Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Euapps4Us Elazig Ataturk Anatolian High School. 1. ABC üçgeninde B=30, C=105 ve b = 10. ‘’a’’ kenarının uzunluğu nedir? A)7 B)9 C)10 D)14.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Euapps4Us Elazig Ataturk Anatolian High School. 1. ABC üçgeninde B=30, C=105 ve b = 10. ‘’a’’ kenarının uzunluğu nedir? A)7 B)9 C)10 D)14."— Sunum transkripti:

1 Euapps4Us Elazig Ataturk Anatolian High School

2 1. ABC üçgeninde B=30, C=105 ve b = 10. ‘’a’’ kenarının uzunluğu nedir? A)7 B)9 C)10 D)14

3 2. Aşağıda belirtilen fonksiyonun cevabı nedir? A)-2 B)2 C)0 D)-2 ve 2

4 3. Csc 540° ° sonucu kaçtır? A)0 B)- √¯3√¯ C)- √¯2√¯ D)Tanımsız

5 4. Aşağıdaki üçgenin alanı nedir? A)22 cm 2 B)33 cm 2 C)44 cm 2 D)50 cm 2

6 5. DHC,EHF ve BFG zeminlerinin hangi noktası ortaktır? A)B B)G C)H D)F

7 6. X’in değerini bulunuz. A)3 B)4 C) D)12

8 7. X’in değerini bulunuz.. A) B) C) D) 15

9 8. X’in değerini bulunuz.. A)1 B)1.5 C)2 D)2.5

10 9. Y’in değerini bulunuz.. A)7 B)83 C)87 D)97

11 10. 63 kişilk bir sınifta yapılan bir ankette İspanyolca ve Fransızcayı seçen kişi sayısı aşağıda Venn şemasında gösterilmiştir.Kaç kişi ikisini beraber almıştır? A.15 B.55 C.40 D.1

12 11.Aşağıdaki iki üçgenin eş olduğunu ispatlamak için hangi teorem kullanılmalıdır? A) Açı Açı Kenar Teoremi B) Kenar Açı Kenar Teoremi C) Kenar Kenar Kenar Teoremi D)Açı Kenar Açı Teoremi

13 12. PQRS bir dikdörtgen ise S’nin koordinatları nedir? A- (a,b) B- (a,-b) C- (-a,b) D- (-a,-b)

14 13. WXYZ köşegenleri çizilmiş bir dikdörtgendir. Aşağıdaki eşitliklerden hangisinin doğru olmasına gerek yoktur? A)WV=VX B)WX>WZ C)WY>ZY D)2ZV=WY

15 14. Y’in değerini bulunuz. A)3 B)7 C)11 D)19

16 15. Paralel kenarın alanını bulunuz. A)24 cm 2 B)7.5 cm 2 C)8 cm 2 D)15 cm 2

17 16. Z’nin 10’a en yakın olan değerini bulunuz. A)7.8 B)10.4 C)11 D)13

18 17. Aşağıdaki üçgnlerin yüzde kaçı taralıdır?(Tüm üçgenler eşittir). A)50% B)60% C)62.5% D)65.5%

19 18. Koordinat düzlemindeki paralel kenarın alanı nedir? A)24 B)30 C)40 D)50

20 19. Aşağıdaki ABC ve ADE üçgeleri benzerdir. Buna göre aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? A) AB/AC = AE/AD B) AB/AC = AD/AE C) AB/AC = AC/AB D) AC/AE = ED/CB

21 20.Merkezi O noktası olan çemberin alanı ile ikizkenar üçgen olan ABC üçgeninin alanları oranı aşağıdakilerden hangisidir? A)2.7 B)3.1 C)3.3 D)3.5

22 21. AB kenarının uzunluğu kaçtır? A)4.5 B) 2.5 C)5 D)6

23 22. Aşağıdakilerden hangisi y = 4 - x ve y = -x2 + 2x + 4 sisteminin sonucudur? A) (1,3) B) (4,1) C) (-1,-3) D) (3,1)

24 23. O merkezli çemberde P açısı 40 derece ise PQS açısı kaç derecedir? A)140 B)80 C)70 D)60

25 24. PQRS dörtgeni şekildeki gibi koordinat düzlemine çizilmiştir.PR köşegen uzunluğunu bulunuz. A)13 B) C) D)

26 25. M ve N düzlemi l doğrsunda kesişen iki düzlemdir. K doğrsu N düzlemini dik olarak keser.Aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? A) Plane m is perpendicular to plane n. B) Line k is not perpendicular to plane m C) Line k is perpendicular to line l D) Line k is perpendicular to plane m.

27 26..Bir dikdörtgenler prizması şekildeki gibi zemine koyulmuştur.. Aşağıdaki noktalardan hangileri eş düzlem üzerinde değildir? A) A, B, C, D B) C, D, H, G C) A, B, F, G D) A, D, H, E

28 27.Şekilde ve.Hangi method olduğunu sağlar? A) Açı Kenar Açı B) Açı Açı C) Kenar Açı Kenar D) Dik Üçgen Teoremi

29 28. Aşağıdakilerden hangisi (x + 4)2 + (y - 6)2 = 36 çemberini tanımlar ? A) Merkezi (-4,6) ve yarıçapı 36 B) Merkezi (4,-6) ve yarıçapı 36. C) Merkezi (4,-6) ve yarıçapı 6. D)Merkezi (-4,6) ve yarıçapı 6.

30 29. Bir doğru parçasının başlangıç noktası A (-2,6) ve bitiş noktası B (4,6)dır. dönüşümünden sonra doğru parçasının uzunluğu ne olur? A)6 B)2 C)3 D)4

31 30. Bir küpün bir kenarının uzunluğu x-3’tür.Küpün yüzey alanını buunuz. A) 8x 2 - 48x + 12 B) 6x 2 - 36x + 54 C) 6x 2 + 54 D) 4x 2 - 24x + 36


"Euapps4Us Elazig Ataturk Anatolian High School. 1. ABC üçgeninde B=30, C=105 ve b = 10. ‘’a’’ kenarının uzunluğu nedir? A)7 B)9 C)10 D)14." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları