Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kalite Temsilcisi Handan KUZPINARI. KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON AKREDİTASYON.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kalite Temsilcisi Handan KUZPINARI. KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON AKREDİTASYON."— Sunum transkripti:

1 Kalite Temsilcisi Handan KUZPINARI

2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON AKREDİTASYON

3 KALİTE Ürün ve hizmete insanlar tarafından duyulan inanç, güven ve memnuniyetin belirtisidir. Ürün veya hizmetin değeridir. İhtiyaçlara uygunluk ve karşılama derecesidir.

4 Kısaca beklentileri karşılayabilme yeterliliği beklentileri karşılayabilme yeterliliğive uyumdur uyumdur

5 EOQC(AVRUPA KALİTE KONTROL ÖRGÜTÜ) VE AMERİKAN KALİTE KONTROL DERNEĞİNCE BENİMSENEN KALİTE; KALİTE; BİR ÜRÜN YA DA HİZMETİN BELİRLENMİŞ BAZI İHTİYAÇLARI KARŞILAMADAKİ YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖZELLİKLERİN TÜMÜDÜR. BİR ÜRÜN YA DA HİZMETİN BELİRLENMİŞ BAZI İHTİYAÇLARI KARŞILAMADAKİ YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖZELLİKLERİN TÜMÜDÜR.

6 Kamuda Toplam Kalite Yönetimi’ni uygulamak için ne yapmalı? ne yapmalı?

7 KAMUDA TKY UYGULAMAK İÇİN Sistemde; MÜŞTERİ (hasta) ODAKLI OLUNMALIDIR. MÜŞTERİ (hasta) ODAKLI OLUNMALIDIR. STRATEJİK OLARAK SORUNLAR VE İŞLEMLER ÜZERİNDE YOĞUNLAŞILMALIDIR. STRATEJİK OLARAK SORUNLAR VE İŞLEMLER ÜZERİNDE YOĞUNLAŞILMALIDIR. SİSTEM KURALLARLA DEĞİL, AMAÇLAR VE DEĞERLERLE YÜRÜTÜLMELİDİR. SİSTEM KURALLARLA DEĞİL, AMAÇLAR VE DEĞERLERLE YÜRÜTÜLMELİDİR. TOPLUMA, ÇALIŞANLARA VE MÜŞTERİLERE DE YETKİ VERİLMELİDİR. TOPLUMA, ÇALIŞANLARA VE MÜŞTERİLERE DE YETKİ VERİLMELİDİR.

8 ETKİLİ VE VERİMLİ OLUNMALIDIR. ETKİLİ VE VERİMLİ OLUNMALIDIR. ÇALIŞANLAR VE MÜŞTERİ TARAFINDAN DEĞERLİ BULUNMALIDIR. ÇALIŞANLAR VE MÜŞTERİ TARAFINDAN DEĞERLİ BULUNMALIDIR. GİRİŞİMCİ OLUNMALIDIR. GİRİŞİMCİ OLUNMALIDIR. TEPKİCİ OLMAK YERİNE BAŞLATICI OLUNMALIDIR TEPKİCİ OLMAK YERİNE BAŞLATICI OLUNMALIDIR KENDİ ALANINDA EN İYİ HEDEFLENMELİDİR. KENDİ ALANINDA EN İYİ HEDEFLENMELİDİR. KAMUDA TKY UYGULAMAK İÇİN

9 Hizmet Sektöründe Kalite Kriterleri Erişilebilirlik Erişilebilirlik Müşterinin hizmeti üreten ve sunana ulaşabilme derecesidir. Zamanlılık Hizmetin tanımlanan, beklenen ve istenilen zamanda sunulma derecesidir. Tamlık Hizmetin bütününün tamamlanma derecesini belirler. ( ! Her şey tamam bir imza eksik) Doğruluk Hizmetin belirlenen kriterlere uygun olarak yapılma derecesini belirler. Profesyonellik Hizmetin yerine getirilmesi için gerekli bilgi ve beceriye sahip olunması, ilişkilerde sıfır hataya ulaşma derecesini belirler. Güvenilirlik Performansta tutarlılık, verilen sözü yerine getirme, dürüst ve inanılırlık derecesidir.

10 Hizmet Sektöründe Kalite Kriterleri Güvenlik Sunulan hizmetin riskten, tehlikeden ve kuşkudan uzak olma derecesidir. Anlaşılabilirlik Hizmetin ve müşterinin doğru anlaşılması ve algılanması için gösterilen çabanın derecesidir. Süreklilik Hizmetin sunulmasında gösterilen özenin, eksiklik ve hataların giderilmesi için gösterilen gayretin derecesidir. Esneklik Hizmetin değişen şartlara ve beklentilere uyum gösterme derecesidir. OrtamOrtam Sunulan hizmetin oluşturduğu ortamın psikolojik ve sosyal durumunun derecesidir. (Çalışanların ilişkilerinin niteliği ve düzeyi, karşılıklı gösterilen davranış özelliği, buna bağlı olarak çıkan örgütsel kimlik) Görünüm Hizmetin sunulduğu ortamın fiziksel görünümüdür. (Yerin fizikî görünümü, kullanılan araç-gereçler, personelin görünümü vb.)

11 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNDE BAŞARILI OLMAK İÇİN Müşteri(Hasta) odaklı olmak Müşteri(Hasta) odaklı olmak Üst yönetimin liderliği Üst yönetimin liderliği Ekip çalışması Ekip çalışması Süreç yönetimi Süreç yönetimi Sistem yaklaşımı Sistem yaklaşımı Sürekli iyileştirme Sürekli iyileştirme Verilere dayalı karar verme Verilere dayalı karar verme

12 Planla İyileştir Uygula Kontrol et SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ

13 SAĞLIK HİZMETLERİNDE KULLANILAN KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE MODELLERİ

14 Sağlık Sektöründe İş Mükemmelliği İlkeleri 1. Liderlik 2. Stratejik Planlama 3. Süreç Yönetimi 4. Pazara, hasta ve diğer müşterilere odaklanma 5. Personele Odaklanma 6. Ölçme, analiz ve bilgi yönetimi 7. Organizasyonun Performans Sonuçları

15 Üretim ve hizmet sektörlerinde kalite güvencesi-yönetimi için kurulmuş kapsamlı bir standartlar kümesidir. Bir kurumun kalite sistemini kurmasını, çalıştırmasını ve belgelemesini ister. Üretim süreçleri, kalite denetimleri, satın alma politikaları ve eğitime kadar uzanan kalite yönetimi uygulamalarının tümünü kapsar. ISO 9000 NEDİR?

16 ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETİMİN SORUMLULUĞU KAYNAK YÖNETİMİ ÜRÜN/HİZMET GERÇEKLEŞTİRME ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME

17

18 Akreditasyonun Yararları İyi hizmet veren kuruluşların resmi olarak tanınmaları, İyi hizmet veren kuruluşların resmi olarak tanınmaları, Kurumu değerlendirecek bir mekanizmanın yaratılması, Kurumu değerlendirecek bir mekanizmanın yaratılması, Faaliyetlerin gelişimi için akreditasyonun hedeflenmesi, Faaliyetlerin gelişimi için akreditasyonun hedeflenmesi,

19 Personelin çalıştığı kurumla gurur duymasının sağlanması, Personelin çalıştığı kurumla gurur duymasının sağlanması, Personel arasında iletişimin geliştirilmesi, Personel arasında iletişimin geliştirilmesi, Personel katılımının desteklenmesi, Personel katılımının desteklenmesi,

20 İşletme politikalarının belgelendirilmesinin sağlanması, İşletme politikalarının belgelendirilmesinin sağlanması, Çalışmalarda yeterliliğin arttırılmasıdır. Çalışmalarda yeterliliğin arttırılmasıdır.

21 Geri Ödeme Kurumu 1.Sağlık Kuruluşuna Güven Duyma 2.Portföye Kaliteli Hizmet sunma Sağlık Kuruluşu 1.Standartlara Uyum 2.Çıktıların ölçülmesi 3.Sürekli Kalite Gelişimi Hastalar 1.Hasta Haklarının Aranması 2.Nitelikli Hizmetin Tanınması 3.Akredite Olan Kuruluşun Tercih Edilmesi Akreditasyon

22 Akreditasyonun Yararları Sağlık Kuruluşu Açısından Bakımı iyileştirmek ve kamu güvenilirliğini arttırmak, Bakımı iyileştirmek ve kamu güvenilirliğini arttırmak, Ödeme yapan makamca tanımlanmak, Ödeme yapan makamca tanımlanmak, Yönetim yapısının çerçevesini belirlemek. Yönetim yapısının çerçevesini belirlemek.

23 Akreditasyonun Yararları Tıbbi Personel Açısından  Personelin mesleki gelişimini sağlamak (eğitim),  Mesleki güveni sağlamak (Etik ve malpractice),  Kalite gelişimi ile “bilimi” birleştirmek için bir öngörü sağlamak.

24 İŞİ DOĞRU YAPMAK DEĞİL, “ DOĞRU İŞİ YAPMAK ” STRATEJİ STRATEJİ YÖNETİMİDİR. YÖNETİMİDİR.

25 İLK ADIM ÜST YÖNETİM VE LİDERLERİN LİDERLERİN GÖRÜŞBİRLİĞİ VE KARARLILIĞI!

26 SAĞLIK BAKANLIĞININ SORUMLULUĞU 1.Ulusal Sağlık Akreditasyon Sistemi’nin yapılandırılması sürecinde sağlık sektöründeki paydaşların katılımını sağlayarak, önderlik etmek. 2.Sağlık Akreditasyon Sistemi ve sağlık hizmetlerinde kalite süreci için kamu sağlık kuruluşlarının hazırlanmasını sağlamak.

27 Yeni uygulamaya konulan sağlık politikalarıyla, YAKIN GELECEKTE Kamu kurumları, YAKIN GELECEKTE Kamu kurumları, hem kendi aralarında hem de özel sektör ile oluşacak yeni rekabet koşullarında, avantajlı konuma geçmek için; sundukları hizmetin kalitesini bir şekilde sundukları hizmetin kalitesini bir şekilde KANITLAMAK durumundadır.

28 İşletme olma yoluna doğru giden hastaneler için DOĞRU YÖNETİMİN VE KAZANMANIN yegane yolu İşletme olma yoluna doğru giden hastaneler için DOĞRU YÖNETİMİN VE KAZANMANIN yegane yolu KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ve ve AKREDİTASYON ’dur.

29 Teşekkür ederiz… T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


"Kalite Temsilcisi Handan KUZPINARI. KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON AKREDİTASYON." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları