Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Deniz ÇAVUŞOĞLU Özel İstihdam Büroları Şube Müdürü Deniz ÇAVUŞOĞLU Özel İstihdam Büroları Şube Müdürü TÜRKİYE İŞ KURUMU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Deniz ÇAVUŞOĞLU Özel İstihdam Büroları Şube Müdürü Deniz ÇAVUŞOĞLU Özel İstihdam Büroları Şube Müdürü TÜRKİYE İŞ KURUMU."— Sunum transkripti:

1 Deniz ÇAVUŞOĞLU Özel İstihdam Büroları Şube Müdürü Deniz ÇAVUŞOĞLU Özel İstihdam Büroları Şube Müdürü TÜRKİYE İŞ KURUMU

2 YASAL DÜZENLEME  4857 Sayılı İş Kanunu (Madde 90)  4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu (Madde 17-18-19-20)  Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği (01/08/2008)  Özel İstihdam Büroları Hakkında Tebliğ (06/08/2008 tarih)

3 TÜRKİYE İŞ KURUMU YÖNETİM KURULU Üyeler İŞKUR Genel Müdürü İşçi temsilcisi İşveren temsilcisi Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Hazine Müsteşarlığı ÇSGB

4 YÖNETİM KURULU YETKİLERİ Özel istihdam bürolarının;  Faaliyetlerine izin vermek,  Faaliyetlerinin izlenmesine ilişkin raporları değerlendirmek,  İznin yenilenmesi,  Verilen izinlerin iptali konularında karar vermek.

5 ÖZEL İSTİHDAM BÜROSU FAALİYET ALANI  İş ve işçi bulmaya aracılık etmek,  İşgücü piyasası, istihdam ve insan kaynakları alanında hizmetler vermek,  Kamu kurum ve kuruluşları hariç, yurt içi ve yurt dışı iş ve işçi bulma faaliyetlerinde bulunmak.

6 ÖZEL İSTİHDAM BÜROSU BAŞVURU KOŞULLARI  Lisans mezunu,  Müflis veya konkordato ilan etmemiş olma,  Adli sicilin bulunmaması,  Nitelikli uzman personele sahip olma,  Teknik donanıma sahip olma,  Uygun bir işyerine sahip olma,  Teminat (2010 yılı için 20.752 TL)  Masraf Karşılığı (2010 yılı için 1.650 TL

7 İZİN SÜRESİ  Üç yıl süreyle geçerli olacak,  Üç yılın sonunda üçer yıllık sürelerle yenilenebilecek,  Belge sadece ilgili gerçek veya tüzel kişiliğe ait olup, devredilemeyecek.

8 ŞUBE AÇMA Özel istihdam büroları aynı ilde veya başka bir ilde şube açabilirler. İnternet ortamında aracılık yapabilirler. Şube açmak için; Yerel teşkilat ticaret sicili gazetesi,

9 ÖZEL İSTİHDAM BÜROSU DENETİM VE İZLEME  İŞKUR müfettişlerince denetlenecek,  Kuruma üçer aylık istatistiki bilgi verilecek,  Müfettiş ve Kurum istediğinde gerekli bilgi ve belgeler verilecek.

10 İZNİN İPTALİ Bürolarca ;  İzin alınma ya da yenilenme tarihinden itibaren ilk 18 ay içerisinde hiç işe yerleştirme olmaması,  Geçersiz anlaşma yapıldığının belirlenmesi,  İş arayanlardan menfaat temin edildiğinin, ücret alındığının tespit edilmesi,  Bilgi toplama, kullanma ve saklama hükümlerine uyulmaması, hallerinde büroların izinleri iptal edilir.

11 İZNİN İPTALİ Bürolarca,  Kuruma süresi içinde bilgi – belge verilmemesi,  Müfettişlerin istemiş oldukları bilgi – belgelerin zamanında verilmemesi,  Yurt dışı iş sözleşmelerinin Kuruma onaylatılmaması, hallerinde her birini üçer kez ya da ayrı ayrı üç kez tekrarlayan büroların izinleri iptal edilir.

12 GEÇERSİZ SAYILACAK ANLAŞMALAR  İş arayanlarla ücret anlaşması yapılması, menfaat temin edilmesi halinde bürolarla işverenler arasındaki anlaşma,  İşgücünün sigortasız çalışması, sendikaya üye olmaması veya asgari ücret altında ücret belirlenmesi anlaşmaları,  Diğer bürolardan veya İŞKUR’dan hizmet almayı engelleyen anlaşmalar, geçersizdir.

13 YURT DIŞI İŞE YERLEŞTİRME Özel İstihdam Bürosu İzin Belgesi olan bürolarca yurt dışına işçi gönderilme işlemleri yapılabilecek, yurt dışı hizmet sözleşmeleri Kuruma onaylatılacaktır.

14 Büro sayısı

15 İşe yerleştirme rakamları

16 İŞBİRLİĞİ İMKANLARI İŞKUR iş arayan veri tabanına ulaşma İşe yerleştirme ortak projeler İl ve Mesleki Eğitim Kurulu Genel Kurul

17 Özel istihdam bürolarının faaliyet alanının genişletilmesi 2008/104 EC Direktif 181 Sayılı ILO Sözleşmesi 4857 İş Kanunu 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Diğer ilgili yasal düzenlemeler İŞKUR ve Çalışma Bakanlığı

18 İLKELER  Özel yetki  İzin alan bürolar  Belirli bir dönem faaliyet  Teminat  Kamu borcu bulunmaması  Belirli bir süre  Belirli sayıda işçi

19 TEŞEKKÜRLER Deniz ÇAVUŞOĞLU www.iskur.gov.tr deniz.cavusoglu@iskur.gov.tr


"Deniz ÇAVUŞOĞLU Özel İstihdam Büroları Şube Müdürü Deniz ÇAVUŞOĞLU Özel İstihdam Büroları Şube Müdürü TÜRKİYE İŞ KURUMU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları