Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALİTE LİDERLİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALİTE LİDERLİĞİ."— Sunum transkripti:

1 KALİTE LİDERLİĞİ

2 AJANDA 2. BÖLÜM 1. BÖLÜM Liderliğin Temel Dinamikleri
TKY Liderlik Becerileri Güven ve Samimiyete Dayalı İlişkiler Geliştirme İşbirliği ve Takım Çalışmasını Destekleme Onaylama ve Ödüllendirme Öğrenen ve Sürekli Gelişen Bir Örgüt Yaratma Öğrenmeyi Destekleme Gerçekle Yönetme 1. BÖLÜM Kalite Hakkında Bilinmesi Gerekenler TKY ve Dayandığı Temel Fikirler TKY ve Geleneksel Yönetim TKY’ nin Önündeki Engeller TKY’ nin Popülaritesinin Nedenleri TKY Başarısının Arka Planı TKY’ nin Gerekleri TKY Uygulamaları

3 Günümüzün gittikçe yükselen küreselleşme çabalarına bağlı olarak artan rekabet yarışı içinde bütün örgütsel yapılarda yoğun bir yeniden yapılanma arayışı sürüp gitmektedir.

4 DEĞİŞİM İnsan ve toplum davranışlarında değişim
Çalışma hayatında değişim Yönetim anlayışında değişim Ticarette değişim Pazar anlayışında değişim Toplum bilincinde değişim

5 Bu sürekli değişim şartları içinde rekabetin başarıya ulaşabilmesi için kurumlar rekabet üstünlüğü sağlamak adına çeşitli stratejiler geliştirmektedir.

6 DEĞİŞİM MEVCUT KURUMLARIN ÇOĞU, KİLO VERMESİ GEREKEN ŞİŞMAN İNSANLARA BENZER DAHA AZ YİYİP DAHA ÇOK SPOR YAPMALIDIR. KURUMLARIN ŞİŞMANLIĞINI AZALTMAK İÇİN ESKİMİŞ UYGULAMALAR VE ÇALIŞMA BİÇİMİNİ DEĞİŞTİRMESİ GEREKİR.

7 Dünyanın bir çok yerinde ve ülkemizde özellikle son yıllarda kalite, kaliteli hizmet, kalite güvencesi, kalite halkası, kalite kontrol çemberi, kalite mühendisliği, kalite yönetimi, yüksek kalite sistemleri vb. kavramlarla sık sık karşılaşılmaktadır. Bütün bu kavramlar “kalite” üzerinde odaklaşmakta; kalitenin çok önemli bir etken olduğunu göstermekte ve çeşitli yönlerini tanımlamaktadır.

8 ARTIK UYANMA VAKTi!!!

9 PEKİ KALİTE NEDİR?

10 (Webster’s ve Oxford Sözlükleri)
Sözlüklerde kalite; “Mükemmellik, üstünlük derecesi” olarak tanımlanmaktadır. (Webster’s ve Oxford Sözlükleri) Halk arasında kalite denildiğinde, ürün ve hizmetin benzerleri arasında üstün niteliklerinin bulunması anlaşılmaktadır

11 KALİTE NEDİR ? Kalite: Ürün ya da hizmeti ekonomik bir yoldan üreten ve tüketici isteklerine cevap veren bir üretim sistemidir. (JIS - Japon Sanayi Standartlar Komitesi) Kalite: Bir ürün veya hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. (ISO TSE 9005) Kalite: Bir hizmetin veya ürünün isteklere uygunluk derecesidir.(EOQC -Avrupa Kalite Kontrol Organizasyonu)

12 KALİTE NEDİR ? Kalite, kullanıma uygunluktur (Dr.J.M. JURAN)
Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur (P.B.CROSBY) Kalite, esnekliktir (Talepleri karşılamak için değişmeyi göze almak ve bu konuda istekli olmaktır) Kalite, müşteri memnuniyetidir. Kalite, verimliliktir. Kalite, bir hayat felsefesidir. Kalite, bir yaşam tarzıdır.

13 KISACASI KALİTE, MÜKEMMELLİK ARAYIŞINA SİSTEMLİ BİR YAKLAŞIMDIR
KALİTE NEDİR ? Kalite, etkili olmaktır (İşleri çabuk ve doğru olarak yapmaktır) Kalite, insana yapılan yatırımdır (Uzun dönemde, bir işi ilk seferinde doğru olarak yapmak, hatayı sonradan düzeltmekten daha ucuzdur) Kalite, bitmeyen bir süreçtir (Süregelen bir gelişmeyi kapsar ve son bulduğu bir nokta yoktur) Kalite, gelecektir ( Daha iyiyi bulmak için sürekli ve düzenli bir yolculuk yapmaktır) KISACASI KALİTE, MÜKEMMELLİK ARAYIŞINA SİSTEMLİ BİR YAKLAŞIMDIR

14 KALİTE NEDİR ? Kalite denildiği zaman genellikle “mal ve hizmet kalitesi” ya da “ürün kalitesi” anlaşılmaktadır. Ürün kalitesi esasen sonuçtur. Bu sonucu belirleyen başlıca kalite unsurları : Liderlik Kalitesi Yönetim Kalitesi İnsan Kalitesi Sistem Kalitesi Süreç Kalitesi Donanım Kalitesi İş Kalitesi Hizmet Kalitesi İletişim Kalitesi Hedeflerin Kalitesi

15

16 KALİTENİN GETİRİLERİ Müşteri memnuniyetinin artması
Pazar payının artması Kârın artması Çalışan memnuniyetinin artması Maliyetlerin azalması Yüksek rekabet gücü

17 KALİTESİZLİĞİN GÖTÜRÜLERİ
Müşteri Tatminsizliği Pazar Payındaki Azalma Kaynak İsrafı Ve Verimliliğin Azalması Maliyetlerin Artması, Motivasyon Kaybı

18 KALİTE İLE İLGİLİ YANLIŞ DÜŞÜNCELER
Kalite fazla harcama gerektirir. Kalite sistemi pahalı bir iştir. Kalite sadece mamüller için geçerlidir. Kalite sadece kalite biriminin sorumluluğundadır.

19 KALİTE MALİYET TÜRLERİ

20 KALİTE MALİYET TÜRLERİ
Önleme maliyetleri, hataların ilk defasında ortaya çıkmasını önlemeye yönelik faaliyetlerin maliyetleridir. Ölçme ve Değerlendirme maliyetleri, kalitenin ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili faaliyetlerin maliyetleridir.

21 KALİTE MALİYET TÜRLERİ
İç Başarısızlık maliyetleri, Ürünün müşteriye tesliminden önce üretim organizasyonunun belirlenen kalite düzeyine ulaşamamasındaki başarısızlığın maliyetidir. Dış Başarısızlık maliyetleri, Ürünün müşteriye tesliminden sonra ortaya çıkan organizasyonunun belirlenen kalite düzeyine ulaşamamasındaki başarısızlığın maliyetidir.

22 KALİTE MALİYET ANALİZİ
BU MALİYET, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ KARŞILAYAMAMA RİSKİNİ ORTADAN KALDIRIYORMU? EVET ÖNLEME MALİYETLERİ HAYIR BU MALİYET, ÜRÜNLERİN VEYA HİZMETLERİN KALİTE STANDARDLARININ VE PERFORMANS GEREKSİNİMLERİNE UYGUNLUĞUN BELİRLENMESİ İLE Mİ İLGİLİ? ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MALİYETLERİ EVET HAYIR BU MALİYET, UYGUN OLMAYAN BİR ÜRÜN VEYA HİZMETLE Mİ İLGİLİ? EVET BAŞARISIZLIK MALİYETLERİ HAYIR Bu maliyet KALİTE MALİYETİ DEĞİLDİR. BU MALİYET MÜŞTERİYE ÜRÜNÜN ARZINDAN ÖNCE Mİ TESPİT EDİLMİŞ? EVET HAYIR İÇ BAŞARISIZLIK MALİYETLERİ DIŞ BAŞARISIZLIK MALİYETLERİ

23 KALİTE KAVRAMININ GELİŞMESİ
KALİTE, HER NE KADAR İNSANLIK TARİHİ BOYUNCA İNSANLIĞIN BİR PARÇASI OLMUŞSA DA KAVRAM OLARAK "KONTROL" İLE BİRLİKTE KULLANILMAYA BAŞLANMIŞTIR. KALİTE KAVRAMININ GELİŞMESİ

24 Fenikeliler’de de oldukça etkili yaptırım yolları olduğu anlaşılıyor;
Kalite ile ilgili ilk kayıtlar M.Ö yılına kadar uzanır. Ünlü Hammurabi Kanunlarının 229 ncu Maddesinde şu hükme yer verilmiştir; eğer bir inşaat ustası bir adama ev yapar ve yapılan ev yeterince sağlam olmayıp ev sahibinin üstüne çökerek ölümüne sebep olursa o inşaat ustasının başı uçurulur. Fenikeliler’de de oldukça etkili yaptırım yolları olduğu anlaşılıyor; Fenikeli bir denetçi kalite standartlarına bir aykırılık gördüğünde bunun tekrarlanmasını önlemek için kusurlu malı imal edenin elini kesme yetkisine sahipti.

25 TARİHTE KALİTE; ÖZEN GÖSTERME, BELLİ STANDARTLARA UYGUNLUK ŞEKLİNDE ALGILANMIŞTIR
“İş yapan adam kendi vazifesini yapar; bunun kusur veya fazilet olduğunu gören insan takdir eder.”(Madde 1938) “Ben iş yapan insanım, sen ise onu gören insansın. Yapan adam işinin nasıl olduğunu görenden öğrenir.”(Madde 1939) (KUTADGU BİLİG-YUSUF HAS HACİB)

26 KALİTE KAVRAMININ GELİŞMESİ
KURUMLAR, MÜŞTERİLERİNE HATASIZ ÜRÜN veya HİZMET VEREBİLMEK VE GELECEĞE YÖNELİK OLARAK PAZARLARINI KORUYUP GELİŞTİREBİLMEK AMACIYLA "KALİTE KONTROL" BÖLÜMLERİ OLUŞTURMUŞLARDIR. BU BÖLÜMLER HATALI ÜRÜNLERİ KURUM İÇİNDE TUTMAKLA YÜKÜMLÜYDÜLER. KALİTE KAVRAMININ GELİŞMESİ

27 KALİTE KAVRAMININ GELİŞMESİ
Kalite Yönetimi Bir kuruluşun kalite bakımından idare ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetler KALİTE KAVRAMININ GELİŞMESİ Kalite Yönetim Sistemi Bir kuruluşu kalite bakımından idare ve kontrol için gerekli yönetim sistemi

28 KALİTE KAVRAMININ GELİŞMESİ
Kalite Kontrol Kalite yönetiminin kalite şartlarının yerine getirilmesine odaklanmış bir parçası KALİTE KAVRAMININ GELİŞMESİ Kalite Güvencesi Kalite yönetiminin kalite şartlarının yerine getirileceğine dair güvence sağlamaya odaklanan bir parçası

29 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Bir kuruluştaki tüm faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesi ve organizasyondaki tüm çalışanların kesin aktif katılımıyla çalışanlar, müşteriler ve toplum memnun edilerek kârlılığa veya amaçlara ulaşılmasını öngören bir yönetim tarzıdır. BAŞKA BİR TANIM: İç ve dış müşteri beklentilerinin yerine getirilmesini temel olarak alan, çalışanların bilgilendirilmesini, yetkilendirilmesini ve takım çalışmalarıyla tüm süreçlerin sürekli iyileştirilmesini hedefleyen bir yönetim felsefesidir.

30 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN
T'si, toplamı; tüm çalışanların katılımını, yapılan işlerin tüm yönlerini, müşterilerin ve üretilen ürün ile hizmetlerin tümünü kapsıyor. K 'sı kaliteyi ; yani müşterinin bugünkü beklenti ve ihtiyaçlarını tam ve zamanında karşılayıp onlara gelecekteki beklentilerini aşan ürün ve hizmetler sunmayı ifade ediyor. Y 'si ise; yönetimin her konuda çalışanlara liderlik yapması, çalışanlara örnek model oluşturması ve şirket çapında katılımcı yönetimin sağlanması anlamına gelir.

31 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Kuruluşların sürdürülebilir mükemmelliğe ulaşmalarını sağlayacak bir yönetim anlayışıdır.

32 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN FELSEFESİ SÜREKLİ GELİŞME VE İYİLEŞMEDİR

33 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN AMAÇLARI
SAVURGANLIĞI ÖNLEMEK, VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK, KALİTEYİ ARTTIRMAK, MALİYETLERİ AZALTMAK, İŞLEM ZAMANINI KISALTMAK GELİŞMELERİN SÜREKLİ İZLENEREK ÖRGÜTSEL FAALİYETLERE AKTARILMASINI SAĞLAMAK

34 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ TÜM ÇALIŞANLARIN KATILIMI SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SÜREKLİ EĞİTİM

35 TKY VE DAYANDIĞI TEMEL FİKİRLER
A- SİSTEM: Müşteri ve Tedarikçi Zinciri Denetçi: Senin müşterin kim? İşçi: İçeridekini mi yoksa dışarıdakini mi soruyorsunuz? İÇ MÜŞTERİ DIŞ MÜŞTERİ

36 TKY VE DAYANDIĞI TEMEL FİKİRLER
B- KALİTE: Müşteri İsteklerinin Karşılanması MÜŞTERİ KRALDIR İÇ MÜŞTERİ DIŞ MÜŞTERİ

37 TKY VE DAYANDIĞI TEMEL FİKİRLER
Bu işi nasıl daha mükemmel yapabilirim? B- REHBER İLKE: Sürekli Gelişme STATÜKO Hiç Bir Şey Mükemmel Değildir

38 KAIZEN SÜREKLİ GELİŞME
Zaman Şekil:1 Buluş Yaklaşımının Normal Seyri

39 KAIZEN SÜREKLİ GELİŞME
Zaman Şekil:2 Gerçekte Buluş Yaklaşımı

40 KAIZEN SÜREKLİ GELİŞME
Yeni Standard KAİZEN Buluş Yeni Standard KAİZEN Buluş Zaman Şekil:3 Buluş Artı KAİZEN

41 KAIZEN SÜREKLİ GELİŞME
KARŞILAŞTIRMA GELİŞME KAIZEN YAKLAŞIMI BULUŞ YAKLAŞIMI ZAMAN

42 SÜREKLİ GELİŞME O P K U O P K U Zaman İyileştirme Yenilik İyileştirme

43 TKY’NİN ARKASINDAKİ ZİHNİYET: KAIZEN
Japonlar: Noksanlık duygusu, tatmin olmama Batı: Kendine aşırı güven Bizim kültürümüzde karşılığı var mı? “İki günü denk olan zarardadır” “Damlaya damlaya göl olur” “Bin adıma da bir adımla başlanır” “Dağ ne kadar yüce de olsa, yol üstünden aşar” “Boynuz kulağı geçer” “Bir lokma bir hırka” “Küçük olsun benim olsun” “Azıcık aşım kaygısız başım”

44 TKY VE DAYANDIĞI TEMEL FİKİRLER
D- BİRİNCİL ARAÇ: Takımlar TKY ÖRGÜTLERİNDE TAKIMLAR VE GRUPLAR ORGANİZASYONUN İŞLEYİŞİNDEKİ TEMEL ELEMANLAR OLARAK GÖRÜLÜR

45 TKY VE DAYANDIĞI TEMEL FİKİRLER
E- BAŞARI KOŞULU: Açıklık ve Güven GÜVENİN YÜKSEK OLDUĞU YERDE FİKİRLERİN VE İLETİŞİMİN AKIŞI KOLAYLAŞIR. GÜVENİN AZ OLDUĞU YERDE İSE HERŞEY KARMAŞIKLAŞIR.

46 TKY VE GELENEKSEL YÖNETİM
Örgütsel Yapı Hiyerarşik ve katı Esnek ve düz Değişime Bakış Statükocu Sürekli gelişme İşgörene Göre ÜST Patron veya polis Kolaylaştırıcı, öğretici, yönetici bir lider Ast-üst ilişkisi Bağımlı, kontrol ve korkuya dayalı Karşılıklı bağımlılık, güven ve anlayış İşgörenlerin çabaları Bireysel ve birbirlerine rakip Takım halinde çalışan arkadaşlar İşgücü yetiştirme Maliyet Yatırım Kaliteyle ilgili karar Yönetimin kararı Müşteri Kararı Temel karar Yöneticilerin deneyimlerine dayalı Gerçeklere, sağlam bilgiye ve sisteme dayalı

47 TKY’NİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER UZAK DURULMASI GEREKEN TEMEL ENGELLER
TKY’de aşırıya kaçmak, Ortalama beklentiler belirlemek Duruma zayıf ve yetersiz teşhis koymak Eğitimde başarısızlık Sürekli iyileşmenin karmaşıklığı Uzlaşmaz davranış Başarıyı tanımada ve kutlamada başarısızlık

48 TKY’NİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER
Kaliteye olan inançsızlık Değişime direnç Yönetimin ve yöneticilerin tutumu TKY’yi fazla yüceltmek Düşük beklentilere sahip olmak

49 TKY’NİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER
Mevcut durumu yeterince analiz etmemek Yetersiz eğitim Araç odaklılık Uzlaşmacı davranış Başarı değerleme ve ödüllendirmede başarısızlık

50 KALİTE ANLAYIŞININ EVRİMİ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Yönetim Sorumluluğu Kaynak Yönetimi Süreç Yönetimi Ölçme, Analiz ve İyileştirme KALİTE KONTROL Önleme İstatistik Yöntemler KALİTE GÜVENCESİ Önleme ISO 9000 Belgelendirme KALİTE MUAYENE Hata Yakalama

51 KALİTE ANLAYIŞININ EVRİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
SİSTEMİ Yönetim Sorumluluğu Kaynak Yönetimi Süreç Yönetimi Ölçme, Analiz ve İyileştirme KALİTE KONTROL Önleme İstatistik Yöntemler KALİTE GÜVENCESİ Önleme ISO 9000 Belgelendirme TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KALİTE MUAYENE Hata Yakalama

52 KALİTE ANLAYIŞININ EVRİMİ
İş Yaşamı Kalitesi Operasyon Verimlilik Kalite Çemberleri Çalışanların Katılımı Çalışanları Yetkilendirme Toplam Kalite Müşteri Yenilik Kendini Yöneten Takımlar

53 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN ÖNCÜSÜ
Eğer beni dinlerseniz beş yıl içinde dünya’yı yakalayabilirsiniz, eğer dinlemeye devam ederseniz dünya sizi yakalamak için çok uğraşır. Dr. Edwards DEMING 1951

54 TKY’NİN TARİHÇESİ 2. Dünya Savaşı ABD’ye büyük bir üretim avantajı sağladı. Üretilen her şey ve sunulan her hizmet alıcı buluyordu. ABD ile rekabet etmek isteyen Japonya kaliteye önem verdi. Çok kısa bir süre içinde piyasada üstünlük sağladı. ABD ve AVRUPA Japonya’nın göreceli üstünlüğünü kabul edip Japonya’da geliştirilen TKY anlayışını benimsedi. ISO 9000, Baldrigde ve EFQM gibi kalite yönetim standartları tüm dünyada uygulanmaya başlandı.

55 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
TKY JAPON ENDÜSTRİSİ BİR DÜNYA DEVİ HALİNE GELMİŞTİR 1980 1950

56 Toplam Kalite ile ilgili Japonya'da Deming Ödülü, Amerika'da Malcolm Baldridge Ödülü, Avrupa'da da EFQM tarafından Avrupa Kalite Ödülü verilmektedir

57 MÜKEMMELLİK MODELİ

58 EFQM Modelinin özünde RADAR mantığı vardır
Results Sonuçlar Approach-----Yaklaşım Deployment--Yayılım Assesment----Değerlendirme Review Gözden geçirme

59 TKY’NİN POPÜLARİTESİNİN NEDENLERİ
Geçerliliğinin kanıtlanmış olması Birçok yönetim yaklaşımını içermesi İşgörene Karşı Davranışı Değiştirmesi Benimsediğimiz Değerlere Uygun Olması

60 TKY BAŞARISININ ARKAPLANI
A- Üst Yönetimin Destek ve Bağlılığı TKY’ nin başarılı bir şekilde uygulanmasının anahtarı üst yönetimin TKY’ ni kararlılıkla ve tepeden aşağıya doğru uygulamaya istekli olmasıdır. Bu bağlamda üst yönetimin istek ve desteği olmadan kamu kurum ve kuruluşlarında TKY’ nin uygulanması mümkün değildir.

61 TKY BAŞARISININ ARKAPLANI
B- Dikkatli Analiz ve Planlama Değerlerimiz nelerdir? Misyonumuz nedir? Müşterilerimiz kimdir? Kurumumuzun paydaşları kimlerdir? Bizim yaptıklarımızdan kimler etkilenir? Güçlü ve zayıf olduğumuz yönler nelerdir? Rakiplerimiz kimlerdir? Ne tür bir organizasyon olmak istiyoruz?

62 TKY BAŞARISININ ARKAPLANI
C- Değişimi Yönetmede Grup Anlayışı BİR KİŞİNİN % 100 ÇABASINDANSA,YÜZ KİŞİNİN % 1 ÇABASINI TERCİH EDERİM Paul GETTY

63 Öndeki kaz, yorulunca dinlenmek için
en arkaya sıraya geçer. Öne geçer

64 A- TKY’NİN İÇERİĞİNİ KAVRAMAK
TKY’NİN GEREKLERİ A- TKY’NİN İÇERİĞİNİ KAVRAMAK TKY, sadece doğru yönetim için yeni bir etiket, eski teorilerin ve uygulamaların bir karışımı ve yeni bir yönetim tekniği veya programı değildir. TKY, bir organizasyonun yönetimine ve fikirlerine yeni bir yaklaşım ve yeni bir paradigmadır.

65 B- MÜŞTERİLER İÇİN İYİ BİR TEDARİKÇİ YARATMA
TKY’NİN GEREKLERİ B- MÜŞTERİLER İÇİN İYİ BİR TEDARİKÇİ YARATMA Bir tedarikçi olarak ürettiğimiz mal veya hizmetleri organizasyonun içinde ve dışında kimler kullanmaktadır? Mal veya hizmetimizi müşterilerin kolayca kullanabileceği şekilde veriyor muyuz? Müşterilerimiz sunduğumuz hizmeti nasıl değerlendirmektedir?

66 C- DUYARLI BİR MÜŞTERİ OLMA ANLAYIŞI
TKY’NİN GEREKLERİ C- DUYARLI BİR MÜŞTERİ OLMA ANLAYIŞI Hem bireysel memnuniyet hem de kalite için bir velinimet olduğu iddia edilen müşteri ve tedarikçisi arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için bir şeyler yapılmalıdır.

67 TKY’NİN GEREKLERİ D- TAKIM KOÇLUĞU
Kalite Liderleri, çalışanları takımlarının bir üyesi olarak görürler. Her bir takım üyesine, işlerini yapmaları için kendilerine gerekli olan eğitim, kaynak ve diğer destekleri sağlayarak görevlerini açıklama konusunda sorumluluk taşır ve iyi bir takım koçu olarak hem kendileri hem de takımları için iyi işgörenler ile çalışmayı ister.

68 TKY’NİN GEREKLERİ E- TAKIM LİDERLİĞİ
Kalite Liderleri, takımlarını nasıl oluşturup yöneteceklerini iyi bilir ve onların idare ettikleri takımlar genellikle verimli olur. Takım için iyi bir lider olmanın anahtarı takım çalışmasının gerçekten ne içerdiğini ve takım çabasının nasıl yaratıldığını anlamaktan geçer.

69 TKY’NİN GEREKLERİ F- TAKIM İÇİN İYİ BİR ÜYELİK
TKY örgütlerinde, üyeler örgüte üyeliğin cazip olduğunu bilir ve örgüt içinde kalmak ister. Örgütle etkileşerek birlikte çalışmak için tüm güçlerini ortaya koyar.

70 TKY’NİN GEREKLERİ G- SÜREÇ GÖZLEMCİLİĞİ İşlemler Katma Değer Sonuç
Çıktı Girdiler “Şayet bir sistemi alır, parçalarına böler ve parçaların en iyi şekilde çalışmasını sağlarsanız, bir şeyden kesinlikle emin olabilirsiniz: Sistem, bir bütün olarak en iyi şekilde çalışmayacaktır.” “Russell Ackoff”

71 H- PLANLAMACILIK VE PROBLEM ÇÖZÜCÜLÜK
TKY’NİN GEREKLERİ H- PLANLAMACILIK VE PROBLEM ÇÖZÜCÜLÜK Kalite liderleri, kurumların sağlığını korumak için planlarını ve problem çözümlerini yerinde ve zamanında yaparlar Önemli soru “kimin sorumlu olduğu” değil, ürünün ya da hizmetin hangi parçasının buna sebep olduğu ve bunun nasıl tespit edileceğidir.

72 TKY’NİN GEREKLERİ İ- GELİŞMEYE AÇIKLIK
Kalite ve üretkenliği arttırmak ve dolayısıyla sürekli olarak maliyetleri düşürmek için, üretim ve hizmet sürekli geliştirilmelidir. SÜREKLİ GELİŞİM YAKLAŞIMI, İŞLETMELERİN PROBLEMLERLE BERABER VARLIKLARINI DEVAM ETTİRMESİNE KARŞI ÇIKAR VE EN BÜYÜK AMACA YÖNELİK TEMEL PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNÜ HEDEFLER.

73 TKY’NİN GEREKLERİ J- İYİ BİR İLETİŞİMCİLİK ANLAYIŞI TKY’nin başarısı açısından büyük bir önem arz eden iletişimin etkinliğini sağlamak için çalışanlar arası mesajların gücünü ve etkisini arttırmak gerekir.Şayet bu sağlanabilirse örgütün başarı yolundaki engellerden en önemlisi aşılmış olacaktır.

74 TKY’NİN GEREKLERİ K- VİZYON SAHİPLİĞİ
Vizyon bir fikir değildir, çalışanların yüreklerinde tutuşan bir güçtür, bir defa tutuşturuldu mu, elle tutulur, hayal olmaktan çıkar ve somutlaşır. Hedefe odaklaşmayı ve ona ulaşmak için gerekli enerjiyi sağlar. Birbirine güvensizlik duyan insanları birlikte çalışmaya başlatır. Ortak bir kimlik oluşturur, risk almayı ve denemeyi teşvik eder.

75 L- FARKLILIKLARI YÖNETEBİLME BECERİSİ
TKY’NİN GEREKLERİ L- FARKLILIKLARI YÖNETEBİLME BECERİSİ Kalite liderleri, kendi önyargıları konusunda kör noktalarının neler olduğunun , çeşitliğin gücünün ve ayrımcılığın zehrinin farkındadırlar ve bilirler ki, insanlar çalıştıkları kurumda kendileri olmadan ve kendilerini eksiksiz ifade etmede özgür olmadıkça yaratıcı çalışma yapamazlar. HER ÂDEM, BİR ÂLEMDİR

76 Eğer varlığımızı sürdürecek ve gelişeceksek bunlara ihtiyacımız var.
TKY’NİN GEREKLERİ M- BİRLİKTELİĞİ SAĞLAMA İnsanlar kendilerini destekleyecek ortamlarda çalışmak ister, müşteriler sağlam ve sorumlu kurumlarla iş yapmak ister, sağlıklı kurumlar paydaşları için uzun vadede daha fazla değer üretir. Eğer varlığımızı sürdürecek ve gelişeceksek bunlara ihtiyacımız var.

77 TKY’NİN GEREKLERİ N- YARATICILIK
Kalite liderleri, çalışanların deneme yapması, risk alması ve yaratıcı potansiyelini gerçekleştirmesi için gerekli ortamı hazırlarlar. İşin sırrı, insanların neyi iyi yaptıklarını keşfetmek ve onlardan o işi daha fazla yapmalarını istemektir.

78 TKY UYGULAMALARI

79 1- ISHIKAWA UYGULAMALARI
PARETO ANALİZİ SEBEP-SONUÇ DİYAGRAMI ÇETELE DİYAGRAMI HİSTOGRAM KONTROL ŞEMALARI KALİTE ÇEMBERLERİ PYDH DÖNGÜSÜ KALiTE LiDERLiĞi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

80 1- ISHIKAWA UYGULAMALARI
KALİTE ÇEMBERLERİ Aynı mesleki faaliyet içinde olan veya aynı üniteye bağlı olarak çalışan ve sayıları 5-10 kişi arasında değişen gönüllü kişilerin oluşturduğu küçük bir gruptur. Bir lider tarafından yönlendirilen, düzenli ve sürekli aralıklarla toplanan gönüllü bir iş gören grubudur. Birlikte çalışmak suretiyle periyodik toplantılar yaparak, belirlenen problemlerin kaynaklarını, nedenlerini araştıran, bulan, çözen ve üst kademe yönetime sunan çalışma grubudur. KALiTE LiDERLiĞi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

81 1- ISHIKAWA UYGULAMALARI NEDEN KALİTE ÇEMBERLERİ
Kalite çemberleri kişiye işini daha düzenli olarak yapma ve üretin kalitesini iyileştirme imkanı sağlar. Çalışanların kendi işini yaparken gerekli olan bireysel kapasite ve yeteneklerini geliştirmesine kalite çemberi aracılığı ile fırsat sağlanır. Kurumun kendini kabul ettirmesi ve işlerini en sağlıklı, düzenli ve kısa sürede sonuçlandırabilmesi için, tüm personelde katılım düşüncesi yaratılarak çalışanların katılımının sağlanılması olarak özetlenebilir. KALiTE LiDERLiĞi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

82 1- ISHIKAWA UYGULAMALARI KALİTE ÇEMBERLERİNİN AMAÇLARI
Ekip ruhunu geliştirmek. Kalitenin geliştirilmesi, iyileştirilmesi. Çalışanların motivasyonlarını artırmak. Verimi artırmak. İş günü ve iş gücünü azaltmak. Hataların azaltılması. Çalışanların yaratıcı yeteneklerinin ortaya çıkarılması yönünde teşvik etmek. KALiTE LiDERLiĞi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

83 1- ISHIKAWA UYGULAMALARI KALİTE ÇEMBERLERİNİN AMAÇLARI
Kurum içerisindeki haberleşmeyi daha etkin hale getirmek. Çalışanların kişilik ve liderlik yeteneklerini geliştirmek. Kurumun geliştirilmesi ve iyileştirilmesine katkıda bulunmak. Lider-çalışan-tedarikçi-müşteri ilişkilerini artırmak. KALiTE LiDERLiĞi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

84 PARETO ANALİZİ 1- ISHIKAWA UYGULAMALARI KALiTE LiDERLiĞi
Problem çözme çalışmasının başlangıç noktasını seçmek veya bir problemin temel nedenini belirlemek için, problem ya da koşulların tümünün göreli önemini göstermek amacıyla kullanılan grafiksel bir araçtır. Kalitenin 7 aracından bir olarak ifade edilir. Kalite sorunlarının büyük kısmını çözmek için hata kaynaklarının en önemlilerini ortadan kaldırmak yetmektedir. Bundan dolayı sorunların önce ölçümlenmesi gereklidir. Beyin fırtınası sonucu belirlenen önceliklere ilişkin oylama sonuçlarının bir pareto diyagramına dönüştürülmesi mümkündür. KALiTE LiDERLiĞi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

85 1- ISHIKAWA UYGULAMALARI 80/20 kuralı olarak bilinir.
PARETO ANALİZİ Sonuçların büyük bir çoğunluğunun, sebeplerin küçük bir yüzdesi yüzünden ortaya çıktığını savunan bir kavramdır. 80/20 kuralı olarak bilinir. Oluşan sorunların %80’inin, olası sebeplerin %20’si tarafından oluştuğu ilkesini savunur. KALiTE LiDERLiĞi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI PERSONEL DEVAMSIZLIĞI; 1- Ulaşım 2- Yöneticiler 3- Mesai Arkadaşları ………………………. En Etkin Önlemler Diğer Önlemler Önlemlerin Paretosu

86 1- ISHIKAWA UYGULAMALARI
PLANLA DENETLE YAP HAREKETE GEÇ P Y D H PYDH DÖNGÜSÜ KALiTE LiDERLiĞi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

87 2- JURAN’IN UYGULAMALARI
Juran, kaliteyi mali konulara paralel bir yönetim disiplini olarak tanımlar; Kalite kontrol mali kontrol ile paraleldir. Kalite Planlama, mali planlama ve bütçeleme ile paraleldir. Kalite iyileştirme, maliyetin azaltılması ile paraleldir. KALiTE LiDERLiĞi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

88 2- JURAN’IN UYGULAMALARI KALİTE GELİŞTİRME SÜRECİ İÇİN MEŞHUR 10 ADIM
Gelişme için ihtiyaç ve fırsatların farkında olun. Gelişme için amaçlar oluşturun. Amaçların kavranmasını örgütleyin. Eğitimi sağlayın Problem çözmek için projeler geliştirin. KALiTE LiDERLiĞi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

89 2- JURAN’IN UYGULAMALARI KALİTE GELİŞTİRME SÜRECİ İÇİN MEŞHUR 10 ADIM
LiDERLiĞi Raporlar geliştirin. Tasdik edin. Sonuçları ilişkilendirin. Kayıtları tutun. Örgüt süreçlerini ve düzenli sistemleri geliştirerek hızınızı koruyun. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

90 3- CROSBY’NİN UYGULAMALARI
Crosby, kalite sürecini kararlılık, eğitim ve uygulama olarak 3’e ayırmaktadır. O’na göre kalite; Beklentilere uygunluk En önemli unsur önleme Yönetimin çalışma standardı olarak SIFIR HATA Beklentilere uygunsuzluğun maliyeti gibi 4 temele dayanmaktadır. KALiTE LiDERLiĞi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

91 3- CROSBY’NİN UYGULAMALARI
Crosby, kalite geliştirmeyle ilgili 14 ilke belirlemiştir; Yönetimin, kaliteye olan hassasiyetinin açıkça ortaya konulması, Her bölümden kişilerin bulunduğu kalite geliştirme takımlarının oluşturulması, Mevcut ve potansiyel kalite problemlerinin belirlenmesi, Kalite maliyetini değerlendirerek, onun yönetim aracı olarak kullanılmasının sağlanması, Tüm çalışan personelde kalite bilincinin yerleştirilmesi, Düzeltici eylemlerin yapılması, Sıfır hata programı için komite kurulması, KALiTE LiDERLiĞi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

92 3- CROSBY’NİN UYGULAMALARI
Crosby, kalite geliştirmeyle ilgili 14 ilke belirlemiştir; Yöneticilerin eğitilmesi, Sıfır hata günlerinin düzenlenmesi, Kendilerinin ve gruplarının gelişimi için bireylerin teşvik edilmesi, Gelişme önündeki engellerin tespit edilmesi için çalışanların teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi, Katılım sağlayanların taltif edilip ödüllendirilmesi, Düzenli olarak haberleşecek kalite konseyinin oluşturulması, Kalite geliştirme sürecinin asla sonuçlanmayacağını vurgulamak için her şeyin tekrar yapılmasıdır. KALiTE LiDERLiĞi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

93 4- DEMİNG’İN UYGULAMALARI
TKY yaklaşımında Deming’in yönetim perspektifine göre, sayılan 14 maddelik yönetim planı yaklaşımlarının her biriyle, örgütsel hastalıklara ve engellenmelere karşı savaşacak eylemler geliştirilmelidir. Yönetim organı, her bir maddenin ana fikri, anlamı ve gereklilikleri konusunda görüş birliğine vararak bu yeni felsefeyi uygulamak konusunda anlaşma sağlamalıdır. Yönetim bu yeni yaklaşımı uygulamaktan yeni sorumluluklar yüklenmekten gurur duyarak geleneksellikten kopma ve hatta çevreleri tarafından dışlanmayı göze alma cesaretini gösterebilmelidirler. KALiTE LiDERLiĞi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

94 4- DEMİNG’İN UYGULAMALARI
Yönetim, değişimin neden gerekli olduğunu ve değişimin herkesi kapsayacağı örgütteki herkese, özellikle örgütteki önemli insanlara seminerler ve benzeri yollar aracılığıyla açıklamalıdır. Örgütteki her faaliyet aşamalarına ayrılmalıdır, her aşama içi bir sonraki aşama müşteri olarak tanımlanmalıdır. Metotların sürekli geliştirilmesi tüm işlemlerde kaliteye doğru ara vermeden aşama aşama gerçekleştirilmelidir. KALiTE LiDERLiĞi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

95 4- DEMİNG’İN UYGULAMALARI
DEMİNG’İN 14 İLKESİ 1. Rekabet gücünü artırmak, iş hayatında kalabilmek için, ürün ve hizmetleri geliştirme yönünde, değişmez bir amaç oluşturun. 2. Yeni kalite anlayışı benimseyin. Yeni bir ekonomik çağa girmiş durumdayız. Bundan böyle, alışılagelmiş gecikme, hata, hatalı malzeme, hatalı işçilik düzeyleri kabul edilemez. 3. Kaliteyi sağlamak için seri kontrol (teftiş) anlayışına güvenmeyi bırakın. Muayene gereksinimini ortadan kaldırmak için, istatistiksel verilere dayanarak sürecin her noktasında adım adım kaliteyi oluşturun. KALiTE LiDERLiĞi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

96 4- DEMİNG’İN UYGULAMALARI
DEMİNG’İN 14 İLKESİ 4. Yapılan işleri yalnızca maddi ödüller ve fiyatları temel alarak değerlendirmeyi bırakın. Onun yerine toplam maliyeti en aza indirecek şekilde çalışın. 5. Mal ve hizmet üreten sistemleri sürekli olarak ve sonsuza kadar geliştirin. Böylelikle kalite ve verimlilik gelişirken maliyetler sürekli azalacaktır. 6. İşbaşı eğitimlerini kurumsallaştırın. Eğitimlere yönetimi de dahil edin. 7. Liderlik anlayışını yerleştirin. Liderliğin amacı insanların ve makinaların daha iyi çalışmalarını sağlamak için yardım etmektir. KALiTE LiDERLiĞi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

97 4- DEMİNG’İN UYGULAMALARI
DEMİNG’İN 14 İLKESİ 8. Korkuyu ortadan kaldırın. Böylece herkes şirket için daha etkin bir biçimde çalışabilecektir. 9. Bölümler arasındaki engelleri yıkın. Böylece araştırma, tasarım, satış ve üretimde çalışanlar bir ekip olarak çalışmalı, ürün ve hizmetle ilgili çıkabilecek sorunları önceden görmelidirler. 10. Çalışanlardan yeni verimlilik düzeyine erişmelerini isteyen sloganları, dayanaksız öğütleri, posterleri, onlara yeni metotlar sağlayamıyorsanız, ortadan kaldırın. KALiTE LiDERLiĞi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

98 4- DEMİNG’İN UYGULAMALARI
DEMİNG’İN 14 İLKESİ 11. İş standartlarını, kotaları kaldırın. Onun yerine ‘liderlik’ kavramını yerleştirin. 12. Her kademede, çalışanların işlerinden gurur duymalarını engelleyen faktörleri ortadan kaldırın. 13. Kişilerin eğitimini ve kendilerini geliştirmelerini sağlayan programlar oluşturun. 14. Organizasyondaki herkesin kurumdaki dönüşümü ve değişimi ateşleyecek olan kaliteyi geliştirme yönünde çalışmasını sağlayacak bir yapı oluşturun. KALiTE LiDERLiĞi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

99 TKY’NİN SÜREÇ OLARAK UYGULANMASI
TKY ile gerek örgüt içi gerekse örgüt dışı iletişim sürecini kullanarak yüksek kalite, düşük maliyet, zamanında ve kısa sürede teslim ilkeleri hayat geçirilir. KALiTE LiDERLiĞi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

100 TKY FELSEFESİNİN UYGULANMASINDA TEMEL NOKTALAR
1. Toplam Kalite (TK) anlayışının öncelikle bir temel yönetim anlayışı olduğu kabul edilmeli ve uzun vadeli bir kavram olarak değerlendirilmelidir. 2. Tüm personelin TK anlayışını benimsemeleri sağlanmalı, bunun için de ikna edici iletişim süreci kullanılmalıdır. 3. Personelin kendi hür iradeleri ile örgüt kalitesini arttırmak için üretken güçlerini kullanmalarına gerekli zemin hazırlanmalıdır. KALiTE LiDERLiĞi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

101 TKY FELSEFESİNİN UYGULANMASINDA TEMEL NOKTALAR
4. Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kanallarının etkin kullanımıyla sürekli geliştirilen ve yenilenen örgüt hedeflerinin yaygın bir biçimde tüm örgüte aktarımları sağlanmalıdır. 5. Örgüt içinde çalışanların motivasyonlarını arttırma, bilgi ve beceri düzeylerini yükseltme, işe bağlılık duygularını kuvvetlendirme yönünde gerekli adımlar atılmalıdır. 6. Çağdaş ve teknik bir örgüt kültürü oluşturulmalıdır. 7. Kalite ve süreç geliştirme ekiplerine gereken önem ve hassasiyet gösterilmelidir. KALiTE LiDERLiĞi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

102 TEORİDE HERŞEY MÜKEMMELDİR…

103 Kalite Yolculuğunuzda
Başarı Dileklerimle...


"KALİTE LİDERLİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları