Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TKY TKY NEDİR? l Neo-liberaller için TKY’nin gerekliliği:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TKY TKY NEDİR? l Neo-liberaller için TKY’nin gerekliliği:"— Sunum transkripti:

1

2 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TKY

3 TKY NEDİR? l Neo-liberaller için TKY’nin gerekliliği:

4 l Her sorun ve her süreç küreselleşmektedir. l Bunlar küresel düzeyde ele alınmalıdır. l Bu değişime ayak uyduracak devlet yönetiminde “sistem kalitesi” getirilmelidir.

5 TKY’den BEKLENEN l Pazar payını geliştirmek. l Verimliği arttırmak. l Rekâbet gücünü yükseltmek l “0” hata ile müşteriye hizmet

6 GERÇEKTE; X Kâr oranını arttırmak X Daha çok sömürü X Daha fazla kölelik

7 TEMEL ARGUMANLAR l Verimliliği arttırmak l Ekip Çalışması (kalite çemberi) l Kararlara katılım l “Bireyleşme” - “Özgürleşme”

8 GERÇEKTE; X Kâr oranını arttırma X Beynini ve bedenini verimi arttırmaya adama X Köleleşme X Dayanışma duygusunu ortadan kaldırma - Örgütsüzleştirme X Sınıf içi çatışma yaratma

9 SANAYİ İŞKOLUNDA TKY JAPONYA MODELİ (Toyota Fabrikası)

10 l Kalite çemberi oluştu l Beyin fırtınası ile verimi arttırma tartışıldı l Ekip (takım) çalışması yapıldı

11 l Günlük çalışma 18 saate çıktı l 6 saatte yapılan presleme işi, 1 saat 12 dakikaya indi -verim arttı- l Makinenin günlük verimi; %15’ten, %85’e yükseldi. l 6 kişinin yaptığı işi, 3 kişi yapmaya başladı.

12 Sonuç l Çalışanlar arası rekâbet arttı X Sendikasızlaşma oranı arttı X İşsizlik arttı X İşçilerde ani ölümler de arttı...

13 Japon İnsan Hakları Komitesinin Açtığı Davalara Göre: */Yoğun çalışma ve rekâbetin yarattığı stres sonucu; -Kalp hastalığına yakalananların oranı: %54.1’i, -Ani ölümlerin oranı: %4.151’i için dava açıldı...

14 Türkiye’de... BRİSSA ve TKY l Kalite çemberi oluşturuldu, l Verim arttı l Avrupa Kalite Ödülü verildi

15 SONUÇ: X İlk etapta onure edilen işçiler, aynı işin daha az personelle yapılacağına kanaat getirilerek işten çıkarıldılar..

16 EĞİTİMDE TKY TKY müşteri

17 ULUSLAR ARASI ANLAŞMALAR DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ GATS ( Hizmet Ticareti Genel Anlaşması)

18 GATS’la Hedeflenen: l Tüm Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesi “Kamu Eğitiminin sona erdirilmesi”

19 GATS Anlaşması Gereği; l ORTADAN KALDIRILMASI ZORUNLU OLAN BAŞLICA ENGELLER

20 l Devlet okullarındaki 657’ye bağlı personel uygulaması l Ücret politikaları, istihdam koşulları l Eğitimin Anayasada parasız ve Devlet tarafından verileceğinin güvence altına alınmış olması...

21 GEREKÇE; l Eğitimin Devlet garantisinde oluşu, Özel okulların “müşteri- öğrenci” bulmasına engeldir. l Devlet okullarındaki personelin iş güvencesi; Özel okulların sözleşmeli, esnek çalışma uygulamasında maliyeti arttırmaktadır..

22 l Devlet okullarının parasız olması, özel okulların ücret artışlarına set oluşturmaktadır. “Bunun için devletin ya bu hizmetten tamamen elini çekmesi, ya da haksız rekâbete girmemesi gerekir.”

23 AVRUPALI EĞİTİM TACİRLERİ: “Özelleştirmeler sonrasında okullar, kendilerine para ödeyen müşterilerine eskisinden daha çok hizmet verecektir; tıpkı diğer ticaret alanlarında olduğu gibi..”

24 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ YÖNERGESİ

25 Tebliğler Dergisi : 2506 ( Kasım – 1999 )

26 TEMEL İLKELER t Madde 5- Toplam kalite yönetimi uygulama yönergesiyle ilgili faaliyetler aşağıda belirtilen temel ilkeler çerçevesinde yürütülür. Y a) Toplam kalite yönetimi uygulamaları bir plân ve proje dahilinde gerçekleştirilir. (Sinsice!..)

27 Y b) Eğitim hizmetlerinden yararlananların memnuniyetini sağlayacak önlemler alınır. (Çünkü o bir müşteridir!..)

28 Y c) Toplam kalite yönetimi uygulamalarının her aşamasında ilgili tarafların gönül ve beyin gücüyle katılımı sağlanarak, ekip çalışması ön plânda tutulur. (Çalışan hem beynini, hem de bedenini patronun kârını arttırmaya adayacak!..)

29 Y d) Toplam kalite yönetimi uygulamaları çerçevesinde kaynaklar etkili ve verimli kullanılır. (Özellikle insan kaynakları!..)

30 Y e) Toplam kalite yönetimi uygulamalarında ölçülemeyen hizmet geliştirilemez anlayışından hareketle hedeflere ulaşma düzeyi sürekli ölçülür. (Verimi düşen, işten atılır!..)

31 Y f) Sistem sürekli sorgulanarak geliştirilir ve iyileştirilir

32 Y g) Eğitim yönetiminde personelin sürekli eğitimi kurumsallaştırılarak niteliği yükseltilir ve hizmet sunumunda mükemmelin yakalanması sağlanır.

33 Y h) Personelin tüm potansiyelini kullanabileceği çalışma ortamı sağlanır. Y ı) Çağın ve çevrenin sürekli değişimi göz önünde bulundurularak, öğrenen birey, öğrenen organizasyon anlayışı plânlı bir şekilde kurumsallaştırılır. (Çünkü tek hedef, maksimum kâr!..)

34 Y J) Çalışanlara problemin bir parçası olmak yerine, çözümün bir parçası olunması anlayışı benimsetilir. Y k) Hizmetlerin sunumunda iş görenlere kalitenin geliştirilmesinin bütün personelin işi olduğu anlayış ve yaklaşımı benimsetilir. (Çalışanın özlük ve kişisel sorunları asla tartışılamaz)

35 Y l) Gelişmenin değişmeyle mümkün olacağının herkes tarafından bilinmesi sağlanır. Y m) Kurumsal ve bireysel amaçlar arasında denge sağlanarak çalışanların iş doyumu göz önünde bulundurulur.

36 TKY’nin Uygulama Etüdleri: l NORM KADRO YÖNETMELİĞİ Eğitim Bölgeleri Yönetmeliği l MÜFREDAT LABORATUVAR OKULLARI (MLO) l OKUL GELİŞİM YÖNETİMİ EKİPLERİ (OGYE)

37 TKY’NİN PERSONEL İSTİHDAM ARACI: PERFORMANS ÖLÇÜM SİSTEMİ


"TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TKY TKY NEDİR? l Neo-liberaller için TKY’nin gerekliliği:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları