Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Üniversitenin akademik birimlerinin tümünde araştırma hayatını teşvik etmek  BAP yoluyla araştırmaları özendirmek  Yeni alanlarda araştırmalara olanak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Üniversitenin akademik birimlerinin tümünde araştırma hayatını teşvik etmek  BAP yoluyla araştırmaları özendirmek  Yeni alanlarda araştırmalara olanak."— Sunum transkripti:

1

2  Üniversitenin akademik birimlerinin tümünde araştırma hayatını teşvik etmek  BAP yoluyla araştırmaları özendirmek  Yeni alanlarda araştırmalara olanak tanımak  BAP bütçesini çok sayıda araştırmacıya proje bazında destek sağlayacak şekilde dağıtmak

3 İstek fişi BAP Komisyonu (AKADEMİK) BAP İdari Koordinatörlüğü (IDARİ PERSONEL) 1.Proje Başvuruları 2.Rapor 3.Projelerle ilgili tüm Talepler DEĞERLENDİRME VE KARAR BAP Mali Koordinatörlüğü (İDARİ PERSONEL) 1.KOMİSYON KARARLARININ DUYURULMASI 2.SEKRETARYASI 3.YÜRÜTÜCÜLERE DESTEK 1.HARCAMALARIN YAPILMASI 2.SATIN ALMA SÜRECİ

4  BAP proje desteği Boğaziçi Üniversitesi’nde çalışan tam zamanlı öğretim üyesi ve tam zamanlı doktoralı çalışanlara sağlanır.  Bir BAP proje yürütücüsünün aynı anda biri tamamlayıcı destek (“M” kodlu) veya doktora (“D” kodlu) olmak üzere en fazla toplam iki projesi (“BC” kodlu hariç) olabilir.  Başvurular “Bilim İnsanı Portalı” üzerinden yapılır.  2016 yılında e-imza uygulamasına geçilecektir.  “Bilim İnsanı Portalı”na, ‣ http://ogretimuyeleri.boun.edu.tr/ adresinden BAP ikonunun üzerine gidip ilgili kısım tıklanarak http://ogretimuyeleri.boun.edu.tr/ ‣ http://www.arastirma.boun.edu.tr/arastirma.php?a_l=tr&p=39 adresinden http://www.arastirma.boun.edu.tr/arastirma.php?a_l=tr&p=39 giriş yapılır. ‣ “Kurum Sicil Numarası” ve “T.C. Kimlik/Pasaport No/Yabancı Kimlik No” gereklidir.  Detaylı Bilgi 2016 BAP El Kitabı: ‣ Türkçe http://www.arastirma.boun.edu.tr/_doc/bapidari/2016%20Y%C4%B1l%C4%B1%20BAP%20El %20Kitab%C4%B1%20Son%20g%C3%BCncelleme%20tarihi%2028012016.pdf http://www.arastirma.boun.edu.tr/_doc/bapidari/2016%20Y%C4%B1l%C4%B1%20BAP%20El %20Kitab%C4%B1%20Son%20g%C3%BCncelleme%20tarihi%2028012016.pdf İngilizce ‣ http://www.arastirma.boun.edu.tr/_pdf/2016%20BAP%20HANDBOOK%20(last%20update%20 June%2010%202016).pdf http://www.arastirma.boun.edu.tr/_pdf/2016%20BAP%20HANDBOOK%20(last%20update%20 June%2010%202016).pdf

5  Temel Araştırmaya Yönelik Proje Tipleri  Standart (P)  Doktora (D)  Tamamlayıcı Destek (M)  Çok Disiplinli (R)  Uygulama Araştırmalarına Yönelik Proje Tipleri  Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma Projeleri (SBA)  İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme Projeleri (TUG)  Araştırma Projelerine Destek Sağlayan Proje Tipleri  Makina Teçhizat Altyapısı Oluşturma Altyapı (S)  Uluslararası İşbirlikleri Oluşturma BAP-COST (BC)  YARDIMCI DOÇENTLER İÇİN START-UP PROJE (SUP) (hem altyapı kurulmasına hem de araştırmaya, uygulamaya yönelik)

6  Amacı: Üniversitemize yeni gelen ve ataması yapılarak yardımcı doçent olarak fiilen göreve başlayan doktoralı genç öğretim üyelerinin akademik kariyerlerine başlayabilmeleri ve bölümlerinde kendi araştırma altyapılarını/araştırma ortamlarını oluşturabilmeleri için başlangıç desteği (seed money) sağlamaktır.  Kimler başvurabilir? Yükseltilerek veya ataması yapılarak fiilen tam zamanlı olarak göreve başlayan yardımcı doçentler  Ne zaman başvuru yapılabilir? Yardımcı doçent kadrosunda tam zamanlı olarak göreve başlanan tarihten itibaren 1 yıl içinde başvuru yapılabilir. Belirtilen süre içinde başvuru yapılmaması durumunda geriye dönük olarak hak talep edilemez. Yürütücünün yardımcı doçent olduktan sonra ilk projesi olmalıdır.  Komisyonun revizyon kararlarına yürütücüler tarafından verilecek yanıtların; ilk revizyon için 3 ay, ikinci revizyon için ise 2 ay içinde Komisyona sunulması gereklidir; bu sürelerin aşılması durumunda ilgili proje başvuruları taslak olarak yürütücüye geri gönderilir.

7  2016 yılı başvuruları için toplam proje bütçe tavanı KDV dahil 175.000 TL dir.  Proje süresi en az 12 ay ve en fazla 36 aydır.  Ek süre ve ek bütçe verilmemektedir.  Proje kapsamında gerekçelendirildiği taktirde araştırmacı personel çalıştırılabilecektir.  Ofis ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla talep edilecek makine teçhizat (Rektörlükten yazılı olarak talep edilmesi üzerine rektörlük tarafından ya da göreve başlanılan bölüm/birim tarafından ofis kiti olarak verilen bilgisayar, yazıcı vb.) ve tüketim (Göreve başlanılan bölüm/birim tarafından sağlanan kartuş/toner, kağıt vb.) talepleri değerlendirme dışında bırakılır.  Yardımcı doçent veya öğretim görevlisi olarak göreve başlayan doktoralı genç öğretim elemanlarına, atanıp fiilen göreve başladıkları tarihten itibaren 3 yıl süreyle, uluslararası bilimsel toplantılarda bildiri sunmak için yılda bir kez sağlanan BAP desteğine ek olarak, bildiri sunmak, dinleyici olmak, çalıştaya katılmak, ortak proje geliştirmek veya bilimsel temas kurmak üzere bir yurt dışı seyahat desteği daha sağlanır. Bu desteğe başvurulurken seyahat talebinin gerekçelendirilmesi lazımdır. Ortak proje geliştirmek veya bilimsel temas kurmak üzere yapılacak yurt dışı seyahat tarihleri önceden planlanmalı ve seyahat talepleri vaktinde yapılmalıdır. İlgili takvim yılı içinde kullanılamayan seyahat imkanı kaybedilmiş sayılır.  Görevlendirme yazısı (Dekanlık veya Enstitü Müdürlüklerinden)  Bildiri sunulacaksa kabul yazısı ve bildirinin özeti  Sistem üzerinden talep

8  Start-Up (SUP kodlu) proje desteği alanlar Start-Up (SUP kodlu) projeleri devam ederken “Doktora (D kodlu)” veya “Tamamlayıcı Destek (M kodlu)” proje desteklerine başvuruda bulunabilirler. Ancak “D” kodlu proje bütçesi yürütücünün ilk 3 proje yılından bağımsız olarak yıllık KDV dahil 36.000 TL tavanı içinde değerlendirilir.  Start-Up proje kapatıldıktan sonra sunulan “Standart (P kodlu)” veya “Doktora (D kodlu)” proje başvuruları yürütücünün ilk 3 proje yılından bağımsız olarak yıllık KDV dahil 36.000 TL tavanı içinde değerlendirilir.

9  Tüm öğretim elemanlarının araştırmalarına destek vermek  Öğretim elemanlarına araştırmalarına başlamak için olanak sağlamak  2016 yılı bütçe tavanları  Ilk 3 proje yılı 42.000 TL/yıl (SUP projesi başvuru hakkı kullanılmamış ise)  Sonraki proje yılları 36.000TL/yıl (SUP projesi başvuru hakkı kullanılmış ise)  + %25 ek bütçe imkanı  Uluslararası bilimsel toplantılara katılım için seyahat ek bütçe imkanı (yardımcı doçentliğin ilk 3 yılında bir takvim yılı içinde en fazla 2 kere)  Tüm yıl boyunca başvuru yapılabilir.

10  Tez ile ilgili araştırmaları desteklemek üzere  Doktora programı varsa  Doktora tezleri  Yeterliğini geçmiş olması koşulu  Doktora programı yoksa  Yüksek Lisans tezleri  Derslerini birtirmiş olması koşulu  2016 yılı bütçe tavanları  Ilk 3 proje yılı 42.000 TL/yıl (SUP projesi başvuru hakkı kullanılmamış ise)  Sonraki proje yılları 36.000TL/yıl (SUP projesi başvuru hakkı kullanılmış ise)  + %25 ek bütçe imkanı  Uluslararası bilimsel toplantılara katılım için seyahat ek bütçe imkanı (yardımcı doçentliğin ilk 3 yılında bir takvim yılı içinde en fazla 2 kere)  Aynı anda iki farklı doktora/yüksek lisans öğrencisi ile 2 farklı D projesi alınabilir.  Tüm yıl boyunca başvuru yapılabilir.  Doktora öğrencisine konferans veya arazi saha çalışmasına katılım imkanı  Azami öğrencilik süresini doldurmuş doktora/yüksek lisans öğrencisi ile doktora projesi alınamaz.

11  Üniversite dışı kaynaklardan, araştırma projesi bazında proje yürütücüsü sıfatıyla kalıcı kaynak getiren öğretim üyeleri başvurlabilir.  Dış kaynaklara sunduğu proje önerisi, önerinin kabul edildiğine dair belge ve BAP proje önerisi BAP Komisyonuna sunulur.  2 farklı dış destek ile 2 farklı M projesine başvuru yapılabilir.  Bütçe tavanı getirilen dış destek miktarına ve kaçıncı M proje desteği başvurusu yapıldığında bağlı olarak iki aşamalı olarak belirlenir.  Uluslararası bilimsel toplantılara katılım için seyahat ek bütçe imkanı (yardımcı doçentliğin ilk 3 yılında bir takvim yılı içinde en fazla 2 kere) (Proje ekibinde yer alan lisansüstü öğrencilere de seyahat desteği imkanı)  Tüm yıl boyunca dış destekli proje sözleşmesinin imzalanmasını takiben başvuru yapılabilir.

12  Çok disiplinli yaklaşım gerektiren sorunlara odaklanmış, evrensel bilime katkı sağlayan ve/veya ülkemizin sorunlarına eğilen projeler  Yeni alanlar açması ve kampüsteki araştırma ortamını zenginleştirecek işbirlikleri oluşturması (Proje ekibinde farklı disiplinlerden araştırmacıların olması proje başvurusunun çok disiplinli olması için yeterli değildir. Başvuru metninin çok disiplinli bakış açısıyla ve her disiplinin katkısını net bir şekilde ortaya koyacak şekilde yazılması gereklidir.)  2016 yılı toplam proje bütçe tavanı KDV vb. masraflar dahil 250.000TL  Uluslararası bilimsel toplantılara katılım için seyahat ek bütçe imkanı (yardımcı doçentliğin ilk 3 yılında bir takvim yılı içinde en fazla 2 kere)  Ocak ayında çağrı yapılır. Başvurular Mart-Nisan döneminde kabul edilir.

13   Altyapı projeleri kapsamında Üniversitemizin araştırmaya yönelik makine-teçhizat altyapısının güçlendirilmesi  Böylece farklı konularda çalışan araştırmacıların uzun süreli olarak yararlanabileceği, ortak kullanıma açık, donanım ve teçhizatın alınması  Altyapı projeleri gerekli durumlarda yazılım içerebilir.  Altyapı projelerinin ek bütçeye ihtiyaç duyulmayacak şekilde hazırlanmalıdır.  Proje toplam bütçesi proje başvurusunun değerlendirilmesi sırasında karara bağlanır.  12 aylık projelerdir.  Araştırmacı personel çalıştırılmamaktadır.  2016 yılı toplam proje bütçe tavanı KDV vb. masraflar dahil 500.000TL  Uluslararası bilimsel toplantılara katılım için seyahat ek bütçe imkanı (yardımcı doçentliğin ilk 3 yılında bir takvim yılı içinde en fazla 2 kere)  Ocak ayında çağrı yapılır. Başvurular Mart-Nisan döneminde kabul edilir.

14  Kapsamı  Toplum için yaşamsal önemi olan veya olması beklenen sorunlara ileriye dönük, yaratıcı çözüm politikaları üretilmesine katkı sağlayacak projelerdir.  Sosyal ve beşeri bilimlerin herhangi bir alanında fark yaratması beklenir.  Hedefi  Araştırma bulgularının toplum, uygulayıcı makam ve kurumlarla paylaşılması  2016 yılı toplam proje bütçe tavanı KDV vb. masraflar dahil 250.000TL  Uluslararası bilimsel toplantılara katılım için seyahat ek bütçe imkanı (yardımcı doçentliğin ilk 3 yılında bir takvim yılı içinde en fazla 2 kere)  Ocak ayında çağrı yapılır. Başvurular Mart-Nisan döneminde kabul edilir.

15  Kapsamı  Yeni bir ürün veya teknoloji geliştirilmesi,  Dünyada yeni gelişmekte olan bir teknolojinin ülkemizde uygulamasının gerçekleşmesi,  Dünyada gelişmesi ve uygulaması belli bir noktaya erişmiş, ancak ülkemizde herhangi bir şekilde üzerinde çalışılmamış veya çok az çalışılmış bir uygulamanın yürütülmesi  Projenin hedefleri  Prototip üretilmesi  Patent/faydalı model başvurusu yapılması  2016 yılı toplam proje bütçe tavanı KDV vb. masraflar dahil 500.000TL  Uluslararası bilimsel toplantılara katılım için seyahat ek bütçe imkanı (yardımcı doçentliğin ilk 3 yılında bir takvim yılı içinde en fazla 2 kere)  Ocak ayında çağrı yapılır. Başvurular Mart-Nisan döneminde kabul edilir.

16  COST aksiyonlarına dahil olmak için ulusal kaynaklarca desteklenen benzer konuda bir araştırma projesi önşartını sağlamak üzere tasarlanmıştır.  Üniversitemizdeki araştırmacıların uluslararası ağlara katılıp işbirlikleri geliştirmelerine olanak sağlamaktır.  2016 yılı bütçe tavanları  36.000TL/yıl  + %25 ek bütçe  Uluslararası bilimsel toplantılara katılım için seyahat ek bütçe imkanı (yardımcı doçentliğin ilk 3 yılında bir takvim yılı içinde en fazla 2 kere)  Tüm yıl boyunca başvuru yapılabilir.

17 Dahil olunacak aksiyonla benzer konuda ulusal kaynaklarca desteklenen bir araştırma projesiyle Eskiden  TÜBİTAK ( benzer konuda yürüyen TÜBİTAK-COST) Şimdi  TÜBİTAK ( benzer konuda yürüyen TÜBİTAK-COST)  Üniversitelerin BAP ( benzer konuda yürüyen bir BAP projesi)

18  BAP-COST proje başvurusu kabul edildiği taktirde TÜBİTAK aracılığı ile aksiyonlara dahil olma yolu açılır. Ancak proje bütçesinin kullanılabilmesi ve projenin aktive olması yürütücünün TÜBİTAK tarafından MC üyesi olarak atanmasına bağlıdır.  Proje bütçe tavanı yürütücünün ilk 3 proje yılından bağımsız olarak yıllık 36.000 TL dir.  BAP-COST projelerinin süresi en fazla 36 aydır. Proje başvurusu hazırlanırken her yıl için bütçe öngörülmelidir.  Her yıl için, o yılın toplam bütçe miktarının %25 i kadar ek bütçe talep etme imkanı bulunmaktadır. Seyahat ek bütçesi tüm BAP projelerinde olduğu gibi bu oranın dışında değerlendirilir.

19  Yürüyen BAP-COST projeleri için ek süre talep edilebilir. COST projesinin bir yıl içinde sonlanacak olması durumunda 36 aylık BAP-COST projelerine en fazla bir yıl ek süre verilebilir.  36 ay olan olağan proje süresi bittikten sonra 4. yılına uzayan projelere 4. yıl için bütçe/ek bütçe verilmez.  MC toplantıları dışındaki toplantılara katılım için seyahat ek bütçesi verilebilir.  MC toplantılarına katılımı BAP desteklemez.  COST projesi devam ettiği sürece süresi biten BAP-COST projesi kapatılarak, aksiyon konusuyla ilgili devam projesi verilebilir.  COST’a sunulan tüm raporlar BAP Komisyonu’na da gönderilmelidir.

20 1. Proje2. Proje3. Proje Standart (P kodlu) iseD kodlu veya M kodlu olabilir.BC (3) kodlu olabilir. Doktora (D kodlu) ise P kodlu veya D (1) kodlu veya M kodlu veya R kodlu veya S kodlu veya TUG kodlu veya SBA kodlu olabilir. BC (3) kodlu olabilir. Tamamlayıcı Destek (M kodlu) ise P kodlu veya D kodlu veya M (2) kodlu veya R kodlu veya S kodlu veya TUG kodlu veya SBA kodlu olabilir. BC (3) kodlu olabilir. Çok Disiplinli (R kodlu) iseD kodlu veya M kodlu veya BC (3) kodlu olabilir. Altyapı (S kodlu) iseD kodlu veya M kodlu veya BC (3) kodlu olabilir. İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme Projesi (TUG kodlu) ise D kodlu veya M kodlu veya BC (3) kodlu olabilir. Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma Projesi (SBA kodlu) ise D kodlu veya M kodlu veya BC (3) kodlu olabilir. Start-Up (SUP kodlu) iseD kodlu veya M kodlu veya BC (3) kodlu olabilir. (1)İki farklı doktora öğrencisi ile eş zamanlı olarak iki ayrı “D” kodlu proje almak mümkündür. (2)İki farklı dış destekli proje ile eş zamanlı olarak iki ayrı “M” kodlu proje almak mümkündür. (3) Yürütücü, BAP proje sayı limitlerine ulaşmış ise başvuru yapılabilir.

21 Proje TürüYıllık Bütçe Tavanı TLToplam Bütçe Tavanı TLBaşvuru Zamanı Standart Proje (P kodlu) ve Doktora Projesi (D kodlu) (Yürütücünün ilk 3 proje yılı için) 42.000 Yıl Boyunca Standart Proje (P kodlu) ve Doktora Projesi (D kodlu) 36.000 Yıl Boyunca BAP Cost Projesi (BC kodlu)36.000 Proje sayı limitlerine ulaşılmış ise yıl boyunca Start-Up Projesi (SUP kodlu) 175.000Yıl Boyunca Çok Disiplinli Proje (R kodlu) 250.000 Özel çağrı ile Mart ayında Altyapı Projesi (S kodlu) 500.000 Özel çağrı ile Mart ayında Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma Projesi (SBA kodlu) 250.000 Özel çağrı ile Mart ayında İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme Projesi (TUG kodlu) 500.000 Özel çağrı ile Mart ayında Tamamlayıcı Destek Projesi (M kodlu) 1. M kodlu proje Toplam bütçe dış kaynaklı proje sözleşmesinin toplam bütçesinden PTI, bilimsel toplantılara (konferans) katılım desteği, yürütücüye/öğretim üyesi araştırmacılara maaş, bölüm/dekanlık/rektörlük hisseleri vs. çıkarıldıktan sonra kalan kısmının %30’unu aşmamak kaydıyla ve yıllık KDV dahil 60.000 TL bütçe tavanı ile sınırlıdır. Dış kaynaklı proje sözleşmesinin yukarıda belirtilen kısımlar çıkarıldıktan sonra kalan toplam bütçesinin %30’unun Standart (P Kodlu) proje bütçe tavanından az olması durumunda yıllık KDV dahil 36.000 TL [yıllık KDV dahil minimum Standart (P kodlu) proje bütçe tavanı] bütçe tavanı uygulanır. Dış kaynak gerçekleşir gerçekleşmez yıl boyunca Tamamlayıcı Destek Projesi (M kodlu) 2. M kodlu proje Toplam bütçe, dış kaynaklı proje sözleşmesinin toplam bütçesinden PTI, bilimsel toplantılara (konferans) katılım desteği, yürütücüye/öğretim üyesi araştırmacıya maaş, bölüm/dekanlık/rektörlük hisseleri vs. çıkarıldıktan sonra kalan kısmının %30’unu aşmamak kaydıyla ve yıllık KDV dahil 45.000 TL bütçe tavanı ile sınırlıdır. Dış kaynaklı proje sözleşmesinin yukarıda belirtilen kısımlar çıkarıldıktan sonra kalan toplam bütçesinin %30’unun Standart (P Kodlu) proje bütçe tavanından az olması durumunda yıllık KDV dahil 36.000 TL [yıllık KDV dahil minimum Standart (P kodlu) proje bütçe tavanı] bütçe tavanı uygulanır. Dış kaynak gerçekleşir gerçekleşmez yıl boyunca

22  Makina Teçhizat  Yazılım ve Lisans Alımları  Hizmet Alımı ‣ Anketör (brüt 12TL/saat) ‣ Fotokopi ‣ Misafir Araştırmacı (uzak ülkelerden 8.000 TL/ yakın ülkelerden 6.000TL) ‣ Analiz ‣ Uluslararası Patent desteği (kısmen) (Sadece TUG projelerinden desteklenir.)  Tüketim ‣ Kimyasal Sarf ‣ Kırtasiye ‣ Uluslararası Makale/Kitap Bölümü Basım Desteği (1.350$) ‣ Uluslararası Kitap Basım Desteği (1.750$) ‣ Ulusal Kitap Basım Desteği (1.000 TL)  Yolluk Giderleri ‣ Uluslararası Konferanslara Katılım için Seyahat Desteği (Uzak ülkelere 3.100$/Yakın ülkelere 2.400$) ‣ Arazi/Saha Çalışması (Uluslararası arazi/saha çalışması tavanı 12.000TL/yıl)  Araştırmacı Personel Çalıştırma  Lisansüstü öğrenci (aylık brüt olarak; en az 2.100 TL, en çok 3.000 TL)  Doktora sonrası araştırmacı (aylık brüt olarak; en az 2.100 TL, en çok 3.000 TL)

23 ‣ Tüm harcama kalemleri için avans alınabilir. ‣ 2016 yılı avans limitleri ‣ İş avans limiti 7.000TL ‣ Misafir araştırmacı avans limiti 7.000TL ‣ Konferans katılımı için herhangi bir tavan mevcut değildir; konferans için verilen ek bütçe kadar avans talep edilebilir.

24  Ilk 3 yılındaki yardımcı doçentlere:  Yardımcı doçent olarak göreve başlayan doktoralı genç öğretim elemanlarına, atanıp fiilen göreve başladıkları tarihten itibaren 3 yıl süreyle, uluslararası bilimsel toplantılarda bildiri sunmak için yılda bir kez sağlanan BAP desteğine ek olarak bildiri sunmak, dinleyici olmak, çalıştaya katılmak, ortak proje geliştirmek veya bilimsel temas kurmak üzere ikinci kez yurt dışı seyahat desteği sağlanır. Bu durumda seyahat yapacak kişi Komisyona seyahat gerekçelerini açıklayan bir yazı sunmalıdır. Ortak proje geliştirmek veya bilimsel temas kurmak üzere yapılacak yurt dışı seyahat tarihleri önceden planlanmalı ve seyahat talepleri vaktinde yapılmalıdır. İlgili takvim yılı içinde kullanılamayan seyahat imkanı kaybedilmiş sayılır.  Sonraki yıllarda: ‣ BAP seyahat desteği sadece uluslararası bilimsel toplantılarda bildiri sunmak için yılda bir kez sağlanır. ‣ 2 projede yer alsa bile bir öğretim üyesi yıl içinde sadece bir kere seyahat desteği alabilir. ‣ Seyahat desteği ‣ Yolluk: uzak ülkeler 1.350 $, yakın ülkeler 650$ ‣ Gündelik-Konaklama: 1.000$ ‣ Kayıt ücreti 750 $

25 ‣ Nasıl başvurulur? ‣ Yürüyen bir BAP projesi olmalı (ya da yürütücü bir projenin ekibinde yer almalı) ‣ Bildiri sunmak üzere gidilecek ise bildirinin kabul edilmiş olması gerekli. ‣ BAP İdari Koordinatörlüğüne iletilmesi gerekli belgeler ‣ Bağlı bulunduğunuz Fakülte veya Enstitü veya Yüksekokul’un Yönetim Kurulundan görevlendirme belgesi alınmalı ‣ Bildiri özeti ve bildirinin kabul yazısı ‣ Sistem üzerinden seyahat talebinde bulunmalısınız. ‣ Seyahate çıkmadan önce BAP Komisyon’u tarafından seyahat talebinin onaylanması gereklidir. Onay alınmadan gidilmesi durumunda dönüşte ödeme yapılmaz. ‣ Istenirse avans alınabilir. ‣ Seyahate gidilmemesi durumunda Komisyon’a iptal talebi yapılmalıdır aksi taktirde harcama yapılmamış olsa bile konferans hakkı o yıl için kullanılmış sayılır. ‣ Mevzuat gereği seyahate gidilmemiş olması durumunda kayıt ücreti ve otel ön ödemesi vb. masraflar ödenmez zira ödemenin yapılabilmesi için katılımın belgelenmesi gereklidir.

26

27  Web Sitesi http://ogretimuyeleri.boun.edu.tr/ http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Arastirma/Arastirma  BAP İdari Koordinatörlüğü: (6798, 6585, 7502) ‣ Betül Adanur Çubuk (İdari Koordinatör) (adanur@boun.edu.tr)adanur@boun.edu.tr ‣ Sevgi Günel (sevgi.günel@boun.edu.tr)sevgi.günel@boun.edu.tr ‣ Ersin Ulufer (ersin.ulufer@boun.edu.tr)ersin.ulufer@boun.edu.tr  BAP Mali Koordinatörlüğü (7481) ‣ Vicdan Yalçın (Mali Koordinatör) (vyalcin@boun.edu.tr)vyalcin@boun.edu.tr ‣ BAP El kitabı 2016 ‣ Türkçe ‣ http://www.arastirma.boun.edu.tr/_doc/bapidari/2016%20Y%C4%B1l%C4%B1%20BAP%20El %20Kitab%C4%B1%20Son%20g%C3%BCncelleme%20tarihi%2028012016.pdf http://www.arastirma.boun.edu.tr/_doc/bapidari/2016%20Y%C4%B1l%C4%B1%20BAP%20El %20Kitab%C4%B1%20Son%20g%C3%BCncelleme%20tarihi%2028012016.pdf İngilizce ‣ http://www.arastirma.boun.edu.tr/_pdf/2016%20BAP%20HANDBOOK%20(las t%20update%20June%2010%202016).pdf. http://www.arastirma.boun.edu.tr/_pdf/2016%20BAP%20HANDBOOK%20(las t%20update%20June%2010%202016).pdf  Ayşın Baytan Ertüzün (6852, ertuz@boun.edu.tr)ertuz@boun.edu.tr


" Üniversitenin akademik birimlerinin tümünde araştırma hayatını teşvik etmek  BAP yoluyla araştırmaları özendirmek  Yeni alanlarda araştırmalara olanak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları