Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ"— Sunum transkripti:

1 KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ

2 KATI CİSİMLER DİK PRİZMALAR PİRAMİT DİK KONİ KÜRE 5. SİLİNDİR

3 1.DİK PRİZMALAR DİK PRİZMALARIN ÖZELİKLERİ
DİK PRİZMALARIN ALAN VE HACMİ DİKDÖRTGENLER PRİZMASI KÜP KARE DİK PRİZMA DİK ÜÇGEN PRİZMA

4 DİK PRİZMALARIN ÖZELİKLERİ
Tabanları herhangi bir çokgensel bölge olan ve yan yüzleri dikdörtgensel bölgelerden meydana gelen cisimlere dik prizma denir. Prizmalar tabanlarına göre; dikdörtgenler prizması,kare dik prizma, üçgen dik prizma , yamuk dik prizma …. olarak adlandırılırlar.

5

6 Üst taban Yükseklik(h) Cisim köşegeni Yanal ayrıt Alt taban

7 Dik prizmaların özelikleri; 1.Tabanları eş ve paraleldir.
2.Yan yüzleri dikdörtgensel bölgelerdir. 3.Her bir köşede kesişen ayrıtları birbirine diktir. 4.Yan ayrıtları aynı zamanda yüksekliktir. 5.Tabanları düzgün çokgensel olan dik prizmalara düzgün dik prizma denir. 6. Cisim köşegeni daima prizmanın içinden geçer. Yüzeylerinden geçmez. Sadece bir yüzeyden geçen köşegene o yüze ait yüzey köşegeni denir.

8 DİK PRİZMALARIN ALAN VE HACMİ
Dik prizmanın taban biçimi nasıl olursa olsun, yanal yüzeyi daima bir dikdörtgen olur. Yanal yüzü oluşturan dikdörtgenin alt kenarı tabanın çevresi kadardır. Diğer kenarı ise h yüksekliği kadar olur.

9 Yanal Alan = Taban çevresi x Yükseklik
Bütün dik prizmaların yanal alanı taban çevresi ile yüksekliğin çarpımıdır. Bütün Alan ise yanal alan ile iki taban alanının toplamıdır. Tüm Alan = Yanal Alan + 2. Taban Alanı

10 Hacim=Taban Alanı x Yükseklik
Dik prizmanın hacmi; Hacim=Taban Alanı x Yükseklik Bir daha hatırlayacak olursak: Yanal Alan =Taban çevresi x Yükseklik Tüm Alan =Yanal Alan + 2.Taban Alanı

11 DİKDÖRTGENLER PRİZMASI
Dikdörtgenler prizması yan yüzeyleri karşılıklı ikişer ikişer eş olan altı adet dikdörtgenden oluşan prizmadır . Dikdörtgenler prizmasında birbirine en uzak iki köşeyi birleştiren doğru parçasına cisim köşegeni (e) denir.

12 Taban alanı= a.b Tüm alan=2.(a.b+b.c+a.c) Hacim: V=a.b.c
Yüzey Köşegeni: f² = a² + b² Cisim Köşegeni: e² =a²+b²+ c²

13 KÜP Bütün ayrıtları birbirine eşit olan dik prizmaya küp denir. Tüm yüzeyleri karedir. Kübün yüzey köşegenleri birbirine eşittir.

14 Hacim = a³ Alan = 6a² Köşegen=k² =e² +a²

15 KARE DİK PRİZMA Tabanı kare olan prizmalara kare prizma denir. Yan yüzü dört adet eş dikdörtgenden oluşur.

16 Yanal Alan = 4 . a . h Alan = 4.ah + 2.a² Hacim = a² . h

17 DİK ÜÇGEN PRİZMA Dik üçgen prizmanın tabanı dik üçgendir. Yan yüzeyleri ise üç tane dikdörtgenden oluşur.

18 Taban alanı = b.c/2 Yanal alan = (a + b + c) . h Tüm Alan = b . c + (a + b + c) . H Hacim= b.c/2.h

19 PİRAMİT Bir düzlemde kapalı bir bölge ile bu düzlemin dışında bir T noktası alalım. Kapalı bölgenin tüm noktalarının T noktası ile birleştirilmesi sonucunda oluşan cisme piramit denir.

20 Taban kare ise, kare piramit; taban altıgense altıgen piramit gibi
Taban kare ise, kare piramit; taban altıgense altıgen piramit gibi. Eğer piramidin tabanı düzgün çokgense bu tip piramitlere düzgün piramit denir.

21 Kare Piramit

22 Kare piramidin tabanı kare biçimindedir
Kare piramidin tabanı kare biçimindedir. Yan yüzeyleri ise dört adet ikizkenar üçgenden oluşur. İkizkenar üçgenlerin taban uzunlukları piramidin tabanının bir kenarına eşittir.

23 Buradan yan yüz yüksekliği |PK|² = h² + (a/2 )²
Y.alan=4.a × h² + (a/2 )²

24 Tüm alan= yanal alan +taban alan olduğundan;
Tüm alan=4.a × h² + (a/2 )² + a² Hacim= 1/3.a².h

25 DİK KONİ Tabanı daire biçiminde olan piramide dik koni adı verilir.

26 Burada; Taban yarıçapı |OB| = r Cisim yüksekliği |PO| = h olur
Burada; Taban yarıçapı |OB| = r Cisim yüksekliği |PO| = h olur. |PA| = |PB| = l uzunluğuna ana doğru denir. POB dik üçgeninde, h²+ r² = l² bağıntısı vardır. Koninin yanal alanı bir daire dilimidir.

27 Daire diliminin alanı, yay uzunluğu ile yarıçapın çarpımının yarısıdır
Daire diliminin alanı, yay uzunluğu ile yarıçapın çarpımının yarısıdır. Yay uzunluğu taban çevresine eşit olduğundan, Yanal alan= πrl Tüm alan bulunurken, taban alanı da ilave edilir. Tüm alan =πrl + πr² V=1/3πr²h

28 KÜRE Uzayda bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerine küre yüzeyi denir. Küre yüzeyinin sınırladığı cisme küre adı verilir. Sabit noktaya kürenin merkezi, merkezin küre yüzeyine uzaklığına da kürenin yarı çapı denir

29 O merkezli R yarıçaplı kürede;
Yüzey alanı ;

30 SİLİNDİR Tabanı daire olan prizmalara silindir denir. Silindirin yan yüzü dikdörtgen biçimindedir. Dikdörtgenin bir kenarı yükseklik kadar, diğer kenarı ise taban dairesinin çevresi kadardır.

31 Taban alanı= πr² Taban çevresi= 2πr olduğundan; Yanal alan= 2πrh Tüm alan= 2πr (h+r) Hacim= πr²h


"KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları