Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÖNEMSONU UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÖNEMSONU UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 DÖNEMSONU UYGULAMALARI
Erkan KARAARSLAN

2 PROGRAM GEÇİCİ MİZAN DÖNEM SONU ÖNCESİ GÜNSONU – AY SONU
HATALARIN DÜZELTİLMESİ ENVANTER KAYITLARININ YAPILMASI ZORUNLU ENVANTER İHTİYARİ ENVANTER 2. GEÇİCİ MİZAN DÖNEM SONU İŞLEMLERİ BÜTÇE HESAPLARI ÖDENEK HESAPLARI FAALİYET HESAPLARI DİĞER HESAPLARLA İLGİLİ OLANLAR KESİN MİZAN KAPANIŞ KAYDI AÇILIŞ KAYDI DÖNEM BAŞI İŞLEMLERİ

3 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ
Erkan KARAARSLAN

4 DÖNEMSONU İŞLEMLERİ ENVANTERİ
TANIMLANMIŞ VERİLER BAŞLANGIÇ ENVANTERİ BİR ÖNCEKİ DÖNEM BİLANÇOSU ÖEB MİF / YEVMİYE DEFTER KAYDI BÜYÜK DEFTERE SINIFLAMA ......Hesabı Hesabı YARDIMCI DEFTERLER GENEL GEÇİCİ MİZAN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ ENVANTERİ DÖNEMSONU BİLANÇOSU KESİN MİZAN DÖNEMSONU GELİR TABLOSU

5 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
VARLIKLAR VE KAYNAKLAR GELİRLER VE GİDERLER MALİYETLER 7 BİLANÇO 1 – 2 – 3 – 4 – 5 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 6 Bütçe Hesapları 8 SONUÇ: K / Z Nazım Hesaplar GELECEK AYLARA/YILLARA AİT GELİR VE GİDERLER GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI

6 A- BÜTÇE HESAPLARIYLA İLGİLİ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ
800 Bütçe Gelirleri Hesabı 805 Gelir Yansıtma Hesabı 810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı 830 Bütçe Giderleri Hesabı 831 Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabı 833 Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesabı 834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı 835 Gider Yansıtma Hesabı 895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı Erkan KARAARSLAN

7 Bütçe Hesaplarının Kapatılması
Erkan KARAARSLAN

8 Dönem Sonu İşlemleri 16-Dönem sonunda, gider yansıtma hesabının alacak bakiyesi gider yansıtma hesabına borç, bütçe uygulama sonuçları hesabına alacak kaydedilir. 17-Dönem sonunda gelir yansıtma hesabının borç bakiyesi gelir yansıtma hesabına alacak bütçe uygulama sonuçları hesabına borç kaydedilir. Erkan KARAARSLAN

9 Erkan KARAARSLAN

10 Belediye Dönem Sonu Uygulamalarından Sonra 895
Belediye Dönem Sonu Uygulamalarından Sonra 895. Nolu Hesabın Mizandaki Durumu Erkan KARAARSLAN

11 B- ÖDENEK HESAPLARIYLA İLGİLİ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ
900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı 901 Bütçe Ödenekleri Hesabı 902 Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı 903 Kullanılacak Ödenekler Hesabı 904 Ödenekler Hesabı 905 Ödenekli Giderler Hesabı 906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı 907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı Erkan KARAARSLAN

12 Erkan KARAARSLAN

13 ÖDENEK HESAPLARIYLA İLGİLİ KAYITLARA ÖRNEKLER
Erkan KARAARSLAN

14 C- BÜTÇE VE ÖDENEK İŞLEMLERİ DIŞINDAKİ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ
Erkan KARAARSLAN

15 1. Duran Varlıklar Ana Hesap Grubundan
Dönen Varlıklar Ana Hesap Grubuna Aktarma Kayıtları Erkan KARAARSLAN

16 Erkan KARAARSLAN

17 220- Gelirlerden Alacaklar Hesabında izlenen 4. 000. -YTL alacağın 2
220- Gelirlerden Alacaklar Hesabında izlenen YTL alacağın YTL lik kısmının vadesinin bir yılın altına indiğinin tespit edilmesi verilebilir. Bu durumda aşağıdaki kaydın yapılması gerekmektedir. / 120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı 220- Gelirlerden Alacaklar Hesabı Erkan KARAARSLAN

18 Duran varlıklar içinde izlenen uzun vadeli kurum alacakları hesabında kayıtlı YTL tutarındaki alacağın YTL.sinin vadesinin geçtiği kalanının ise vadesinin bir yılın altına indiği yapılan yıl sonu envanteri sırasında tespit edilerek gerekli yevmiye kayıtları yapılmıştır. / 132- Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hs 137- Takipteki Kurum Alacaklar Hesabı 232- Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hs Erkan KARAARSLAN

19 2. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Ana Hesap Grubundan Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Ana Hesap Grubuna Aktarma Kayıtları Erkan KARAARSLAN

20 Erkan KARAARSLAN

21 400- Banka Kredileri Hesabında izlenen 40. 000
400- Banka Kredileri Hesabında izlenen YTL tutarındaki banka kredi borcunun YTL lik kısmının vadesinin bir yılın altına indiğinin tespit edilmesi verilebilir. Bu durumda aşağıdaki kaydın yapılması gerekmektedir. / 400- Banka Kredileri Hesabı 300- Banka Kredileri Hesabı Uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubunda izlenen uzun vadeli bir dış borcun yarısının ödendiği halde yanlışlıkla emanet ödemesi olarak kayıtlara alındığı; YTL tutarındaki kalan yarısının ise vadesinin bir yılın altına indiği yıl sonu envanteri sırasında tespit edilerek gerekli yevmiye kayıtları yapılmıştır. 410- Dış Mali Borçlar Hesabı 333- Emanetler Hesabı 310- Dış Mali Borçlar Hesabı Erkan KARAARSLAN

22 3. Değer Hareketleri Hesap Grubundaki Hesapların Bakiyelerinin Değer Hareketleri Sonuç Hesabına Aktarılması Kayıtları Erkan KARAARSLAN

23 Erkan KARAARSLAN

24 4. Yabancı Paraya Endeksli Kıymetlerin İzlendiği Hesaplarda Değerleme Kayıtları
Erkan KARAARSLAN

25 Erkan KARAARSLAN

26 5- Yeniden Değerleme Kayıtları
Erkan KARAARSLAN

27 Erkan KARAARSLAN

28 Erkan KARAARSLAN

29 6. Amortisman Kayıtları Erkan KARAARSLAN

30 7. Zamanaşımı ve Hesapların Yıllar İtibariyle İzlenmesi Vb
7. Zamanaşımı ve Hesapların Yıllar İtibariyle İzlenmesi Vb. Yönlerden Yardımcı Hesaplar Arasındaki Güncellenme Kayıtları Erkan KARAARSLAN

31 320- Bütçe Emanetleri Hesabı 519- Değer Hareketleri Sonuç Hesabı
Zaman aşımı ya da hesapların yıllar itibariyle detaylarının izlenebilmesi ve belirli dönemlerin sonunda hesapların başka hesaplara aktarılabilmesi amacıyla bazı hesaplar yıllar itibariyle bölümlenerek izlenmektedir. Bölümlenmede genel olarak hesapların geçmiş beş yıla ilişkin sonuçları göstermesi esas alınmıştır. Yıllar itibariyle bölümlenmeye tabi tutulan hesaplar şunlardır; 320- Bütçe Emanetleri Hesabı 519- Değer Hareketleri Sonuç Hesabı 522- Yeniden Değerleme Farkları Hesabı 570- Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı 580- Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı Dönem sonlarında bu hesapların yardımcı hesapları arasında aktarma kayıtları yapılacaktır. Bu kayıtlardan sonra söz konusu hesaplara ilişkin 01 nolu yardımcı hesap kodunda herhangi bir tutarın kalmaması gerekir. Yani Dönem sonlarında yardımcı hesaplar arasında aktarma yapılan yukarıdaki hesapların 01 nolu cari yıla ait yardımcı hesap kodlarının bakiyesi sıfırdır ve bunların hiçbirisi ertesi yıla devir vermez. Erkan KARAARSLAN

32 Bütçe Emanetleri Hesabında Kayıtlı Tutarların Zamanaşımı Yönünden Güncellenmesi Kayıtları
Bütçe emanetleri hesabının yardımcı hesaplarında kayıtlı tutarların zamanaşımı tarihleri itibariyle güncellenmesine yönelik dönem sonu işlemi yukarıda verilen örnek kayıt doğrultusunda; - N-1 Yılına Ait Borçlar yardımcı hesabına borç, N-2 Yılına Ait Borçlar hesabına alacak, - N-2 Yılına Ait Borçlar yardımcı hesabına borç, N-3 Yılına Ait Borçlar hesabına alacak, - N-3 Yılına Ait Borçlar yardımcı hesabına borç, N-4 Yılına Ait Borçlar hesabına alacak, - N-4 Yılına Ait Borçlar yardımcı hesabına borç, N-5 Yılına Ait Borçlar hesabına alacak, kaydedilerek gerçekleştirilmesi gerekir. Erkan KARAARSLAN

33 320- Bütçe Emanetleri Hesabı 310.000.-
Örneğin; kamu idaresinin bütçe emanetleri hesabına ilişkin yardımcı hesap kodları aşağıdaki gibiyse dönem sonunda yapılacak yevmiye kaydı şu şekilde oluşturulmalıdır; 320- Bütçe Emanetleri Hesabı Cari Yıla (N) Ait Borçlar (N-1) Yılına Ait Borçlar (N-2) Yılına Ait Borçlar (N-3) Yılına Ait Borçlar (N-4) Yılına Ait Borçlar (N-5) Yılına Ait Borçlar Erkan KARAARSLAN

34 Öncelikle zamanaşımına uğrayan bütçe emanetleri gelir kaydedilir.
/ Bütçe Emanetleri Hesabı 600- Gelirler Hesabı 805- Gelir Yansıtma Hesabı 800- Bütçe Gelirleri Hesabı Erkan KARAARSLAN

35 Daha sonra yardımcı hesaplar arasındaki aktarma kayıtları yapılır.
/ Bütçe Emanetleri Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı Bu işlemlerden sonra bütçe emanetleri hesabının 01 nolu yardımcı hesap kodunda herhangi bir tutarın kalmaması gerekir. Erkan KARAARSLAN

36 Taflan Belediyesi Bütçe Emanetleri Hesabı Alacak Bakiyesi detayı aşağıdaki gibidir.
Erkan KARAARSLAN

37 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabında Kayıtlı Tutarların Güncellenmesi Kayıtları
Erkan KARAARSLAN

38 Erkan KARAARSLAN

39 Örneğin; kamu idaresinin 570- Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabına ilişkin yardımcı hesap kodları aşağıdaki gibiyse dönem sonunda yapılacak yevmiye kaydı şu şekilde oluşturulmalıdır; 570- Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı Burada N-4 yılına ilişkin olumlu faaliyet sonucu görünmemektedir. Bu o dönemde olumsuz faaliyet sonucu elde edildiği anlamına gelmektedir. Burada N ile ifade edilenin cari yıl olduğu anlaşılmalıdır. Bilindiği üzere bu hesaba dönem başında kayıt yapılmaktadır ve ilk kayıt N-1 yılının olumlu faaliyet sonucudur. Erkan KARAARSLAN

40 Öncelikle N-5 yılına ait tutarlar net değer hesabına aktarılmalıdır.
/ Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları H 500- Net Değer Hesabı Daha sonra yardımcı hesaplar arasındaki aktarma kayıtları yapılır. Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları H Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları H Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları H Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları H Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları H Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları H Bu işlemlerden sonra Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabında herhangi bir tutarın kalmaması gerekir. Erkan KARAARSLAN

41 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabında Kayıtlı Tutarların Güncellenmesi Kayıtları
Erkan KARAARSLAN

42 Erkan KARAARSLAN

43 Örneğin; kamu idaresinin 580- Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabına ilişkin yardımcı hesap kodları aşağıdaki gibiyse dönem sonunda yapılacak yevmiye kaydı şu şekilde oluşturulmalıdır; 580- Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı N-4 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı Burada sadece N-4 yılına ilişkin olumsuz faaliyet sonucu söz konusudur. Bu son beş yıl içinde sadece o dönemde olumsuz faaliyet sonucu elde edildiği anlamına gelmektedir. Burada N ile ifade edilenin cari yıl olduğu anlaşılmalıdır. Bilindiği üzere bu hesaba dönem başında kayıt yapılmaktadır ve ilk kayıt N-1 yılının olumlu faaliyet sonucudur. Yardımcı hesaplar arasında aşağıda belirtilen aktarma kaydı yapılır. / Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları H Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları H Erkan KARAARSLAN

44 8- Beşinci Yıl Sonunda Net Değere Aktarma Kayıtları
Zaman aşımı ya da hesapların yıllar itibariyle detaylarının izlenebilmesi ve belirli dönemlerin sonunda hesapların başka hesaplara aktarılabilmesi amaçlarıyla bazı hesapların yıllar itibariyle bölümlenerek izlendiği yukarıda belirtilmiş ve detaylarıyla açıklanmıştır. Aşağıdaki hesaplarda izlenen bu tutarların, beşinci yılın sonunda net değer hesabına aktarılarak kapatılması gerekmektedir. Bu hesaplar; 519- Değer Hareketleri Sonuç Hesabı 522- Yeniden Değerleme Farkları Hesabı 570- Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı 580- Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı Dönem sonlarında bu hesapların yardımcı hesapları arasında aktarma kayıtları yapılacaktır. Ancak N-5 yılına ait yardımcı hesaplarda izlenen tutarların net değer hesabın aktarılması gerekmektedir. Erkan KARAARSLAN

45 ------------------------ / ---------------------------------------
Örneğin; kamu idaresinin 570- Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabına ilişkin yardımcı hesap kodlarından N-5 yılına ait detay kodda YTL varsa dönem sonunda yapılacak yevmiye kaydı şu şekilde oluşturulmalıdır; / Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları H 500- Net Değer Hesabı Erkan KARAARSLAN

46 9- Faaliyet Hesaplarının Kapatılması ve Faaliyet Sonucunun Bilânçoyla İlişkilendirilmesi Kaydı
Erkan KARAARSLAN

47 10 Faaliyet Hesapları Gelirler hesabının alacak bakiyesi, dönem sonunda faaliyet sonuçları hesabına alacak, gelirler hesabına borç kaydedilir. Giderler hesabının borç bakiyesi, dönem sonunda faaliyet sonuçları hesabına borç, giderler hesabına alacak kaydedilir. Faaliyet sonuçları hesabının alacak veya borç bakiyesi öz kaynaklar hesap grubu içerisinde yer alan dönem olumlu faaliyet sonuçları hesabı veya dönem olumsuz faaliyet sonuçları hesabıyla kapatılır. Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabında kayıtlı tutarlar, bu hesapların ilgili alt bölümüne aktarılması için bu hesaba borç ve alacak kaydı yapılır. Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabında kayıtlı tutarlar, bu hesapların ilgili alt bölümüne aktarılması için bu hesaba alacak ve borç kaydı yapılır. Bu işlemlerden sonra faaliyet hesapları ana hesap grubunda yer alan tüm hesaplar kapanır. Erkan KARAARSLAN

48 Dönem sonunda Faaliyet Sonuçları Hesabının borç bakiyesi vermesi durumunda bakiye tutarı 591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabına borç, 690-Faaliyet Sonuçları Hesabına alacak kaydedilir. Erkan KARAARSLAN

49 Dönem sonunda Faaliyet Sonuçları Hesabının borç bakiyesi vermesi durumunda bakiye tutarı 591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabına borç, 690-Faaliyet Sonuçları Hesabına alacak kaydedilir. Açılış kaydını takiben önceki yıl olumsuz faaliyet sonucu bu hesaba alacak, 580-Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabına borç kaydedilir. Erkan KARAARSLAN

50 10. Kapanış Kaydı Erkan KARAARSLAN

51 Erkan KARAARSLAN

52 ÖZETLEYELİM Erkan KARAARSLAN

53 Erkan KARAARSLAN

54 Erkan KARAARSLAN

55 Erkan KARAARSLAN

56 Erkan KARAARSLAN

57 Erkan KARAARSLAN

58 Erkan KARAARSLAN

59 Erkan KARAARSLAN

60 Erkan KARAARSLAN

61 Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN


"DÖNEMSONU UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları