Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MatematikMatematik Geometrik Şekiller. Bir doğru üzerinde olmayan üç noktanın ikişer birleştirilmesiyle oluşan kapalı şekle (düzlem parçasına) üçgen denir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MatematikMatematik Geometrik Şekiller. Bir doğru üzerinde olmayan üç noktanın ikişer birleştirilmesiyle oluşan kapalı şekle (düzlem parçasına) üçgen denir."— Sunum transkripti:

1 MatematikMatematik Geometrik Şekiller

2 Bir doğru üzerinde olmayan üç noktanın ikişer birleştirilmesiyle oluşan kapalı şekle (düzlem parçasına) üçgen denir.

3 Üçgenin üç köşesi vardır, köşelerine konulan büyük harflerle adlandırılır. Üçgenin üç köşesi vardır, köşelerine konulan büyük harflerle adlandırılır. Üçgenin iç açıları toplamı 180° dir. Üçgenin iç açıları toplamı 180° dir. Üç kenarı vardır. Üçgenin kenarları karşılarındaki köşenin küçük harfleri ile adlandırılır. Üç kenarı vardır. Üçgenin kenarları karşılarındaki köşenin küçük harfleri ile adlandırılır. Üçgenin çevre uzunluğunu bulmak için; Ç = a + b + c — › Çeşitkenar üçgende Ç = 3 x a— › Eşkenar üçgende Ç = (2 x b) + a—› İkizkenar üçgende Üçgenin çevre uzunluğunu bulmak için; Ç = a + b + c — › Çeşitkenar üçgende Ç = 3 x a— › Eşkenar üçgende Ç = (2 x b) + a—› İkizkenar üçgende

4 Bir üçgende büyük açı karşısında büyük kenar bulunur. Bir üçgende iki kenarın uzunlukları toplamı üçüncü kenarın uzunluğundan büyüktür. Bir üçgende iki kenarın uzunlukları farkı üçüncü kenarın uzunluğundan küçüktür. Örnek: a=14 cmb=10 cmc=8 cm c + b > a 8 + 10 = 18 18>14 a - b < c 14 - 10 = 4 4 < 8

5 AÇILARINA GÖRE ÜÇGENLER

6  Dar açılı üçgen : Açılardan her birinin ölçüsü 90 º dan küçük olan üçgenlere dar açılı üçgen denir.  Dik açılı üçgen : Açılardan her birinin ölçüsü 90 º olan üçgenlere dik açılı üçgen denir.  Geniş açılı üçgen :Açılardan her birinin ölçüsü 90 ºden büyük, 180º küçük olan üçgenlere geniş açılı üçgen denir.

7 KENAR UZUNLUKLARINA GÖRE ÜÇGENLER Eşkenar üçgen : Tüm kenarlarının uzunlukları eşit olan üçgenler eşkenar üçgen lerdir. Eşkenar üçgen : Tüm kenarlarının uzunlukları eşit olan üçgenler eşkenar üçgen lerdir. İkizkenar üçgen : Sadece iki kenarının uzunluğu birbirine eşit olan üçgenlere ikizkenar üçgen denir. İkizkenar üçgen : Sadece iki kenarının uzunluğu birbirine eşit olan üçgenlere ikizkenar üçgen denir. Çeşitkenar üçgen : Her kenarının uzunluğu farklı olan üçgenler çeşitkenar üçgen lerdir. Çeşitkenar üçgen : Her kenarının uzunluğu farklı olan üçgenler çeşitkenar üçgen lerdir.

8 ► Eşkenar üçgenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olacağından tüm kenar uzunluklarını toplarız. |AB|=|BC|=|CD|=|DE|=|EG|=|GF|=|FE|=|EC |=5 cm ► Ç= |AB|+|BC|+|CD|+|DE|+|EG|+|GF|+|FE|+|EC | =5+5+5+5+5+5+5+5 =40 cm

9 Kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene kare denir.

10 KARENİN ÖZELLİKLERİ Kare kapalı bir şekildir. Kare kapalı bir şekildir. Dört kenarı vardır. Dört kenarı vardır. Bütün kenarları birbirine eşittir. Bütün kenarları birbirine eşittir. Karşılıklı kenarları paraleldir. Karşılıklı kenarları paraleldir. Dört köşesi vardır. Köşelerine konulan büyük harflerle adlandırılır. Dört köşesi vardır. Köşelerine konulan büyük harflerle adlandırılır. Dört açısı vardır. Açıların ölçüsü 90° dir. Karenin iç açılarının toplamı 360° dir. Dört açısı vardır. Açıların ölçüsü 90° dir. Karenin iç açılarının toplamı 360° dir.

11  Karenin Çevresi: Bir kenarı a olan karenin çevresi dır. Yani kenar uzunluğunun 4 ile çarpılması bize karenin çevresini verir. Ç(ABCD)=4.a formülünden Ç=4.15=60 cm dir.

12 Karenin Alanı: Bir kenarı a olan karenin alanı formülüyle hesaplanır. Yani; karenin alanı kenar uzunluğunun kendisi ile çarpımına eşittir.

13 Karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene dikdörtgen denir.

14 Dikdörtgen paralelkenarın açıları 90° olan halidir. Bu nedenle paralelkenarın sahip olduğu bütün özelliklere sahiptir. DİKDÖRTGENİN ÖZELLİKLERİ Dikdörtgen kapalı bir şekildir. Dört kenarı vardır. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. İkisi uzun, ikisi kısadır. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Dört köşesi vardır, köşelerine konulan büyük harflerle adlandırılır. Dört dik açısı vardır, iç açılarının toplamı 360° dir

15 DİKDÖRTGENİN ÖZELLİKLERİ  Dikdörtgen kapalı bir şekildir.  Dört kenarı vardır.  Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. İkisi uzun, ikisi kısadır.  Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir.  Dört köşesi vardır, köşelerine konulan büyük harflerle adlandırılır.  Dört dik açısı vardır, iç açılarının toplamı 360° dir.

16 Dikdörtgenin Çevresi: Dikdörtgenin Alanı: Dikdörtgenin alanı farklı iki kenarının çarpımına eşittir.

17 Dikdörtgenin Köşegen Özelliği Dikdörtgende köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Köşegenler birbirini ortalar.

18 Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktalar kümesine çember denir.

19

20 ►Ç►Ç►Ç►Çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş denir. [CD] kirişi gibi. En uzun kiriş merkezden geçen kiriştir. ►O►O►O►O merkezinden geçen [AB] kirişine çemberin çapı denir. ►Ç►Ç►Ç►Çemberi iki noktada kesen doğrulara kesen denir. d2 doğrusu çemberi K ve L noktalarında kestiğine göre, kesendir. ►Ç►Ç►Ç►Çemberi bir noktada kesen doğruya teğet denir. d1 doğrusu çemberi T noktasında kestiğinden teğettir.

21 Karşılıklı kenarları eşit ve paralel olan dörtgenlere paralelkenar denir. Bir dörtgende karşılıklı kenarlar paralel ise eşit, eşit ise paralel olmak zorundadırlar.

22

23 S=1 - Kenar uzunluğu 4 cm olan bir karenin alanı kaç cm’dir A=8 B=12 C=16 D=24

24 Arkadaşlar,Aferin! Doğru Cevap C. Çözümü: A= a x a A= 4 x 4 A=16

25 S=2 -Aşağıdakilerden hangisi yamuğun ortak özelliklerinden birisidir? A=Bütün kenar uzunlukları eşittir B=Karşılıklı kenar uzunlukları eşittir. C= Düzgün çokgendir. D=Karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri paralel doğru parçalarından oluşur.

26 Merhaba ;) 2 nolu sorunun cevabı D.

27 S=3 – Açıları ve kenar uzunlukları eşit olan çokgenlere ne denirS=3 – Açıları ve kenar uzunlukları eşit olan çokgenlere ne denir A = Üçgen A = Üçgen B = Düzgün çokgen B = Düzgün çokgen C =Dikdörtgen C =Dikdörtgen D = Altıgen D = Altıgen

28 Arkadaşlar! Doğru cevap B.

29 S = 4 Çevresinin uzunluğu 75 cm olan düzgün beşgenin bir kenar uzunluğu kaç cm'dir? A=10 B=12 C=15 D= 17

30 Doğru Cevap :C

31 Sizi 5-B olarak çok seviyoruz…

32 Teşekkürler


"MatematikMatematik Geometrik Şekiller. Bir doğru üzerinde olmayan üç noktanın ikişer birleştirilmesiyle oluşan kapalı şekle (düzlem parçasına) üçgen denir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları