Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kalite Temsilcisi Handan KUZPINARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kalite Temsilcisi Handan KUZPINARI"— Sunum transkripti:

1 Kalite Temsilcisi Handan KUZPINARI

2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE
AKREDİTASYON

3 KALİTE Ürün ve hizmete insanlar tarafından duyulan inanç, güven ve memnuniyetin belirtisidir. Ürün veya hizmetin değeridir. İhtiyaçlara uygunluk ve karşılama derecesidir.

4 beklentileri karşılayabilme yeterliliği
Kısaca beklentileri karşılayabilme yeterliliği ve uyumdur

5 EOQC(AVRUPA KALİTE KONTROL ÖRGÜTÜ) VE AMERİKAN KALİTE KONTROL DERNEĞİNCE BENİMSENEN
BİR ÜRÜN YA DA HİZMETİN BELİRLENMİŞ BAZI İHTİYAÇLARI KARŞILAMADAKİ YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖZELLİKLERİN TÜMÜDÜR.

6 Toplam Kalite Yönetimi’ni
Kamuda Toplam Kalite Yönetimi’ni uygulamak için ne yapmalı?

7 KAMUDA TKY UYGULAMAK İÇİN
Sistemde; MÜŞTERİ (hasta) ODAKLI OLUNMALIDIR. STRATEJİK OLARAK SORUNLAR VE İŞLEMLER ÜZERİNDE YOĞUNLAŞILMALIDIR. SİSTEM KURALLARLA DEĞİL, AMAÇLAR VE DEĞERLERLE YÜRÜTÜLMELİDİR. TOPLUMA, ÇALIŞANLARA VE MÜŞTERİLERE DE YETKİ VERİLMELİDİR.

8 KAMUDA TKY UYGULAMAK İÇİN
ETKİLİ VE VERİMLİ OLUNMALIDIR. ÇALIŞANLAR VE MÜŞTERİ TARAFINDAN DEĞERLİ BULUNMALIDIR. GİRİŞİMCİ OLUNMALIDIR. TEPKİCİ OLMAK YERİNE BAŞLATICI OLUNMALIDIR KENDİ ALANINDA EN İYİ HEDEFLENMELİDİR.

9 Zamanlılık Tamlık Doğruluk Profesyonellik Güvenilirlik
Hizmet Sektöründe Kalite Kriterleri Erişilebilirlik Müşterinin hizmeti üreten ve sunana ulaşabilme derecesidir. Hizmetin tanımlanan, beklenen ve istenilen zamanda sunulma derecesidir. Zamanlılık Hizmetin bütününün tamamlanma derecesini belirler. (!Her şey tamam bir imza eksik) Tamlık Doğruluk Hizmetin belirlenen kriterlere uygun olarak yapılma derecesini belirler. Hizmetin yerine getirilmesi için gerekli bilgi ve beceriye sahip olunması, ilişkilerde sıfır hataya ulaşma derecesini belirler. Profesyonellik Performansta tutarlılık, verilen sözü yerine getirme, dürüst ve inanılırlık derecesidir. Güvenilirlik

10 Güvenlik Anlaşılabilirlik Süreklilik Esneklik Ortam Görünüm
Hizmet Sektöründe Kalite Kriterleri Sunulan hizmetin riskten, tehlikeden ve kuşkudan uzak olma derecesidir. Güvenlik Hizmetin ve müşterinin doğru anlaşılması ve algılanması için gösterilen çabanın derecesidir. Anlaşılabilirlik Hizmetin sunulmasında gösterilen özenin, eksiklik ve hataların giderilmesi için gösterilen gayretin derecesidir. Süreklilik Hizmetin değişen şartlara ve beklentilere uyum gösterme derecesidir. Esneklik Sunulan hizmetin oluşturduğu ortamın psikolojik ve sosyal durumunun derecesidir. (Çalışanların ilişkilerinin niteliği ve düzeyi, karşılıklı gösterilen davranış özelliği, buna bağlı olarak çıkan örgütsel kimlik) Ortam Hizmetin sunulduğu ortamın fiziksel görünümüdür. (Yerin fizikî görünümü, kullanılan araç-gereçler, personelin görünümü vb.) Görünüm

11 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNDE BAŞARILI OLMAK İÇİN
Müşteri(Hasta) odaklı olmak Üst yönetimin liderliği Ekip çalışması Süreç yönetimi Sistem yaklaşımı Sürekli iyileştirme Verilere dayalı karar verme

12 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ
Planla İyileştir Uygula Kontrol et

13 SAĞLIK HİZMETLERİNDE KULLANILAN KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE MODELLERİ

14 Sağlık Sektöründe İş Mükemmelliği İlkeleri
Liderlik Stratejik Planlama Süreç Yönetimi Pazara, hasta ve diğer müşterilere odaklanma Personele Odaklanma Ölçme, analiz ve bilgi yönetimi Organizasyonun Performans Sonuçları

15 ISO NEDİR? Üretim ve hizmet sektörlerinde kalite güvencesi-yönetimi için kurulmuş kapsamlı bir standartlar kümesidir. Bir kurumun kalite sistemini kurmasını, çalıştırmasını ve belgelemesini ister. Üretim süreçleri, kalite denetimleri, satın alma politikaları ve eğitime kadar uzanan kalite yönetimi uygulamalarının tümünü kapsar.

16 ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETİMİN SORUMLULUĞU
KAYNAK YÖNETİMİ ÜRÜN/HİZMET GERÇEKLEŞTİRME ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME

17

18 Akreditasyonun Yararları
İyi hizmet veren kuruluşların resmi olarak tanınmaları, Kurumu değerlendirecek bir mekanizmanın yaratılması, Faaliyetlerin gelişimi için akreditasyonun hedeflenmesi,

19 Personelin çalıştığı kurumla gurur duymasının sağlanması,
Personel arasında iletişimin geliştirilmesi, Personel katılımının desteklenmesi,

20 İşletme politikalarının belgelendirilmesinin sağlanması,
Çalışmalarda yeterliliğin arttırılmasıdır.

21 Hastalar Geri Ödeme Kurumu Akreditasyon 1.Hasta Haklarının Aranması
2.Nitelikli Hizmetin Tanınması 3.Akredite Olan Kuruluşun Tercih Edilmesi Geri Ödeme Kurumu 1.Sağlık Kuruluşuna Güven Duyma 2.Portföye Kaliteli Hizmet sunma Sağlık Kuruluşu 1.Standartlara Uyum 2.Çıktıların ölçülmesi 3.Sürekli Kalite Gelişimi Akreditasyon

22 Akreditasyonun Yararları Sağlık Kuruluşu Açısından
Bakımı iyileştirmek ve kamu güvenilirliğini arttırmak, Ödeme yapan makamca tanımlanmak, Yönetim yapısının çerçevesini belirlemek.

23 Akreditasyonun Yararları Tıbbi Personel Açısından
Personelin mesleki gelişimini sağlamak (eğitim), Mesleki güveni sağlamak (Etik ve malpractice), Kalite gelişimi ile “bilimi” birleştirmek için bir öngörü sağlamak.

24 İŞİ DOĞRU YAPMAK DEĞİL, “DOĞRU İŞİ YAPMAK” STRATEJİ YÖNETİMİDİR.

25 GÖRÜŞBİRLİĞİ VE KARARLILIĞI!
İLK ADIM ÜST YÖNETİM VE LİDERLERİN GÖRÜŞBİRLİĞİ VE KARARLILIĞI!

26 SAĞLIK BAKANLIĞININ SORUMLULUĞU
1. Ulusal Sağlık Akreditasyon Sistemi’nin yapılandırılması sürecinde sağlık sektöründeki paydaşların katılımını sağlayarak, önderlik etmek. 2. Sağlık Akreditasyon Sistemi ve sağlık hizmetlerinde kalite süreci için kamu sağlık kuruluşlarının hazırlanmasını sağlamak.

27 Yeni uygulamaya konulan sağlık politikalarıyla,
YAKIN GELECEKTE Kamu kurumları, hem kendi aralarında hem de özel sektör ile oluşacak yeni rekabet koşullarında, avantajlı konuma geçmek için; sundukları hizmetin kalitesini bir şekilde KANITLAMAK durumundadır.

28 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
İşletme olma yoluna doğru giden hastaneler için DOĞRU YÖNETİMİN VE KAZANMANIN yegane yolu KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ve AKREDİTASYON’dur.

29 T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Teşekkür ederiz…


"Kalite Temsilcisi Handan KUZPINARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları