum/Müdahale Planı İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Sterilizasyon Cihazı Uygunluk Belgeleri Sanayi Sicil Belgesi Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

39 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ ÖZEL BELGELER ORTAK BELGELER İZİN KONULARI Emisyon 8- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2 Gürültü Kontrolü - Atıksu Deşarjı 8- Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı ( tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge ( tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için) Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Derin Deniz Deşarjı 8- Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı LİSANS KONULARI Geri Kazanım Tehlikeli Atık Tehlikesiz Atık Atık Yağ Bitkisel Atık Yağ Atık Pil ve Akümülatör Ömrünü Tamamlamış Lastik Ambalaj Atığı 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4 10- Sanayi Sicil Belgesi Bertaraf Atık Yakma ve Birlikte Yakma 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 1-ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı. Sayılı İmar Kanunun Kapsamında; 2.1-12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak; - Yapı kullanma izin belgesi - İşletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname, 2.2-12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak; - İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası vb.) -İşletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname, 3-Ticaret Sicil Gazetesi 3 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

40 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Düzenli Depolama 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 10- Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi Ara Depolama Tehlikeli Atık 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4 10- Geri Kazanım/Bertaraf Tesisi ile Yapılan Protokol 11- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi Ön İşlem Tıbbi Atık Sterilizasyon Sterilizasyon cihazı uygunluk belgeleri Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tanker Temizleme Hurda Metal Atık Kabul Tesisi 9- Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi Arındırma PCB Arındırma 4-Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge. 5-İşletme Belgesi veya İşletme Belgesinden muaf olduğuna dair belge 6-Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları) 7-İş Akım Şeması ve Proses Özeti (Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları) 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

41 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 2 Çevre İznine Emisyon Konusunda Başvuran İşletmelerden Talep Edilir. 2 İşletmelerde ilgili yönetmelikte yer alan esas ve hükümlerin(toz tutma toplama, arıtma sistemleri, vb…) sağlandığının belirtilmesi zorunludur. İlgili Yönetmelik: -Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Örnek: Dökümhaneler için; -Toz toplama ve tutma sistemi Çimento fabrikaları için; -Toz emisyonunun sürekli ölçülmesi Kireç fabrikaları için; -Sıcaklık değerinin sürekli takip edilmesi Nitrikasit üretim tesisleri için; -Azotdioksit emisyonunun sürekli izlenmesi 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

42 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 Çevre İzin ve Lisansına Atık Kabul Tesisi Konusu Dışında Diğer Lisans Konularından Başvuran İşletmelerden Talep Edilir. 4 İşletmelerde ilgili yönetmeliklerde belirtilen fiziksel şartların sağlandığının belirtilmesi zorunludur. İlgili Yönetmelikler: -Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği -PCB/PCT Kontrolü Hakkında Yönetmelik -Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği -Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kont. Yön. -Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yön. -Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Örnek: Ambalaj Lisansı konusunda başvuran bir İşletme İçin; Zemin beton Kapalı alan 2 Adet toplama aracı Ayırma bandı vb… şartların sağlanması zorunludur. 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

43 2- Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması;
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç 2- Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması; İşletmelerin başvuru sürecinin tamamlanabilmesi amacıyla Geçici faaliyet belgesinin (GFB) alınmasından itibaren en geç altı ay içerisinde Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar sunmaları zorunludur. En geç altı ay içerisinde Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporları sunmayan işletmelerin GFB iptal edilir. Geçici faaliyet belgesi iptal edilen veya geçici faaliyet belgesinin süresi içerisinde Çevre izni veya Çevre İzin ve Lisansını alamayan işletmeler 6 ay süresince tekrar müracaatta bulunamaz. İzinsiz faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır. 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

44 Süreç ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç Ek-3C SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER Emisyon Ölçüm Raporu Akustik Rapor Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Teknik Uygunluk Raporu Fizibilite Raporu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu MadeniYağ Lisansı Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün standartları, Çevre Yönetim Sistem Belgesi Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

45 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Deneme Yakması Planı Deneme Yakması Sonuç Raporu Tesise kabul edilen atıkların analizi Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve sorumlu kişiler Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler Biyolojik indikatör analiz raporu Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler Faaliyet Raporu İzleme Raporları 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

46 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Ek-3C İZİN LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU İZİN LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER İZİN KONULARI Emisyon 1- Emisyon Ölçüm Raporu Gürültü Kontrolü 1- Akustik Rapor Atıksu Deşarjı 1- Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı 1- Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Derin Deniz Deşarjı 1- Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi LİSANS KONULARI Geri Kazanım Tehlikeli Atık 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- Fizibilite Raporu Tehlikesiz Atık Atık Yağ 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Madeni Yağ Lisansı 3- Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün standartları, Bitkisel Atık Yağ Atık Pil ve Akümülatör Ömrünü Tamamlamış Lastik Ambalaj Atığı 1- Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi Bertara Atık Yakma ve Birlikte Yakma Deneme Yakması Planı Deneme Yakması Sonuç Raporu Düzenli Depolama 1- İzleme Raporları 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

47 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
LİSANS KONULARI Ara Depolama Tehlikeli Atık 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- Tesise kabul edilen atıkların analizi 3- Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve sorumlu kişiler Ön İşlem Tıbbi Atık Sterilizasyon 1- Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor 2- Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler 3- Biyolojik indikatör analiz raporu Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme 1- Teknik Uygunluk Raporu Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma 1- Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı Tanker Temizleme 1- Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler Hurda Metal 1- Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler Atık Kabul Tesisi 1- Faaliyet Raporu Arındırma PCB Arındırma 1- Teknik Uygunluk Raporu 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

48 Süreç ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç Ek-1 Faaliyetleri İçin 1- Başvuru 2- İnceleme 3- Geçici Faaliyet Belgesi verilmesi Çevre İzin ve Lisansı Birimi 4- İzin ve Lisans Başvurusu Çevre İzin ve Lisansı Birimi İlgili Daireler 5- Teknik İnceleme 6- Çevre İzin/Çevre İzin ve Lisans Belgesi verilmesi Çevre İzin ve Lisansı Birimi 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

49 Sürecin Tamamlanması İçin 1 Yıl Süreli Geçici Faaliyet Belgesi
EK-1 GEÇİCİ FAALİYET BELGESİNİN VERİLMESİ ÇEVRE İZİN/LİSANSINA TABİ BİR TESİS Ek-3A ve Ek-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporları içeren dosya hazırlanarak Elektronik Başvuru yapılır. Bakanlık(ÖDD) İnceleme (1 Ay) Başvuru İptal Edilir BAŞVURU UYGUN BULUNDU MU? HAYIR EVET Sürecin Tamamlanması İçin 1 Yıl Süreli Geçici Faaliyet Belgesi Düzenlenir 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

50 İZİN/LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI
EK-1 İZİN/LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI GFB ALMIŞ BİR TESİS 6 Ay 80 Gün 80 Gün 20 Gün İzin/lisans Dosyasının Hazırlanması 6 Ay 1 YIL Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporları içeren dosya hazırlanarak sisteme veri girişi yapılır. Konularına Göre İlgili Daire Başkanlıklarına Yönlendirilir. 80 GÜN 20 GÜN İlgili Yönetmelikler Kapsamında Değerlendirilir. GFB Geçerlilik Süresi Sona Erdiğinden Dolayı; -İşletme 6 ay müracaatta bulunamaz -Faaliyetini sürdürmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Eksikliklerin Tamamlanması İçin Ek Süre Verilir HAYIR UYGUN BULUNDU MU? HAYIR EVET 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM 80 GÜN

51 Süreç ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç Ek-2 Faaliyetleri İçin 1- Başvuru 2- İnceleme 3- Geçici Faaliyet Belgesi verilmesi 4- İzin ve Lisans Başvurusu İl Çevre ve Orman Müdürlükleri 5- Teknik İnceleme 6- Çevre İzin/Çevre İzin ve Lisans Belgesi verilmesi 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

52 Sürecin Tamamlanması İçin 1 Yıl Süreli Geçici Faaliyet Belgesi
EK-2 GEÇİCİ FAALİYET BELGESİNİN VERİLMESİ ÇEVRE İZİN/LİSANSINA TABİ BİR TESİS Ek-3A ve Ek-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporları içeren dosya hazırlanarak Elektronik Başvuru yapılır. İÇOM-ÇYŞM İnceleme (1 Ay) Başvuru İptal Edilir BAŞVURU UYGUN BULUNDU MU? HAYIR EVET Sürecin Tamamlanması İçin 1 Yıl Süreli Geçici Faaliyet Belgesi Düzenlenir 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

53 İzin/lisans Dosyasının Kapsamında Değerlendirilir.
EK-2 İZİN/LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI GFB ALMIŞ BİR TESİS 6 Ay 80 Gün 80 Gün 20 Gün İzin/lisans Dosyasının Hazırlanması 6 Ay 1 YIL Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporları içeren dosya hazırlanarak sisteme veri girişi yapılır. İlgili Yönetmelikler Kapsamında Değerlendirilir. 20 GÜN 80 GÜN Eksikliklerin Tamamlanması İçin Ek Süre Verilir GFB Geçerlilik Süresi Sona Erdiğinden Dolayı; -İşletme 6 Ay müracaatta bulunamaz -Faaliyetini sürdürmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. HAYIR UYGUN BULUNDU MU? HAYIR EVET 80 GÜN 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

54 Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği İzin/Lisans Koşullarında Aykırılık Tespit Edilmesi Durumunda İşletme Faaliyetine Devam Eder EVET Süre Verilecek mi? İş Termin Planı Sunuldumu 1 Yıla Kadar Süre Verilir Uygunsuzluk Giderildimi EVET EVET HAYIR HAYIR HAYIR Belgesi iptal edilir ve işletmenin faaliyeti, kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz durdurulur. 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

55 Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği 5 yıl geçerli İşletmede çevre izin veya çevre izin ve lisans şartlarında değişiklik olmaması durumunda, beş yıllık süre dolmadan üç ay önce yetkili merciye bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kurum kuruluşlar tarafından hazırlanan durum raporu ile belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunulur. 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

56 Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği İşletmede aşağıda verilen değişikliklerin olması durumunda a- İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi b- İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi, c- İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi, ç- İşletmenin toplam üretim kapasitesinin en az 1/3 oranında artması, d-İşletmenin yakma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında artması, İşletmenin en az üç yıl süre ile çalışmaması durumunda ÇEVRE İZİN VE/VEYA LİSANS ALMA SÜRECİ YENİDEN BAŞLATILIR. 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

57 Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği İşletmede yapılan diğer değişikliklerde ise çevre izin ve/veya lisans alma sürecinin yeniden başlatılıp başlatılmayacağı, izni veren yetkili merci tarafından ayrıca değerlendirilerek karara bağlanır. Çevre izin ve/veya lisans alma süreci yeniden başlatılan ve yapılan değerlendirilme sonucunda durumu uygun bulunan işletmelere yeni çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi verilir. İşletmenin sahibinin veya adının değişmesi halinde, işletmenin çevre izin veya çevre izin ve lisansı, önceki geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla yeniden düzenlenir. Faaliyet sahibinin değişmesi durumunda yeni faaliyet sahibinden ayrıca devralınan işletmenin izin veya çevre izin ve lisans koşullarına uyacağına dair taahhütname istenir. Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi/tüzel kişiliği farklı olan işletmeler ayrı ayrı çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almakla yükümlüdürler. 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

58 Önemli Konu Başlıkları
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Önemli Konu Başlıkları Geçiş Süreci YÖNETMELİK 01/04/2010 TARİHİ İTİBARİYLE TÜM İLLERDE UYGULANACAK -ADANA ANKARA ANTALYA -AYDIN BURS ÇANAKKALE -ESKİŞEHİR İZMİR KAYSERİ -KOCAELİ KONYA MANİSA -SAKARYA SAMSUN İLLERİNDE 01/04/2010 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULAMA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAKTIR. DİĞER İLLERDE İSE; -01/04/2010 TARİHİNDEN, 01/07/2010 TARİHİNE KADAR, UYGULAMA EVRAK ÜZERİNDEN YAPILACAK, -01/07/2010 TARİHİ İTİBARİYLE İSE TÜM İLLERDE ELEKTRONİK UYGULAMAYA GEÇİLMİŞ OLACAKTIR. 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

59 Önemli Konu Başlıkları
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Önemli Konu Başlıkları Yürürlük Tarihinden Önce Yapılan Müracaatlar 01/04/2010 tarihinden önce izin ve lisans müracaatında bulunan, ancak müracaatları sonuçlanmamış olan işletmelerin işlemleri, başvuruda bulundukları tarihte yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde yürütülür. 01/04/2010 tarihinden önce 3/7/2009 tarihli ve sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri kapsamında emisyon iznine ilişkin muafiyetler; bu Yönetmelik kapsamında yapılacak çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurularında muafiyet ile ilgili belgelerin sunulması kaydıyla geçerlidir. 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

60 Önemli Konu Başlıkları
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Önemli Konu Başlıkları Mevcut İzin ve Lisansların Geçerliliği -Süreli izin/lisanslar için süresi ilk bitecek olanın bitiş tarihi esas alınarak ; İşletmenin tabi olduğu tüm çevre ve izin konuları için Çevre izin/lisans başvurusunda bulunulur. -Süresiz izin/lisanslar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 2 yıl geçerlidir. İzin/Lisans Adı Bitiş Tarihi Deşarj İzni 02/11/2010 Atık Yağ Geri Kazanım Lisansı 12/12/2010 Emisyon İzni 01/04/2012(Süresiz İzin Olduğu İçin) İşletmede yukarıdaki izin/lisansların yenilemesini gerektirecek bir durum ve/veya alması gereken yeni bir izin/lisans konusu olmaması durumunda -İşletmenin 02/11/2010 tarihi esas alınarak; Deşarj İzni Atık Yağ Geri Kazanım Lisansı Emisyon İzni konularında çevre izin ve lisansı başvurusunda bulunması gerekmektedir. 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

61 Mevcut Uygulamada Bu Yönetmelikle
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Mevcut Uygulamaya Göre Avantajları Mevcut Uygulamada Bu Yönetmelikle Ön İzin/ön Lisanslar İçin Toplam Belge Sayısı 199 Geçici Faaliyet Belgesi aşamasında Toplam Belge Sayısı 16 5 İzin ve 17 Lisans Konusunu içeren tek bir Çevre İzin/Lisansı İçin her belge sisteme bir kez yüklenmekte Aynı Belge 5 İzin ve 17 Lisans için Her Seferinde Tekrar Talep Edilmekte ÇED Belgesi Yapı Kullanım İzni Ticaret Sicil Gazetesi İşletme Belgesi Vaziyet Planı İş Akım Şeması ve Proses Özeti Kapasite Raporu ÇED Belgesi (22 Adet ÇED Belgesi) Yapı Kullanım İzni (22 Adet ) Ticaret Sicil Gazetesi (22 Adet ) İşletme Belgesi (22 Adet ) Vaziyet Planı (22 Adet ) İş Akım Şeması ve Proses Özeti (22 Adet) Kapasite Raporu (22 Adet ) Toplam 154 Belge ( 147 Belge Tekrar) Toplam 7 Belge 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

62 Mevcut Uygulamada Bu Yönetmelikle
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Mevcut Uygulamaya Göre Avantajları Mevcut Uygulamada Bu Yönetmelikle Her bir İzin/Lisans İçin hizmetin değerlendirme, eksikliklerin tamamlanması ve sonuçlandırılma süreci ve süresi farklı Değerlendirme Süreleri; 15 gün, 45 gün, 2 ay, 6 ay vb… Eksikliklerin tamamlanması ? Belirgin Süreler yok İşlemin Sonuçlandırma Süreleri 1 yıl 2 yıl vb… Değerlendirme, eksikliklerin tamamlanması ve işlemin sonuçlandırması için standart süreç -İzin/Lisans Dosyasının Hazırlanması; GFB Alınmasından sonra 6 ay içinde -1.Değerlendirme; 80 Gün içerisinde -Eksikliklerin Tamamlanması -2.Değerlendirme; 20 Gün içerisinde Toplam 1 yıl içerisinde İşlem Sonuçlandırılır. 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

63 Mevcut Uygulamada Bu Yönetmelikle
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Mevcut Uygulamaya Göre Avantajları Mevcut Uygulamada Bu Yönetmelikle Tüm İzin/Lisans Konularını içeren tekbir Çevre İzin/Lisansı için başvuruların yapılması, değerlendirilmesi ve onaylanması aşamaları tamamen elektronik ortamda yapılacaktır. Hiçbir aşamada basılı ve ıslak imzalı evrak ve dosya istenilmeyecektir. Tüm İzin/Lisans için başvuruların yapılması, değerlendirilmesi ve onaylanması aşamaları manuel olarak basılı ve ıslak imzalı evrak ve dosya üzerinden yapılmaktadır. 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

64 Mevcut Uygulamada Bu Yönetmelikle
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Mevcut Uygulamaya Göre Avantajları Mevcut Uygulamada Bu Yönetmelikle Tüm İzin/Lisans konularını içeren tek bir çevre/izin belgesi için tek bir noktadan tekbir başvuru yapılacak Bu başvurular yetkili otorite tarafından incelenerek uygun bulunması durumunda yine tek bir noktadan onaylanacaktır. Elektronik Ortamda Başvuru ÖDD(Çevre İzin Lisans Birimi) Her bir İzin/Lisans için Bakanlığın farklı birimlere ayrı başvurular yapılmakta, İzinler; Emisyon İzni (HYD) Gürültü İzni (HYD) Atıksu Deşarjı (STYD) Tehlikeli Madde Deşarjı (STYD) Derin Deniz Deşarjı (DKYD) Lisanslar; Atık Kabul Tesisi (DKYD) Atık Lisansları (AYD) 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM

65 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM
SORULARINIZ İÇİN 13 Mayıs 2010/G.ANTEP Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD Fatma ERDEM


"Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları