Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ AF YASASI NE GETİRİYOR. Yasa kapsamı nelerdir?  1. 30.Haziran.2016 tarihine kadar olan amme borçları yasa konusudur,  2. Tahakkuk eden vergi, vergi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ AF YASASI NE GETİRİYOR. Yasa kapsamı nelerdir?  1. 30.Haziran.2016 tarihine kadar olan amme borçları yasa konusudur,  2. Tahakkuk eden vergi, vergi."— Sunum transkripti:

1 YENİ AF YASASI NE GETİRİYOR

2 Yasa kapsamı nelerdir?  1. 30.Haziran.2016 tarihine kadar olan amme borçları yasa konusudur,  2. Tahakkuk eden vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları  3. Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları  4.Kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile  5.Kayıtlarda olduğu halde işletmede bulunmayan emtia, kasa ve ortaklardan alacaklar  6. Gümrük vergi borçları, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri gecikme zamları  7. SGK ile ilgili olarak ödenmemi prim, gecikme cezası ve gecikme zamları  8. İsteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası, sosyal güvenlik destek primi, gecikme cezası ve gecikme zamları  9. Özel inşaatlar ile ilgili eksik primler ve gecikme zammı ve cezaları  10. İdari para cezaları, gecikme zammı ve cezaları  11. Damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve gecikme zammı alacakları  12. Genel sağlık sigortası

3 Yapılandırılacak alacaklar nelerdir?  1. Kesinleşmiş alacakların  a. Alacakların tamamı ile yi-üfe ile hesaplanacak tutarın ödenmesi şartıyla gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezaları ve cezaya ait gecikme zamları ödenmez  b. Vadesi gelen ödeme süresi geçmemiş vergi cezalarının %50 si ve yi-üfe ile hesaplanan tutar ödenirse cezaların %50 si ve buna bağlı gecikme zamlarının tamamı ödenmez.  c. Uzlaşma kapsamındaki alacaklar bu kanuna göre ödenirse faiz alacaklarının tamamı ödenmez.  d. Gümrük vergileri ödenmesinde de aynı usüller geçerlidir.

4 Kesinleşmemiş veya dava safhasındaki alacaklar  Bu tip alacakların %50 si ile yi-üfeye göre hesaplanan tutar tamamen ödenirse vergilerin %50 sinden ve gecikme zammı, faizi, vergi cezaları ödenmez.  Karar verilmiş temyiz süresi geçmemiş davalarda  a.Terkin kararı varsa verginin %20 si ve li-üfe ödenirse kalandan ve cezalardan gecikme zammından vazgeçilir  b. Tasdik kararı ise yine %20 si yukarıdaki madde gibi ödenir.  c. Bozma ve onamada yukarıdaki gibi ödeme yapılır.  d. Dava henüz yeni açılmışsa asla bağlı vergi önceden ödenmişse vergi ceza ve gecikme zamlarının tamamı kaldırılır.

5 İnceleme ve tarhiyat safhasındaki işler  Tamamlanmamış vergi incelemelerinde tarh edilen verginin %50 si ve yi-üfe ödenirse kalanlar ve cezalar kalkar  Kanun 2011-2015 dönemlerini kapsar

6 Matrah ve vergi artırımı  Gelir ve Kurumlar vergisi matrahlarını artıranların o yıllara ait vergi incelemesi yapılmaz.  Artırımlar:  2011 yılı için %35  2012 yılı için %30  2013 yılı için %25  2014 yılı için %20  2015 yılı için %15 dir.

7 Zarar halinde matrah artırımı  İşletme hesabında  2011 yılı için 9.500 TL. 2012 yılı için 9.890 TL. 2013 yılı 10.490 TL.  2014 yılı için 11.160 TL. 2015 yılı için 12.650 liradan az olamaz.  Bilanço esasında  2011 yılı 14.000 TL. 2012 yılı 14.820 TL. 2013 yılı 15.740 TL.  2014 yılı 16.740 TL. 2015 yılı 18.970 liradan az olamaz.  Kurumlar vergisi mükellefleri:  2011 için 28.000 TL. 2012 yılı için 29.650 TL. 2013 yılı 31.490 TL.  2014 yılı 33.470 TL. 2015 yılı için 37.490 TL. dan az olamaz.  Vergi %20 olacaktır.  BÖYLE BİR ARTIRIM HALİNDE ZARARLARIN %50 Sİ GELECEK YIL KARLARINDAN MAHSUP EDİLEMEZ.

8 Diğer vergi artırımları  Mükellefler stopaj yapılan miktarları, işçi ücretlerini, muhtasar beyannamelerini ve katma değer vergilerini de artırırlarsa ortırılan konuda inceleme yapılmaz, diğer konularda yapılabilir.  Katma değer vergisi artırımı  2011 yılı için %3,5 2012 yılı için %3 2013 yılı için %2,5 2014 yılı için %2 ve  2015 yılı için %1,5 oranında daha ödenirse inceleme ve tarhiyat yapılmaz.  Genel olarak hesaplanan ve ödenen vergiler gider yazılamaz. Maliyet unsuru olamaz. İndirim, mahsup veya iade konusu olamaz.  Sahte belge düzenleyenler bu yasadan yararlanamaz.

9 Kayıtlarda bulunmayan veya işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar  İşletmede mevcut fakat kayıtlarda bulunmuyorlarsa:  Genel orana tabi olanlar için %10 indirimli orana tabi olanlar için oranın yarısı kadar kdv hesaplanır ve ödenir.  KDV ler indirilemez, ancak emtia kdv. Leri genel esaslara göre indirilir. Amortisman ayrılmış sayılır.  Satıldığı takdirde bunlardan zarar kabul edilmez.

10 Kayıtlarda bulunup işletmede bulunmayan mallar ve kasa  Bu mallar, kayıtlarına göre olan gayrisafi kar oranı da ilave edilerek fatura düzenlenecek ve her türlü vergisel yükümlülükler yerine getirilerek kayıtlara alınabilecektir.  Kayıtlarda yer alan fakat işletmede ulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar 31.12.2015 tarihi itibariyle olan net tutarları beyan edilerek %3 vergi ödenir ve kayıtları düzeltilebilir.  Varsa yurtdışındaki varlıklar da getirilebilir.

11 Kesinleşmiş SGK alacakları  Bu alacakların 30.Haziran.2016 tarihi itibariyle tutarı ve yi-üfe ile hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde gecikme zammı, gecikme cezalarından vazgeçilir.

12 Ortak hükümler  Kanundan yararlanmak için yayımından sonraki ikinci ayın sonuna kadar başvurmak şarttır.  İlk taksit kanunun yayımından sonraki üçüncü ayın sonuna kadar ödenmelidir.  Kanunun yayımından sonraki 4 (dördüncü) aydan itibaren 2 (iki) ayda bir 18 taksitte ödenmelidir  Taksitle ödemede ilgili maddelere göre belirlenen tutar  a. Altı eşit taksit için 1,08  b. Dokuz eşit taksit için 1.12  c. Oniki eşit taksit için 1,16  d. Onsekiz eşit taksit için 1,24 katsayısı ile bulunur.


"YENİ AF YASASI NE GETİRİYOR. Yasa kapsamı nelerdir?  1. 30.Haziran.2016 tarihine kadar olan amme borçları yasa konusudur,  2. Tahakkuk eden vergi, vergi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları