Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA DOĞRU ADIMLAR 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA DOĞRU ADIMLAR 1."— Sunum transkripti:

1 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA DOĞRU ADIMLAR 1

2 2 Osmanlı Devleti çok uluslu bir devletti ve kılık kıyafette bir birlik olmadığı için her millet kendi geleneğine göre giyiniyordu. Kıyafetlere bakarak bir kişinin hangi milletten ya da dinden olduğu bilinebiliyordu. Yahudilerin Giyimi

3 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA DOĞRU ADIMLAR 3 Kıyafetle ilgili görüşlerini halkla paylaşmak ve şapkayı tanıtmak amacıyla Kastamonu ve ilçelerine bir haftalık geziye çıktı. Bu gezide, Türk toplumunun çağdaşlaşması ve şapka- kılık kıyafet konusu üzerinde durdu.

4 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA DOĞRU ADIMLAR 4 1925’ te Şapka Kanunu kabul edilmiştir. 1934’ te çıkarılan bir kanunla din adamlarının ibadet yerleri dışında dini kıyafetlerle gezmeleri yasaklanmıştır.

5 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA DOĞRU ADIMLAR 5 TAKVİM ve SAAT DEĞİŞİKLİĞİ Avrupa devletleri ile ekonomik ilişkilerde problem yaşamamızın yanında toplumda ikiliğe ve karışıklığa neden oluyordu. 26 Aralık 1925 tarihinde çıkarılan kanunla Hicri ve Rumî takvim kaldırılarak yerine miladi takvim, alaturka saat yerine de uluslararası saat uygulaması kabul edildi. 1 Ocak 1926’ dan itibaren miladi takvim kullanılmaya başlandı.

6 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA DOĞRU ADIMLAR 6 ÖLÇÜ DEĞİŞİKLİĞİ 26 Mart 1931’ de Ölçüler Kanunu’ yla ağırlık ve uzunluk ölçüleri değiştirildi. Arşın, endaze, okka gibi belirli olmayan ve bölgelere göre değişen ölçü birimleri kaldırıldı. Ağırlık ölçü birimi olarak kilogram, uzunluk ölçüsü olarak metre kabul edildi.

7 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA DOĞRU ADIMLAR 7 TEKKE VE ZAVİYELERİN KALDIRILMASI 30 KASIM 1925 Osmanlı’ da diğer alanlarda olan bozulma tekke ve zaviyelerde de görülmüş ve son zamanlarda işsizlerin, üfürükçülerin büyücülerin ve muskacıların mekanı olmaya başlamıştı.

8 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA DOĞRU ADIMLAR 8 30 KASIM 1925 Tekke ve zaviyelerle, türbeler kapatıldı. Bütün tarikatlarla birlikte şeyh, derviş, mürit, dede, baba gibi unvan ve sıfatların kullanımı yasaklandı. Falcılık, büyücülük, muskacılık gibi birtakım din dışı uygulamaların yapılmasını yasaklandı.

9 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA DOĞRU ADIMLAR 9 HUKUK VE AİLE Hukuk birliğinin olmadığı, ülke içinde farklı mahkemelerin bulunduğu devlet sona ermiş, milli egemenliğe dayalı demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.

10 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA DOĞRU ADIMLAR 10 ANAYASALARIMIZ 1.1921 Anayasası: « Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir» Yasama -yürütme -yargı TBMM’dedir. Cumhuriyetin ilanı ile değişiklik yapılarak yönetim şekli eklendi.

11 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA DOĞRU ADIMLAR 11 ANAYASALARIMIZ 2. 1924 Anayasası: 1928 ve 1937 yıllarında anayasada değişiklikler ve eklemeler yapıldı. 24 Anayasası cumhuriyet tarihinin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası oldu.

12 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA DOĞRU ADIMLAR 12 ANAYASALARIMIZ 3. 1961 Anayasası: Egemenliğin millete ait olduğu ilkesi korundu. 4. 1982 Anayasası: Anayasalarda değişiklik olmasına rağmen; devletin yönetim şeklini, temel niteliklerini ve işleyişini açıklayan ilk üç maddesi değiştirilemez değiştirilmesi teklif bile edilemez.

13 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA DOĞRU ADIMLAR 13 MEDENİ KANUN Osmanlı döneminde kullanılan medeni kanun «MECELLE» idi. 1926 yılına kadar yürürlükte kaldı. 17 Şubat 1926 tarihinde TBMM’ nde İsviçre Medeni Kanunu esas alınarak hazırlanan Türk Medeni Kanunu kabul edildi. 4 Ekim 1926’ da yürürlüğe girdi.

14 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA DOĞRU ADIMLAR 14 Türk Medeni Kanunu, evlenme, boşanma, miras, velayet, resmi nikah ve mülkiyet konularında önemli düzenlemeler getirdi. Kanunun uygulanmasıyla Türk aile yapısında önemli değişiklikler oldu.

15 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA DOĞRU ADIMLAR 15 Daha sonra sosyal ve ticari alanları düzenleyen Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Deniz Ticaret Kanunu kabul edildi. Yeni ve çağdaş bir aile düzeni oluşturuldu, tek eşle evlilik uygulaması getirildi. Resmi nikah zorunlu hale getirildi. Miras ve şahitlik konusunda kadın ve erkek eşit hakka sahip oldu.

16 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA DOĞRU ADIMLAR 16 SONUÇ Yeni Türkiye kurulduktan sonra çağdaşlaşma yolunda bir çok adım atıldı. 25 Kasım 1925’ te TBMM’ nde « Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun» kabul edildi. 1 Ocak 1926 tarihinden itibaren Miladi Takvim kullanılmaya başlandı. 30 Kasım 1925’ te çıkarılan kanunla tekke ve zaviyelerle türbeler kapatıldı.

17 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA DOĞRU ADIMLAR 17 SONUÇ TBMM açıldıktan sonra sırasıyla; 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasaları kabul edildi. Günümüzde halen 1982 Anayasası kullanılmaktadır. Kadına önemli haklar veren Türk Medeni Kanunu 17 Şubat 1926 yılında kabul edildi. Çağdaşlaşmanın gerçekleşmesi için her alanda çalışmalar devam etti.


"T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA DOĞRU ADIMLAR 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları