Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER Dünyadaki ülkeler, Dünya Bankası tarafından hesaplanan Atlas metoduna göre kişi başına.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER Dünyadaki ülkeler, Dünya Bankası tarafından hesaplanan Atlas metoduna göre kişi başına."— Sunum transkripti:

1 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER Dünyadaki ülkeler, Dünya Bankası tarafından hesaplanan Atlas metoduna göre kişi başına gelir düzeyi dikkate alındığında aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır: Ülke GrubuKişi Başına Gelir Düşük Gelirli Ülkeler (34 Ülke) Orta Gelirli Ülkeler (106 Ülke) Düşük Orta Gelirli Ülkeler (50 Ülke) Üst Orta Gelirli Ülkeler (56 Ülke) Yüksek Gelirli Ülkeler (74 Ülke) 1045$ veya daha az 1046$ $ 1046$-4.125$ 4.126$ $ veya daha yüksek Tablo 1. Kişi Başına Gelir Düzeyine göre Ülkeler (2013)

2 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER Yukarıdaki sınıflamaya göre ülke gruplarının ve bu gruplarda yer alan bazı ülkelerin GSYİH değerleri yıllar itibariyle Tablo 2 ve Şekil 1’de verilmiştir yılında dünya GSYİH’sı 22.5 Trilyon Dolar iken, 2010’da bu rakam Trilyon Dolara ve son olarak 2013’de ise Trilyon Dolara yükselmiştir. Tablo 2. Ülke Ve Ülke Gruplarına Göre Dünya Üretimi (Trilyon $) Ülke Grupları ve Ülkeler Dünya22,51933,28446,96565,21773,51475,593 Yüksek Gelirli19,33727,54237,94046,36650,44351,091 Yüksek Gelirli OECD18,20126,10035,49142,35945,31645,760 ABD5,98010,28513,09414,96416,16316,768 EURO alanı5,8686,47210,49512,59612,62013,148 Japonya3,1044,7314,5725,4955,9544,920 Kore Cumhuriyeti0,2850,5620,8981,0941,2231,305 Rusya Federasyonu0,5170,2600,7641,5252,0172,097 Düşük ve Orta Gelirli3,1725,7409,02518,87623,11024,548 Düşük Gelirli0,1390,1790,2420,4550,5610,613 Orta Gelirli3,0395,5638,78218,41222,53923,926 Alt Orta Gelirli0,8661,2412,0424,3075,0435,234 Hindistan0,3270,4770,8341,7081,8591,877 Üst Orta Gelirli2,1684,3236,74014,10317,49218,687 Çin0,3571,1982,2575,9318,2299,240 Türkiye0,1510,2670,4830,7310,7890,822 Brezilya0,4620,6450,8822,1432,2492,246

3 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER 1990 yılında yüksek gelirli ülkeler, dünya GSYİH’nın %85,9’unu üretirken, bu oran 2000 yılında % 82.75; 2010 yılında %71.1’e ve son olarak 2013 yılında ise %67,6’ya gerilemiştir. Diğer taraftan orta gelirli ülkeler, 1990 yılında Dünya hasılasının sadece %13,5’ini gerçekleştirirken, bu oran 2000 yılında %16.71’e; 2010 yılında %28,23’e ve son olarak 2013 yılında ise %31,65’e çıkmıştır. Dolayısıyla dünya üretim yapısında orta gelirli GOÜ’ler lehinde bir hızlı dönüşüm yaşanmaktadır. Bu dönüşümde Çin’in etkisi büyüktür yılında Dünya GSYİH’nın sadece %1.5’ini üreten Çin, 2000 yılında %3.6; 2010 yılında %9.9 ve son olarak 2013 yılında ise %12.2’ini gerçekleştirerek ABD’den sonra 9.24 Trilyon dolarlık bir değerle dünyanın ikinci büyük ekonomisi haline gelmiştir. Şekil 1. Ülke Gruplarına Göre Dünya GSYİH’nın Dağılımı (2000 ve 2012)

4 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER Tablo 3. Ülke ve Ülke Gruplarına Göre Büyüme Oranları(1990 ve 2013) Ülke Grupları ve Ülkeler Dünya2,9214,2563,5744,0782,2632,245 Yüksek Gelirli2,9184,0712,7693,0341,3611,414 Yüksek Gelirli OECD3,0153,8912,5512,7871,1931,314 ABD1,9064,0893,3462,5282,3172,221 EURO alanı3,5813,8721,6792,059-0,714-0,475 Japonya5,5722,2571,3034,6521,7541,613 Kore Cumhuriyeti9,2978,8313,9246,4972,2922,971 Rusya Federasyonu-3,00010,0006,3764,5043,4361,319 Düşük ve Orta Gelirli2,9415,1747,1147,6455,1094,765 Düşük Gelirli1,9882,9396,3296,6736,5665,751 Orta Gelirli2,9695,2307,1337,6695,0744,741 Alt Orta Gelirli3,4884,1416,7817,5994,5544,955 Hindistan5,5333,8419,28510,2604,7365,017 Üst Orta Gelirli2,7905,5577,2417,6895,2284,677 Çin3,8398,43111,31010,4477,6537,671 Türkiye9,2666,7748,4029,1572,1274,124 Brezilya-4,3004,3063,1567,5341,0322,492

5 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER Şekil 2. Yüksek Gelirli Ülkelerde Büyüme Oranları(1990 ve 2013)

6 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER Şekil 3. Düşük ve Orta Gelirli Ülkelerde Büyüme Oranları(1990 ve 2013)

7 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER

8 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER Ülkeler TarımSanayiHizmetlerTarımSanayiHizmetler Dünya4,0018,7266,763,0816,0470,18 Yüksek Gelirli1,8917,8870,501,4814,9773,71 Yüksek Gelirli OECD1,7817,9771,271,4515,0074,73 ABD1,1715,6975,611,3112,9677,71 EURO alanı2,3919,4269,611,7116,4273,52 Japonya1,5921,1767,351,2218,1773,18 Kore Cumhuriyeti4,3928,9857,512,4631,0059,47 Rusya Federasyonu6,43..55,623,9314,8859,22 Düşük ve Orta Gelirli13,2322,2450,3710,4020,9254,02 Düşük Gelirli33,2311,6545,7127,5711,9949,09 Orta Gelirli12,7022,5350,489,9521,1554,15 Alt Orta Gelirli21,0617,2646,9916,8115,8652,71 Hindistan23,0215,3150,9817,5214,0756,27 Üst Orta Gelirli10,0624,2151,597,6722,9754,63 Çin15,0632,1239,0210,0831,8344,65 Türkiye11,3122,2557,369,0017,7063,86 Brezilya5,6017,2266,675,3212,9568,66 Tablo 4. Ülke Ve Ülke Gruplarına GSYİH’nın Sektörel Dağılımı

9 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER Şekil 4. Ülke Ve Ülke Gruplarına GSYİH’nın Sektörel Dağılımı (2000 ve 2012)

10 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ II. DÜNYA NÜFUSUNDAKİ GELİŞMELER Dünya nüfusunun ülke ve ülke gruplarına göre dağılımı Tablo 5’de verilmiştir yılında dünyada 5.3 Milyar insan yaşarken, bu rakam 2013’de 7.13 Milyar insana çıkmıştır. Daha açık bir ifadeyle dünya nüfusu 23 yılda 1,83 milyar kişi artmıştır. Tablo 5. Ülke Ve Ülke Gruplarına Göre Dünya Nüfusu Ülke Grupları ve Ülkeler1990Pay(%) Pay (%) Dünya Yüksek Gelirli Yüksek Gelirli OECD ABD EURO alanı Japonya Kore Cumhuriyeti Rusya Federasyonu Düşük ve Orta Gelirli Düşük Gelirli Orta Gelirli Alt Orta Gelirli Hindistan Üst Orta Gelirli Çin Türkiye Brezilya

11 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ II. DÜNYA NÜFUSUNDAKİ GELİŞMELER Dünya nüfusunun ülke gruplarına göre dağılımı Şekil 5’de verilmiştir yılında yüksek gelirli ülkelerin dünya nüfusu içindeki payı %22 iken 2013 yılında bu pay %18’e gerilemiştir. Orta gelirli ülkelerin payı 2013 yılında %70 iken düşük gelirli ülkelerin payı ise %12 olarak gerçekleşmiştir. Daha açık bir ifadeyle günümüz Dünyasındaki her 100 kişiden 82’si düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamaktadır. Şekil 5. Ülke Ve Ülke Gruplarına Dünya Nüfusunun Dağılımı

12 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ II. DÜNYA NÜFUSUNDAKİ GELİŞMELER Dünya nüfusu ve GSYİH’nın ülke gruplarına göre dağılımı Şekil 6’da 1990 ve 2013 yılları için ayrı ayrı verilmiştir yılında dünya nüfusunun sadece %22’sini oluşturan yüksek gelirli ülkelerin dünya GSYİH’ndan aldığı pay ise %85,87’dir yılında ise nüfus payı %18’e gerileyen yüksek gelirli ülkelerin dünya hasılasından aldığı pay ise yaklaşık 18 puan azalarak %67,59’a gerilemiştir. Öte yandan 1990 yılında dünya nüfusunun %69’unu oluşturan orta gelirli ülkelerin hasıla payı %13,50’den 2013 yılında %31.65’e yükselmiştir. Orta gelirli ülkelerin hasıla payındaki artışta Çin ve Hindistan’da yaşanan yüksek büyüme hızlarının etkisi çok büyüktür. Şekil 6. Ülke Ve Ülke Gruplarına Göre Dünya GSYİH ve Nüfusunun Dağılımı

13 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ II. DÜNYA NÜFUSUNDAKİ GELİŞMELER Dünya nüfusu ve GSYİH’nın ülkelere göre dağılımı Şekil 7’de 1990 ve 2013 yılları için ayrı ayrı verilmiştir yılında dünya nüfusunun sadece %5’ini oluşturan ABD ile %6’sını oluşturan AB’nin dünya GSYİH’ndan aldığı payla sırasıyla %26,55 ve %26,06’dır. Daha açık bir ifadeyle 1990’larda dünya nüfusunun sadece %11’lik bir kısmı dünya hasılasının yaklaşık %53’ünü gerçekleştirmektedir yılında ise ABD ve AB’nin dünya nüfus payı %9’a gerilerken dünya hasılasından aldıkları pay ise yaklaşık %40’a gerilemiştir. Öte yandan Çin 1990 yılında dünya nüfusunun %22’sine hakim iken dünya hasılasının sadece %1,59’unu gerçekleştirmiştir ‘de ise Çin toplam dünya nüfus içindeki payı %19’a gerilerken, dünya hasılasının ise %12.22’sine ulaşmıştır. Tahminler 2020 yılından sonra Çin’in dünyanın en büyük ekonomisi olacağı yönündedir. Şekil 7. Ülkelere Göre Dünya GSYİH ve Nüfusunun Dağılımı

14 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ II. DÜNYA NÜFUSUNDAKİ GELİŞMELER Tablo 6. Ülke Gruplarına Göre Nüfus Artış Hızı (1990 ve 2013) Ülke Grupları ve Ülkeler Dünya1,7201,3111,2111,1721,1271,156 Yüksek Gelirli0,7410,5100,5830,6060,4060,511 Yüksek Gelirli OECD0,7190,5880,6030,5220,3220,465 ABD1,1301,1130,9220,8290,7330,716 EURO alanı0,4540,3900,5410,252-0,2150,246 Japonya0,3410,1740,009-0,084-0,200-0,175 Kore Cumhuriyeti0,9850,8360,2050,4630,4510,429 Rusya Federasyonu0,386-0,421-0,4930,3350,1550,225 Düşük ve Orta Gelirli1,9921,5111,3611,3041,2911,302 Düşük Gelirli2,6892,3642,2372,1872,2372,245 Orta Gelirli1,8991,3851,2251,1591,1331,143 Alt Orta Gelirli2,2451,7161,6051,5441,4801,495 Hindistan2,0371,6691,4761,2931,2641,242 Üst Orta Gelirli1,5871,0670,8470,7610,7690,772 Çin1,4670,7880,5880,4830,4870,494 Türkiye1,7351,4841,3341,2511,2761,256 Brezilya1,7321,4421,1520,8850,8700,855

15 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ II. DÜNYA NÜFUSUNDAKİ GELİŞMELER Şekil 8. Ülkelere Göre Nüfus Artış Hızı (1990 ve 2013)

16 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ III. KİŞİ BAŞINA GSYİH’DAKİ GELİŞMELER Dünya ekonomisinin 2013 yılı kişi başına gelir düzeyi, Dolar ve yıllık büyüme hızı %1.2’dir. Yüksek gelirli ülkelerde ortalama kişi başına gelir düzeyi dolar iken, bu rakam ABD’de Dolar; AB’de Dolar ve Japonya’da ise Dolardır. Orta gelirli ülkelerde ise kişi başına gelir ortalama olarak, dolar iken, bu rakam Çin’de Dolar, Hindistan’da Dolar ve Türkiye’de ise Dolardır. Düşük gelirli ülkelerde ise 2013 yılında kişi başına yıllık gelir sadece 722 dolardır. Tablo 6. Kişi Başına Gelir Düzeyleri ( $) Ülke Grupları ve Ülkeler Dünya Yüksek Gelirli Yüksek Gelirli OECD ABD EURO alanı Japonya Kore Cumhuriyeti Rusya Federasyonu Düşük ve Orta Gelirli Düşük Gelirli Orta Gelirli Alt Orta Gelirli Hindistan Üst Orta Gelirli Çin Türkiye Brezilya

17 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ III. KİŞİ BAŞINA GSYİH’DAKİ GELİŞMELER Şekil 9. Kişi Başına Gelir Düzeyleri ( $)

18 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ III. KİŞİ BAŞINA GSYİH’DAKİ GELİŞMELER Dünya ekonomisinin 2013 yılı kişi başına gelirin büyüme hızı %1.08’dir. Yüksek gelirli ülkelerde ortalama kişi başına gelirin artış hızı %0.90 iken, bu oran ABD’de %1.49; AB’de -%0,72 ve Japonya’da ise %1.79’dur. Orta gelirli ülkelerde ise kişi başına gelir ortalama olarak, %3.56 artmış iken, bu oran Çin’de %7.14, Hindistan’da %3.72 ve Türkiye’de ise %2.82’dir. Düşük gelirli ülkelerde ise 2013 yılında kişi başına gelir yıllık %3.43 oranında artış göstermiştir. Tablo 7. Kişi Başına Gelirin Büyüme Oranları ( %)

19 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ III. KİŞİ BAŞINA GSYİH’DAKİ GELİŞMELER Şekil 10. Kişi Başına Gelirin Büyüme Oranları ( %)

20 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ III. KİŞİ BAŞINA GSYİH’DAKİ GELİŞMELER

21 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ III. DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER Tablo 8. Mal İhracat ve İthalatı ( Milyar $) Ülkeler İhracatİthalatİhracatİthalatİhracatİthalatİhracatİthalatDTB Dünya3496,423568,036499,536691, , , , ,3253,61 Yüksek Gelirli2986,723055,855233,285449, , , , ,36175,12 Yüksek Gelirli OECD2595,602722,564381,824750,078577,709181,929945, ,42-548,05 ABD393,59516,99781,921259,301278,501969,181579,592329,06-749,47 EURO alanı1251,211274,601922,111907,824022,013978,114645,574379,55266,02 Japonya287,58235,37479,25379,51769,77694,06715,10833,17-118,07 Kore Cumhuriyeti65,0269,84172,27160,48466,38425,21559,63515,5944,05 Rusya Federasyonu 105,5744,66400,63248,63523,29342,98180,31 Düşük ve Orta Gelirli511,62510,871268,421242,774543,674520,725894,616017,60-123,00 Düşük Gelirli15,4425,5523,3738,5679,38132,05109,30190,91-81,61 Orta Gelirli496,19485,341245,071204,244464,314388,775785,405827,00-41,61 Alt Orta Gelirli116,83132,67268,73265,57862,111052,311099,101379,58-280,48 Hindistan17,9723,5842,3851,52226,35350,23313,24466,04-152,81 Üst Orta Gelirli379,77353,77976,31938,533602,233336,894686,314448,15238,16 Çin62,0953,35249,20225,091577,751396,252209,011949,99259,02 Türkiye12,9622,3027,7854,50113,88185,54151,79251,65-99,86 Brezilya31,4122,5255,0959,05201,92191,54242,18250,45-8,27

22 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ III. DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER Şekil 11. Dünya İhracatından Alınan Pay (2000 ve 2012)

23 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ III. DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER Şekil 12. Ülkelerin Dünya İhracatından aldıkları Paylar (1990 ve 2013)

24 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ III. DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER Şekil 13. İhracat Artış Hızları ve Ekonomik Büyüme ( Yıllık Ortalama)

25 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ III. DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER Şekil 13. Ülke Gruplarının Dünya İhracat ve GSYİH Payları (1990 ve 2013)

26 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ III. DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER Şekil 14. Ülkelerin Dünya İhracat ve GSYİH Payları (1990)

27 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ III. DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER Şekil 15. Ülkelerin Dünya İhracat ve GSYİH Payları (1990)

28 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ III. DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER Şekil 16. Cari İşlemler Açığının GSYİH’ya Oranı (2013)

29 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ III. DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER Şekil 17. Dünya Mal İhracatının Sektörel Dağılımı (1990 ve 2013)

30 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ III. DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER Şekil 18. Çin ve Türkiye’de Mal İhracatının Sektörel Dağılımı (1990 ve 2013)

31 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ IV. ENFLASYON ORANINDAKİ GELİŞMELER Tablo 9. Ülkelere Göre Enflasyon Oranları ( ) Ülkeler Dünya7,973,494,093,493,692,63 Yüksek Gelirli5,072,542,491,962,601,43 Yüksek Gelirli OECD6,102,972,251,802,451,41 ABD5,403,383,391,642,071,46 EURO alanı3,703,002,481,532,471,39 Japonya3,03-0,65-0,27-0,72-0,030,36 Kore Cumhuriyeti8,582,272,752,962,191,31 Rusya Federasyonu..20,7812,686,865,076,76 Düşük ve Orta Gelirli11,404,376,474,655,014,29 Düşük Gelirli8,243,617,805,056,285,46 Orta Gelirli11,524,984,874,584,524,03 Alt Orta Gelirli11,634,596,665,294,595,51 Hindistan8,974,014,2511,999,3110,91 Üst Orta Gelirli11,405,803,914,074,182,82 Çin3,060,261,823,312,652,63 Türkiye60,3154,9210,148,578,897,49 Brezilya2.947,737,046,875,045,406,20

32 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ IV. ENFLASYON ORANINDAKİ GELİŞMELER Tablo 7. Ülkelere Göre Enflasyon Oranları (2013)

33 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ V. SABİT SERMAYE YATIRIMLARINDAKİ GELİŞMELER Tablo 10. Ülkelere Göre Sabit Sermaye Yatırımlarının GSYİH İçindeki Payları Ülkeler Dünya24,0723,2623,1521,6421,9721,92 Yüksek Gelirli24,3723,1822,3519,9720,2920,27 Yüksek Gelirli OECD24,3523,3322,5019,8420,20 ABD21,4723,5723,2218,3919,1719,35 EURO alanı23,9722,7921,9520,6020,1219,53 Japonya31,9625,2122,3419,9921,0521,73 Kore Cumhuriyeti34,3531,6230,8630,5029,5729,66 Rusya Federasyonu28,7016,8617,7621,6321,8721,47 Düşük ve Orta Gelirli22,7023,6026,7229,2929,7329,75 Düşük Gelirli17,5119,1921,4324,0524,8425,14 Orta Gelirli22,8323,7126,8529,4329,8629,87 Alt Orta Gelirli22,8720,6524,7326,6426,1124,84 Hindistan23,8222,7430,3330,9230,3728,28 Üst Orta Gelirli22,8224,6627,5130,3131,0531,52 Çin25,8634,1140,1445,7346,5447,30 Türkiye22,8720,3921,0318,9120,2720,32 Brezilya20,6616,8015,9419,4618,1718,18

34 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ V. SABİT SERMAYE YATIRIMLARINDAKİ GELİŞMELER Şekil 20. Ülkelere Göre Sabit Sermaye Yatırımlarının GSYİH İçindeki Payları

35 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ VI. YURTİÇİ TASARRUFLARDAKİ GELİŞMELER Tablo 11. Ülkelere Göre Yurtiçi Tasarrufların GSYİH İçindeki Payları Ülkeler Dünya24,8824,3224,0022,4622,4522,41 Yüksek Gelirli24,5023,9022,6520,5920,7720,85 Yüksek Gelirli OECD24,2523,2621,7619,6719,8320,05 ABD20,4120,4518,1715,3816,0616,76 EURO alanı24,0524,1523,6322,2222,6822,73 Japonya33,4026,5523,8721,0218,8918,29 Kore Cumhuriyeti33,7535,0134,6035,2133,8034,05 Rusya Federasyonu30,3538,7233,7730,6931,8128,46 Düşük ve Orta Gelirli26,5826,1929,9931,0630,1529,77 Düşük Gelirli8,7011,4910,3811,9711,9311,68 Orta Gelirli27,0426,5730,4931,5630,6330,22 Alt Orta Gelirli21,8022,7924,8925,9223,2922,39 Hindistan23,5323,2231,5332,1627,9627,83 Üst Orta Gelirli28,7327,7632,2433,3532,9632,78 Çin38,8837,5347,6251,9851,4851,85 Türkiye20,3417,7716,4913,9714,9714,07 Brezilya21,4016,4919,8119,2116,0815,41

36 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ VI. YURTİÇİ TASARRUFLARDAKİ GELİŞMELER Şekil 21. Ülkelere Göre Yurtiçi Tasarrufların GSYİH İçindeki Payları

37 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ VI. YURTİÇİ TASARRUFLARDAKİ GELİŞMELER Şekil 22. Ülkelere Göre Sabit Sermaye Yatırımları ve Yurtiçi Tasarruflar (2013)

38 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ VI. YURTİÇİ TASARRUFLARLARDAKİ GELİŞMELER Şekil 24. Ülkelere Göre Cari Açık ve Yurtiçi Tasarruflar (2013)

39 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ VII. AR-GE’DEKİ GELİŞMELER Tablo 12. Ülkelere Göre AR-GE Harcamalarının GSYİH İçindeki Payları Ülkeler Dünya2,102,022,12.. Yüksek Gelirli2,362,262,432,32 Yüksek Gelirli OECD2,402,332,512,40 ABD2,622,512,742,79 EURO alanı1,871,842,102,14 Japonya3,003,313,25.. Kore Cumhuriyeti2,302,793,74.. Rusya Federasyonu1,051,071,131,12 Düşük ve Orta Gelirli0,620,831,17.. Düşük Gelirli.. Orta Gelirli0,620,841,17.. Alt Orta Gelirli0,49.. Hindistan0,740,810,80.. Üst Orta Gelirli0,650,871,26.. Çin0,901,321,761,98 Türkiye0,480,590,84.. Brezilya1,020,971,16..

40 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ VII. AR-GE’DEKİ GELİŞMELER Tablo 13. Ülkelere Göre Yüksek Teknolojik Ürün İhracatının Mal İhracatı İçindeki Payları Ülkeler Dünya18,2124,4120,8317,6917,56 Yüksek Gelirli18,9125,4421,0417,4117,38 Yüksek Gelirli OECD18,5724,6620,8617,1116,78 ABD32,5333,7929,9019,9317,83 EURO alanı12,6020,0417,1814,9915,15 Japonya24,2428,6922,9817,9617,41 Kore Cumhuriyeti18,0435,0732,4829,4726,17 Rusya Federasyonu..16,078,449,078,38 Düşük ve Orta Gelirli..19,8120,1218,4218,00 Düşük Gelirli..3,282,80.. Orta Gelirli..20,1020,3518,5818,08 Alt Orta Gelirli..16,3012,729,298,38 Hindistan3,946,265,807,186,63 Üst Orta Gelirli..21,2322,2221,2220,59 Çin..18,9830,8427,5126,27 Türkiye1,214,831,471,931,83 Brezilya6,4618,7312,8411,2110,49

41 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ VII. AR-GE’DEKİ GELİŞMELER Şekil 25. Ülkelere Göre Yüksek Teknolojik Ürün İhracatının Mal İhracatı İçindeki Payları

42 DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ VIII. İŞSİZLİK ORANINDAKİ GELİŞMELER Tablo 14. Ülkelere Göre İşsizlik Oranları Ülkeler Dünya6,326,126,075,955,97 Yüksek Gelirli7,096,778,227,807,72 Yüksek Gelirli OECD6,556,738,478,258,15 ABD4,105,209,708,207,40 EURO alanı9,279,0110,1011,3712,08 Japonya4,804,405,004,304,00 Kore Cumhuriyeti4,403,70 3,203,10 Rusya Federasyonu10,607,107,305,505,60 Düşük ve Orta Gelirli6,125,955,535,505,54 Düşük Gelirli5,144,905,10 5,07 Orta Gelirli6,266,125,605,565,63 Alt Orta Gelirli6,046,385,325,295,34 Hindistan4,304,403,503,60 Üst Orta Gelirli6,425,915,835,785,85 Çin4,504,104,204,504,60 Türkiye6,5010,6011,909,2010,00 Brezilya9,509,307,906,105,90


"DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER Dünyadaki ülkeler, Dünya Bankası tarafından hesaplanan Atlas metoduna göre kişi başına." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları