Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Hastane Tabanlı STD Uygulamaları Prof. Dr. Nurullah ZENGİN Hastane Yöneticisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Hastane Tabanlı STD Uygulamaları Prof. Dr. Nurullah ZENGİN Hastane Yöneticisi."— Sunum transkripti:

1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Hastane Tabanlı STD Uygulamaları Prof. Dr. Nurullah ZENGİN Hastane Yöneticisi

2 Bilimsel Veriler Öncelik Sıralaması STD Sınırlı Kaynaklar Yeni Teknoloji Yeni Teknolojiye Ulaşma Arzusu Toplum Algısı ve Kabulu Uygunluk Değerlendirmesi

3 Maliye / Ekonomi STD Paydaşları Sağlık Bakanlığı İlaç / Tıbbi Cihaz Sek. Hasta ve Yakınları Sağlık Çalışanları SGK / Geri Ödeme Kur. Hastaneler Akademik Çevre

4 Maliye / Ekonomi İlaç / cihaz uygunluğu STD’den Öncelikli Beklentiler Sağlık Bakanlığı İlaç / Tıbbi Cihaz Sek. Hasta ve Yakınları Sağlık Çalışanları Tasarruf aracı SGK / Geri Ödeme Kur. Hastaneler Akademik Çevre Tasarruf aracı Tasarruf aracı / öncelik sıralaması Ödeme alma / kabul edilme Bilimsel alan İlaç / cihaza ulaşabilme İlaç /cihazı kullanabilme

5 Makro düzey Ulusal düzey Mezo düzey Hastaneler Mikro düzey Klinik uygulamalar Bireysel tercihler

6 Makro düzey Ulusal düzey Mezo düzey Hastaneler Mikro düzey Klinik uygulamalar Bireysel tercihler ULUSLAR ARASI STD

7 Hastane tabanlı STD (HT-STD) İnovatif sağlık teknolojilerinin planlama ve yönetiminde kullanılan bir yöntem Klinisyenler ve idareciler arasında diyaloğu geliştirir Sağlık bakım kalitesini artırma, kaynakların hakkaniyetli dağılımı konusunda bir strateji Hastane düzeyinde daha iyi politika ve klinik uygulamalar için bilgiyi artırır Hastanede akılcı ve kanıta dayalı karar alma sürecini destekler Karar sürecinde şeffaflığı arttırır Teknolojinin uygun kullanımını teşvik eder Hastane bütçesinin yönetimi ve kaynakların verimli dağılımı için bir araçtır

8 ANEAH HT-STD Birimi ‘’Hastanelerde mevcut kaynakların ve teknolojilerin akılcı ve verimli kullanımı için hastane tabanlı Sağlık Teknolojileri Değerlendirme kavramı ve uygulamaları tüm dünyada artan bir şekilde kabul görmekte ve yaygınlaşmaktadır. Yakın dönemde hastanemizde konu ile ilgili gerçekleştirilen etkinliklerden alınan geri bildirimlerle hastanemizde STD biriminin kurulması uygun bulunmuştur.’’ Prof. Dr. Nurullah Zengin 17 Şubat 2012

9 Çalışmalarımız

10  Albumin İlaç Disinvestment Çok partnerli Özel diseminasyon stratejisi  Preop tetkikler Tetkikler,Tanısal yöntemler Disinvestment Çok partnerli Özel diseminasyon stratejisi  Kemik bankası Cihaz Prosedür Investment Tek partner  Etkin laboratuar kullanımı Tanısal yöntemler Otomasyon entegrasyonu Çok partnerli Verimlilik Komplike

11 Akılcı Human Albumin Kullanımı

12 1.Hastane eczanesinden kliniklerin HA tüketimi ile ilgili verilerin alınması. 2.Proje ekibinin oluşturulması: İlgili kliniklerden birer temsilci, eczaneden bir temsilci, STD ekibinden dört temsilci. 3.Literatür derlemesini ve HA kullanım endikasyonları için “öneri listesini”nin hastane yönetimine iletmesi. 4.“Öneri listesi”nin hastane yönetimi tarafından hastane eczanesine tebliğ edilmesi. 5.Hastane eczanesinin kliniklerden HA talebinde “öneri listesine” uyum gözetmesi. 6.Uygulamanın etkisinin gözlenmesi ve alternatif kullanım yollarının engellenmesi. 7.Zaman ilişkili maliyet analizinin yapılması. Akılcı Human Albumin Kullanımı

13 ANHTA HA Kullanım Önerileri-I 1. Hipoalbuminemik hastalarda beslenme desteği olarak albümin kullanımının yeri yoktur. 2. Kristoloid ve kolloid sıvı resüsitasyonuna yanıt vermeyen (veya kolloid kullanımı için kontreendikasyonu ve uygun kan ürünlerine hemen ulaşmanın mümkün olmadığı ağır hemorajik şok ve ağır yanıklarda) 3. Septik şok veya septik şoka meyilli sepsistekristoloid ve kolloidlerle sıvı resüsitasyonuna yanıt vermeyen serum albümin düzeyi ≤2,5 g/dl olan hastalarda 4. Child C grubunda massifrefrakterasiti olan ve kan albümin düzeyi ≤2,5 g/dl olarak saptanan kronik karaciğer hastalarında geniş volümlü parasentez uygulamalarında 5. Asit varlığında spontan bakteriyel peritonit gelişen ve serum albümin düzeyi ≤2,5 g/dl olan hastalarda tedaviye yardımcı olarak 6. Hepatorenal sendromlu hastalarda tedaviye yardımcı olarak 7. Karaciğer veya GIS kaynaklı diüretik tedaviye dirençli refrakter ödemi olan ve serum albümin düzeyi ≤2,5 g/dl olarak saptanan hastalarda

14 8.Renalparankimal kaynaklı ve diüretik tedaviye dirençli refrakter ağır ödemi olan ve serum albümin düzeyi ≤2,5 g/dl olarak saptanan hastalarda nefroloji konsültasyonu ile maksimum 3 gün süre ile 9.Klas IV kalp yetmezliğinde tedaviye dirençli ödem ve hipervolemi varlığında ve serum albümin düzeyi ≤2,5 g/dl olduğunda, diüretik tedaviye yardımcı olarak maksimum 3 gün süre ile 10. Plazmaferez ve plazma değişimi sırasında, kan albümin düzeyinden bağımsız olarak 11. Kök hücre naklinde gelişen ve veno-okluzif hastalık tedavisinde 12. Gebelik toksemisinde serum albümin düzeyi ≤2 g/dl olan olgularda (preeklempsi ve eklempsi tablolarında) 13. İyatrojenikoveriyanhiperstimülasyon sendromunda (OHSS) kan albümin düzeyi ≤2 g/dl olan ve beraberinde plevralefüzyon, asit veya akciğer ödemi olan hastalarda ANHTA HA Kullanım Önerileri-II

15 ANHTA HA Kullanım Önerileri: Etki Değerlendirmesi

16

17 Proje dahilinde yapılan yeni düzenleme sonrasında HA tüketiminde: - 2011 yılında %38, - 2012 yılında %80, - 2013 yılında %87 oranında azalma gözlenmiştir. Söz konusu azalmalar nedeniyle 2011 yılı Mayıs ayından başlamak üzere 2013 yılı Eylül ayına kadar toplam 2.255.923 TL tasarruf sağlandığı tahmin edilmektedir. Ekonomik Etki Değerlendirilmesi

18 TKHK Değerlendirmesi A Hastanesi B Hastanesi C HastanesiD Hastanesi

19 TKHK Değerlendirmesi Ankara Numune EAH

20 Bu çalışmada Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ortopedik cerrahide kullanılan hazır kemik allogreftlerin yerine, uygun donörden elde edilen allogreftlerin kullanılmasını sağlayan kemik bankasının hastanemizde kurulmasının Mini STD ile incelemesi yapılmıştır. Bu çalışma vesilesiyle mini-STD’nin pilot uygulaması yapılmıştır. Kemik Bankası Kurulumunun Değerlendirilmesi

21 Literatürde kemik bankasının üstünlüğü lehine tatmin edici kanıta rastlanmamıştır. Kurulum maliyetleri yüksektir. Cihaza özgü sarf malzemelerin maliyeti yüksektir. Maliyetine değecek üstünlük görülmemiştir. Görüşümüz benzer nitelikteki hastanelere genelleştirilebilir. Teknoloji tek bir hastane için önerilmez. Ancak birden fazla hizmet verecek şekilde yapılanma veya ortopedi-travmatoloji ağırlıklı çalışan hastaneler için ayrı değerlendirme yapılabilir. Kemik Bankası Kurulumunun Değerlendirilmesi

22 HAZIRLIK Etkin Laboratuvar Kullanım Komisyonunun Oluşturulması DUYURU Hastane İçi Farkındalığın Arttırılmasına Yönelik Bildirim ve Toplantılar ANALİZ Laboratuvar Kullanım Analizi ve Kanıta Dayalı Tıp Verileri Işığında Yanlış Kullanılan Testlerin Belirlenmesi EYLEM Yanlış Kullanılan Testlere Yönelik Düzeltici Faliyetlerin Planlanması ve Test İstem Ekranının bu Plana göre yeniden düzenlenmesi TAKİP Alınan kararların etki takibi ve sürekliliğin sağlanması Etkin Laboratuvar Kullanımı Çalışması

23 20122013% Fark Urik Asit13688778.76342% Lipaz81152.00975% Klor231010112.40851% Pre Albumin72971.57278% ASO149007.66449% RF3429324.85128% Ig G67804.89428% Ig M67284.77729% Ig A64584.96923% C348704.25713% C450484.05620% Serbest PSA133597.45144% CA 15-31497010.52230% CA 125141629.38134% CA 19-91762712.87727% Folic Acid6190720.01268% Anti TG Ab86636.67523% Anti HBs262149.87562% CMV IgG254553779% Toxo IgG396659685% Rubella IgG377676280% LDH186473131.49729% Etkin Laboratuvar Kullanımı Çalışması

24 İlk Aşamada Hedeflenen Testlerin Sayılarındaki Değişim Etkin Laboratuvar Kullanımı Çalışması

25 ASA seçilmiş hastalar için lokal kılavuzlar hazırlamasını önerir. İstenen bir preoperatif test anestezi ve cerrahi yaklaşım ve riskleri hakkındaki kararları etkileme potansiyeli taşımalıdır. İstenen bir preoperatif test anestezi ve cerrahi yaklaşım ve riskleri hakkındaki kararları etkileme potansiyeli taşımalıdır. Rutin preoperatif testlerin hastanın değerlendirilmesinde ve yönetiminde önemli bir katkı sağlamadığı bilinmektedir. Rutin preoperatif testlerin hastanın değerlendirilmesinde ve yönetiminde önemli bir katkı sağlamadığı bilinmektedir. Preoperatif Değerlendirmenin Verimliliği Proje Gerekçeleri

26 Elektif cerrahi hastalarda ve komorbid durumu olan seçilmiş hastalarda rutin preoperatif testlerin değerini sistematik review literatür ışığında değerlendirmek. ASA 1, ASA 2 ve ASA 3 hastalarda kullanılmak üzere kılavuz geliştirmek. ASA 1, ASA 2 ve ASA 3 hastalarda kullanılmak üzere kılavuz geliştirmek. Ekonomik modelin araştırılmasını sağlamak. Ekonomik modelin araştırılmasını sağlamak. Preoperatif Değerlendirmenin Verimliliği Amaçlar

27 H-STD’nin Avrupa’da benimsenmesi Projesi Başlayış tarihi: 1 Eylül 2012 Süre: 36 ay Partnerler: İspanya, Danimarka, İsviçre, Türkiye, İtalya, Finlandiya, Estonya, Avusturya, Norveç İşbirliği partneri: Kanada Grant agreement no: 305018 FP7-Health-2012-Innovation-1

28  Mevcut hastane tabanlı STD yapılanmalarının kritik analizi  En iyi H-STD uygulamaları için prensiplerin oluşturulması  İlgili olan diğer AB hastanelerinin yararlanacağı şekilde mevcut yapılar arasında işbirliğinin gelişeceği ortamın oluşturulması  Hastane tabanlı yapılar ile ulusal yapılar arasında koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi 4 stratejik hedef

29

30

31

32

33

34

35 ANHTA EKİBİ Başkan: Doç. Dr. Rabia Kahveci Üyeler: Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Doç. Dr. Altan Atasoy Doç. Dr. Tanju Tütüncü Uzm. Dr. Dilek Kanyılmaz Uzm. Dr. Erdem Gürkaş Dr. Ercan Bal Uzm. Mehmet Ziya Kelat Uzm. Osman Bahçekapılı Uzm. Ersin Gülcü Uzm. Hem. Emine Özer Ecz. Nigar Polat

36 Teşekkür ederim. www.anhhta.org


"Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Hastane Tabanlı STD Uygulamaları Prof. Dr. Nurullah ZENGİN Hastane Yöneticisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları