Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Zeliha Cansever Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Ölçme-Değerlendirme Modul 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Zeliha Cansever Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Ölçme-Değerlendirme Modul 1."— Sunum transkripti:

1 Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Zeliha Cansever Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Ölçme-Değerlendirme Modul 1

2 Amaç: Ölçme –Değerlendirme hakkında bilgi sahibi olmak. Hedefler: Katılımcılar;  Ölçme değerlendirme ile neyin ölçüldüğünü ve neden yapıldığını açıklayabilmeli  Bilişsel alan seviyelerini örneklerle ifade edebilmeli  Bilgiyi ölçme araçlarının çeşitlerini ve kullanım alanlarını tanıyabilmeli / 372

3 Nedir ?

4 Eğitimin bir parçasıdır / 374

5 Neden Eğitimin Bir Parçasıdır? / 375

6 6 Öğrencinin müfredatı sınavın müfredatıdır! Öğrencinin dış motivasyon unsurudur!

7 Amaçlar ve Hedefler Yöntemler Değerlendirme / 377 7

8

9 Neden Ölçeriz ?

10 / 3710 KATILIMCI Katılımcıların ilk baştaki bilgi düzeyini saptamak Katılımcıları çalışmaya teşvik etmek Katılımcıların performans düzeyini belirlemek EĞİTİM/EĞİTİCİ Eğitimde kullanılan içerik, aktivite, yöntem ve gereçlerin yeterliğini belirlemek Eğitim hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını anlamak

11 Neyi Ölçeriz ?

12 Öğrenim Hedefi Nedir? Ders ile kazandırılmak istenen bilgi, beceri ve tutumlar / 3712

13 / 3713 “Öğrenim Hedefi” Kendine Nerede Yer Bulur? Bloom Sınıflandırması Modifiye Bloom Sınıflandırması Miller’in ustalık piramidi

14 / 3714 Bloom Sınıflandırması Bilişsel- Bilgi Duyuşsal- Tutum/davranış Psikomotor - Beceri/davranış

15 / 3715 Sentez etmek Değerlendirmek Analiz etmek Uygulamak Kavramak Tanımak Basit Kompleks Soyut Somut

16 Miller‘in Ustalık Piramidi / 3716 Miller GE. The assessment of clinical skills/competence/performance. Academic Medicine (Supplement) 1990; 65: S63-S7. Ne olduğunu bilir Gösterir Nasıl olduğunu bilir Yapar Bilişsel Davranışsal Bilişsel, Duyuşsal, Beceri Profesyonellik

17 Nasıl Ölçeriz ?

18 Dolaylı ve Doğrudan / 3718 Dolaylı Kayıtlar

19 Dolaylı ve Doğrudan / 3719 Doğrudan (Kendimizi) Hekim Olarak: Hastanın karşılanmamış gereksinimleri Eğitici Olarak: Hekimlerin eğitilme gereksinimleri Tüm Şapkalar: Kritik olayların değerlendirilmesi

20 Dolaylı ve Doğrudan / 3720 Doğrudan (Kendimizi ve katılımcıları) Bilgi Beceri Tutum Bilir Nasıl bilir Gösterir Yapar

21 Bilir 1975: ÇSS de sorunlarla karşılaşıldı / 3721 Bilir Nasıl bilir Gösterir Yapar 1960: Çoktan seçmeli sınavlar (ÇSS)

22 Nasıl yapıldığını bilir 1965: Hasta yönetim Problemleri (HYP) / 3722 Bilir Nasıl bilir Gösterir Yapar

23 Nasıl Yapıldığını Gösterir Klinik olarak mümkün olduğunca gerçeğe uygun istasyonlar OSCE’lerde öğrenci hakkında ayrıntılı ve toplam kararlar iyi verilir Klinik nedene dayandırma ve uygulama becerilerini değerlendirme / 3723 Bilir Nasıl bilir Gösterir Yapar 1975: Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE) kullanıma girdi

24 Yapar Klinik uygulama değerlendirmesinde YöntemlerYöntemler Audio/video gözlem Reçete kontrolü Maskeli standardize hastalar ICE (bütünsel klinik değerlendirme) / 3724 Bilir Nasıl bilir Gösterir Yapar

25 Neye Dikkat Ederiz?

26 / 3726

27 Geçerli-Güvenilir / 3727

28 Zayıf güvenilirlik - Zayıf geçerlilik / 3728

29 / 3729

30 / 3730

31 İyi Güvenilirlik - Zayıf geçerlilik / 3731

32 İyi güvenilirlik - İyi geçerlilik / 3732

33 Ne zaman ölçeriz?

34 Eğitim Süresince ve Sonunda / 3734 Eğitim Öncesinde ve Süresince İlerleme (formatif) sınavları Sınavlar, Deneme sınavları Geribildirimler Eğitim sonunda Son sınav (summatif)(geçme-kalma, sertifakalandırma, belgelendirme)

35 Miller‘in Ustalık Piramidi / 3735 Miller GE. The assessment of clinical skills/competence/performance. Academic Medicine (Supplement) 1990; 65: S63-S7. Ne olduğunu bilir Gösterir Nasıl olduğunu bilir Yapar Bilişsel Performans Profesyonellik

36 Miller‘in Ustalık Piramidi / 3736 Miller GE. The assessment of clinical skills/competence/performance. Academic Medicine (Supplement) 1990; 65: S63-S7. Ne olduğunu bilir Gösterir Nasıl olduğunu bilir Yapar Yazılı, sözlü ya da bilgisayar tabanlı değerlendirme Performans değerlendirmesi Profesyonellik

37 Shows how Knows how Does Nasılı bilir (Klinik) duruma bağlı sınavlar: CORE, Çokt. Seç., Sözlü, Yazılı… (Klinik) duruma bağlı sınavlar: CORE, Çokt. Seç., Sözlü, Yazılı… Yapar Performansın değerlendirilmesi ICE, Yapılandırılmış test, Video, Audio… Performansın değerlendirilmesi ICE, Yapılandırılmış test, Video, Audio… Bilir Bilgiye yönelik sınavlar: Çoktan Seç., Sözlü, Yazılı… Bilgiye yönelik sınavlar: Çoktan Seç., Sözlü, Yazılı… Piramidi Tırmanma Miller GE. The assessment of clinical skills/competence/performance. Academic Medicine (Supplement) 1990; 65: S63-S7. / 3737

38 ÖZET

39 Teşekkür ederim… / 3839


"Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Zeliha Cansever Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Ölçme-Değerlendirme Modul 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları