Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER"— Sunum transkripti:

1 I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER Dünyadaki ülkeler, Dünya Bankası tarafından hesaplanan Atlas metoduna göre kişi başına gelir düzeyi dikkate alındığında aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır: Tablo 1. Kişi Başına Gelir Düzeyine göre Ülkeler (2013) Ülke Grubu Kişi Başına Gelir Düşük Gelirli Ülkeler (34 Ülke) Orta Gelirli Ülkeler (106 Ülke) Düşük Orta Gelirli Ülkeler (50 Ülke) Üst Orta Gelirli Ülkeler (56 Ülke) Yüksek Gelirli Ülkeler (74 Ülke) 1045$ veya daha az 1046$ $ 1046$-4.125$ 4.126$ $ veya daha yüksek

2 I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER Yukarıdaki sınıflamaya göre ülke gruplarının ve bu gruplarda yer alan bazı ülkelerin GSYİH değerleri yıllar itibariyle Tablo 2 ve Şekil 1’de verilmiştir. 1990 yılında dünya GSYİH’sı 22.5 Trilyon Dolar iken, 2010’da bu rakam Trilyon Dolara ve son olarak 2013’de ise Trilyon Dolara yükselmiştir. Tablo 2. Ülke Ve Ülke Gruplarına Göre Dünya Üretimi (Trilyon $) Ülke Grupları ve Ülkeler 1990 2000 2005 2010 2012 2013 Dünya 22,519 33,284 46,965 65,217 73,514 75,593 Yüksek Gelirli 19,337 27,542 37,940 46,366 50,443 51,091 Yüksek Gelirli OECD 18,201 26,100 35,491 42,359 45,316 45,760 ABD 5,980 10,285 13,094 14,964 16,163 16,768 EURO alanı 5,868 6,472 10,495 12,596 12,620 13,148 Japonya 3,104 4,731 4,572 5,495 5,954 4,920 Kore Cumhuriyeti 0,285 0,562 0,898 1,094 1,223 1,305 Rusya Federasyonu 0,517 0,260 0,764 1,525 2,017 2,097 Düşük ve Orta Gelirli 3,172 5,740 9,025 18,876 23,110 24,548 Düşük Gelirli 0,139 0,179 0,242 0,455 0,561 0,613 Orta Gelirli 3,039 5,563 8,782 18,412 22,539 23,926 Alt Orta Gelirli 0,866 1,241 2,042 4,307 5,043 5,234 Hindistan 0,327 0,477 0,834 1,708 1,859 1,877 Üst Orta Gelirli 2,168 4,323 6,740 14,103 17,492 18,687 Çin 0,357 1,198 2,257 5,931 8,229 9,240 Türkiye 0,151 0,267 0,483 0,731 0,789 0,822 Brezilya 0,462 0,645 0,882 2,143 2,249 2,246

3 I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER 1990 yılında yüksek gelirli ülkeler, dünya GSYİH’nın %85,9’unu üretirken, bu oran 2000 yılında % 82.75; 2010 yılında %71.1’e ve son olarak 2013 yılında ise %67,6’ya gerilemiştir. Diğer taraftan orta gelirli ülkeler, 1990 yılında Dünya hasılasının sadece %13,5’ini gerçekleştirirken, bu oran 2000 yılında %16.71’e; 2010 yılında %28,23’e ve son olarak 2013 yılında ise %31,65’e çıkmıştır. Dolayısıyla dünya üretim yapısında orta gelirli GOÜ’ler lehinde bir hızlı dönüşüm yaşanmaktadır. Bu dönüşümde Çin’in etkisi büyüktür yılında Dünya GSYİH’nın sadece %1.5’ini üreten Çin, 2000 yılında %3.6; 2010 yılında %9.9 ve son olarak 2013 yılında ise %12.2’ini gerçekleştirerek ABD’den sonra 9.24 Trilyon dolarlık bir değerle dünyanın ikinci büyük ekonomisi haline gelmiştir. Şekil 1. Ülke Gruplarına Göre Dünya GSYİH’nın Dağılımı (2000 ve 2012)

4 I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER Tablo 3. Ülke ve Ülke Gruplarına Göre Büyüme Oranları(1990 ve 2013) Ülke Grupları ve Ülkeler 1990 2000 2005 2010 2012 2013 Dünya 2,921 4,256 3,574 4,078 2,263 2,245 Yüksek Gelirli 2,918 4,071 2,769 3,034 1,361 1,414 Yüksek Gelirli OECD 3,015 3,891 2,551 2,787 1,193 1,314 ABD 1,906 4,089 3,346 2,528 2,317 2,221 EURO alanı 3,581 3,872 1,679 2,059 -0,714 -0,475 Japonya 5,572 2,257 1,303 4,652 1,754 1,613 Kore Cumhuriyeti 9,297 8,831 3,924 6,497 2,292 2,971 Rusya Federasyonu -3,000 10,000 6,376 4,504 3,436 1,319 Düşük ve Orta Gelirli 2,941 5,174 7,114 7,645 5,109 4,765 Düşük Gelirli 1,988 2,939 6,329 6,673 6,566 5,751 Orta Gelirli 2,969 5,230 7,133 7,669 5,074 4,741 Alt Orta Gelirli 3,488 4,141 6,781 7,599 4,554 4,955 Hindistan 5,533 3,841 9,285 10,260 4,736 5,017 Üst Orta Gelirli 2,790 5,557 7,241 7,689 5,228 4,677 Çin 3,839 8,431 11,310 10,447 7,653 7,671 Türkiye 9,266 6,774 8,402 9,157 2,127 4,124 Brezilya -4,300 4,306 3,156 7,534 1,032 2,492

5 I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER Şekil 2. Yüksek Gelirli Ülkelerde Büyüme Oranları(1990 ve 2013)

6 I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER Şekil 3. Düşük ve Orta Gelirli Ülkelerde Büyüme Oranları(1990 ve 2013)

7 I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER

8 I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER Tablo 4. Ülke Ve Ülke Gruplarına GSYİH’nın Sektörel Dağılımı Ülkeler 2000 2012 Tarım Sanayi Hizmetler Dünya 4,00 18,72 66,76 3,08 16,04 70,18 Yüksek Gelirli 1,89 17,88 70,50 1,48 14,97 73,71 Yüksek Gelirli OECD 1,78 17,97 71,27 1,45 15,00 74,73 ABD 1,17 15,69 75,61 1,31 12,96 77,71 EURO alanı 2,39 19,42 69,61 1,71 16,42 73,52 Japonya 1,59 21,17 67,35 1,22 18,17 73,18 Kore Cumhuriyeti 4,39 28,98 57,51 2,46 31,00 59,47 Rusya Federasyonu 6,43 .. 55,62 3,93 14,88 59,22 Düşük ve Orta Gelirli 13,23 22,24 50,37 10,40 20,92 54,02 Düşük Gelirli 33,23 11,65 45,71 27,57 11,99 49,09 Orta Gelirli 12,70 22,53 50,48 9,95 21,15 54,15 Alt Orta Gelirli 21,06 17,26 46,99 16,81 15,86 52,71 Hindistan 23,02 15,31 50,98 17,52 14,07 56,27 Üst Orta Gelirli 10,06 24,21 51,59 7,67 22,97 54,63 Çin 15,06 32,12 39,02 10,08 31,83 44,65 Türkiye 11,31 22,25 57,36 9,00 17,70 63,86 Brezilya 5,60 17,22 66,67 5,32 12,95 68,66

9 I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER Şekil 4. Ülke Ve Ülke Gruplarına GSYİH’nın Sektörel Dağılımı (2000 ve 2012)

10 II. DÜNYA NÜFUSUNDAKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ II. DÜNYA NÜFUSUNDAKİ GELİŞMELER Dünya nüfusunun ülke ve ülke gruplarına göre dağılımı Tablo 5’de verilmiştir yılında dünyada 5.3 Milyar insan yaşarken, bu rakam 2013’de 7.13 Milyar insana çıkmıştır. Daha açık bir ifadeyle dünya nüfusu 23 yılda 1,83 milyar kişi artmıştır. Tablo 5. Ülke Ve Ülke Gruplarına Göre Dünya Nüfusu Ülke Grupları ve Ülkeler 1990 Pay(%) 2000 2005 2010 2012 2013 Pay (%) Dünya 5279 100 6102 6490 6884 7043 7125 Yüksek Gelirli 1140 22 1211 1246 1286 1299 1306 18 Yüksek Gelirli OECD 917 17 979 1010 1040 1050 1054 15 ABD 250 5 282 296 309 314 316 4 EURO alanı 308 6 318 326 333 334 Japonya 124 2 127 128 Kore Cumhuriyeti 43 1 47 48 49 50 Rusya Federasyonu 148 3 147 143 142 Düşük ve Orta Gelirli 4139 78 4891 5244 5597 5744 5818 82 Düşük Gelirli 495 9 637 713 794 830 849 12 Orta Gelirli 3644 69 4255 4531 4803 4914 4970 70 Alt Orta Gelirli 1733 33 2089 2266 2449 2523 2561 36 Hindistan 869 16 1042 1127 1206 1237 1252 Üst Orta Gelirli 1912 2165 2265 2354 2390 2409 34 Çin 1135 1263 1304 1338 1351 1357 19 Türkiye 54 63 68 72 74 75 Brezilya 150 175 186 195 199 200

11 II. DÜNYA NÜFUSUNDAKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ II. DÜNYA NÜFUSUNDAKİ GELİŞMELER Dünya nüfusunun ülke gruplarına göre dağılımı Şekil 5’de verilmiştir yılında yüksek gelirli ülkelerin dünya nüfusu içindeki payı %22 iken 2013 yılında bu pay %18’e gerilemiştir. Orta gelirli ülkelerin payı 2013 yılında %70 iken düşük gelirli ülkelerin payı ise %12 olarak gerçekleşmiştir. Daha açık bir ifadeyle günümüz Dünyasındaki her 100 kişiden 82’si düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamaktadır. Şekil 5. Ülke Ve Ülke Gruplarına Dünya Nüfusunun Dağılımı

12 II. DÜNYA NÜFUSUNDAKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ II. DÜNYA NÜFUSUNDAKİ GELİŞMELER Dünya nüfusu ve GSYİH’nın ülke gruplarına göre dağılımı Şekil 6’da 1990 ve 2013 yılları için ayrı ayrı verilmiştir yılında dünya nüfusunun sadece %22’sini oluşturan yüksek gelirli ülkelerin dünya GSYİH’ndan aldığı pay ise %85,87’dir yılında ise nüfus payı %18’e gerileyen yüksek gelirli ülkelerin dünya hasılasından aldığı pay ise yaklaşık 18 puan azalarak %67,59’a gerilemiştir. Öte yandan 1990 yılında dünya nüfusunun %69’unu oluşturan orta gelirli ülkelerin hasıla payı %13,50’den 2013 yılında %31.65’e yükselmiştir. Orta gelirli ülkelerin hasıla payındaki artışta Çin ve Hindistan’da yaşanan yüksek büyüme hızlarının etkisi çok büyüktür. Şekil 6. Ülke Ve Ülke Gruplarına Göre Dünya GSYİH ve Nüfusunun Dağılımı

13 II. DÜNYA NÜFUSUNDAKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ II. DÜNYA NÜFUSUNDAKİ GELİŞMELER Dünya nüfusu ve GSYİH’nın ülkelere göre dağılımı Şekil 7’de 1990 ve 2013 yılları için ayrı ayrı verilmiştir yılında dünya nüfusunun sadece %5’ini oluşturan ABD ile %6’sını oluşturan AB’nin dünya GSYİH’ndan aldığı payla sırasıyla %26,55 ve %26,06’dır. Daha açık bir ifadeyle 1990’larda dünya nüfusunun sadece %11’lik bir kısmı dünya hasılasının yaklaşık %53’ünü gerçekleştirmektedir yılında ise ABD ve AB’nin dünya nüfus payı %9’a gerilerken dünya hasılasından aldıkları pay ise yaklaşık %40’a gerilemiştir. Öte yandan Çin 1990 yılında dünya nüfusunun %22’sine hakim iken dünya hasılasının sadece %1,59’unu gerçekleştirmiştir ‘de ise Çin toplam dünya nüfus içindeki payı %19’a gerilerken, dünya hasılasının ise %12.22’sine ulaşmıştır. Tahminler 2020 yılından sonra Çin’in dünyanın en büyük ekonomisi olacağı yönündedir. Şekil 7. Ülkelere Göre Dünya GSYİH ve Nüfusunun Dağılımı

14 II. DÜNYA NÜFUSUNDAKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ II. DÜNYA NÜFUSUNDAKİ GELİŞMELER Tablo 6. Ülke Gruplarına Göre Nüfus Artış Hızı (1990 ve 2013) Ülke Grupları ve Ülkeler 1990 2000 2005 2010 2012 2013 Dünya 1,720 1,311 1,211 1,172 1,127 1,156 Yüksek Gelirli 0,741 0,510 0,583 0,606 0,406 0,511 Yüksek Gelirli OECD 0,719 0,588 0,603 0,522 0,322 0,465 ABD 1,130 1,113 0,922 0,829 0,733 0,716 EURO alanı 0,454 0,390 0,541 0,252 -0,215 0,246 Japonya 0,341 0,174 0,009 -0,084 -0,200 -0,175 Kore Cumhuriyeti 0,985 0,836 0,205 0,463 0,451 0,429 Rusya Federasyonu 0,386 -0,421 -0,493 0,335 0,155 0,225 Düşük ve Orta Gelirli 1,992 1,511 1,361 1,304 1,291 1,302 Düşük Gelirli 2,689 2,364 2,237 2,187 2,245 Orta Gelirli 1,899 1,385 1,225 1,159 1,133 1,143 Alt Orta Gelirli 1,716 1,605 1,544 1,480 1,495 Hindistan 2,037 1,669 1,476 1,293 1,264 1,242 Üst Orta Gelirli 1,587 1,067 0,847 0,761 0,769 0,772 Çin 1,467 0,788 0,483 0,487 0,494 Türkiye 1,735 1,484 1,334 1,251 1,276 1,256 Brezilya 1,732 1,442 1,152 0,885 0,870 0,855

15 II. DÜNYA NÜFUSUNDAKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ II. DÜNYA NÜFUSUNDAKİ GELİŞMELER Şekil 8. Ülkelere Göre Nüfus Artış Hızı (1990 ve 2013)

16 III. KİŞİ BAŞINA GSYİH’DAKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ III. KİŞİ BAŞINA GSYİH’DAKİ GELİŞMELER Dünya ekonomisinin 2013 yılı kişi başına gelir düzeyi, Dolar ve yıllık büyüme hızı %1.2’dir. Yüksek gelirli ülkelerde ortalama kişi başına gelir düzeyi dolar iken, bu rakam ABD’de Dolar; AB’de Dolar ve Japonya’da ise Dolardır. Orta gelirli ülkelerde ise kişi başına gelir ortalama olarak, dolar iken, bu rakam Çin’de Dolar, Hindistan’da Dolar ve Türkiye’de ise Dolardır. Düşük gelirli ülkelerde ise 2013 yılında kişi başına yıllık gelir sadece 722 dolardır. Tablo 6. Kişi Başına Gelir Düzeyleri ( $) Ülke Grupları ve Ülkeler 1990 2000 2005 2010 2012 2013 Dünya 4266 5455 7236 9474 10438 10610 Yüksek Gelirli 16966 22749 30456 36050 38817 39116 Yüksek Gelirli OECD 19857 26659 35153 40720 43176 43398 ABD 23955 36450 44308 48377 51496 53042 EURO alanı 19071 20377 32176 37810 37873 39360 Japonya 25124 37292 35781 43118 46679 38634 Kore Cumhuriyeti 6642 11948 18657 22151 24454 25977 Rusya Federasyonu 3485 1772 5338 10710 14091 14612 Düşük ve Orta Gelirli 766 1174 1721 3372 4024 4219 Düşük Gelirli 281 339 573 676 722 Orta Gelirli 834 1308 1938 3833 4587 4814 Alt Orta Gelirli 500 594 901 1759 1999 2044 Hindistan 376 457 740 1417 1503 1499 Üst Orta Gelirli 1134 1997 2976 5991 7318 7758 Çin 314 949 1731 4433 6093 6807 Türkiye 2791 4220 7130 10136 10661 10972 Brezilya 3087 3694 4739 10978 11320 11208

17 III. KİŞİ BAŞINA GSYİH’DAKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ III. KİŞİ BAŞINA GSYİH’DAKİ GELİŞMELER Şekil 9. Kişi Başına Gelir Düzeyleri ( $)

18 III. KİŞİ BAŞINA GSYİH’DAKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ III. KİŞİ BAŞINA GSYİH’DAKİ GELİŞMELER Dünya ekonomisinin 2013 yılı kişi başına gelirin büyüme hızı %1.08’dir. Yüksek gelirli ülkelerde ortalama kişi başına gelirin artış hızı %0.90 iken, bu oran ABD’de %1.49; AB’de -%0,72 ve Japonya’da ise %1.79’dur. Orta gelirli ülkelerde ise kişi başına gelir ortalama olarak, %3.56 artmış iken, bu oran Çin’de %7.14, Hindistan’da %3.72 ve Türkiye’de ise %2.82’dir. Düşük gelirli ülkelerde ise 2013 yılında kişi başına gelir yıllık %3.43 oranında artış göstermiştir . Tablo 7. Kişi Başına Gelirin Büyüme Oranları ( %)

19 III. KİŞİ BAŞINA GSYİH’DAKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ III. KİŞİ BAŞINA GSYİH’DAKİ GELİŞMELER Şekil 10. Kişi Başına Gelirin Büyüme Oranları ( %)

20 III. KİŞİ BAŞINA GSYİH’DAKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ III. KİŞİ BAŞINA GSYİH’DAKİ GELİŞMELER

21 III. DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ III. DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER Tablo 8. Mal İhracat ve İthalatı ( Milyar $) Ülkeler 1990 2000 2010 2013 İhracat İthalat DTB Dünya 3496,42 3568,03 6499,53 6691,98 15403,64 15494,01 18946,93 18893,32 53,61 Yüksek Gelirli 2986,72 3055,85 5233,28 5449,39 10852,67 10968,50 13040,48 12865,36 175,12 Yüksek Gelirli OECD 2595,60 2722,56 4381,82 4750,07 8577,70 9181,92 9945,37 10493,42 -548,05 ABD 393,59 516,99 781,92 1259,30 1278,50 1969,18 1579,59 2329,06 -749,47 EURO alanı 1251,21 1274,60 1922,11 1907,82 4022,01 3978,11 4645,57 4379,55 266,02 Japonya 287,58 235,37 479,25 379,51 769,77 694,06 715,10 833,17 -118,07 Kore Cumhuriyeti 65,02 69,84 172,27 160,48 466,38 425,21 559,63 515,59 44,05 Rusya Federasyonu 105,57 44,66 400,63 248,63 523,29 342,98 180,31 Düşük ve Orta Gelirli 511,62 510,87 1268,42 1242,77 4543,67 4520,72 5894,61 6017,60 -123,00 Düşük Gelirli 15,44 25,55 23,37 38,56 79,38 132,05 109,30 190,91 -81,61 Orta Gelirli 496,19 485,34 1245,07 1204,24 4464,31 4388,77 5785,40 5827,00 -41,61 Alt Orta Gelirli 116,83 132,67 268,73 265,57 862,11 1052,31 1099,10 1379,58 -280,48 Hindistan 17,97 23,58 42,38 51,52 226,35 350,23 313,24 466,04 -152,81 Üst Orta Gelirli 379,77 353,77 976,31 938,53 3602,23 3336,89 4686,31 4448,15 238,16 Çin 62,09 53,35 249,20 225,09 1577,75 1396,25 2209,01 1949,99 259,02 Türkiye 12,96 22,30 27,78 54,50 113,88 185,54 151,79 251,65 -99,86 Brezilya 31,41 22,52 55,09 59,05 201,92 191,54 242,18 250,45 -8,27

22 III. DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ III. DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER Şekil 11. Dünya İhracatından Alınan Pay (2000 ve 2012)

23 III. DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ III. DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER Şekil 12. Ülkelerin Dünya İhracatından aldıkları Paylar (1990 ve 2013)

24 III. DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ III. DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER Şekil 13. İhracat Artış Hızları ve Ekonomik Büyüme ( Yıllık Ortalama)

25 III. DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ III. DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER Şekil 13. Ülke Gruplarının Dünya İhracat ve GSYİH Payları (1990 ve 2013)

26 III. DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ III. DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER Şekil 14. Ülkelerin Dünya İhracat ve GSYİH Payları (1990)

27 III. DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ III. DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER Şekil 15. Ülkelerin Dünya İhracat ve GSYİH Payları (1990)

28 III. DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ III. DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER Şekil 16. Cari İşlemler Açığının GSYİH’ya Oranı (2013)

29 III. DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ III. DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER Şekil 17. Dünya Mal İhracatının Sektörel Dağılımı (1990 ve 2013)

30 III. DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ III. DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER Şekil 18. Çin ve Türkiye’de Mal İhracatının Sektörel Dağılımı (1990 ve 2013)

31 IV. ENFLASYON ORANINDAKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ IV. ENFLASYON ORANINDAKİ GELİŞMELER Tablo 9. Ülkelere Göre Enflasyon Oranları ( ) Ülkeler 1990 2000 2005 2010 2012 2013 Dünya 7,97 3,49 4,09 3,69 2,63 Yüksek Gelirli 5,07 2,54 2,49 1,96 2,60 1,43 Yüksek Gelirli OECD 6,10 2,97 2,25 1,80 2,45 1,41 ABD 5,40 3,38 3,39 1,64 2,07 1,46 EURO alanı 3,70 3,00 2,48 1,53 2,47 1,39 Japonya 3,03 -0,65 -0,27 -0,72 -0,03 0,36 Kore Cumhuriyeti 8,58 2,27 2,75 2,96 2,19 1,31 Rusya Federasyonu .. 20,78 12,68 6,86 6,76 Düşük ve Orta Gelirli 11,40 4,37 6,47 4,65 5,01 4,29 Düşük Gelirli 8,24 3,61 7,80 5,05 6,28 5,46 Orta Gelirli 11,52 4,98 4,87 4,58 4,52 4,03 Alt Orta Gelirli 11,63 4,59 6,66 5,29 5,51 Hindistan 8,97 4,01 4,25 11,99 9,31 10,91 Üst Orta Gelirli 5,80 3,91 4,07 4,18 2,82 Çin 3,06 0,26 1,82 3,31 2,65 Türkiye 60,31 54,92 10,14 8,57 8,89 7,49 Brezilya 2.947,73 7,04 6,87 5,04 6,20

32 IV. ENFLASYON ORANINDAKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ IV. ENFLASYON ORANINDAKİ GELİŞMELER Tablo 7. Ülkelere Göre Enflasyon Oranları (2013)

33 V. SABİT SERMAYE YATIRIMLARINDAKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ V. SABİT SERMAYE YATIRIMLARINDAKİ GELİŞMELER Tablo 10. Ülkelere Göre Sabit Sermaye Yatırımlarının GSYİH İçindeki Payları Ülkeler 1990 2000 2005 2010 2012 2013 Dünya 24,07 23,26 23,15 21,64 21,97 21,92 Yüksek Gelirli 24,37 23,18 22,35 19,97 20,29 20,27 Yüksek Gelirli OECD 24,35 23,33 22,50 19,84 20,20 ABD 21,47 23,57 23,22 18,39 19,17 19,35 EURO alanı 23,97 22,79 21,95 20,60 20,12 19,53 Japonya 31,96 25,21 22,34 19,99 21,05 21,73 Kore Cumhuriyeti 34,35 31,62 30,86 30,50 29,57 29,66 Rusya Federasyonu 28,70 16,86 17,76 21,63 21,87 Düşük ve Orta Gelirli 22,70 23,60 26,72 29,29 29,73 29,75 Düşük Gelirli 17,51 19,19 21,43 24,05 24,84 25,14 Orta Gelirli 22,83 23,71 26,85 29,43 29,86 29,87 Alt Orta Gelirli 22,87 20,65 24,73 26,64 26,11 Hindistan 23,82 22,74 30,33 30,92 30,37 28,28 Üst Orta Gelirli 22,82 24,66 27,51 30,31 31,05 31,52 Çin 25,86 34,11 40,14 45,73 46,54 47,30 Türkiye 20,39 21,03 18,91 20,32 Brezilya 20,66 16,80 15,94 19,46 18,17 18,18

34 V. SABİT SERMAYE YATIRIMLARINDAKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ V. SABİT SERMAYE YATIRIMLARINDAKİ GELİŞMELER Şekil 20. Ülkelere Göre Sabit Sermaye Yatırımlarının GSYİH İçindeki Payları

35 VI. YURTİÇİ TASARRUFLARDAKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ VI. YURTİÇİ TASARRUFLARDAKİ GELİŞMELER Tablo 11. Ülkelere Göre Yurtiçi Tasarrufların GSYİH İçindeki Payları Ülkeler 1990 2000 2005 2010 2012 2013 Dünya 24,88 24,32 24,00 22,46 22,45 22,41 Yüksek Gelirli 24,50 23,90 22,65 20,59 20,77 20,85 Yüksek Gelirli OECD 24,25 23,26 21,76 19,67 19,83 20,05 ABD 20,41 20,45 18,17 15,38 16,06 16,76 EURO alanı 24,05 24,15 23,63 22,22 22,68 22,73 Japonya 33,40 26,55 23,87 21,02 18,89 18,29 Kore Cumhuriyeti 33,75 35,01 34,60 35,21 33,80 34,05 Rusya Federasyonu 30,35 38,72 33,77 30,69 31,81 28,46 Düşük ve Orta Gelirli 26,58 26,19 29,99 31,06 30,15 29,77 Düşük Gelirli 8,70 11,49 10,38 11,97 11,93 11,68 Orta Gelirli 27,04 26,57 30,49 31,56 30,63 30,22 Alt Orta Gelirli 21,80 22,79 24,89 25,92 23,29 22,39 Hindistan 23,53 23,22 31,53 32,16 27,96 27,83 Üst Orta Gelirli 28,73 27,76 32,24 33,35 32,96 32,78 Çin 38,88 37,53 47,62 51,98 51,48 51,85 Türkiye 20,34 17,77 16,49 13,97 14,97 14,07 Brezilya 21,40 19,81 19,21 16,08 15,41

36 VI. YURTİÇİ TASARRUFLARDAKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ VI. YURTİÇİ TASARRUFLARDAKİ GELİŞMELER Şekil 21. Ülkelere Göre Yurtiçi Tasarrufların GSYİH İçindeki Payları

37 VI. YURTİÇİ TASARRUFLARDAKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ VI. YURTİÇİ TASARRUFLARDAKİ GELİŞMELER Şekil 22. Ülkelere Göre Sabit Sermaye Yatırımları ve Yurtiçi Tasarruflar (2013)

38 VI. YURTİÇİ TASARRUFLARLARDAKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ VI. YURTİÇİ TASARRUFLARLARDAKİ GELİŞMELER Şekil 24. Ülkelere Göre Cari Açık ve Yurtiçi Tasarruflar (2013)

39 VII. AR-GE’DEKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ VII. AR-GE’DEKİ GELİŞMELER Tablo 12. Ülkelere Göre AR-GE Harcamalarının GSYİH İçindeki Payları Ülkeler 2000 2005 2010 2012 Dünya 2,10 2,02 2,12 .. Yüksek Gelirli 2,36 2,26 2,43 2,32 Yüksek Gelirli OECD 2,40 2,33 2,51 ABD 2,62 2,74 2,79 EURO alanı 1,87 1,84 2,14 Japonya 3,00 3,31 3,25 Kore Cumhuriyeti 2,30 3,74 Rusya Federasyonu 1,05 1,07 1,13 1,12 Düşük ve Orta Gelirli 0,62 0,83 1,17 Düşük Gelirli Orta Gelirli 0,84 Alt Orta Gelirli 0,49 Hindistan 0,74 0,81 0,80 Üst Orta Gelirli 0,65 0,87 1,26 Çin 0,90 1,32 1,76 1,98 Türkiye 0,48 0,59 Brezilya 1,02 0,97 1,16

40 VII. AR-GE’DEKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ VII. AR-GE’DEKİ GELİŞMELER Tablo 13. Ülkelere Göre Yüksek Teknolojik Ürün İhracatının Mal İhracatı İçindeki Payları Ülkeler 1990 2000 2005 2010 2012 Dünya 18,21 24,41 20,83 17,69 17,56 Yüksek Gelirli 18,91 25,44 21,04 17,41 17,38 Yüksek Gelirli OECD 18,57 24,66 20,86 17,11 16,78 ABD 32,53 33,79 29,90 19,93 17,83 EURO alanı 12,60 20,04 17,18 14,99 15,15 Japonya 24,24 28,69 22,98 17,96 Kore Cumhuriyeti 18,04 35,07 32,48 29,47 26,17 Rusya Federasyonu .. 16,07 8,44 9,07 8,38 Düşük ve Orta Gelirli 19,81 20,12 18,42 18,00 Düşük Gelirli 3,28 2,80 Orta Gelirli 20,10 20,35 18,58 18,08 Alt Orta Gelirli 16,30 12,72 9,29 Hindistan 3,94 6,26 5,80 7,18 6,63 Üst Orta Gelirli 21,23 22,22 21,22 20,59 Çin 18,98 30,84 27,51 26,27 Türkiye 1,21 4,83 1,47 1,93 1,83 Brezilya 6,46 18,73 12,84 11,21 10,49

41 VII. AR-GE’DEKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ VII. AR-GE’DEKİ GELİŞMELER Şekil 25. Ülkelere Göre Yüksek Teknolojik Ürün İhracatının Mal İhracatı İçindeki Payları

42 VIII. İŞSİZLİK ORANINDAKİ GELİŞMELER
DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ VIII. İŞSİZLİK ORANINDAKİ GELİŞMELER Tablo 14. Ülkelere Göre İşsizlik Oranları Ülkeler 2000 2005 2010 2012 2013 Dünya 6,32 6,12 6,07 5,95 5,97 Yüksek Gelirli 7,09 6,77 8,22 7,80 7,72 Yüksek Gelirli OECD 6,55 6,73 8,47 8,25 8,15 ABD 4,10 5,20 9,70 8,20 7,40 EURO alanı 9,27 9,01 10,10 11,37 12,08 Japonya 4,80 4,40 5,00 4,30 4,00 Kore Cumhuriyeti 3,70 3,20 3,10 Rusya Federasyonu 10,60 7,10 7,30 5,50 5,60 Düşük ve Orta Gelirli 5,53 5,54 Düşük Gelirli 5,14 4,90 5,10 5,07 Orta Gelirli 6,26 5,56 5,63 Alt Orta Gelirli 6,04 6,38 5,32 5,29 5,34 Hindistan 3,50 3,60 Üst Orta Gelirli 6,42 5,91 5,83 5,78 5,85 Çin 4,50 4,20 4,60 Türkiye 6,50 11,90 9,20 10,00 Brezilya 9,50 9,30 7,90 6,10 5,90


"I. TOPLAM GSYİH’DAKİ GELİŞMELER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları