Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI 1-TANIMI VE KAPSAMI işletmelerin kuruluşu, faaliyetlerine ait belgelerin tasnifi, kayıt işlemleri, dosyalama ve arşivleme işlemleri,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI 1-TANIMI VE KAPSAMI işletmelerin kuruluşu, faaliyetlerine ait belgelerin tasnifi, kayıt işlemleri, dosyalama ve arşivleme işlemleri,"— Sunum transkripti:

1 MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI 1-TANIMI VE KAPSAMI işletmelerin kuruluşu, faaliyetlerine ait belgelerin tasnifi, kayıt işlemleri, dosyalama ve arşivleme işlemleri, raporlama, analiz etme, dış ticaret mevzuatı, gümrük işlemleri, muhasebe kayıtları, finans ve borsa hizmetleri yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

2 MUHASEBENİN TEMEL FONKSİYONLARI KAYDETME; Para ile ifade edilen mali nitelikteki işlem ve olayların ortaya çıkma tarihlerine göre sıralanarak “Yevmiye Defteri”ne kaydedilmesidir.

3 SINIFLANDIRMA; Yevmiye defterine tarih sırasına göre kaydedilen işlem ve olayların özelliklerine göre sınıflara ayrılmasıdır.

4 RAPOR ETME; Yevmiye defterine kaydedilen ve defter-i kebir de sınıflandırılan bilgilerin anlamlı bir biçimde özetlenmesidir.

5 YORUMLAMA; Kaydedilen, sınıflandırılan ve özetlenerek raporlanan bilgilerin, kontrol ve planlama açısından analiz edilerek bazı sonuç ve yargılara varılmasıdır.

6 MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI Sosyal sorumluluk kavramı; Muhasebenin fonksiyonları yerine getirilirken tüm kişi ve kuruluşlar dikkate alınarak gerçeğe uygun, tarafsız ve sosyal sorumluluk duygusu ile hareket edilmesi gerekmektedir.

7 Kişilik kavramı; İşletmenim sahip ya da sahiplerinden, yöneticilerinden ve çalışanlarında ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ifade eder. İşletmenin sürekliliği kavramı; Ayrı bir kişiliğe sahip olan işletmenin faaliyet ömrünün sonsuz olduğu varsayımına dayanır.

8 Dönemsellik kavramı; Her dönemin gelirinin, yine o dönemin giderleri ile karşılaştırılmasını ifade eder. Parayla ölçülme kavramı; Muhasebeye konu olan ekonomik olay ve işlemlerin para ile ifade edilmesi gerektiğini anlatır.

9 Maliyet esası kavramı; Para mevcudu, alacaklar ve maliyetinin belirlenmesi mümkün ya da uygun olmayan kalemler hariç, işletme tarafından sahip olunan varlık ve hizmetlerin elde etme maliyetleri ile muhasebeleştirilmesini ifade eder. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı ; Muhasebe kayıtlarının gerçeği yansıtan ve usulüne uygun düzenlenmiş gerçek belgelere (fatura vb. gibi) dayandırılması ve uygulanacak muhasebe yöntemlerinde tarafsız davranılmasını ifade eder.

10 Tutarlılık kavramı; Muhasebe politikalarının zorunlu olmadığı sürece değiştirilmemesi gereğini ifade eder. Tam açıklama kavramı; Muhasebe raporlarında sunulan bilgilerin, bu bilgileri kullanacak olan kişilerin doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eder.

11 İhtiyatlılık kavramı; Muhasebe olaylarında temkinli davranılmasını ifade eder. Önemlilik kavramı; Raporlanan muhasebe bilgilerinin, bu bilgileri kullanacak kişi ve kuruluşlarını etkileyecek derecede önemli olmasını ifade eder. Özün önceliği kavramı; İşlemlerin muhasebeleştirilmesinde ve değerlendirmelerin yapılmasında şekilden çok gerçeği esas alınmasını ifade eder.

12 TEMEL MALİ TABLOLAR Ticari işletmelerin mali yapısını daha net görebilmek için düzenlenen tablolara mali tablo denir.  Bilanço  Gelir Tablosu  Mizan

13 BİLANÇO İşletmenin mali resmini gösteren liste.

14 GELİR TABLOSU İşletmenin belli dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem kârı veya zararını gösteren tablodur.

15 MİZAN Muhasebede kontrol aracı olarak kullanılan, hesapların belli tarihlerde tekrar incelendikten sonra, borç ve alacak toplamlarıyla bakiyelerinin bir tabloya toplu bir şekilde yazılmasıyla oluşan özet bir tablodur.


"MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI 1-TANIMI VE KAPSAMI işletmelerin kuruluşu, faaliyetlerine ait belgelerin tasnifi, kayıt işlemleri, dosyalama ve arşivleme işlemleri," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları