Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

621- S.T.M.M. HS. 101.300 153 T.M. HS. 101.300 Satılan malların maliyeti kaydı. 2)Satışlar =150.000 - (-)Satışların Maliyeti =(101.300) =Brüt satış karı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "621- S.T.M.M. HS. 101.300 153 T.M. HS. 101.300 Satılan malların maliyeti kaydı. 2)Satışlar =150.000 - (-)Satışların Maliyeti =(101.300) =Brüt satış karı."— Sunum transkripti:

1 621- S.T.M.M. HS. 101.300 153 T.M. HS. 101.300 Satılan malların maliyeti kaydı. 2)Satışlar =150.000 - (-)Satışların Maliyeti =(101.300) =Brüt satış karı 48.700-

2 Örnek- 2 : Karadeniz dış ticaret işletmesiyle ilgili bazı bilgiler aşağıdaki gibidir. Karadeniz işletmesi Almanya’daki Y firmasında 100.000 dolarlık 1000 adet XYZ malı ithalatı konusunda anlaşmıştır. İthalat mal mukabili ödeme şeklindedir.

3 Fiili ithalat günü 1$= 1,30- TL’ dir. İthalat bedeli bankadaki hesaptan havale edilmiştir. Havale edildiği gün 1$= 1,28.- TL’ dir. Ayrıca ithalatla ilgili KDV. Nakit ödenmiştir. İthalatla ilgili olarak 250.-TL sigorta gideri, malın taşınması için 1.000.-TL. + %18 KDV., banka masrafları için 300.- TL ödenmiştir.

4 İSTENEN: 1)İthalatın muhasebe kaydını yapınız. 2)KDV ödemesiyle ilgili muhasebe kaydını yapınız. 4)Giderlerle ilgili muhasebe kaydını yapınız. 5)İthalatın kapatılmasıyla ilgili muhasebe kaydını yapınız.

5 6)İthalatın toplam ve birim maliyetini bulunuz. 7)Alınan bu malların tanesi 160.-TL’ ye satılmıştır.

6 1) 159-Ver. S. Avans. HS. 130.000.- 159.03. ithalat S. ve G. 320- Satıcılar HS. 130.000.- 320.02.Yurt dışı Satıcılar …nolu gümrük beyannamesi ile 1000 adet XYZ malının ithali 100.000x1,30=130.000.-TL

7 2) 191-İND. KDV. HS. 23.400.- 100-KASA HS. 23.400.- 100.01. TL.Kasası Gümrükte KDV’nin ödenmesi 130.000x0,18=

8 3) 320-Satıcılar HS. 130.000.- 320.02. Yurtdışı Satıcılar 102-B. HS. 128.000.- 102.01.02.Y.P.H. 102.01.02.01.Dolar 159-V.S.A.HS. 2.000.- 159.03. İthalat sipariş ve giderleri Kur Farkı

9 4) 159- V. S. A. HS. 1.650.- 159.03. İthalat Sipariş ve Giderleri -navlun 1.000.- -sigorta 250.- -banka msrf. 300.- -diğer gid. 100.- 191-İND. KDV. HS. 180.- 102-B.HS. 1.830.- 102.01.01. TL. HS. İthalatla ilgili giderlerin ödenmesi.

10 5)159.03. İthalat Sipariş ve Giderleri 130.000.- 2.000.- 1.650.- 131.650.- 2.000.- 153-T.M. HS. 129.650.- XYZ Malı 159- V. S. A. HS. 129.650.- 159.03.İthalat Sipariş ve Giderleri İthalatı tamamlanan XYZ malının stok hesabına devri.

11 6)İthalatın toplam maliyet, bu ithalatla ilgili 159.03 ithalat sipariş ve giderleri hesabının borç kalanı kadardır. Bu örnekte ithalatın toplam maliyeti 129.650.- TL.2dir. Birim Maliyet= Toplam Maliyet = 129.650= Toplam Adet 1000 129,65.-TL./Adet

12 7) Birim K/Z= Birim Satış Fiyatı-Birim Maliyet =160,00-129,65 =30,35-TL. (Birim kar) 5.11. Ödeme Şekillerine Göre İthalat İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi Ödeme şekillerine göre ithalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde kullanılan yöntemler, ihracat işlemlerinde kullanılan yöntemler gibidir. Bu bölümde sırasıyla;

13 1- Peşin ödemeli ithalat işlemleri ve muhasebeleştirilmesi 2- Mal mukabili ödemeli ithalat işlemleri ve muhasebeleştirilmesi 3- Vesaik mukabili ödemeli ithalat işlemleri ve muhasebeleştirilmesi 4- Kabul kredili ödemeli ithalat işlemleri ve muhasebeleştirilmesi 5- Akreditifli ödemeli ithalat işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, açıklanacaktı.

14 5.11.1. Peşin Ödemeli İthalat İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi Bu ödeme şeklinde ithalatçı ihracat gerçekleşmeden önce mal bedelini ihracatçıya öder. İhracatçı mal bedelini tahsil ettikten sonra malları ithalatçıya sevk eder. Bu tür ödemede risk ithalatçıya aittir. İhracatçıda risk yoktur.

15 Bu tür ödemede ithalatçı ithalat bedelini yurt dışındaki satıcıya transfer eder. Transfer edilince, işlem günündeki döviz kuru ile transfer edilen miktar çarpılır ve 159 verilen sipariş avanslar (159.02.yurtdışı sipariş avansları)hesabı borçlandırılır.102 bankalar hesabı (102.02. yabancı paralar) alacaklandırılır.

16 Malların bedelini yurtdışındaki satıcıya transfer edilince satıcı firmada malların faturası ve diğer ilgili vesaiki ithalatçı firmaya gönderir. Bu belgelere istinaden ithalatçı avans hesabını kapatır. Avans hesabı kapatılırken 159 verilen sipariş avansları(159.03. ithalat sipariş giderleri hesabı borçlandırılır, 159 verilen sipariş avansları (159.02. verilen yurtdışı sipariş avansları) alacaklandırılır.

17 İthalatla ilgili giderler ise 159 verilen sipariş avansları hesabı (ithalat sipariş giderleri) na borç, ilgili hesaba alacak kaydedilir.(ilgili hesaptan kastedilen 100 kasa, 102 bankalar veya 320 satıcılar vb. ’dir.) Fiilen ithalat edilenin maliyeti stok veya maddi duran varlık devredilirken de, ilgili stok veya maddi duran varlık hesabı borçlandırılır.(159 Verilen Sipariş avansları 159.03. İthalat Sipariş Giderleri)hesabı alacaklandırılır.

18 ÖRNEK: Kılıç kaya Dış Ticaret işletmesi Almanya’dan ithal edeceği X mal bedeli olan 50.000 doları bankasındaki döviz tevdiat hesabında Almanya’daki Z firmasına transfer etmiştir. 1$=1,25.- TL. ’ dir. Z firması malın faturasını ve diğer ilgili vesaik kılıç kaya Dış Ticaret işletmesine göndermiştir. Ayrıca mal bedeli dışında 3.000.- TL.’ lik ithalat gideri yapılmıştır.

19 İSTENENLER: 1)Peşin ödemeyle ilgili muhasebe kaydını yapınız. 2)İthalat giderleriyle ilgili muhasebe kaydını yapınız. 3)Avans hesabının kapatılmasıyla ilgili muhasebe kaydını yapınız. 4)İthal edilen malı stoklara kaydediniz.

20 1)159-V.S.A.HS. 62.500.- 159.02. V.YDIŞI S.A. 102- B.HS. 62.500.- 102.01.02.Yabancı Paralar 102.01.02.01.01.dolar İhracatçıya firmaya mal bedelinin transferi 50.000x1,25

21 2) 159- V.S.A.HS. 3.000.- 159.03. İthalat ve sipariş giderleri 100-Kasa HS. 3.000.- 100.01.TL 102.01.02.01.01.Dolar İthalatla ilgili giderlerin ödenmesi.

22 3) 159- V.S.A.HS. 62.500 159.03.İthalat sipariş ve giderleri 159- V.S.A.HS. 62.500 159.02. Verilen yurtdışı sipariş avansları. Avans hesabının kapatılması.

23 4)153- T.M.HS. 62.500.- 153.03. X Malı 159-V.S.A.HS. 62.500.- 159.03. İthalat sipariş ve giderleri Fiilen ithal edilen malın stokları devri.

24 5.11.2. Mal Mukabili Ödemeli İthalat İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi Mal mukabili ödeme fiili ithalat tarihinden sonra yapıldığından muhasebe kayıtları şöyle olur. Yurt dışındaki satıcı malları sevk ederken malın faturası ve ilgili vesaiki ithalatçı firmaya gönderir. Bu durumda yapılacak muhasebe kaydında 159 verilen sipariş avansları (159.03.ithalat sipariş giderleri) borçlandırılır.

25 320 satıcılar (320.02. yurt dışı satıcılar) alacaklandırılır. Mal bedeli yurt dışındaki satıcıya transfer edilirken 320 satıcılar (320.02. yurt dışı satıcılar)borçlandırılır. 102 bankalar hesabı alacaklandırılır. Eğer ödeme sırasında kurlar yükselmişse aradaki kur farkları 159 verilen sipariş avanslarına (159.03. İthalat Sipariş Giderleri)borç kaydedilir.İthal edilen malların bedeli ödenmeden satılırsa kur farkları 656 Kambiyo Zararları hesabına kaydedilir. Eğer kur düşmüş ve ithalat dosyası kapatılmamış ise o zaman kur farkı 159 verilen sipariş avansları(159.03. İthalat Sipariş Gideri) hesabına alacak kaydedilir.

26 ÖRNEK: Caner dış ticaret işletmesi İngiltere’den 100.000 dolarlık A malının ithaline karar vermiş ve İngiltere’deki X işletmesi ile mal mukabili ödemeli anlaşmalardır. İşletmeci ithal ettiği malları gümrükten çekmiştir. Fiili ithalat ettiği malları gümrükten çekmiştir. Fiili ithalat tarihindeki döviz kuru 1$=1,25.-TL’dir. İşletme 10 gün sonra bankasına başvurarak ithal bedelinin gönderilmesini istemiştir. İşlem günü 1$=1,20.-TL’dir.

27 İSTENEN: 1)İthal edilen malların muhasebe kaydını yapınız. 2)İthal bedelinin transferi ile ilgili muhasebe kaydını yapınız.

28 159-V.S.A.HS. 125.000 159.03. İthal sipariş ve gideri 320- Satıcılar HS. 125.000 320.02.Yurt dışı satıcılar …nolu gümrük beyannamesi ile A malının ithali. 100.000x1,25=125.000.-TL.

29 320-Satıcılar HS. 125.000 320.02. Yurt dışı satıcılar 102- B.HS. 120.000.- 102.01.02.Y.P.H 102.01.02.01.01Dolar 159-V.S.A.HS. 5000.- 159.03. ithalat sipariş ve gideri İthal edilen mal bedelinin transferi 100.000x1,20

30 5.11.3.Vesaik Mukabili Ödemeli İthalat İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi Vesaik mukabili ödemede, malı temsil eden vesaikin ithalatçıya verilmesi için ithalatın bedelinin ithalatçı tarafından ithalatçının bankasına yatırılması gerekir. Mal bedeli ithalatçı tarafından bankaya yatırılınca banka evrakları ithalatçıya verir. İthalatçıda bu evraklara istinaden malları gümrükten çeker.

31 ÖRNEK: Aslı dış ticaret a.ş. Almanya’daki Y firması ile vesaik mukabili ödemeli 100.000 dolarlık X malı ithali konusunda anlaşmışlardır. İthalatçı bankasına talimat vererek ithalat bedelinin C bankasındaki döviz tevdiat hesabından alınması talimatını vermiştir. İşlem günü 1$=1,30.-TL. tutarında çeşitli gidere katlanılmış ayrıca ithal edilen mal için gümrükte KDV ödenmiştir.

32 İSTENEN: 1)İthalat bedelinin ödenmesi ile ilgili muhasebe kaydını yapınız. 2)İthalatla ilgili giderlerin muhasebe kaydını yapınız. 3)KDV ödenmesiyle ilgili muhasebe kaydını yapınız. 4)İthalat işleminin tamamlanıp ithal edilen malların ticari mallara aktarılması ile ilgili muhasebe kaydını yapınız.

33 1)159-V.S.A.HS. 130.000 159.03. İthal sipariş ve gideri 102-B.HS. 130.000 102.01.02.YAB. P. Hs. Mal bedelinin ödenmesi 100.000x1,30=

34 2) 159- V.S.A.HS. 5.000.- 159.03.İthal sipariş ve gideri 100- Kasa HS. 5.000.- 100.01.TL.Kasası 102.01.02.01.01.Dolar İthalatla ilgili giderlerin nakit ödenmesi.

35 3)191-İND.KDV HS. 23.400.- 100-KASA HS. 23.400.- 100.01.TL.Kasası ithalatla ilgili giderlerin nakit ödenmesi.

36 4)153- T.M.HS. 135.000.- 159- V.S.A.HS. 135.000.- 159.03. İthalat sipariş ve gideri İthalat işlemlerinin tamamlanması.


"621- S.T.M.M. HS. 101.300 153 T.M. HS. 101.300 Satılan malların maliyeti kaydı. 2)Satışlar =150.000 - (-)Satışların Maliyeti =(101.300) =Brüt satış karı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları