Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SMMM ve YMM’LER İLE DENETİM HİZMETLERİNİN EKONOMİK GELİŞMELERE VE SERMAYE PİYASASINA ETKİSİ Nazım Hikmet YMM, Grant Thornton Türkiye İcra Kurulu Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SMMM ve YMM’LER İLE DENETİM HİZMETLERİNİN EKONOMİK GELİŞMELERE VE SERMAYE PİYASASINA ETKİSİ Nazım Hikmet YMM, Grant Thornton Türkiye İcra Kurulu Başkanı."— Sunum transkripti:

1 SMMM ve YMM’LER İLE DENETİM HİZMETLERİNİN EKONOMİK GELİŞMELERE VE SERMAYE PİYASASINA ETKİSİ Nazım Hikmet YMM, Grant Thornton Türkiye İcra Kurulu Başkanı

2 © 2016 Grant Thornton Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Mali Müşavirlik Mesleğinin Ortaya Çıkışı Sanayi devrimi 18. yüzyılda İngiltere’de başlamıştır. İngiltere’de makineleşmiş endüstrinin doğuşu ve yükselişi ile de sermaye birikimi oluşmuştur. Sermaye birikiminin yatırımlara aktarılmasında Mali Müşavirler (Bağımsız Denetim Raporları) önemli bir rol oynamıştır.

3 © 2016 Grant Thornton Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Mali Müşavirlik Mesleğinin Ortaya Çıkışı Diğer taraftan, ülkelerin ekonomik gelişmelerinde vergi gelirleri önemli bir paya sahiptir. Vergi gelirlerinin dayanak noktası ise muhasebecilerin hazırladığı mali tablolardır. Türkiye’de, Osmanlı döneminden gelen bir alışkanlık olarak, mali tablolar, devlet için hazırlanması gereken bir unsur olmuştur. Devlet ile şirketler arasında gerçek gelir ve giderlerin şeffaf olarak gösterilmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Türkiye’de kayıt dışı ekonominin en az %40 civarında olduğu tahmin edilmektedir.

4 © 2016 Grant Thornton Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Mali Müşavirlik Mesleğinin Ortaya Çıkışı Netice itibariyle YMM’lerin 1995 yılından itibaren deruhte ettiği tam tasdik müessesesi, bu sıkıntıları ortadan kaldırmak ve esas itibariyle şirketlerde gerçek kar zararı tespit etmek ve devlete verilecek vergi gelirlerini arttırmak için ihdas edilmiştir.

5 © 2016 Grant Thornton Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Türkiye’de Mali Müşavirlik Mesleği Tüm dünyada muhasebe meslek mensupları, şirketlerin muhasebe sistemlerinin şeffaf ve doğru bir şekilde yapılandırılmasında önemli bir sorumluluk ve görev üstlenmişlerdir. Türkiye’de de 13 Haziran 1989 tarihli 3568 sayılı Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yasal statüsüne kavuşmuştur Bugün itibariyle Türkiye’de yaklaşık: YMM SMMM bulunmaktadır

6 © 2016 Grant Thornton Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Türkiye’de Mali Müşavirlik Mesleği YMM SMMM YMM SMMM En az 10 yıl mesleki deneyime sahiptir ve en az %65’i aktif olarak YMM mesleğini icra etmektedir. En az 3 yıl mesleki deneyime sahiptir ve en az %50’si aktif olarak SMMM mesleğini icra etmektedir. Buna göre meslekte aktif olarak çalışan YMM ve SMMM’lerin toplam sayısı yaklaşık ’dir. Bu çerçevede SMMM ve YMM’lerin, dolayısıyla mali müşavirlerin 1 yıl içerisinde kazandığı geliri şu şekilde tahmin edebiliriz x 36,000 TL (en az ortalama) 1,656,000,000 TL/yıl Bir başka ifadeyle, mali müşavirlik hizmet gelirlerinin yıllık toplamı 500 milyon dolar civarındadır.

7 © 2016 Grant Thornton Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Türkiye’de Mali Müşavirlik Mesleği Türkiye’nin arası, yıllık büyüme hızı ortalama % 4.6’dır. Bu büyümede mali müşavirler nasıl bir rol üstlenmiştir? Bir başka deyişle, bağımsız denetim hizmetlerinin ekonominin gelişmesi üzerindeki etkisi nedir?

8 © 2016 Grant Thornton Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Meslek Mensuplarının Katkıları Özellikle bağımsız denetim hizmeti veren meslek mensuplarının, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını, değişen vergi ve ticaret kanunlarını ve sektörel gelişmeleri takip etmeleri ve bu konularda uzmanlaşmış olmaları beklenmektedir YMM SMMM Bu konuda hem Türkiye’de hem de dünyada daha fazla yol alınması gerektiği açıktır.

9 © 2016 Grant Thornton Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Meslek Mensuplarının Katkıları TÜRMOB, SPK, BDDK, EPDK, KGK gibi kurumlar, kurmuş oldukları, eğitim, sınav ve denetim mekanizmaları ile meslek mensuplarının gelişmelerinde önemli rol üstlenmiştir yılları arasında ülkemize yaklaşık 148,2 milyar dolar yabancı sermaye girişi olmuştur. Aynı şekilde yabancı sermaye girişi olan şirketlerin muhasebe sistemleri de gelişmiş olup, bu şirketlerde çalışan SMMM belgeli meslek mensuplarının gelişimine de önemli ölçüde katkı sağlanmıştır.

10 © 2016 Grant Thornton Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Sonuç Kamu Gözetim Kurumu verilerine göre 2015 sonu itibariyle yaklaşık 5 bin şirket bağımsız denetime tabi olacaktır. Bu tutar 2014 sonu itibariyle yaklaşık 3,500’dür. Sadece bu veriler, mali müşavirlik mesleğinin öneminin her geçen gün arttığını göstermektedir.

11 Sorular Nazım Hikmet Grant Thornton Türkiye İcra Kurulu Başkanı – 122


"SMMM ve YMM’LER İLE DENETİM HİZMETLERİNİN EKONOMİK GELİŞMELERE VE SERMAYE PİYASASINA ETKİSİ Nazım Hikmet YMM, Grant Thornton Türkiye İcra Kurulu Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları