Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAZ A.Ş. 31.12.2009 TARİHLİ GENEL GEÇİCİ MİZANI HESAP KODU VE ADITOPLAMLARKALANLAR BORÇALACAKBORÇALACAK 100 KASA HESABI26.90024.1002.800- 100.01. TL KASASI24.80024.100700-

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAZ A.Ş. 31.12.2009 TARİHLİ GENEL GEÇİCİ MİZANI HESAP KODU VE ADITOPLAMLARKALANLAR BORÇALACAKBORÇALACAK 100 KASA HESABI26.90024.1002.800- 100.01. TL KASASI24.80024.100700-"— Sunum transkripti:

1

2 YAZ A.Ş. 31.12.2009 TARİHLİ GENEL GEÇİCİ MİZANI HESAP KODU VE ADITOPLAMLARKALANLAR BORÇALACAKBORÇALACAK 100 KASA HESABI26.90024.1002.800- 100.01. TL KASASI24.80024.100700- 100.02. YP KASASI2.100- - 102 BANKALAR HESABI16.00012.0004.000- 103 VER.ÇEK.VE ÖD.EMİRLERİ HS-300- 110 HİSSE SENETLERİ HESABI3.2002.800400- 111 KAMU KES. TAH.SEN.BON.HS.2.1001.200900- 120 ALICILAR HESABI15.0002.50012.500- 01. YURTİÇİ ALICILAR8.0002.5005.500- 02. YURTDIŞI ALICILAR7.000- - 121 ALACAK SENETLERİ HS.10.0005.000 - 128 ŞÜP.TİCARİ ALACAKLAR HS.2.500- - 129 ŞÜP. TİC. ALC. KARŞ. HS.(-)-2.500- 153 TİCARİ MALLAR HESABI27.20012.10015.100-- 252 BİNALAR HESABI25.000- - 253 TESİS, MAK. VE CİH. HS.12.000- - 255 DEMİRBAŞLAR HESABI5.000- - 257 BİRİKMİŞ AMORT. HS. (-)-11.000- 262 KUR. VE ÖRGÜT. GİD. HS. (-)2.500- - 268 BİRİKMİŞ AMORT. HESABI (-)-1.000- 320 SATICILAR HESABI13.00017.500-4.500 500 SERMAYE HESABI-55.000- 549 ÖZEL FONLAR HESABI-7.800- 01. MDV YENİLEME FONU-7.800- 600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS.-24.500- 621 STMM HESABI12.100- - 642 FAİZ GELİRLERİ HESABI-4.000- 645 MEN. KIY. SATIŞ KAR. HS.-1.900- 655 MEN. KIY. SATIŞ ZAR. HS.2.500- - 760 PAZ. SATIŞ VE DAĞ. GİD. HS.4.100- - 770 GENEL YÖNETİM GİD. HS.6.100- - TOPLAM185.200 112.500

3 Muhasebe dışı envanter bilgileri aşağıdaki gibidir: 1. İşletmenin kasasında 1.200 TL olduğu g ö r ü lm ü şt ü r. 2. Yabancı paralar kasasında 1.000$ ve 500 € bulunmakta olup, alış tarihinde $ i ç in kur: 1.7 TL ve € i ç in kur 2 TL ’ dir. 3. Bankadan gelen hesap ö zetinden banka hesabında 3.200 TL olduğu g ö r ü lm ü ş, kayıtlarla olan farkın sebebi araştırıldığında; a. Bankadan kasaya ç ekilen 500 TL ’ nin kayıtlara ge ç irilmediği g ö r ü lm ü şt ü r. b. Satıcıya verilen 300 TL tutarındaki ç ekin, lehdarı tarafından tahsil edildiği halde durumun işletme kayıtlarına ge ç irilmediği g ö r ü lm ü şt ü r. 4. İşletmede 400 TL alış bedeline sahip hisse senedi ile 900 TL alış bedeline sahip tahvil bulunmaktadır. 5. Alacak senetleri sayıldığında, işletmede 4.000 TL tutarında alacak senedi bulunduğu g ö r ü lm ü ş, Satıcı A ’ ya ciro edilen 1.000 TL tutarındaki senedin muhasebe kayıtlarına ge ç ilmediği tespit edilmiştir. 6. Yurtdışı Alıcılardan 1,4 TL kur ü zerinden kayıtlı 5.000 $ alacak bulunmaktadır. 7. Daha ö nce karşılık ayrılan 2.500 TL tutarındaki alacağın tahsilinin imkansız hale geldiği anlaşılmıştır. 8. D ö nemsonu mal mevcudu 14.500 TL olarak tespit edilmiştir. 9. Yapılan incelemede 2.500 TL maliyetli malın ıslanarak zarar g ö rd ü ğ ü belirlenmiş ve s ö zkonusu mallar i ç in 2.000 TL emsal bedel takdir edilmiştir. 10. 7.000 TL kayıtlı değeri ve 3.500 TL birikmiş amortismanı bulunan makine 6.000 TL ye veresiye olarak satıldığı halde durumun muhasebe kayıtlarına ge ç irilmediği anlaşılmıştır. 11. Duran varlıklara amortisman ayrılacaktır. Binalar i ç in amortisman oranı %2, makinalar ve demirbaşlar ve kuruluş gideri i ç in %20 ’ dir. 12. Alacak senetlerinin bilan ç o g ü n ü ndeki tasarruf değeri 3.400 TL ’ dir. 13. Üç yıl ö nce satılarak yenileme fonu ayrılmasına karar verilen taşıtın üç yıl sona ermesine rağmen satın alınmadığı g ö r ü lm ü şt ü r. 14. D ö nemsonunda 1$: 1,6 TL; 1 € : 2,8 TL ’ dir. 15. D ö nem karı ü zerinden 4.700 TL vergi ve fon karşılığı ayrılmıştır. İSTENENLER: 1. D ö nemsonu kayıtlarını yapınız. 2. Kesin Mizanı d ü zenleyiniz. 3. Bilan ç o ve Gelir Tablosunu d ü zenleyiniz. 4. Kapanış kaydını yapınız.

4 1. İşletmenin kasasında 1.200 TL olduğu görülmüştür. 3a 397 SAYIM VE TESELLÜM FAZ. HS. 500 102 BANKALAR HESABI 500 Bankadan kasaya alınan tutara ait düzeltme 100 KASA HESABI 500 100.01. 397 SAYIM VE TESELLÜM FAZ. HS. 500 Sebebi bilinemeyen kasa fazlalığı 1 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS. 500 102 BANKALAR HESABI 500 Çek Ödenmesine Ait Sehven Unutulan Kayıt 3b 320 SATICILAR HESABI 1.000 121 ALACAK SENETLERİ HS. 1.000 Sehven Unutulan Kayıt 5 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞI. HS. 2.500 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALA. HS. 2.500 Tahsili İmkansız Hale Gelen Alacak 7 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HESABI 600 153 TİCARİ MALLAR HESABI 600 Normal Fire 8 157 DİĞER STOKLAR HESABI 2.500 153 TİCARİ MALLAR HESABI 2.500 Zarar Gören Mallar 9 654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI 2.000 158 STOK DEĞ. DÜŞ. KARŞ. HS. 2.000 Stok Değer Düşüklüğüne Ayrılan Karşılık 31/12/2009 3. Bankadan gelen hesap ö zetinden banka hesabında 3.200 TL olduğu g ö r ü lm ü ş, kayıtlarla olan farkın sebebi araştırıldığında; a. Bankadan kasaya ç ekilen 500 TL ’ nin kayıtlara ge ç irilmediği g ö r ü lm ü şt ü r. b. Satıcıya verilen 300 TL tutarındaki ç ekin, lehdarı tarafından tahsil edildiği halde durumun işletme kayıtlarına ge ç irilmediği g ö r ü lm ü şt ü r. 5. Alacak senetleri sayıldığında, işletmede 4.000 TL tutarında alacak senedi bulunduğu g ö r ü lm ü ş, Satıcı A ’ ya ciro edilen 1.000 TL tutarındaki senedin muhasebe kayıtlarına ge ç ilmediği tespit edilmiştir. 7. Daha ö nce karşılık ayrılan 2.500 TL tutarındaki alacağın tahsilinin imkansız hale geldiği anlaşılmıştır. 8. D ö nemsonu mal mevcudu 14.500 TL olarak tespit edilmiştir. 9. Yapılan incelemede 2.500 TL maliyetli malın ıslanarak zarar g ö rd ü ğ ü belirlenmiş ve s ö zkonusu mallar i ç in 2.000 TL emsal bedel takdir edilmiştir.

5 11 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI 500* 2 257 BİRİKMİŞ AMORTİS. HS. (-) 500 Bina Amortismanı 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ HESABI 600 122 ALA. SEN. REESKONTU HS. 600 Alacak Senedi Değerleme Kaydı 12 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI 6.000 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) 3.500 253 TES. MAK. VE CİHAZ. HESABI 7.000 679 DİĞ. O.DIŞI GEL. VE KAR. HS. 2.500 Makina Satışı 10 31/12/2009 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI 2.400* 3 257 BİRİKMİŞ AMORTİS. HS. (-) 2.400 Makine Amortismanı 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI 1.000 257 BİRİKMİŞ AMORTİS. HS. (-) 1.000* 4 Demirbaş Amortismanı 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI 500 268 BİRİKMİŞ AMORTİS. HS. (-) 500* 5 Kuruluş Gideri Amortismanı 549 ÖZEL FONLAR HESABI 7.800 671 ÖNCEKİ DÖN. GEL VE KAR. HS. 7.800 MDV Yenileme Fonunun İlgili Gelir Hesabına Alınması 13 14 656 KAMBİYO ZARARLARI HESABI 100* 6 100 KASA HESABI 100 02. Yabancı Para Kasası 001. $ Kasası (1,7 - 1,6) x 1.000 $ Değerleme Kaydı a b c d a 10. 7000 TL kayıtlı değeri ve 3.500 TL birikmiş amortismanı bulunan makine 6.000 TL’ye veresiye olarak satıldığı halde durumun muhasebe kayıtlarına ge ç irilmediği anlaşılmıştır. 11. Duran varlıklara amortisman ayrılacaktır. Binalar i ç in amortisman oranı %2, makinalar ve demirbaşlar ve kuruluş gideri i ç in %20 ’ dir. 12. Alacak senetlerinin bilan ç o g ü n ü ndeki tasarruf değeri 3.400 TL ’ dir. 13. Üç yıl ö nce satılarak yenileme fonu ayrılmasına karar verilen taşıtın üç yıl sona ermesine rağmen satın alınmadığı g ö r ü lm ü şt ü r. 14. D ö nemsonunda 1$: 1,6 TL; 1 € : 2,8 TL ’ dir. *2 Bina Bedeli x Amortisman Oranı = Amort. Tutarı 25.000 x 0,02 = 500 TL *3*4 Makine Bedeli x Amort. Oranı = Amort. Tutarı Demirbaş Bedeli x Amort. Oranı = Amort. Tutarı 12.000 x 0,2 = 2.400 TL5.000 x 0,2 = 1.000 TL *5*6 Krş. Gid. Bed. x Amort. Oranı = Amort. Tutarı $ Değerleme 2.500 x 0,2 = 500 TL1,7 x 1.000 = 1.700 TL 1,6 x 1.000 = 1.600 TL Zarar = 100 TL

6 100 KASA HESABI 400* 7 02. Yabancı Para Kasası 002. € Kasası 646 KAMBİYO KARLARI HESABI 400 (2,8 - 2) x 500 € Değerleme Kaydı 31/12/2009 120 ALICILAR HESABI 1.000* 8 02. Yurtdışı Alıcılar 646 KAMBİYO KARLARI HESABI 1.000 (1,6 - 1,4) x 5.000 Yurtdışı Alacağın Değerleme Kaydı 631 PAZ. SAT. VE DAĞ. GİDERLERİ HESABI 4.100 761 P.S.D. GİD. YANSITMA HS. 4.100 Giderin Yansıtılması 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI 10.500 771 GEN. YÖN. GİD. YANSIT. HS. 10.500 Giderin Yansıtılması 761 PAZ. SAT. VE DAĞ. GİD. YANSITMA HS. 4.100 760 PAZ. SAT. VE DAĞ. GİD. HS. 4.100 Maliyet Hesaplarının Kapatılması 771 GEN. YÖN. GİD. YANSITMA HESABI 10.500 770 GEN. YÖN. GİD. HESABI 10.500 Maliyet Hesaplarının Kapatılması 600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI 24.500 642 FAİZ GELİRLERİ HESABI 4.000 645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI HESABI 1.900 646 KAMBİYO KARLARI HESABI 1.400 671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI HESABI 7.800 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR HS. 2.500 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS. 42.100 Gelir Hesaplarının Kapatılması b c 15 a b c d 16 15. D ö nem karı ü zerinden 4.700 TL vergi ve fon karşılığı ayrılmıştır. *7 € Değerleme 2 x 500 = 1.000 TL 2,8 x 500 = 1.400 TL Kar = 400 TL *8 Yurt Dışı Alacağın Değerleme Kaydı 1,6 x 5.000 = 8.000 TL 1,4 x 5.000 = 7.000 TL Kar = 1.000 TL

7 Gider Hesaplarının Kapatılması 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI 32.500 621 SAT. TİC. MAL. MALİYETİ HS. 12. 7 00 631 PAZ. SAT. VE DAĞ. GİD. HS. 4.100 632 GEN. YÖN. GİDERLERİ HS. 10.500 654 KARŞILIK GİDERLERİ HS. 2.000 655 MEN. KIY. SAT. ZARAR. HS. 2.500 656 KAMBİYO ZARARLARI HS. 100 657 REESKONT FAİZ GİD. HS. 600 31/12/2009 18 691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI 4.700 370 D.K.VER. ve DİĞ.YAS.YÜK.KRŞ. HS. 4.700 Vergi Karşılığı Ayrılması 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI 9.600 691 D.K.V.DİĞ.YAS.YÜK.KRŞ. HS. 4.700 692 DÖN. NET KARI/ZARARI HS. 4.900 Dönem Kar/Zarar Hesabının Kapatılması 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HESABI 4.900 590 DÖNEM NET KARI HESABI 4.900 Dönem Karının Netleşmesi 17 19 20

8 - B ü y ü k Defter Kayıtları B100 KASA HS.A GGM26.90024.100GGM 1 50010014a 14b 400 B102 BANKALAR HS.A GGM16.00012.000GGM 5003a 3003b B103 VER. ÇEK. VE Ö.E. HS.A 3b 300 GGM B110 HİSSE SEN. HS.A GGM3.2002.800GGM B111 K.K.T.S.B. HS.A GGM2.1001.200GGM B120 ALICILAR HS.A GGM15.0002.500GGM 14c 1.000 B121 ALACAK SEN. HS.A GGM10.0005.000GGM 1.0005 B122 AL.SEN.REES. HS.(-)A 60012 B127 DİĞ.TİC.AL. HS.A 106.000 B128 ŞÜP.TİC.AL. HS.A GGM2.500 7 B129 Ş.T.AL.KRŞ HS.(-)A 72.500 GGM B153 TİC.MAL. HS.A GGM27.20012.100GGM 6008 2.5009a B157 DİĞER STOK. HS.A 9a2.500 B158 ST.DEĞ.DÜŞ.KŞ. HS.(-)A 2.0009b B252 BİNALAR HS.A GGM25.000 B253 TES.MAK.CİHS. HS.A GGM12.0007.00010 B255 DEMİRBAŞLAR HS.A GGM5.000 B257 BİRİK. AMORT. HS.(-)A 103.50011.000GGM 50011a 2.40011b 1.00011c

9 B262 KUR. VE ÖR.GİD. HS.A GGM2.500 B268 BİRİK. AMORT. HS. (-)A 1.000GGM 50011d B320 SATICILAR HS.A GGM13.00017.500GGM 5 1.000 B397 SAY. VE TES. FAZ. HS.A 3500 1 B500 SERMAYE HS.A 55.000GGM B549 ÖZEL FONLAR HS.A 137.800 GGM B600 YURTİÇİ SATIŞ. HS.A 1624.500 GGM B621 S.T.M.M. HS.A GGM12.10012.70017 8 600 B631 P.S.D. GİD. HS.A 15a4.100 17 B632 GEN.YÖN.GİD HS.A 15b10.500 17 B642 FAİZ GELİRLERİ HS.A 164.000 GGM B645 MEN.KIY.SAT.KAR. HS.A 161.900 GGM B646 KAM. KARLARI HS.A 161.40040014b 1.00014c B654 KARŞILIK GİD. HS.A 9b2.000 17 B655 MEN.KIY.SAT.Z. HS.A GGM2.500 17 B656 KAM. ZARARLARI HS.A 14a100 17 B657 REES.FAİZ.GİD. HS.A 12600 17 B671 ÖN.DÖN.GEL.K. HS.A 167.800 13

10 B679 DİĞ.O.D.GEL.K. HS.A 162.500 10 B760 P.S.D. GİD. HS.A GGM4.100 15c B761 P.S.D. GİD. YNS. HS.A 15a4.100 15c B770 GEN.YÖN.GİD. HS.A GGM6.10010.50015d 11a 500 11b2.400 11c1.000 11d 500 B771 G.Y.GİD.YNS. HS.A 15d10.500 15b B370 D.K.V.D.Y.YÜK.K. HS.A 4.70017 B691 D.K.V.D.Y.YÜK.K. HS.A 184.700 19 B692 DÖN.KAR.ZARAR. HS.A 204.900 19 B690 D. KAR/ZARARI HS.A 1732.50042.10016 19 9.600 B590 DÖN. NET KARI HS.A 4.90020

11 YAZ A.Ş. 31.12.2009 TARİHLİ KESİN MİZANI HESAP KODU VE ADITOPLAMLARKALANLAR BORÇALACAKBORÇALACAK 100 KASA HESABI27.80024.2003.600- 102 BANKALAR HESABI16.00012.8003.200- 103 VERİLEN ÇEK. VE ÖD.EM. HS.300 -- 110 HİSSE SENETLERİ HS.3.2002.800400- 111 KAM.KES.TAHS.SEN.BON. HS.2.1001.200900- 120 ALICILAR HESABI16.0002.50013.500- 121 ALACAK SENETLERİ HS.10.0006.0004.000- 122 ALACAK SENETLERİ REES. HS.-600- 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS.6.000- - 128 ŞÜP.TİC. ALACAKLAR HS.2.500 -- 129 ŞÜP.TİC. ALACAKLAR KRŞ. HS.2.000 -- 153 TİCARİ MALLAR HESABI27.20015.20012.000- 157 DİĞER STOKLAR HESABI2.500- - 158 ST. DEĞ. DÜŞ. KRŞ. HESABI-2.000- 252 BİNALAR HESABI25.000- - 253 TESİS MAK. CİHS. HESABI12.0007.0005.000- 255 DEMİRBAŞLAR HESABI5.000- - 257 BİRİKMİŞ AMORT. HS. (-)3.50014.900-11.400 262 KUR. VE ÖRGÜT. GİD. HS.2.500- - 268 BİRİKMİŞ AMORT. HESABI (-)-1.500- 320 SATICILAR HESABI14.00017.500-3.500 370 D.K.V.D.Y. YÜK. K. HESABI-4.700- 397 SAY.TES.FAZ. HESABI500 -- 500 SERMAYE HESABI-55.000- 549 ÖZEL FONLAR HESABI7.800 -- 590 DÖNEM NET KARI HESABI-4.900- 600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI24.500 -- 621 SAT.TİC.MAL. MALİYETİ HS.12.700 -- 631 PAZ.SAT.DAĞ.GİD. HS.4.100 -- 632 GEN.YÖN.GİD. HS.10.500 -- 642 FAİZ GELİRLERİ HESABI4.000 -- 645 MEN.KIY.SAT. KARI HS.1.900 -- 646 KAMBİYO KARLARI HESABI1.400 -- 654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI2.000 -- 655 MEN.KIY.SAT. ZARARLARI HS.2.500 -- 656 KAMBİYO ZARARLARI HS.100 -- 657 REESKONT FAİZ GİD. HS.600 -- 671 ÖNCEKİ DÖNEM GEL. KAR. HS.7.800 -- 679 DİĞ. O.DIŞI GEL. VE KAR. HS.2.500 -- 690 DÖNEM KAR VEYA ZARARI HS.42.100 -- 691 D.K.VER.DİĞ.YAS.YÜK.K. HS.4.700 -- 692 DÖN. NET KARI VEYA ZAR. HS.4.900 -- 760 PAZ.SAT.DAĞ. GİD. HS.4.100 -- 761 PAZ.SAT.DAĞ. GİD. YNS. HS.4.100 -- 770 GENEL YÖNETİM GİD. HS.10.500 -- 771 GENEL YÖNETİM GİD.YNS. HS.10.500 -- TOPLAM341.400 83.600

12 AKTİF YAZ A.Ş. 31.12.2009 TARİHLİ DÖNEMSONU BİLANÇOSU PASİF 100 KASA HESABI3.600320 SATICILAR HESABI3.500 102 BANKALAR HESABI3.200370 D.K.V.D.Y. YÜK. K. HESABI4.700 110 HİSSE SENETLERİ HS.400500 SERMAYE HESABI55.000 111 KAM.KES.TAH.SEN.BON. HS.900590 DÖNEM NET KARI HESABI4.900 120 ALICILAR HESABI13.500 121 ALACAK SENETLERİ HS.4.000 122 ALACAK SENETLERİ REES.HS.(-)600 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS.6.000 153 TİCARİ MALLAR HESABI12.000 157 DİĞER STOKLAR HESABI2.500 158 ST. DEĞ. DÜŞ. KRŞ. HESABI(-)2.000 252 BİNALAR HESABI25.000 253 TESİS MAK. CİH. HESABI5.000 255 DEMİRBAŞLAR HESABI5.000 257 BİRİKMİŞ AMORT. HS. (-)11.400 262 KUR. VE ÖRGÜT. GİD. HS.2.500 268 BİRİKMİŞ AMORT. HESABI (-)1.500 AKTİF TOPLAMI68.100PASİF TOPLAMI68.100 Dönemsonu Bilançosu

13 YAZ A.Ş. 01.01.2009-31.12.2009 DÖNEMİ GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR24.500 -Yurt İçi Satışlar24.500 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)- C-NET SATIŞLAR24.500 D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)12.700 -Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)12.700 BRÜT SATIŞ KARI11.800 E-FAALİYET GİDERLERİ14.600 -Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)4.100 -Genel Yönetim Giderleri (-)10.500 FAALİYET ZARARI2.800 F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR7.300 -Faiz Gelirleri4.000 -Menkul Kıymet Satış Karları1.900 -Kambiyo Karları1.400 G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)5.200 - Karşılık Giderleri (-) 2.000 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 2.500 - Kambiyo Zararları (-) 100 -Reeskont Faiz Giderleri (-) 600 H-FİNANSMAN GİDERLERİ ( - )- OLAĞAN ZARAR700 I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR10.300 -Önceki Dönem Gelir ve Karları7.800 -Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar2.500 J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( - )- DÖNEM KARI9.600 K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)4.700 DÖNEM NET KARI4.900 Gelir Tablosu

14 Kapanış Kaydı Dönemsonu kapanış yevmiye kaydı 21 122 ALACAK SENETLERİ REES. HS. (-) 600 158 STOK DEĞER DÜŞ. KRŞ. HS. (-) 2.000 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. (-) 11.400 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. (-) 1.500 320 SATICILAR HESABI 3.500 370 D.K.V.D.Y. YÜK. KRŞ. HESABI 4.700 500 SERMAYE HESABI 55.000 590 DÖNEM NET KARI HESABI 4.900 100 KASA HESABI 3. 6 00 102 BANKALAR HESABI 3.200 110 HİSSE SENETLERİ HESABI 400 111 KAMU KES.TAH.SEN.BON.HS. 900 120 ALICILAR HESABI 13.500 121 ALACAK SENETLERİ HS. 4.000 127 DİĞER TİC. ALACAKLAR HS. 6.000 153 TİCARİ MALLAR HESABI 12.000 157 DİĞER STOKLAR HESABI 2.500 252 BİNALAR HESABI 25.000 253 TES. MAK. CİH. HESABI 5.000 255 DEMİRBAŞLAR HESABI 5.000 262 KUR. VE ÖRGÜT GİD. HS. 2.500 31/12/2009


"YAZ A.Ş. 31.12.2009 TARİHLİ GENEL GEÇİCİ MİZANI HESAP KODU VE ADITOPLAMLARKALANLAR BORÇALACAKBORÇALACAK 100 KASA HESABI26.90024.1002.800- 100.01. TL KASASI24.80024.100700-" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları