Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİDEN YAPILANDIRMA KAPSAMINDA VERGİ ARTIRIMI YAKUP CEYLAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİDEN YAPILANDIRMA KAPSAMINDA VERGİ ARTIRIMI YAKUP CEYLAN"— Sunum transkripti:

1 YENİDEN YAPILANDIRMA KAPSAMINDA VERGİ ARTIRIMI YAKUP CEYLAN
KATMA DEĞER VERGİSİ YENİDEN YAPILANDIRMA KAPSAMINDA VERGİ ARTIRIMI YAKUP CEYLAN

2 KDV ‘de VERGİ ARTIRIMI KDV Beyannamelerinin Verilmiş Olması Halinde Vergi Artırımı KDV Beyannamelerinin Verilmemiş Olması Halinde Vergi Artırımı

3 K.D.v Beyannamelerİnİn verİlmİş olmasI halİnde
İlgili yılların her bir vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen KDV beyannamelerindeki hesaplanan KDV ‘inin yıllık toplamı üzerinden yıllar itibariyle belirlenen oranlarda vergi artırımı olarak kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar beyan etmeleri halinde ilgili yıllara ilişkin vergilendirme dönemleri itibariyle KDV incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.

4 KDV ARTIRIM ORANLARI YILLAR ORAN (%) 2006 2007 2008 2009 3 2,5 2 1,5

5 KDV VERGİ ARTIRIMI Tecil-terkin uygulamasından faydalananlar için tecil edilen vergiler hesaplanan vergiden düşülecektir. İlgili yılların vergilendirme dönemlerinin tamamı için artırımda bulunulması gerekir. Yapılan incelemede kesinleşen tarhiyatlar birlikte dikkate alınacaktır.

6 İstisna EDİLMİŞ İŞLEMLER NEDENİYLE HESAPLANAN KDV BULUNMADIĞI TAKDİRDE
İlgili yıllarda işlemlerin tamamının istisnalar kapsamındaki işlemlerden oluşması veya diğer nedenlerle hesaplanan KDV bulunmaması veya tecil-terkin uygulaması kapsamındaki işlemlerden oluşması halinde GV ve KV yönünden matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden %18 KDV artırımında bulunulabilecektir.

7 KDV ‘ye tabİ olan ve olmayan İşlemlerİn bİrlİkte yapIlmasI HALİNDE ARTIRIM
Gelir ve Kurumlar Vergisi matrah artırımının %18 ‘ i ile hesaplanan KDV ‘nin ilgili yıllar için belirlenen oranlarda hesaplanan artırım KDV ‘den büyük olanı esas alınacaktır.

8 BEYANNAMELER VERİLMEMİŞ VEYA EKSİK VERİLMİŞSE ARTIRIM
Beyannameler verilmemiş ya da bir veya iki dönem beyanname verilmiş İlgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulması şart olup , artırılan matrah üzerinden %18 oranında KDV artırımında bulunulur. En az üç dönem beyanname verilmişse artırım Hesaplanan KDV ‘nin tutarlarının ortalaması bir yıla iblağ edilerek , artırıma esas olmak üzere yıllık hesaplanan KDV tutarı bulunur ve bu tutar üzerinden belirlenen oranlarda artırımda bulunulur.

9 YAKUP CEYLAN İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER


"YENİDEN YAPILANDIRMA KAPSAMINDA VERGİ ARTIRIMI YAKUP CEYLAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları