Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TAHSİLAT MÜDÜRLÜĞÜ SUNAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TAHSİLAT MÜDÜRLÜĞÜ SUNAR."— Sunum transkripti:

1 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TAHSİLAT MÜDÜRLÜĞÜ SUNAR

2 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6111 sayılı Kanun, 25.02.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Vergi Dairesi Başkanlığımıza bağlı tüm vergi daireleri ve malmüdürlüklerince; alacakların yeniden yapılandırılması, taksitlendirilmesi, matrah artırımında bulunulması ve kayıt dışı stokların beyanına ilişkin müracaatlar kabul edilmeye başlanılmıştır. Çok uzun vadelerle ödeme kolaylığı sağlayan ve matrah artırımında bulunulması halinde geçmiş yıllar için vergi ve cezayla muhatap olma riskini ortadan kaldıran bu Kanundan yararlanmak için tüm mükelleflerimizi vergi dairelerimize bekliyoruz. Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı 6111 SAYILI KANUN

3 6111 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İMKANLAR NELERDİR? 6111 SAYILI KANUN

4 6111 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İMKANLAR NELERDİR? 1-Gecikme zammı ve gecikme faizlerinin tamamı silinmektedir. 2-Vergi aslına bağlı cezaların tamamı silinmektedir. 3-Vergi aslına bağlı olmayan cezaların bir kısmı silinmektedir. 4-Borçların aslı sadece enflasyon oranında artırılarak güncellenmektedir. 5-İhtilaflı alacaklarda, vergi aslında da indirim yapılarak sulh yoluna gidilmektedir. 6-İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için Kanundan yararlanılarak ödeme imkanı verilerek gelecekteki ihtilafların önlenmesi sağlanmaktadır. 7-Matrah ve vergi artırımı ile mükelleflere geçmiş vergilendirme dönemi ile ilgili risklerini ortadan kaldırma imkanı verilmektedir. 8-İşletmelerdeki kayıt dışı mallarını kayıt altına alma imkanı verilmektedir. 9-İşletmede olmayan mallarını kayıtlardan çıkarma imkanı verilmektedir. 10-Vergilerini pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan edenlere pişmanlık zammı yerine, bu vergilerini enflasyon oranında ödeme imkanı sağlanmaktadır. 11-Yapılandırılan borçların isteğe göre peşin veya 6, 9, 12 veya 18 taksit halinde ve kredi kartıyla ödenebilmesi kolaylığı getirilmektedir. 6111 SAYILI KANUN

5 HANGİ DÖNEMLERE AİT ALACAKLAR KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

6 HANGİ DÖNEMLERE AİT ALACAKLAR KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR? 1 - 31.12.2010 tarihine kadar beyan edilmesi gereken vergiler 2 - 31.12.2010 tarihinden önce tahakkuk eden vergiler 3 - 31.12.2010 tarihinden önce tespit edilen cezalar 4 - 31.12.2010 tarihinden önce verilen bazı idari para cezaları 5 - 31.12.2010 tarihinden önce vadesi gelen diğer amme alacakları 6111 SAYILI KANUN

7 HANGİ ALACAKLAR KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

8 HANGİ ALACAKLAR KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR? 1-Yıllık gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, damga vergisi gibi beyana dayalı tüm vergiler. 2-Harçlar, motorlu taşıtlar vergisi gibi alacaklar. 3-Ecrimisil, 4-Kaynak kullanımını destekleme fonu alacakları, 5-Destekleme ve fiyat istikrar fonu alacakları, 6-Vergi dairelerine takip için intikal ettirilen öğrenim ve katkı kredisi alacakları, 7-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün sulama tesisleri işletme ve bakım ücreti, sulama tesisleri yatırım bedeli gibi alacakları, 8-Doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar gibi amme alacakları yapılandırılacaktır. 9-Bazı idari para cezaları 6111 SAYILI KANUN

9 HANGİ İDARİ PARA CEZALARI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

10 HANGİ İDARİ PARA CEZALARI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR? 31.12.2010 tarihinden önce (bu tarih dahil) verilen ve 120 TL’nin üzerinde olan; 1 - Trafik idari para cezası, 2 - Karayolu taşıma idari para cezası, 3 - Otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezası, 4 - Askerlik para cezası, 5 - Seçim para cezası, 6 - Nüfus para cezası, Kanun kapsamında yapılandırılarak ödenecektir. 6111 SAYILI KANUN

11 120 TL’NİN ALTINDA İDARİ PARA CEZASI BULUNANLAR NE YAPACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

12 120 TL’NİN ALTINDA İDARİ PARA CEZASI BULUNANLAR NE YAPACAKTIR? - Genel Bütçeye gelir kaydı gereken 120 TL’nin altındaki idari para cezası borcu bulunanlar Kanundan yararlanmak için başvuruda bulunmayacak, bu cezalar vergi dairelerince silinecektir. - Sigara kullanımı nedeniyle verilmiş cezalar için Kanundan yararlanılamayacaktır. 6111 SAYILI KANUN

13 BAŞVURULAR NEREYE VE HANGİ SÜREDE YAPILACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

14 BAŞVURULAR NEREYE VE HANGİ SÜREDE YAPILACAKTIR? 1-Başvurular, borçluların bağlı oldukları vergi dairelerine 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar yapılacaktır. 2-Birden fazla vergi dairesine borçlu olanlar, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuracaktır. 3-Başvurular yazılı yapılacaktır. 4-Motorlu taşıtlar vergisi borcu olanlar, her araç için ayrı ayrı başvurulacaktır. 5-Pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannameler, matrah ve vergi artırımı, stok beyanları elektronik ortamda beyanname verme mecburiyeti olanlarca elektronik ortamda yapılacaktır. 6111 SAYILI KANUN

15 TÜM BORÇLAR İÇİN BAŞVURU ZORUNLU MUDUR? 6111 SAYILI KANUN

16 TÜM BORÇLAR İÇİN BAŞVURU ZORUNLU MUDUR? -Borçlular, Kanun kapsamına giren tüm borçları için Kanundan yararlanabilecekleri gibi sadece talep ettikleri dönem ve türler açısından da Kanundan yararlanabileceklerdir. -Motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, bu Kanundan yararlanmak üzere her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur. 6111 SAYILI KANUN

17 KESİNLEŞMİŞ BORÇLAR NASIL YAPILANDIRILACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

18 KESİNLEŞMİŞ BORÇLAR NASIL YAPILANDIRILACAKTIR? 1-Alacak asıllarının tamamı, 2-Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine hesaplanacak (TEFE/ÜFE) tutarı, 3-Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının (usulsüzlük cezaları) % 50’si, 4-Kapsam dahilindeki idari para cezalarının tamamı, tahsil edilecektir. 1-Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamının, 2-Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının kalan % 50’sinin, 3-Gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 6111 SAYILI KANUN

19 ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ BORÇLARI İÇİN KANUN HÜKÜMLERİNDEN YARARLANILABİLİR Mİ? 6111 SAYILI KANUN

20 ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ BORÇLARI İÇİN KANUN HÜKÜMLERİNDEN YARARLANILABİLİR Mİ? 1 - Yurt-Kur’a Başvurması Gerekenler: Daha önce yapılandırılmış, ancak ödemeleri yapılmamış öğrenim ve katkı kredisi borçları, önceki yapılanma yasası olan 351 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi çerçevesinde ödenmek isteniyorsa 31 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar Yurt-Kur’a başvurulacaktır. 2 - Vergi Dairelerine Başvurması Gerekenler: Eski yapılanma yasasından yararlanmak istemeyenler ya da daha önce hiç yapılandırma müracaatı yapmamış olanlar, 6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerinden yararlanarak borçlarını, gecikme zammı yerine hesaplanacak TEFE/ÜFE tutarı ile birlikte isteğe göre peşin veya 6, 9, 12 veya 18 taksitte ödemek istemeleri halinde 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairesine başvuracaktır. 6111 SAYILI KANUN

21 KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH İTİBARIYLA DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇMEMİŞ ALACAKLAR NASIL YAPILANDIRILACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

22 KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH İTİBARIYLA DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇMEMİŞ NASIL YAPILANDIRILACAKTIR? Alacağın; 1-Alacak asıllarının % 50’si, 2-Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine hesaplanacak (TEFE/ÜFE) tutarı, 3-Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının % 25’i, tahsil edilecektir. Kalan; 1-Alacak asıllarının %50’sinin, 2-Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının %75’inin, 3-Alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamının, 4-Gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının, tahsilinden vazgeçilecektir. 6111 SAYILI KANUN

23 KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH İTİBARIYLA VERGİ MAHKEMESİNDE OLAN ALACAKLAR NASIL YAPILANDIRILACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

24 KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH İTİBARIYLA VERGİ MAHKEMESİNDE OLAN ALACAKLAR NASIL YAPILANDIRILACAKTIR? Alacağın; 1-Alacak asıllarının % 50’si, 2-Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine hesaplanacak (TEFE/ÜFE) tutarı, 3-Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının % 25’i, tahsil edilecektir. Kalan; 1-Alacak asıllarının %50’sinin, 2-Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının %75’inin, 3-Alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamının, 4-Gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının, tahsilinden vazgeçilecektir. 6111 SAYILI KANUN

25 KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH İTİBARIYLA VERGİ MAHKEMESİNCE TERKİN KARARI VERİLMİŞ ALACAKLAR NASIL YAPILANDIRILACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

26 KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH İTİBARIYLA VERGİ MAHKEMESİNCE TERKİN KARARI VERİLMİŞ ALACAKLAR NASIL YAPILANDIRILACAKTIR? 1-Alacak asıllarının % 20’si, 2-Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine hesaplanacak (TEFE/ÜFE) tutarı, 3-Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının % 10’u, tahsil edilecektir. Kalan; 1-Alacak asıllarının %80’inin, 2-Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının %90’ının, 3-Alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamının, 4-Gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının, tahsilinden vazgeçilecektir. 6111 SAYILI KANUN

27 KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH İTİBARIYLA VERGİ MAHKEMESİNCE TASDİK VEYA TADİLEN TASDİK KARARI VERİLMİŞ ALACAKLAR NASIL YAPILANDIRILACAKTIR 6111 SAYILI KANUN

28 KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH İTİBARIYLA VERGİ MAHKEMESİNCE TASDİK VEYA TADİLEN TASDİK KARARI VERİLMİŞ ALACAKLAR NASIL YAPILANDIRILACAKTIR 1-Tasdik edilen alacak asıllarının tamamı, 2-Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine hesaplanacak (TEFE/ÜFE) tutarı, 3-Alacak aslına bağlı olmayan cezaların tasdik edilen kısmının % 25’i, tahsil edilecektir. Kalan; 1-Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının %75’inin, 2-Alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamının, 3-Gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının, tahsilinden vazgeçilecektir. 6111 SAYILI KANUN

29 DEFTER VE BELGELERİ İNCELEMEDE OLANLARA GETİRİLEN İMKANLAR NELERDİR? 6111 SAYILI KANUN

30 DEFTER VE BELGELERİ İNCELEMEDE OLANLARA GETİRİLEN İMKANLAR NELERDİR? Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanılan incelemeler ile takdir işlemleri sonuçlandıktan sonra hesaplanan vergiler ve cezalar için Vergi/Ceza İhbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 gün içinde vergi dairesine başvurulacaktır. Bu durumda, 1-Tarh edilen verginin % 50’si, 2-25.02.2011 tarihine kadar gecikme faizi yerine hesaplanacak (TEFE/ÜFE) tutarı, 3-Kanunun yayımlandığı 25.02.2011 tarihinden dava açma süresinin bitim tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak gecikme faizi, 4-Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %25’i tahsil edilecektir. 1-Vergi asıllarının %50’sinin 2-Vergi cezalarının tamamının, 3-25.02.2011 tarihine kadar olan gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilecektir. - Ödemeler ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacaktır. 6111 SAYILI KANUN

31 KANUN KAPSAMINDA PİŞMANLIKLA BEYANNAME VERİLEBİLİR Mİ? 6111 SAYILI KANUN

32 KANUN KAPSAMINDA PİŞMANLIKLA BEYANNAME VERİLEBİLİR Mİ? Pişmanlıkla yapılacak beyanların 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gereklidir. Elektronik ortamda beyanname verme mecburiyeti bulunan mükelleflerin bu beyannamelerini de elektronik ortamda vermeleri gereklidir. Pişmanlıkla yapılan beyanlar üzerine tahakkuk eden; 1-Vergilerin tamamı, 2-Pişmanlık zammı yerine hesaplanan(TEFE/ÜFE) tutarı, tahsil edilecektir. Vergi cezalarının ve pişmanlık zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 6111 SAYILI KANUN

33 KANUN KAPSAMINDA GEÇMİŞ YILLARA İLİŞKİN KENDİLİĞİNDEN BEYANNAME VERİLEBİLİR Mİ? 6111 SAYILI KANUN

34 KANUN KAPSAMINDA GEÇMİŞ YILLARA İLİŞKİN KENDİLİĞİNDEN BEYANNAME VERİLEBİLİR Mİ? Geçmiş yıllara ilişkin olarak kendiliğinden yapılacak beyanların 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gereklidir. Elektronik ortamda beyanname verme mecburiyeti bulunan mükelleflerin bu beyannamelerini de elektronik ortamda vermeleri gereklidir. Geçmiş yıllara ilişkin olarak kendiliğinden yapılan beyanlar üzerine tahakkuk eden; 1-Vergilerin tamamı, 2-Gecikme faizi yerine hesaplanan(TEFE/ÜFE) tutarı, tahsil edilecektir. Vergi cezalarının ve gecikme faizinin tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 6111 SAYILI KANUN

35 Madde 5 / 2Pişmanlıkla ya da Kendiliğinden Yapılan Beyanlar BORDRO DÜZENLEMEK ZORUNDA OLMAYANLARIN YANINDA ÇALIŞAN ÜCRETLİLER BU KANUNLA GETİRİLEN KOLAYLIKLARDAN YARARLANABİLİR Mİ? Kanun Metni

36 Madde 5 / 2Pişmanlıkla ya da Kendiliğinden Yapılan Beyanlar BORDRO DÜZENLEMEK ZORUNDA OLMAYANLARIN YANINDA ÇALIŞAN ÜCRETLİLER BU KANUNLA GETİRİLEN KOLAYLIKLARDAN YARARLANABİLİR Mİ? Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen; 1-Basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanların, 2-Özel hizmetlerde çalışan şoförlerin, 3-Özel inşaat sahipleri yanında ücretle çalışan inşaat işçilerin, 4-Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanların, 5-Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması nedeniyle Maliye Bakanlığınca uygun görülenlerin; a)2011 yılı Mart ayı sonuna kadar vergi dairelerine başvurmaları, b)2011 takvim yılına ilişkin gelir vergilerini tarh ettirmeleri, Halinde önceki dönemlere ilişkin olarak herhangi bir vergi ve ceza aranmayacaktır. Daha önce mükellefiyet kaydını yaptırmamış olanların işe başlama tarihi olarak bu Kanuna göre yaptıkları müracaat tarihi esas alınacaktır. Kanun Metni

37 YAPILANDIRILAN BORÇLAR PEŞİN ÖDENMESİ HALİNDE NE YAPILACAKTIR 6111 SAYILI KANUN

38 YAPILANDIRILAN BORÇLAR PEŞİN ÖDENMESİ HALİNDE NE YAPILACAKTIR Kanun kapsamında hesaplanan tutarlar borçlunun tercihine göre Mayıs 2011 ayından başlamak üzere peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir. Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 31 Mayıs 2011 tarihine kadar yapılacaktır. Peşin ödemelerde, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı veya faiz uygulanmayacaktır. Kanun kapsamında yapılandırılan tutarlar anlaşmalı bankalara ödenebilecektir. Kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklara ilişkin yapılacak düzeltmeler nedeniyle hesaplanan vergi, 31 Mayıs 2011 tarihine kadar beyan edilerek ödenecektir. 6111 SAYILI KANUN

39 YAPILANDIRILAN BORÇLAR TAKSİTLE ÖDENMESİ HALİNDE NE YAPILACAKTIR 6111 SAYILI KANUN

40 YAPILANDIRILAN BORÇLAR TAKSİTLE ÖDENMESİ HALİNDE NE YAPILACAKTIR 1-Yapılandırılan alacakların tutarı taksit ödeme süresine bağlı olarak belirli bir katsayı ile artırılmak suretiyle tahsil edilecektir. - 6 taksitte yapılacak ödemelerde 1,05 - 9 taksitte yapılacak ödemelerde 1,07 - 12 taksitte yapılacak ödemelerde 1,10 -18 taksitte yapılacak ödemelerde 1,15 2-Kesinleşmiş ve kesinleşmemiş alacaklara ilişkin taksitler Mayıs 2011 den başlamak üzerek ikişer aylık dönemlerde ödenecektir. 3-İnceleme ve tarhiyat safhasında olan ve yeniden yapılandırılan alacaklar, ihbarnamelerin tebliğ tarihini takip eden ay başlamak üzere, 6 taksitte ikişer aylık dönemlerde ödenecektir. 4-Tercih edilen taksit süresinden daha kısa sürede ödeme yapılması mümkündür. 5-Kanun kapsamında yapılandırılan tutarlar anlaşmalı bankalara ödenebilecektir. 6111 SAYILI KANUN

41 YAPILANDIRILAN BORÇLARI KREDİ KARTIYLA ÖDEMEK MÜMKÜN MÜ? 6111 SAYILI KANUN

42 YAPILANDIRILAN BORÇLARI KREDİ KARTIYLA ÖDEMEK MÜMKÜN MÜ? 1-Kredi kartıyla ödemeler www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan internet vergi dairesinden yapılacaktır. 2-Kartla ödeme yapıldığında işlem tarihi itibarıyla borç ödenmiş sayılacaktır. 3-Ödeme yapıldığına ilişkin belgenin çıktısı bilgisayarınızdan alınabilecektir. 4-Tüm taksitlerinizi veya birkaç taksitinizi taksitli ödeme seçeneği kullanarak ödediğinizde, borçlarınız taksit aylarında hesap ekstrenize yansıtılacaktır. 5-Kredi kartınızla borcunuzun tamamını ya da bir veya birden fazla taksitinizi peşin ödediğinizde bankaya olan borcunuz işlem anında hesap ekstrenize yansıtılacaktır. 6-Kredi kartı ile yaptığınız ödemelere ilişkin tutarların bankaya ödenmesi gereken tarih, daha sonraki bir tarih olmasına rağmen, işlem anında vergi dairesine olan borçlarınız ödeme tutarınız kadar sonlanacaktır. 6111 SAYILI KANUN

43 TAKSİTLER SÜRESİNDE ÖDENMEZSE NE OLUR? 6111 SAYILI KANUN

44 TAKSİTLER SÜRESİNDE ÖDENMEZSE NE OLUR? 1-Ödenecek taksitlerin bir takvim yılında en fazla 2 tanesini süresinde ödememe veya eksik ödeme hali, Kanunu ihlal nedeni sayılmamıştır. Bu durumda diğer taksitlerinizi taksit aylarınızda ödemeye devam edebilirsiniz. 2-Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları ise en geç son taksiti izleyen ay sonuna kadar ödenecek ve geç ödenen süre için gecikme zammı oranında bir zamla tahsili gerekecektir. 3-Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi, Bir takvim yılında 2’den fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir. 4-Taksitlerinin tamamını Kanunda öngörülen şekilde ödeyemeyen borçlular ödedikleri tutarlar kadar Kanundan yararlanacaktır. 6111 SAYILI KANUN

45 KANUN HÜKMÜNDEN YARARLANMANIN BAŞKA ŞARTLARI VAR MIDIR? 6111 SAYILI KANUN

46 KANUN HÜKMÜNDEN YARARLANMANIN BAŞKA ŞARTLARI VAR MIDIR? 1-Taksitlendirilen borçlarınız içinde; - Yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi, - Gelir ve kurumlar (stopaj) vergisi, - Katma değer vergisi, - Özel tüketim vergisi, borcunuz bulunuyorsa, taksit ödeme süreniz boyunca bu vergilerle ilgili olarak beyanınız üzerine tahakkuk edecek tutarları da süresinde ödemeniz gereklidir. Yeni doğacak borçlarınızı bir takvim yılı içinde iki defadan fazla süresinde ödemezseniz Kanundan yararlanma hakkını kaybedeceksiniz. 2-Yapılandırılan borçlara ilişkin dava açmayacağınızın, açılan davalardan vazgeçtiğinizin ve diğer kanun yollarına başvurmayacağınızın yazılı olarak beyan edilmesi gerekir. 6111 SAYILI KANUN

47 BORÇLARINIZI ÖDEYEBİLECEĞİNİZ ANLAŞMALI BANKALAR 6111 SAYILI KANUN

48 BORÇLARINIZI ÖDEYEBİLECEĞİNİZ ANLAŞMALI BANKALAR AKBANK T.A.Ş. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI AŞ. ALTERNATİFBANK A.Ş. ANADOLUBANK A.Ş. ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. CITIBANK A.Ş. DENİZBANK A.Ş. EUROBANK TEKFEN A.Ş. FİNANSBANK A.Ş. FORTISBANK A.Ş. HSBC BANK A.Ş. ING BANK A.Ş. KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ŞEKERBANK T.A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TEKSTİLBANK A.Ş. TURKISHBANK A.Ş. TURKLAND BANK A.Ş. TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. 6111 SAYILI KANUN

49 6111 Sayılı Kanundan Yararlanmak Üzere, Tüm Mükelleflerimizi Vergi Dairelerimize Bekliyoruz. Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı 6111 SAYILI KANUN

50 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TAHSİLAT MÜDÜRLÜĞÜ


"6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TAHSİLAT MÜDÜRLÜĞÜ SUNAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları