Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TKY

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TKY"— Sunum transkripti:

1 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TKY

2 Neo-liberaller için TKY’nin gerekliliği:
TKY NEDİR? Neo-liberaller için TKY’nin gerekliliği:

3 Her sorun ve her süreç küreselleşmektedir.
Bunlar küresel düzeyde ele alınmalıdır. Bu değişime ayak uyduracak devlet yönetiminde “sistem kalitesi” getirilmelidir.

4 TKY’den BEKLENEN Pazar payını geliştirmek. Verimliği arttırmak.
Rekâbet gücünü yükseltmek “0” hata ile müşteriye hizmet

5 GERÇEKTE; Kâr oranını arttırmak Daha çok sömürü Daha fazla kölelik

6 TEMEL ARGUMANLAR Verimliliği arttırmak Ekip Çalışması (kalite çemberi)
Kararlara katılım “Bireyleşme” - “Özgürleşme”

7 GERÇEKTE; Kâr oranını arttırma
Beynini ve bedenini verimi arttırmaya adama Köleleşme Dayanışma duygusunu ortadan kaldırma - Örgütsüzleştirme Sınıf içi çatışma yaratma

8 JAPONYA MODELİ (Toyota Fabrikası)
SANAYİ İŞKOLUNDA TKY JAPONYA MODELİ (Toyota Fabrikası)

9 Kalite çemberi oluştu Beyin fırtınası ile verimi arttırma tartışıldı Ekip (takım) çalışması yapıldı

10 Günlük çalışma 18 saate çıktı
6 saatte yapılan presleme işi, 1 saat 12 dakikaya indi verim arttı- Makinenin günlük verimi; %15’ten, %85’e yükseldi. 6 kişinin yaptığı işi, 3 kişi yapmaya başladı.

11 Sonuç Çalışanlar arası rekâbet arttı Sendikasızlaşma oranı arttı
İşsizlik arttı İşçilerde ani ölümler de arttı...

12 Japon İnsan Hakları Komitesinin Açtığı Davalara Göre:
*/Yoğun çalışma ve rekâbetin yarattığı stres sonucu; -Kalp hastalığına yakalananların oranı: %54.1’i, -Ani ölümlerin oranı: %4.151’i için dava açıldı...

13 Türkiye’de... BRİSSA ve TKY
Kalite çemberi oluşturuldu, Verim arttı Avrupa Kalite Ödülü verildi

14 SONUÇ: İlk etapta onure edilen işçiler, aynı işin daha az personelle yapılacağına kanaat getirilerek işten çıkarıldılar..

15 EĞİTİMDE TKY müşteri TKY müşteri

16 ULUSLAR ARASI ANLAŞMALAR
DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ GATS ( Hizmet Ticareti Genel Anlaşması)

17 “Kamu Eğitiminin sona erdirilmesi”
GATS’la Hedeflenen: Tüm Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesi “Kamu Eğitiminin sona erdirilmesi”

18 GATS Anlaşması Gereği;
ORTADAN KALDIRILMASI ZORUNLU OLAN BAŞLICA ENGELLER

19 Devlet okullarındaki 657’ye bağlı personel uygulaması
Ücret politikaları, istihdam koşulları Eğitimin Anayasada parasız ve Devlet tarafından verileceğinin güvence altına alınmış olması...

20 GEREKÇE; Eğitimin Devlet garantisinde oluşu, Özel okulların “müşteri-öğrenci” bulmasına engeldir. Devlet okullarındaki personelin iş güvencesi; Özel okulların sözleşmeli, esnek çalışma uygulamasında maliyeti arttırmaktadır..

21 Devlet okullarının parasız olması, özel okulların ücret artışlarına set oluşturmaktadır.
“Bunun için devletin ya bu hizmetten tamamen elini çekmesi, ya da haksız rekâbete girmemesi gerekir.”

22 AVRUPALI EĞİTİM TACİRLERİ:
“Özelleştirmeler sonrasında okullar, kendilerine para ödeyen müşterilerine eskisinden daha çok hizmet verecektir; tıpkı diğer ticaret alanlarında olduğu gibi..”

23 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ YÖNERGESİ

24 Tebliğler Dergisi : 2506 ( Kasım – 1999 )

25 TEMEL İLKELER Madde 5- Toplam kalite yönetimi uygulama yönergesiyle ilgili faaliyetler aşağıda belirtilen temel ilkeler çerçevesinde yürütülür. a) Toplam kalite yönetimi uygulamaları bir plân ve proje dahilinde gerçekleştirilir. (Sinsice!..)

26 b) Eğitim hizmetlerinden yararlananların memnuniyetini sağlayacak önlemler alınır.
(Çünkü o bir müşteridir!..)

27 c) Toplam kalite yönetimi uygulamalarının her aşamasında ilgili tarafların gönül ve beyin gücüyle katılımı sağlanarak, ekip çalışması ön plânda tutulur. (Çalışan hem beynini, hem de bedenini patronun kârını arttırmaya adayacak!..)

28 d) Toplam kalite yönetimi uygulamaları çerçevesinde kaynaklar etkili ve verimli kullanılır.
(Özellikle insan kaynakları!..)

29 e) Toplam kalite yönetimi uygulamalarında ölçülemeyen hizmet geliştirilemez anlayışından hareketle hedeflere ulaşma düzeyi sürekli ölçülür. (Verimi düşen, işten atılır!..)

30 f) Sistem sürekli sorgulanarak geliştirilir ve iyileştirilir

31 g) Eğitim yönetiminde personelin sürekli eğitimi kurumsallaştırılarak niteliği yükseltilir ve hizmet sunumunda mükemmelin yakalanması sağlanır.

32 h) Personelin tüm potansiyelini kullanabileceği çalışma ortamı sağlanır.
ı) Çağın ve çevrenin sürekli değişimi göz önünde bulundurularak, öğrenen birey, öğrenen organizasyon anlayışı plânlı bir şekilde kurumsallaştırılır. (Çünkü tek hedef, maksimum kâr!..)

33 J) Çalışanlara problemin bir parçası olmak yerine, çözümün bir parçası olunması anlayışı benimsetilir. k) Hizmetlerin sunumunda iş görenlere kalitenin geliştirilmesinin bütün personelin işi olduğu anlayış ve yaklaşımı benimsetilir. (Çalışanın özlük ve kişisel sorunları asla tartışılamaz)

34 l) Gelişmenin değişmeyle mümkün olacağının herkes tarafından bilinmesi sağlanır.
m) Kurumsal ve bireysel amaçlar arasında denge sağlanarak çalışanların iş doyumu göz önünde bulundurulur.  

35 TKY’nin Uygulama Etüdleri:
NORM KADRO YÖNETMELİĞİ Eğitim Bölgeleri Yönetmeliği MÜFREDAT LABORATUVAR OKULLARI (MLO) OKUL GELİŞİM YÖNETİMİ EKİPLERİ (OGYE)

36 TKY’NİN PERSONEL İSTİHDAM ARACI:
PERFORMANS ÖLÇÜM SİSTEMİ


"TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TKY" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları