Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Hastane Tabanlı STD Uygulamaları Dr. İsmail Ercan BAL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Hastane Tabanlı STD Uygulamaları Dr. İsmail Ercan BAL."— Sunum transkripti:

1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Hastane Tabanlı STD Uygulamaları Dr. İsmail Ercan BAL

2 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANEAH) Hastane Tabanlı Sağlık Teknolojileri Değerlendirme (H-STD) Birimi ‘’Hastanelerde mevcut kaynakların ve teknolojilerin akılcı ve verimli kullanımı için hastane tabanlı Sağlık Teknolojileri Değerlendirme kavramı ve uygulamaları tüm dünyada artan bir şekilde kabul görmekte ve yaygınlaşmaktadır. Yakın dönemde hastanemizde konu ile ilgili gerçekleştirilen etkinliklerden alınan geri bildirimlerle hastanemizde STD biriminin kurulması uygun bulunmuştur.’’ Prof. Dr. Nurullah Zengin Hastane Yöneticisi 17 Şubat 2012

3 Çalışmalarımız  Albumin İlaç Disinvestment Çok partnerli Özel diseminasyon stratejisi  Preop tetkikler Tetkikler,Tanısal yöntemler Disinvestment Çok partnerli Özel diseminasyon stratejisi  Kemik bankası Cihaz Prosedür Investment Tek partner  Etkin laboratuar kullanımı Tanısal yöntemler Otomasyon entegrasyonu Çok partnerli Verimlilik Komplike

4

5 Akılcı Human Albumin Kullanımı

6 1.Hastane eczanesinden kliniklerin human albumin (HA) tüketimi ile ilgili verilerin alınması. 2.Proje ekibinin oluşturulması: İlgili kliniklerden birer temsilci, eczaneden bir temsilci, STD ekibinden dört temsilci. 3.Literatür derlemesini ve HA kullanım endikasyonları için “öneri listesini”n hastane yönetimine iletmesi. 4.“Öneri listesi”nin hastane yönetimi tarafından hastane eczanesine tebliğ edilmesi. 5.Hastane eczanesinin kliniklerden HA talebinde “öneri listesine” uyum gözetmesi. 6.Uygulamanın etkisinin gözlenmesi ve alternatif kullanım yollarının engellenmesi. 7.Zaman ilişkili maliyet analizinin yapılması. Akılcı Human Albumin Kullanımı

7 ANHTA HA Kullanım Önerileri-I 1. Hipoalbuminemik hastalarda beslenme desteği olarak albümin kullanımının yeri yoktur. 2. Kristoloid ve kolloid sıvı resüsitasyonuna yanıt vermeyen (veya kolloid kullanımı için kontreendikasyonu ve uygun kan ürünlerine hemen ulaşmanın mümkün olmadığı) ağır hemorajik şok ve ağır yanıklarda, 3. Septik şok veya septik şoka meyilli sepsiste kristoloid ve kolloidlerle sıvı resüsitasyonuna yanıt vermeyen serum albümin düzeyi ≤2,5 g/dl olan hastalarda, 4. Child C grubunda massif refrakter asiti olan ve kan albümin düzeyi ≤2,5 g/dl olarak saptanan kronik karaciğer hastalarında geniş volümlü parasentez uygulamalarında 5. Asit varlığında spontan bakteriyel peritonit gelişen ve serum albümin düzeyi ≤2,5 g/dl olan hastalarda tedaviye yardımcı olarak, 6. Hepatorenal sendromlu hastalarda tedaviye yardımcı olarak, 7. Karaciğer veya GIS kaynaklı diüretik tedaviye dirençli refrakter ödemi olan ve serum albümin düzeyi ≤2,5 g/dl olarak saptanan hastalarda,

8 8.Renalparankimal kaynaklı ve diüretik tedaviye dirençli refrakter ağır ödemi olan ve serum albümin düzeyi ≤2,5 g/dl olarak saptanan hastalarda nefroloji konsültasyonu ile maksimum 3 gün süre ile, 9.Klas IV kalp yetmezliğinde tedaviye dirençli ödem ve hipervolemi varlığında ve serum albümin düzeyi ≤2,5 g/dl olduğunda, diüretik tedaviye yardımcı olarak maksimum 3 gün süre ile, 10. Plazmaferez ve plazma değişimi sırasında, kan albümin düzeyinden bağımsız olarak, 11. Kök hücre naklinde gelişen ve veno-okluzif hastalık tedavisinde, 12. Gebelik toksemisinde serum albümin düzeyi ≤2 g/dl olan olgularda (preeklempsi ve eklempsi tablolarında), 13. İyatrojenik overiyan hiperstimülasyon sendromunda (OHSS) kan albümin düzeyi ≤2 g/dl olan ve beraberinde plevralefüzyon, asit veya akciğer ödemi olan hastalarda. ANHTA HA Kullanım Önerileri-II

9 ANHTA HA Kullanım Önerileri: Etki Değerlendirmesi

10

11 Proje dahilinde yapılan yeni düzenleme sonrasında HA tüketiminde: - 2011 yılında %38, - 2012 yılında %80, - 2013 yılında %87 oranında azalma gözlenmiştir. Söz konusu azalmalar nedeniyle 2011 yılı Mayıs ayından başlamak üzere 2013 yılı Eylül ayına kadar toplam 2.255.923 TL tasarruf sağlandığı tahmin edilmektedir. Ekonomik Etki Değerlendirilmesi

12 TKHK Değerlendirmesi A Hastanesi B Hastanesi C HastanesiD Hastanesi

13 TKHK Değerlendirmesi Ankara Numune EAH

14

15 Bu çalışmada Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ortopedik cerrahide kullanılan hazır kemik allogreftlerin yerine, uygun donörden elde edilen allogreftlerin kullanılmasını sağlayan kemik bankasının hastanemizde kurulmasının Mini STD ile incelemesi yapılmıştır. Bu çalışma vesilesiyle mini-STD’nin pilot uygulaması yapılmıştır. Kemik Bankası Kurulumunun Değerlendirilmesi

16 Literatürde kemik bankasının üstünlüğü lehine tatmin edici kanıta rastlanmamıştır. Kurulum maliyetleri yüksektir. Cihaza özgü sarf malzemelerinin maliyeti yüksektir. Maliyetine değecek üstünlük görülmemiştir. Görüşümüz benzer nitelikteki hastanelere genelleştirilebilir. Teknoloji tek bir hastane için önerilmez. Ancak birden fazla hizmet verecek şekilde yapılanma veya ortopedi-travmatoloji ağırlıklı çalışan hastaneler için ayrı değerlendirme yapılabilir. Kemik Bankası Kurulumunun Değerlendirilmesi

17

18 Etkin Laboratuvar Kullanım Projesi’nin Amacı: Akılcı ve kanıta dayalı laboratuar kullanımının teşviki, gereksiz istemlerin azaltılması ve multidisipliner bir ekip oluşturarak hastanede tetkik isteminin dinamiklerini kavramak ve hedefe ulaşmak için, uygun stratejileri saptamaktır.

19 HAZIRLIK Etkin Laboratuvar Kullanım Komisyonunun Oluşturulması DUYURU Hastane İçi Farkındalığın Arttırılmasına Yönelik Bildirim ve Toplantılar ANALİZ Laboratuvar Kullanım Analizi ve Kanıta Dayalı Tıp Verileri Işığında Yanlış Kullanılan Testlerin Belirlenmesi EYLEM Yanlış Kullanılan Testlere Yönelik Düzeltici Faaliyetlerin Planlanması ve Test İstem Ekranının bu plana göre yeniden düzenlenmesi TAKİP Alınan kararların etki takibi ve sürekliliğin sağlanması Etkin Laboratuvar Kullanımı Çalışması

20 ANEAH LABORATUVAR KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ ANALİZİ

21 ANEAH LABORATUVAR KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ ANALİZİ (2)

22 YANLIŞ KULLANIM ÖRNEKLERİ

23 YANLIŞ KULLANIM ÖRNEKLERİ (2) % 28

24 YANLIŞ KULLANIM ÖRNEKLERİ (3) % 28

25 YANLIŞ KULLANIM ÖRNEKLERİ (4) % 1,5

26 Hastanemize Yönelik Uygulamalar:  Klinisyenlerin panel oluşturmasının engellenmesi,  El alışkanlığı ile istendiği tespit edilen testlerin istemlerinin ayrı bir sayfaya taşınması,  Bir haftadan daha sık istenen testlerde uyarı notu,  Her ay kliniğe özel raporların gönderilmesi.

27 20122013% Fark Urik Asit13688778.76342% Lipaz81152.00975% Klor231010112.40851% Pre Albumin72971.57278% ASO149007.66449% RF3429324.85128% Ig G67804.89428% Ig M67284.77729% Ig A64584.96923% C348704.25713% C450484.05620% Serbest PSA133597.45144% CA 15-31497010.52230% CA 125141629.38134% CA 19-91762712.87727% Folic Acid6190720.01268% Anti TG Ab86636.67523% Anti HBs262149.87562% CMV IgG254553779% Toxo IgG396659685% Rubella IgG377676280% LDH186473131.49729% Etkin Laboratuvar Kullanımı Çalışması

28 İlk Aşamada Hedeflenen Testlerin Sayılarındaki Değişim Etkin Laboratuvar Kullanımı Çalışması

29 Ekonomik Etki Değerlendirmesi: Müdahale edilen testlerde % 12,6 - % 85,0 azalma. 1 Mart 2012 – 28 Şubat 2013 1 Mart 2013 – 28 Şubat 2014 Değişim Toplam Hasta Sayısı 962.5891.030.300 % 7 Toplam Laboratuvar Maliyeti 9.638.917 TL9.368.883 TL % 3 Toplam 780.897 TL/Yıl Tasarruf

30 PREOPERATİF DEĞERLENDİRMENİN VERİMLİLİĞİ

31 ASA seçilmiş hastalar için lokal kılavuzlar hazırlamasını önerir. İstenen bir preoperatif test anestezi ve cerrahi yaklaşım ve riskleri hakkındaki kararları etkileme potansiyeli taşımalıdır. İstenen bir preoperatif test anestezi ve cerrahi yaklaşım ve riskleri hakkındaki kararları etkileme potansiyeli taşımalıdır. Rutin preoperatif testlerin hastanın değerlendirilmesinde ve yönetiminde önemli bir katkı sağlamadığı bilinmektedir. Rutin preoperatif testlerin hastanın değerlendirilmesinde ve yönetiminde önemli bir katkı sağlamadığı bilinmektedir. Preoperatif Değerlendirmenin Verimliliği Proje Gerekçeleri

32 Elektif cerrahi hastalarda ve komorbid durumu olan seçilmiş hastalarda rutin preoperatif testlerin değerini sistematik review literatür ışığında değerlendirmek. ASA 1, ASA 2 ve ASA 3 hastalarda kullanılmak üzere kılavuz geliştirmek. ASA 1, ASA 2 ve ASA 3 hastalarda kullanılmak üzere kılavuz geliştirmek. Ekonomik modelin araştırılmasını sağlamak. Ekonomik modelin araştırılmasını sağlamak. Preoperatif Değerlendirmenin Verimliliği Amaçlar

33 ASA I

34 ASA 2-3 KVS KOMORBİDİTE

35 ASA 2-3 RESPİRATUAR KOMORBİDİTE

36 ASA 2-3 RENAL KOMORBİDİTE

37 MİNİ-STD UYGULAMASI

38 Mini-STD Muhakeme temeline dayalı bir yöntem ve karar destek aracıdır. Bir sağlık teknolojisi kullanımından doğabilecek sonuçlarla ilişkili bir takım soruların bulunduğu bir Değerlendirme Formu veya Kontrol Listesi nden oluşmaktadır. Karar gerektiren teknoloji ile ilgili tıbbi, ekonomik, organizasyonel vb. bir çok konuyu ele alırken bunu pratik ve mümkün olduğunca kısa bir süre de yapma imkanı tanımaktadır.

39 Mini STD’nin Güçlü Yönleri: Kurum kaynakları kullanılarak yapılabilir, Doğru zamanda, kurum şartlarına uygun olan ve daha uygun önceliklendirme yapmaya neden olabilecek karar alma temelleri oluşturulabilir, Kanıta dayalı olarak karar alma kalitesini artırır, Kurum koşullarına uyarlanabilen esnek bir araçtır, İlgili kanıtların ve belgelerin biraraya getirilmesi çalışmasına başlanmış olur, Kurumda STD mantığında düşünmenin gelişmesini sağlar.

40 Mini STD’nin Zayıf Yönleri: Ne zaman daha kapsamlı bir STD hazırlanması gerektiği konusunda farkındalık olması gerekir, Genellikle kısa sürede yapıldığı için bazı konular yeterince değerlendirilmeyebilir, Kalite ve kredibiliteyi garanti altına almak için özel çaba gösterilmelidir, Belli bir branşı temsil eden bir grup tarafından yapılma ve bu nedenle multidisipliner yaklaşımı sergileyememe riski mevcuttur, Kişisel ilgilerden etkilenme riski mevcuttur.

41 ANEAH Mini STD Yöntemi: 1. Sağlık Teknoloji Talep Formu 2. Proje Ekibi İçin STD Çalışma Formatı 3. Etkililik ve Güvenlik Değerlendirmesi 4. Ekonomik Değerlendirme 5. Sosyal, Hukuki ve Etik Boyutun Değerlendirilmesi 6. Raporlama

42

43

44

45

46

47

48 ANHTA EKİBİ Başkan: Doç. Dr. Rabia Kahveci Üyeler: Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Doç. Dr. Altan Atasoy Doç. Dr. Tanju Tütüncü Uzm. Dr. Dilek Kanyılmaz Uzm. Dr. Erdem Gürkaş Dr. İsmail Ercan Bal Uzm. Mehmet Ziya Kelat Uzm. Osman Bahçekapılı Uzm. Ersin Gülcü Uzm. Hem. Emine Özer Ecz. Nigar Polat

49 Bu Toplantıda Geçen Toplam Sürede Anlatılan STD Çalışmalarımız Sayesinde Hastanemizde Yaklaşık 7.888 TL Tasarruf Sağlanmıştır. DİKKAT!

50 www.anhhta.org Teşekkürler…


"Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Hastane Tabanlı STD Uygulamaları Dr. İsmail Ercan BAL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları