Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uygulama Ekibi:Antibiyotik Kontrol Ekibi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uygulama Ekibi:Antibiyotik Kontrol Ekibi"— Sunum transkripti:

1 Uygulama Ekibi:Antibiyotik Kontrol Ekibi
ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ Türkiye yüksek ihtisas eğitim ve araştırma hastanesi HASTANESİ Uzm.Ecz.Özlem KALSIN Uygulama Adı:Akılcı Antibiyotik Kullanımı Uygulama Ekibi:Antibiyotik Kontrol Ekibi

2 Uygulama Amacı: 2010 yılında; Hastanemizle yatak sayısı aynı olan, Benzer tedavi ve İşlemlerin yapıldığı diğer hastaneler ile ilaç kullanım oranlarını karşılaştırdık. Hastanemizde antibiyotik kullanım oranlarının yüksek olduğunu tespit edip bunun nedenlerini araştırdık.

3 Stok maliyetlerini asgari seviyede tutarak, Hizmet devamlılığını sağlayarak;
Akılcı antibiyotik kullanımını sağlamak, Antibiyotik kullanım oranlarını azaltmak Direnç gelişiminin önüne geçmek amacıyla önlemler alıp hastanemizde Akılcı Antibiyotik Kullanımı sağlamaya yönelik bir çalışma başlattık

4 Uygulama yöntemi; İçinde eczacının da bulunduğu; Enfeksiyon Kontrol Ekibi ve Antibiyotik Kontrol Ekibi, bir strateji belirledi. AKE tarafından; son 2 yılda yatan hastalarda kullanılan antibiyotik tüketim verileri elde edilerek, hastane yönetimi konu hakkında bilgilendirildi. Geliştirilen stratejiler çerçevesinde, eğitime öncelik verilerek; ilgili personel konuyla ilgili olarak hizmet içi eğitimlere alındı.

5 Eğitim Antibiyotik tedavisine kültür sonuçlarına göre yön verilmelisi sağlandı. Hekimler bu konuda Enfeksiyon Kontrol ekibi tarafından bilgilendirildi. Enfeksiyon ve klinik mikrobiyoloji uzmanları ile birlikte hastane eczanesi de, antibiyotik tedavisi konusunda sorumlu paydaş olarak görev aldı.

6 Rotasyonlu Antibiyotik Kullanımı
Programlı olarak antibiyotiklerin değiştirilmesi; bir antibiyotiğe karşı bakterinin direnç geliştirmesi için seçici baskıyı azaltabilir. Hastane eczanesi olarak; enfeksiyon uzmanı hekimlerden, antibiyotik rotasyonları hakkında bilgi alıp, satınalma ve sipariş süreçlerini bu bilgilere göre programladık.

7 Antibiyotik kontrol stratejileri geliştirirken Hastane yönetiminin de desteğini alarak, çalışıldı.
Eczanenin antibiyotik listesi güncellendi ve kontrollü antibiyotik istem formu hazırlanarak Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (EHU) onayı gereken antibiyotiklerin isteminde mutlaka EHU onayının sorgulanması istendi.

8 Hastane eczanesine ilk defa alınacak ilaçlar için Yeni İlaç Tespit ve Onay Formu ve Komisyonu oluşturuldu Neden? Hali hazırdaki hangi ilacı azaltalım?

9 YENİ İLAÇ İSTEK FORMU İlaç ve Eczacılık Komitesine
İlaç ve Eczacılık Komitesine  İlacı isteyen Klinik veya Ünite : ……………………… İlacı isteyen Doktorun Adı ve Soyadı :……………………… İlacın jenerik Adı :……………………… İlacın Ticari Adı :……………………… İlacın istenme nedeni ve kullanımı ile ilgili özet bilgi:………   Doktor Adı ve İmzası    Klinik Şefi veya Bölüm Başkanının Onayı

10 Uygulamanın Faydaları:
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2011ve 2013 yılları arasında EHU onayı gereken antibiyotiklerin kullanımı ve Hastane enfeksiyon oranları karşılaştırıldığında belirgin bir azalma gözlenmiştir. Bu azalmada; hastanemizde hedefe yönelik, etkin ve akılcı antibiyotik kullanımının etkili olduğunu düşünmekteyiz.

11 Antibiyotik kullanım miktarı (kutu adedi)
Hastane enfeksiyon gözlenme sıklığı 2011 5.1 2012 3.95 2013 3.16

12 HEDEFİMİZ Antibiyotik kullanım politikalarının belirlenmesinde tüketim verilerinin izlenmesi önemlidir. Bu verilerinin karşılaştırılmasında doğru tahminler yapabilmek için standardize ölçümlerin kullanılması gereklidir. İlaç kullanımının doğru ölçülebilmesi ve uluslararası bir standardın oluşturulması amacıyla bir sınıflandırma sistemi ve bir ölçüm birimi olan Dünya Sağlık Örgütü tarafından desteklenen ATC/DDD metodolojisi kullanılmaktadır.

13 Tanımlanmış günlük doz (DDD), ATC sisteminde yer alan bir ilacın ana endikasyonu için yetişkinlerde kullanıldığı varsayılan günlük ortalama idame dozudur. Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu Türkiye genelindeki antibiyotik tüketim verilerini ATC/DDD metodolojisi kullanılarak hesaplamış ve antibiyotik kullanım oranlarının dünya karşılaştırmasını yapmıştır.

14 Bizde, ilaç kullanım araştırmalarında yararlı olabilecek bir araç sağlamak ve reel ilaç tüketim istatistiklerinin sunumuna ve karşılaştırılmasına olanak vermek amacıyla geliştirilen ATC/DDD metodolojisi ile Antibiyotik kullanım verilerimizi belirleyip bu metodun hastanelerde de uygulanabilirliğini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

15

16 2011,2012,2013 ANTİBİYOTİK KULLANIM ORANLARI

17 2011,2012 , 2013 yılları

18


"Uygulama Ekibi:Antibiyotik Kontrol Ekibi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları