Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GP/AH MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GP/AH MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI"— Sunum transkripti:

1 GP/AH MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI
MESLEKİ YETERLİKLERİN BELİRLENMESİ, ÖĞRETİLMESİ VE SINANMASI İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR ÜZERİNDEN GP/AH MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI

2 Bu oturum neden planlandı?
Ben bu sunumda neler anlatacağım?

3 GPE Mesleki Eğitim Uzmanlık eğitimi? Sürekli mesleki gelişim?

4 “TRİLOJİ” TIP EĞİTİMİ SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/ SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM
MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ “TRİLOJİ”

5 Trilojiye uygun hareket etme çabası
Hızla yükselen uzmanlaşma Toplum beklentilerinin artması Yaşam boyu öğrenme kavramı Hekim yeterliklerinin kanıtlanma ihtiyacı

6 Geçmişte; Peabody, 1923 Genel Pratisyenlik Kraliyet Koleji , 1952
Birincil bakım konusunda çalışan uzmanlık dalı: GP/Aile Hekimliği “Aşırı branşlaşma var. Hastalar ortada kaldı. İnsanı bütün olarak ele alacak uzmanlık alanı lazım”. Amerika Tıp Birliği, Milis ve willard Raporları

7 Uzmanlık eğitimleri Süreçler Genel: 2 yıl hast., 1 yıl saha
Amerika: Tümü hastanede Mesleki eğitim süreleri 1yıl (Yeni Zelanda) -6 yıl (İsveç) UEMO: 3 yıl hast., 2 yıl saha

8 Ülkemizde 1983 Tababet Uzmanlık Tüzüğü- Aile Hekimliği
Gazi Üniversitesi-kürsü 1985 SB eğitim hastaneleri 43 tıp fakültesi- AH AD Eğitim süresi: 3 yıl

9 GPE; “Tıp fakültesini bitirdikten sonra Genel Pratisyen olarak birinci basamak sağlık hizmetinde çalışmak isteyen hekimlerin standart mesleki eğitiminden sorumlu”

10 Eğitim programının geliştirilmesi
*Vatansever K.

11 Eğitim programının geliştirilmesi
*Vatansever K.

12 Yetkinlik/yeterlik Kişinin işini yapabilmesi için gerekli iş standartları Olağanüstü performansı ayırt eden bireysel özellikleri

13 Yetkinlik/yeterlik neden önemli?
Mezun hekimi tanımlaması, rol ve görevlerini belirlemesi , alanda ortak bir dil oluşturmak Sertifikasyon yada resertifikasyon için karar vermeyi kolaylaştıran standart ve kriterleri ortaya koymak

14 *Vatansever K.

15 Kanada Tıbbi Uzman Profesyonel Araştırmacı İşbirliği kuran Yönetici
İletişimci İşbirliği kuran Yönetici Sağlığı savunan Araştırmacı Kanada

16 Danimarka Maagaard, 2004

17 TTB GPE

18 Eğitim programının geliştirilmesi

19 Eğitim programının geliştirilmesi
SDP Kurum içi yaşantılar değişim Gizli müfredat

20 Sınama Amaç: bireylerin süreçlerini ve başarılarını, belirlenen standart ve kriterlere göre ölçmektir. Doğru sınama, hekimin uygulamalarını doğru ve bağımsız şekilde yönetip yönetemeyeceği hakkında bilgi verir eğitim programındaki eksikliklerin tanımlanmasına da fırsat tanır.

21 Sınama gerekli mi? “Sınama stres yaratır, öğrenmeyi olumsuz etkiler”
Nitelikli bir eğitim programına katılım öğrenme için yeterlidir. Klinik etkililiğin , performansın, yeterliğin sürdürülmesi için garanti mi? ?? Gelişimsel-geçici- bağlamsaldır.

22 “Assesment drives learning” Van der Vleuten
Sınamanın nasıl olduğu öğrenme içeriğini, öğrenme davranışını belirler. Öğrenmeyi geliştirir, güçlendirir, yönlendirir. “lökomotif”

23 GPE sınama yöntemleri Modül değerlendirme Öntest Sontest
Performans değerlendirme Nisbi formatif değerlendirmeler Modül bittikten sonra izlem – Formatif değerlendirmeler: program içinde süregelen öğrenenlerin süreç içindeki gelişimleri hakkında bilgi veren, öğrenenlerin ve programın zayıf ve güçlü yanlarını ortaya koyan sınavlar.

24 Peki ya; Hekim belirlenen yetkinliklere ulaşabildi mi?
Geçmeli mi kalmalı mı? Sertifika/diploma verelim mi? vermeyelim mi? Sumatif /karar verdirici değerlendirme -

25 Bir başkası; Uzmanlık/meslek eğitim programı nasıl bir süreç geçirdi?
Başarılı oldu mu? Olmadıysa neden olmadı ? Eğitim programındaki olumlu özellikler nelerdi? Programı geliştirmek için neler yapılmalı? Tanılayıcı program değerlendirme -

26 Etkin Sınama=Eğitsel Tasarım =Sınama Sistemi
Biçimlendirici/karar verici sınavların birlikteliği Yetkinlik/yeterliklerin ölçümü Profesyonalizm, ekip çalışması vs-bütüncül komplex performans Öğrenme hedefleri-yöntemlerine uyumlu değerlendirme yöntemleri

27 Etkin Sınama=Eğitsel Tasarım =Sınama Sistemi
Yararlılık= Geçerli güvenilir uygun maliyet kabul edilebilir eğitsel etki Çokluklar Geribildirim sistemi

28 Değerlendirme yöntemleri
Sözlü- yazılı sınavlar Gözlemsel yöntemler Mini Clinical Evaluation Exercise (MCEX) Vakaya dayalı tartışmalar (CbD) Akran değerlendirme (miniPAT) Öz değerlendirme Asistan karneleri

29 Sınama tüm piramidi kapsayacak yöntem çeşitliliği Yapar Gösterir
Bilir Nasıl olduğunu bilir Gösterir CRE, KFE, Sözlü, Yazılı, ÇSS… OSCE, OSPE, Simüle Hasta Yapar Gizli Simüle Hasta, Video kayıtları… ÇSS, Sözlü, Yazılı… Bilişsel Alan Davranış alanı Mesleki Yeterlik Miller GE. The assessment of clinical skills/competence/performance. Ac Med 1990; 65: S63-S7.

30 TEZ!

31 GPE Uzmanlık Eğitimi

32 STE/SMG Sağlık çalışanlarının kendi mesleki gelişimleri, kendilerini güncelleştirme, yenileştirme, değiştirme süreci olarak tanımlanmaktadır.

33 STE/SMG PROGRAM GELİŞTİRME DÖNGÜSÜ
Uygulama Hekim Sınama Öğrenme Yeterlik durumu Kişisel gelişim planı Gereksinimler Öğrenim hedefleri Eğitsel strateji ve yöntemler Süreçler Program değerlendirme

34 Öğrenenlerin gereksinimleri
önceki deneyim ve eğitimleri var olan ustalıkları (bilgi, beceri ve tutumları) şimdiki performansları (öğrenme stilleri, öğrenme ihtiyaçları,) hangi kaynaklara ihtiyaç duydukları öğrenenlerin öğrenme davranış özellikleri öğrenmeye/davranış değiştirmeye teşvik eden faktörler

35 Hekimlerin öğrenmelerini /davranış değişimlerini teşvik eden /engelleyen
Bireysel Gereksinimlerin farkında olması Motivasyonel faktörler Öğrenmeye, öğrenme görevine bakışı Kendisi ile ilgili yetkinlik/yeterlik düşüncesi Öğrenmeyi sevme, öğrenmeye açık olma, öğrenme sorumluluğunu alma Temel çalışma ve problem çözme becerilerini kullanma yetisi Temel ihtiyaçlarının karşılamış olması- kendini gerçekleştirme ihtiyacının belirmesi

36 Kurumsal Teşvikler Belçika: maaşa %4 zam Norveç: maaşı %20 kırpma
İtalya, Lüksemburg, Portekiz: sigorta şirketleri/hastanelerle zorunlu kontrat İngiltere: başarılı hekimlerin listesinin yayınlanması İş yerinde- iş yeri ihtiyacına yönelik çalışmalar “Öğrenen örgüt” Kurumların işbirlikli çalışmaları

37 Eğitsel Kaliteli sistematik eğitim programları
Teknolojinin yaygınlaşması

38 Etkin SMG yapılanması Öz yönelimli öğrenme programları
Etkin danışmanlık sistemi Kaynaklar Etkin çoklu eğitsel yöntemler Ödev, proje, araştırma, deneyim paylaşımı, vaka tartışmaları,konferans, seminer, kongre vs., uygulamalar Etkin çoklu sınama yöntemleri Ödev, proje, araştırmaların değerlendirlmesi,beceri sınavları, konf vs katılımın belgelendirilmesi, öz-akran-360 portfolyo

39 Portfolyo belirlenen süreç içinde yapılan çalışmaların ya da verilen görevlerin toplandığı dosya /KOLEKSİYON Kanada ve İngiltere Ödev, proje, araştırmaları Hasta kayıtları, SH uygulama kayıtları Öz /akran/eğitici değerlendirme not ve raporları Konferans, seminer,toplantı kredi puanları Günlükler Amaç: gelişimi görmek, eksik noktaları saptamak

40 Diğer.. Simüle hasta uygulamaları 360 derece değerlendirme

41 Sumatif sınav olarak Board yeterlik sınavları TAHUD çalışmaları

42 SMG için Program Değerlendirme
katılanların sayısı katılımcıların beklenti ve memnuniyet düzey bilgi, beceri ve/veya tutumlarındaki değişiklikler, yeterliğin gelişimi uygulama performasında değişikliklikler uygulama davranışındaki değişikliklere bağlı olarak hastaların ve hasta populasyonun sağlık durumundaki değişiklikler,

43 Uzmanlık eğitim programı henüz bitmedi
Uzmanlık eğitim programı henüz bitmedi. Sınama ve program değerlendirme aşamaları yapılandırılmalı. SMG EP ‘ları yapılandırılmalı. Yeterlik kurulu . EP, Eğitici, Dernek, Enstitü var. Ne yok? Kaynak? Finansman? Destek? İşbirliği? Motivasyon? Gizli müfredata karşı cesaret?

44

45 Sabrınız için teşekkürler


"GP/AH MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları