Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Matematik Geometrik Şekiller.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Matematik Geometrik Şekiller."— Sunum transkripti:

1 Matematik Geometrik Şekiller

2 Üçgen                                    Bir doğru üzerinde olmayan üç noktanın ikişer birleştirilmesiyle oluşan kapalı şekle (düzlem parçasına) üçgen denir.

3 Üçgenin üç köşesi vardır, köşelerine konulan büyük harflerle adlandırılır.
Üçgenin iç açıları toplamı 180° dir. Üç kenarı vardır. Üçgenin kenarları karşılarındaki köşenin küçük harfleri ile adlandırılır. Üçgenin çevre uzunluğunu bulmak için; Ç = a + b + c — › Çeşitkenar üçgende Ç = 3 x a— › Eşkenar üçgende Ç = (2 x b) + a—› İkizkenar üçgende

4 Bir üçgende büyük açı karşısında büyük kenar bulunur.
Bir üçgende iki kenarın uzunlukları toplamı üçüncü kenarın uzunluğundan büyüktür. Bir üçgende iki kenarın uzunlukları farkı üçüncü kenarın uzunluğundan küçüktür. Örnek: a=14 cmb=10 cmc=8 cm c + b > a  = 18 18>14 a - b < c = 4 4 < 8

5 AÇILARINA GÖRE ÜÇGENLER

6 Dar açılı üçgen : Açılardan her birinin ölçüsü 90 º dan küçük olan üçgenlere dar açılı üçgen denir.
Dik açılı üçgen : Açılardan her birinin ölçüsü 90 º olan üçgenlere dik açılı üçgen denir. Geniş açılı üçgen :Açılardan her birinin ölçüsü 90 ºden büyük, 180º küçük olan üçgenlere geniş açılı üçgen denir.

7 KENAR UZUNLUKLARINA GÖRE ÜÇGENLER
Eşkenar üçgen : Tüm kenarlarının uzunlukları eşit olan üçgenler eşkenar üçgenlerdir. İkizkenar üçgen : Sadece iki kenarının uzunluğu birbirine eşit olan üçgenlere ikizkenar üçgen denir. Çeşitkenar üçgen : Her kenarının uzunluğu farklı olan üçgenler çeşitkenar üçgenlerdir.

8 Eşkenar üçgenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olacağından tüm kenar uzunluklarını toplarız. |AB|=|BC|=|CD|=|DE|=|EG|=|GF|=|FE|=|EC|=5 cm Ç= |AB|+|BC|+|CD|+|DE|+|EG|+|GF|+|FE|+|EC|    =    =40 cm

9 Kare  Kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene kare denir.

10 KARENİN ÖZELLİKLERİ Kare kapalı bir şekildir. Dört kenarı vardır.
Bütün kenarları birbirine eşittir. Karşılıklı kenarları paraleldir. Dört köşesi vardır. Köşelerine konulan büyük harflerle adlandırılır. Dört açısı vardır. Açıların ölçüsü 90° dir. Karenin iç açılarının toplamı 360° dir.

11 Karenin Çevresi: Bir kenarı a olan karenin çevresi
dır. Yani kenar uzunluğunun 4 ile çarpılması bize karenin çevresini verir. Ç(ABCD)=4.a formülünden Ç=4.15=60 cm dir.

12 Karenin Alanı: Bir kenarı a olan karenin alanı formülüyle hesaplanır. Yani; karenin alanı kenar uzunluğunun kendisi ile çarpımına eşittir.

13 Dikdörtgen Karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene dikdörtgen denir.

14 Dikdörtgen paralelkenarın açıları 90° olan halidir
Dikdörtgen paralelkenarın açıları 90° olan halidir. Bu nedenle paralelkenarın sahip olduğu bütün özelliklere sahiptir. DİKDÖRTGENİN ÖZELLİKLERİ Dikdörtgen kapalı bir şekildir. Dört kenarı vardır. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. İkisi uzun, ikisi kısadır . Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Dört köşesi vardır, köşelerine konulan büyük harflerle adlandırılır. Dört dik açısı vardır, iç açılarının toplamı 360° dir

15 DİKDÖRTGENİN ÖZELLİKLERİ
Dikdörtgen kapalı bir şekildir. Dört kenarı vardır. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. İkisi uzun, ikisi kısadır. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Dört köşesi vardır, köşelerine konulan büyük harflerle adlandırılır. Dört dik açısı vardır, iç açılarının toplamı 360° dir.

16 Dikdörtgenin Çevresi:
Dikdörtgenin Alanı:  Dikdörtgenin alanı farklı iki kenarının çarpımına eşittir.

17  Dikdörtgenin Köşegen Özelliği
Dikdörtgende köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Köşegenler birbirini ortalar.

18 Çember  Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktalar kümesine çember denir.

19 Çemberin Alanı ve Çevresi

20 Çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş denir
Çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş denir. [CD] kirişi gibi. En uzun kiriş merkezden geçen kiriştir. O merkezinden geçen [AB] kirişine çemberin çapı denir. Çemberi iki noktada kesen doğrulara kesen denir. d2 doğrusu çemberi K ve L noktalarında kestiğine göre, kesendir. Çemberi bir noktada kesen doğruya teğet denir. d1 doğrusu çemberi T noktasında kestiğinden teğettir.

21 Parelel Kenar Karşılıklı kenarları eşit ve paralel olan dörtgenlere paralelkenar denir. Bir dörtgende karşılıklı kenarlar paralel ise eşit, eşit ise paralel olmak zorundadırlar.

22 SIRA SENDE

23 S=1 - Kenar uzunluğu 4 cm olan bir karenin alanı kaç cm’dir

24 Arkadaşlar,Aferin! Doğru Cevap C. Çözümü: A= a x a A= 4 x 4 A=16

25 S=2 -Aşağıdakilerden hangisi yamuğun ortak özelliklerinden birisidir?
A=Bütün kenar uzunlukları eşittir B=Karşılıklı kenar uzunlukları eşittir. C= Düzgün çokgendir. D=Karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri paralel doğru parçalarından oluşur.

26 Merhaba ;) 2 nolu sorunun cevabı D.

27 S=3 –  Açıları ve kenar uzunlukları eşit olan çokgenlere ne denir
A = Üçgen B = Düzgün çokgen C =Dikdörtgen D = Altıgen

28 Arkadaşlar! Doğru cevap B.

29 S = 4 Çevresinin uzunluğu 75 cm olan düzgün beşgenin bir kenar uzunluğu kaç cm'dir?

30 Doğru Cevap :C

31 Sizi 5-B olarak çok seviyoruz…
Sizi Çoook Seviyoruz Bizi 5 yıldır koruyup , sevdiğiniz için çok teşekkürler ÖĞRETMENİM...

32 Teşekkürler 


"Matematik Geometrik Şekiller." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları