Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATATÜRK İNKILAPLARI İnkılap,bir toplumun düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişikliklerdir. Atatürk,yeni kurulan Türk Devleti’nin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATATÜRK İNKILAPLARI İnkılap,bir toplumun düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişikliklerdir. Atatürk,yeni kurulan Türk Devleti’nin."— Sunum transkripti:

1 ATATÜRK İNKILAPLARI İnkılap,bir toplumun düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişikliklerdir. Atatürk,yeni kurulan Türk Devleti’nin güçlenerek çağı yakalayabilmesi için bir çok yenilikler yaparak bir çağdaşlaşma hareketi başlatmıştır. Atatürk’ün yapmış olduğu ve başlattığı bu yeniliklerin neler olduğuna kısaca bakalım. 1-SİYASAL ALANINDA YAPILAN YENİLİKLER:Osmanlılarda yönetim ve tüm yetki sadece padişahın elinde bulunmaktaydı ve babadan oğula geçmekteydi. Atatürk ise yönetimin milletin elinde bulunmasını istiyordu. Zaten Kurtuluş Savaşı’nın başında 23 Nisan 1920’de TBMM kurarak egemenliğin milletin elinde bulunması yönünde ilk adımı atmıştır.Ancak padişahlığın kaldırılmasını savaş sonuna bırakmıştır. Lozan’daki barış görüşmelerine Osmanlı Hükümeti de çağrılmıştı.Oysa Osmanlı Hükümeti Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında hiç katkısı olmamış hatta İşgalçi devletlerin yanında yer almıştı.Bu durum Saltanatın kaldırılmasını da çabuklaştırdı.TBMM 1 Kasım 1922 yılında önce saltanatı kaldırdı,29 Ekim 1923’te de Cumhuriyet ilan edilerek Devletimizin yönetim şekli değiştirildi.

2 1-Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1924)
Hz.Muhammed’in ölümünden sonra dört halife seçilerek gelmişti.Emevilerle birlikte halifelik de babadan oğula geçmeye başladı.Abbasiler döneminde ise halifelik tüm Müslümanların dini lideri sayılmaya başlandı. Mısır’ın Osmanlılar tarafından alınması ile Osmanlı padişahları bu dini liderliği kullanmaya başladılar. Saltanatın kaldırılması ile bu dini liderlik bir süre devam etti.Ancak son Osmanlı Halifesi (Abdulmecit) halifeliğini kullanarak padişahlığı geri getirmeye çalışıyordu.Bu durum ise yeni kurulan Cumhuriyet Yönetimine zarar veriyordu.Cumhuriyetin yerleşebilmesi için Halifeliğin de kaldırılması gerekiyordu.TBMM aldığı bir kararla 3 Mart 1924 yılında Halifeliği de kaldırdı. Siyasal Alanda yapılan köklü değişiklikleri kısaca hatırlayacak olursak; 1-Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1924) 2-Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923) 3-Halifeliğin(Hilafetin) kaldırılması (3 Mart 1924) Şeklinde sıralayabiliriz.

3 2-HUKUK ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:
Toplum hayatını düzenleyen bazı kurallar vardır.Bunların en başında Hukuk Kuralları gelmektedir.Hukuk kuralları yasa,tüzük ve yönetmelik gibi yazılı metinlerdir.Yasalar TBMM tarafından çıkartılır.Anayasa ise bir devletin yönetim şeklini belirtir.Anayasa devletin temel yasasıdır.Hiç bir yasa Anayasaya aykırı olamaz. Atatürk tarafından hazırlanan Türk Devleti’nin ilk anayasası 20 Ocak 1921 yılında kabul edildi.Bu anayasada “Egemenlik,kayıtsız, şartsız milletindir.” ilkesi yer aldı.Cumhuriyetin ilanından sonrada 29 ekim 1923’te bu anayasaya “Türkiye devleti bir Cumhuriyettir.” hükmü eklendi. Daha sonra günün koşullarına göre 1924,1961 ve 1982 anayasaları kabul edildi. Cumhuriyetten önce düzenli bir medeni kanun yoktu.Dini kuralların geçerli olduğu “Mecelle” adlı bir kanun vardı.Cumhuriyet ilan edildikten sonra 4 Ekim 1926 yılında “İsviçre medeni Kanunu “ kabul edildi. Medeni kanun toplumda yaşayan kişilerin hakları,borçları,evlenmeleri,boşanmaları,miras hakları gibi işlemleri düzenler. Medeni kanunla aile yaşamı çağdaş kurallara bağlandı,tek kadınla evlilik,resmi nikah gibi esasların yanında evlenme,boşanma ve mirasta kadın erkek eşitliği sağlandı. Medeni kanından sonra ,Türk Ceza kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ile Borçlar kanunu yeniden düzenlenerek uygulanmaya başlandı.

4 1-İlk anayasanın kabulü (20 Ocak 1920)
Hukuksal alanda yapılan değişiklikleri kısaca hatırlayacak olursak; 1-İlk anayasanın kabulü (20 Ocak 1920) 2-medeni kanunun kabul edilmesi (4 Ekim ) 3-Ticaret, Borçlar ve ceza kanunlarındaki yenilikler ve değişiklikler şeklinde sıralayabiliriz

5 3-EĞİTİM ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Osmanlı Devleti zamanında eğitim sistemi çok karmaşık ve birbirlerinden farklı eğitim kurumları vardı.(Dini eğitim veren Medreseler) Maarif Vekaleti(Eğitim Bakanlığına bağlı okullar) okulları ve bunların dışında farklı eğitim veren yabancı ve azınlık okulları. Mustafa Kemal’e göre bir milletin çocuklarına medrese ve okullarda ayrı eğitim verilemezdi.Eğitimde bir bütünlük sağlanmalıydı.Tüm bunlar Cumhuriyetin yerleşmesi için gerekliydi. Bu amaçla 3 Mart 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat (Öğretim birliği)Kanunu kabul edildi. Medreseler kapatılarak tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığına Bağlandı.Yeni ve Çağdaş okullar açıldı.Öğretim birliği sağlanarak eğitim sistemi laikleştirildi. Osmanlı zamanında kullanılan arap harfleri de bırakılarak 1 kasım 1928 yılında bugün kullandığımız Latin harflerinin kullanımına başlandı.Tüm ülkede okuma yazma seferberliği başlatıldı ve Atatürk ulusun baş öğretmeni oldu. Dilimizin gelişmesi ve yabancı dillerin etkisinden kurtarılması amacıylada Türk Dil Kurumu Kuruldu.

6 Eğitim alanında yapılan değişiklikleri kısaca hatırlayacak olursak
1-Medreselerin kapatılması 2-Tevhid-i Tedrisat Kanununun Kabul edilmesi 3-Eğitimin ve öğretimin laikleştirilmesi 4-Yeni Türk Alfabesinin kabulü 5-Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması

7 TOPLUMSAL ALANDA VE YAŞAMDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Kıyafette değişiklik:25 Kasım 1925 yılında Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun kabul Edilerek,Türk ulusu şapka ile birlikte zaman içinde modern kıyafetleri de benimseyerek kullanmaya başladı.Eskiden kullanılan (Fes,mintan,sarık,çarşaf,peçe,şalvar…) kıyafetler bırakıldı. Takvim,Saat ve Ölçülerde değişiklik:Osmanlı Devletinin kullandığı takvim,saat ve ölçüler Cumhuriyetin ilk yıllarında da kullanılıyordu.Ancak bunlar batılı devletlerin kullandığı ölçülerden farklıydı.Bu durum diğere devletlerle olan resmi ve ticari ilişkilerde sorun yaratıyordu. Bu nedenle hicri takvim yerine Miladi takvim kullanılmaya başlandı(1 Ocak 1926) Uluslar arası saat sistemi kabul edildi.Ağırlık ve uzunluk ölçüleri de değiştirildi(1931) Ağırlık ölçüsü okka yerine kilogram,uzunlukta kullanılan arşın,endaze,kulaç yerine de metre kullanılmaya başlandı. Soyadı Kanunu :Osmanlı döneminde kimsenin soyadı yoktu.Kişiler lakapları yada baba isimleri ile birlikte anılıyordu.Ama bu durum kişilerin birbiri ile yada devletle olan ilişkilerinde karışıklıklara yol açmaktaydı.21 Haziran 1934 yılında çıkan kanunla herkese bir soyadı verilerek Mustafa kemal’e de Atatürk soyadı verildi.

8 Kadın hakları :Osmanlı devleti zamanında evlenme,boşanma,miras,devlet memuru olma,eğitim,çalışma gibi kadınlar bir çok haktan yoksundu.Bu durum medeni kanunun kabulüne kadar sürdü.Medeni kanunun kabulü ile kadınlar bu alanlarda haklarına kavuştu.1930 yılında ise kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı,1934’te ise milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanındı. Ekonomi alanında yapılan değişiklikler: Ekonomik alanda da gelişmeyi sağlamak amacıyla 17 Şubat 1923 yılında İzmir’de İktisat Kongresi düzenlendi.Alınan kararlarla ulusal ekonominin temelleri atılmış oldu. Tarımda gelişmeyi sağlamak amacıyla Çiftçinin ve köylünün üzerinde büyük bir yük olan ve Osmanlı Devleti zamanında alınan Aşar vergisi kaldırıldı.Köylü ve çiftçiye kredi kolaylıkları sağlandı.Örnek çiftlikler kuruldu,tarımda makineleşmeye gidildi,kooperatifçilik tanıtılarak uygulanmaya başlandı.Çıkarılan Kapotaj Kanunu ile kendi denizlerimizde gemi işletme hakkı Türk vatandaşına verildi. Sanayimizi geliştirmek amacıyla beş yıllık kalkınma planı hazırlandı.Kumaş,deri,kağıt,cam,çimento ve Karabük Demir çelik Fabrikası kuruldu.yer altı zenginlik kaynakları ile madenlerimizi araştırmak amacıyla Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) oluşturuldu.

9 Atatürk İnkılapları Neye denir?
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra,Türk Milletini çağdaş uygarlık düzeyine yükseltmek için;siyasal,hukuk,eğitim,ekonomi,toplumsal yaşamda yapılan değişikliklere ve düzenlemelere Atatürk İnkılapları denir. Siyasi alanda yapılan değişikliklerin başlıcaları nelerdir? Saltanatın kaldırılması,Cumhuriyetin ilan edilmesi ve halifeliğin kaldırılması. Saltanat ne zaman kaldırıldı? 23 Nisan 1920’de TBMM açıldığında “Egemenlik milletindir” ilkesi kabul edilmişti.Böylece padişahın hiçbir yetkisi kalmamıştı. Sonunda 1 kasım 1922’de çıkan Kanunla saltanat kaldırıldı.

10 Cumhuriyet ne zaman ve nasıl ilan edildi?
13 Ekim 1923 tarihinde Ankara başkent ilan edildikten sonra sıra ülkenin Yönetim biçimini belirlemeye gelmişti.Aslında 1921 Anayasasına göre Milletin Egemenliği benimsenmişti. Ancak yönetim şeklinin adı konmamıştı.29 Ekim 1923 Yılında Cumhuriyet ilan edilerek yönetim biçiminin adı da konmuş oldu. İlk cumhurbaşkanımız kim olmuştur? Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra yapılan seçimde oy birliği ile Mustafa Kemal ilk cumhurbaşkanı olarak seçildi.

11 Halifelik ne zaman kaldırıldı?
Halifelik islam Devleti’nin başkanı ve dini lideri demektir.Cumhuriyetin ilan Edilmesi ile Cumhuriyet yönetimi ile çelişen bu kurum 3 Mat 1924 yılında Çıkarılan kanunla kaldırıldı. Hukuk alanında yapılan inkılaplar nelerdir? Anayasanın kabulü,Türk Medeni Kanununun kabulü, Türk ceza Kanununun kabulü

12 İlk anayasamız ne zaman kabul edilmiştir?
TBMM tarafından hazırlanan ilk anayasamız”Teşkilat-ı Esasiye”dir. 20 Ekim 1920 yılında kabul edilen bu anayasaya göre egemenlik Kayıtsız şartsız milletindir. Türk medeni kanunu ne zaman yürürlüğe girmiştir? Cumhuriyetten önce bir medeni kanun yoktu.Cumhuriyet’in ilanından sonra Avrupa’da en son olarak kabul edilen İsviçre medeni Kanunu Alınarak Kabul edildi ve kullanılmaya başlandı(4 Ekim 1926)

13 Eğitim ve kültür alanında yapılan değişiklikler nelerdir?
İlköğretim zorunlu hale getirilmiştir. Eğitim ve öğretimdeki karmaşıklığı gidermek amacıyla 3 Mart 1924 yılında Çıkartılan Tevhid-i tedrisat kanunu ile eğim öğretim birleştirilerek Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır. Osmanlı döneminde kullanılan Arap harfleri kaldırılarak yeni Türk alfabesi kabul edildi.(1 kasım 1928)

14 HAZIRLAYAN ERTAN SAYGI BİLECİK OSMANELİ CUMHURİYET İ.Ö.OK.


"ATATÜRK İNKILAPLARI İnkılap,bir toplumun düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişikliklerdir. Atatürk,yeni kurulan Türk Devleti’nin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları