Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı 11 KOOPERATİF SİGORTACILIĞI ve TEKAFÜL Hüseyin ÜNAL Hazine Uzmanı Kasım 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı 11 KOOPERATİF SİGORTACILIĞI ve TEKAFÜL Hüseyin ÜNAL Hazine Uzmanı Kasım 2015."— Sunum transkripti:

1 T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı 11 KOOPERATİF SİGORTACILIĞI ve TEKAFÜL Hüseyin ÜNAL Hazine Uzmanı Kasım 2015

2 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 2 KOOPERATİF SİGORTACILIĞI Kooperatif Tanımı: Kooperatif Tanımı: 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunun 1. Maddesinde “ Tüzel kişiliği haiz olmak üzere; ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkıları ile karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif “ denir 2

3 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 3 KOOPERATİF SİGORTACILIĞI Anayasa’da Kooperatifçilik: Anayasamızın 171. maddesinde “Devlet, milli ekonominin yararlarını dikkate alarak, öncelikle üretimin artırılmasını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır.” 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda Kooperatifçilik: “Türkiye’de faaliyet gösterecek sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin anonim şirket veya kooperatif şeklinde kurulmuş olması şarttır.” 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu 3

4 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 4 KOOPERATİF SİGORTACILIĞI TARİHSEL SEYRİ Dünyada: İngiltere’de ilk sigorta kooperatifleri 1867 yılında kurulmaya başlandı. Amerika’da Philadelphia Sigorta Kooperatifi Benjamin Franklin tarafından 1752’de kurulduTürkiye’de Teavün sandıkları 12-13 Yüzyıl “Memleket sandıkları” ile (tarım kredi kooperatifçiliği benzeri bir yapı)-18. Yüzyıl Türkiye’de Birlik Sigorta Kooperatifi-1958 4

5 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 5 KOOPERATİF SİGORTACILIĞI KURULUŞ İŞLEMLERİ En az yedi ortak tarafından imzalanacak noter onaylı ana sözleşme Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kuruluş izni Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ettirilmesi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanması Ruhsat için Müsteşarlığa başvurulması Ruhsat Tescil ve Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması 5

6 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 6 KOOPERATİF SİGORTACILIĞI Kapalı Kooperatif: Üyeleri dışındaki kişilerle sigorta sözleşmesi yapmayan kooperatif şeklinde kurulan sigorta şirketleri Mütüel (karşılıklı) sigortacılık yapması, Ortak sayısının ikiyüzden az olmaması, Yöneticilerine herhangi bir ayrıcalık vermemesi, zorunludur. Açık Kooperatif: Üyeleri dışındaki kişilerle sigorta sözleşmesi yapabilen kooperatif şeklinde kurulan sigorta şirketleri Müsteşarlığın iznine tâbidir. Sermayenin, Müsteşarlıkça belirlenecek miktara yükseltmesi zorunludur. 6

7 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 7 KOOPERATİF SİGORTACILIĞI KOOPERATİF SİGORTACILIĞI PAZAR PAY VE TOPLAM PRİM DEĞİŞİMLERİ 7 01.01.2015-31.10.2015 2015-102014-10 SıraŞirket Adı Toplam Üretim (TL) Pazar Payı % Toplam Üretim (TL) Pazar Payı % 1Allianz Sigorta AŞ3.139.410.76212,80%2.610.495.35312,47% 2 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi2.848.749.68611,61%2.416.503.39411,54% 3Axa Sigorta AŞ2.389.446.4609,74%2.385.061.88111,39% 4Mapfre Genel Sigorta AŞ1.593.180.4086,49%1.210.674.7285,78% 5Aksigorta AŞ1.336.575.7335,45%1.454.544.0636,95% 6Groupama Sigorta AŞ977.392.6453,98%881.868.8584,21% 7Güneş Sigorta AŞ976.610.4143,98%961.434.8384,59% 8Ziraat Sigorta AŞ785.219.8793,20%583.372.1562,79% 9Eureko Sigorta AŞ775.532.2133,16%633.256.3483,02% 10Sompo Japan Sigorta AŞ769.921.8013,14%548.785.9882,62% İLK 10 ŞİRKET15.592.039.99863,56%13.685.997.60865,36% 32SS Doğa Sigorta Kooperatifi153.639.3170,63%13.892.8050,07% 48SS Koru Sigorta Kooperatifi48.722.1180,20%24.242.6540,12%

8 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 8 KOOPERATİF SİGORTACILIĞI KOOPERATİF SİGORTACILIĞI BRANŞLAR BAZINDA POLİÇE ADETLERİ 8

9 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 9 KOOPERATİF SİGORTACILIĞI ÜST KURULUŞLAR Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) Uluslararası Karşılıklı Sigorta Kooperatifleri Federasyonu (ICMIF) 70 den fazla ülke üye 230 dan fazla üye kuruluş İngiltere merkezli, ABD, Japonya ve Belçika’da bölgesel ofisler 9

10 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 10

11 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ICMIF’in yayınladığı Global Mutual Market Share 2014 rapor verilerine göre 2014 yılında Tüm dünya üzerinde Kooperatif sigortacılığı için; - Prim üretimi 1,3 trilyon dolar - Toplam sigorta sektöründeki pazar payı %27,1 - Aktif varlıklar toplamı 8.1 trilyon dolar - Çalışan personel sayısı 1,1 milyon - Sigortalı ortak sayısı 920 milyon olarak gerçekleşmiştir. The International Cooperative and Mutual Insurance Federation KOOPERATİF SİGORTACILIĞI

12 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Dünya Kooperatif Sigortacılığının 2007-2013 arası Pazar payı değişimi : KOOPERATİF SİGORTACILIĞI DÜNYADA

13 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Avrupa’da sigortacılık pazarı en büyük olan ülkeler için Kooperatif Sigortacılığının 2007-2013 arası Pazar payı değişimi : KOOPERATİF SİGORTACILIĞI AVRUPADA

14 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Kuzey Amerika’da sigortacılık pazarı en büyük olan ülkeler için Kooperatif Sigortacılığının 2007-2013 arası Pazar payı değişimi : KOOPERATİF SİGORTACILIĞI KUZEY AMERİKADA

15 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Asya’da sigortacılık pazarı en büyük olan ülkeler için Kooperatif Sigortacılığının 2007-2013 arası pazar payı değişimi : KOOPERATİF SİGORTACILIĞI ASYADA

16 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Tüm Dünyada en büyük sigorta pazarına sahip 10 ülkenin Kooperatif Sigortacılığı Pazar payı : KOOPERATİF SİGORTACILIĞI GENEL

17 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Tüm Dünyada en büyük sigorta pazarına sahip 10 ülkenin Kooperatif Sigorta Şirketi Sayısı KOOPERATİF SİGORTACILIĞI

18 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 18

19 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 19 TEKAFÜL Tekafül: Arapça “kafala” kelimesinden türetilmiş bir kelime olup, “karşılıklı garanti vermek” anlamına gelmektedir Tekafül; risk paylaşımının sigortalılar tarafından yapıldığı, sigortalılar aynı zamanda sigortacı olduğu, dini hükümler çerçevesinde, karşılıklı yardımlaşma ilesine dayalı, prim ve hasarın Tekafül Operatörü (sermaye şirketi) vasıtasıyla yönetildiği sigortacılık yöntemidir. Risk yüklenimi (underwriting) açısından mütüel bir yapıda olmakta iken; risklerin yönetilmesi, hasar ödenmesi ve yasal sorumlulukların yerine getirilmesi gibi faaliyetlerde geleneksel sigorta yapılanmasına benzemektedir. 19

20 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 20 NEDEN TEKAFÜL? Tekafül Uygulamasındaki Genel Yaklaşım Diyanet İşleri Başkanlığı Fetvası Genel olarak, sosyal sigortalar, karşılıklı sigortalar ve ticari sigortaların caizdir. Kâr payı esasına dayalı çalışan birikimli hayat sigortası ile bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sisteminin ise, yatırılan primlerin, dinen helâl olan alanlarda değerlendirilmesi durumunda caizdir. Konusu din tarafından yasaklanmış olan sigortanın caiz değildir. 20

21 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 21 TEKAFÜL - ÖZELLİKLERİ 1.Karşılıklı yardımlaşma ilkesi (mutual assistance / ta’awun) 2.Katkı / Bağış (donation/teberru) 3.Fonların ayrıştırılması (seggregation of funds) 4.Faizsiz borç / karz-ı hasen (qard hasan) 5.Yatırım kriterleri (İslami Danışma Kurulu) 21

22 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 22 TEKAFÜL - İŞLEYİŞ 22

23 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 23 TEKAFÜL YÖNETİM MODELLERİ 1) Mudaraba Modeli 23

24 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 24 TEKAFÜL YÖNETİM MODELLERİ 1) Vekalet Modeli 24

25 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 25 TEKAFÜL YÖNETİM MODELLERİ 1) Hibrit Modeli 25

26 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 26 RETEKAFÜL UYGULAMASI 26

27 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 27 TEKAFÜL VE GELENEKSEL SİGORTANIN KARŞILAŞTIRMASI 27

28 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 28 TEKAFÜL – GÖSTERGELER 1 2012 YILI SEKTÖR BÜYÜKLÜKLERİ 28

29 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 29 TEKAFÜL – GÖSTERGELER 2 2007-2012 SEKTÖR BÜYÜME ORANLARI 29

30 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 30 KOOPERATİF SİGORTACILIĞI – TEKAFÜL KARŞILAŞTIRMASI 30 TekafülKooperatif Sigortacılığı Risk paylaşımıRisk Paylaşımı Karşılıklı yardımlaşmaKarşılıklı Yardımlaşma Sigortalılar risk fonunun sahibiOrtaklar-üyeler risk fonunun sahibi Tekafül operatörünün fonu ayrıştırılıyor Açık Kooperatifte fonlar ayrıştırılmayabilir Prim tutarına göre kazanç- yükümlülük Ortaklık payına /Prim tutarına göre kazanç- yükümlülük ? Prim tutarı bağış olmalıPoliçede bağış hükmü düzenlenmeli Yatırım alanları dinen meşru olmalıSigortacılık mevzuatı uygun Faizsiz Borç –Karzı HasenOrtaklardan veya kuruculardan ilave ödeme


"T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı 11 KOOPERATİF SİGORTACILIĞI ve TEKAFÜL Hüseyin ÜNAL Hazine Uzmanı Kasım 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları