Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAZ A.Ş. 31.12.2009 TARİHLİ GENEL GEÇİCİ MİZANI HESAP KODU VE ADITOPLAMLARKALANLAR BORÇALACAKBORÇALACAK 100 KASA HESABI26.90024.1002.800- 100.01. TL KASASI24.80024.100700-

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAZ A.Ş. 31.12.2009 TARİHLİ GENEL GEÇİCİ MİZANI HESAP KODU VE ADITOPLAMLARKALANLAR BORÇALACAKBORÇALACAK 100 KASA HESABI26.90024.1002.800- 100.01. TL KASASI24.80024.100700-"— Sunum transkripti:

1

2 YAZ A.Ş TARİHLİ GENEL GEÇİCİ MİZANI HESAP KODU VE ADITOPLAMLARKALANLAR BORÇALACAKBORÇALACAK 100 KASA HESABI TL KASASI YP KASASI BANKALAR HESABI VER.ÇEK.VE ÖD.EMİRLERİ HS HİSSE SENETLERİ HESABI KAMU KES. TAH.SEN.BON.HS ALICILAR HESABI YURTİÇİ ALICILAR YURTDIŞI ALICILAR ALACAK SENETLERİ HS ŞÜP.TİCARİ ALACAKLAR HS ŞÜP. TİC. ALC. KARŞ. HS.(-) TİCARİ MALLAR HESABI BİNALAR HESABI TESİS, MAK. VE CİH. HS DEMİRBAŞLAR HESABI BİRİKMİŞ AMORT. HS. (-) KUR. VE ÖRGÜT. GİD. HS. (-) BİRİKMİŞ AMORT. HESABI (-) SATICILAR HESABI SERMAYE HESABI ÖZEL FONLAR HESABI MDV YENİLEME FONU YURTİÇİ SATIŞLAR HS STMM HESABI FAİZ GELİRLERİ HESABI MEN. KIY. SATIŞ KAR. HS MEN. KIY. SATIŞ ZAR. HS PAZ. SATIŞ VE DAĞ. GİD. HS GENEL YÖNETİM GİD. HS TOPLAM

3 Muhasebe dışı envanter bilgileri aşağıdaki gibidir: 1. İşletmenin kasasında TL olduğu g ö r ü lm ü şt ü r. 2. Yabancı paralar kasasında 1.000$ ve 500 € bulunmakta olup, alış tarihinde $ i ç in kur: 1.7 TL ve € i ç in kur 2 TL ’ dir. 3. Bankadan gelen hesap ö zetinden banka hesabında TL olduğu g ö r ü lm ü ş, kayıtlarla olan farkın sebebi araştırıldığında; a. Bankadan kasaya ç ekilen 500 TL ’ nin kayıtlara ge ç irilmediği g ö r ü lm ü şt ü r. b. Satıcıya verilen 300 TL tutarındaki ç ekin, lehdarı tarafından tahsil edildiği halde durumun işletme kayıtlarına ge ç irilmediği g ö r ü lm ü şt ü r. 4. İşletmede 400 TL alış bedeline sahip hisse senedi ile 900 TL alış bedeline sahip tahvil bulunmaktadır. 5. Alacak senetleri sayıldığında, işletmede TL tutarında alacak senedi bulunduğu g ö r ü lm ü ş, Satıcı A ’ ya ciro edilen TL tutarındaki senedin muhasebe kayıtlarına ge ç ilmediği tespit edilmiştir. 6. Yurtdışı Alıcılardan 1,4 TL kur ü zerinden kayıtlı $ alacak bulunmaktadır. 7. Daha ö nce karşılık ayrılan TL tutarındaki alacağın tahsilinin imkansız hale geldiği anlaşılmıştır. 8. D ö nemsonu mal mevcudu TL olarak tespit edilmiştir. 9. Yapılan incelemede TL maliyetli malın ıslanarak zarar g ö rd ü ğ ü belirlenmiş ve s ö zkonusu mallar i ç in TL emsal bedel takdir edilmiştir TL kayıtlı değeri ve TL birikmiş amortismanı bulunan makine TL ye veresiye olarak satıldığı halde durumun muhasebe kayıtlarına ge ç irilmediği anlaşılmıştır. 11. Duran varlıklara amortisman ayrılacaktır. Binalar i ç in amortisman oranı %2, makinalar ve demirbaşlar ve kuruluş gideri i ç in %20 ’ dir. 12. Alacak senetlerinin bilan ç o g ü n ü ndeki tasarruf değeri TL ’ dir. 13. Üç yıl ö nce satılarak yenileme fonu ayrılmasına karar verilen taşıtın üç yıl sona ermesine rağmen satın alınmadığı g ö r ü lm ü şt ü r. 14. D ö nemsonunda 1$: 1,6 TL; 1 € : 2,8 TL ’ dir. 15. D ö nem karı ü zerinden TL vergi ve fon karşılığı ayrılmıştır. İSTENENLER: 1. D ö nemsonu kayıtlarını yapınız. 2. Kesin Mizanı d ü zenleyiniz. 3. Bilan ç o ve Gelir Tablosunu d ü zenleyiniz. 4. Kapanış kaydını yapınız.

4 1. İşletmenin kasasında TL olduğu görülmüştür. 3a 397 SAYIM VE TESELLÜM FAZ. HS BANKALAR HESABI 500 Bankadan kasaya alınan tutara ait düzeltme 100 KASA HESABI SAYIM VE TESELLÜM FAZ. HS. 500 Sebebi bilinemeyen kasa fazlalığı VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS BANKALAR HESABI 500 Çek Ödenmesine Ait Sehven Unutulan Kayıt 3b 320 SATICILAR HESABI ALACAK SENETLERİ HS Sehven Unutulan Kayıt ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞI. HS ŞÜPHELİ TİCARİ ALA. HS Tahsili İmkansız Hale Gelen Alacak SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HESABI TİCARİ MALLAR HESABI 600 Normal Fire DİĞER STOKLAR HESABI TİCARİ MALLAR HESABI Zarar Gören Mallar KARŞILIK GİDERLERİ HESABI STOK DEĞ. DÜŞ. KARŞ. HS Stok Değer Düşüklüğüne Ayrılan Karşılık 31/12/ Bankadan gelen hesap ö zetinden banka hesabında TL olduğu g ö r ü lm ü ş, kayıtlarla olan farkın sebebi araştırıldığında; a. Bankadan kasaya ç ekilen 500 TL ’ nin kayıtlara ge ç irilmediği g ö r ü lm ü şt ü r. b. Satıcıya verilen 300 TL tutarındaki ç ekin, lehdarı tarafından tahsil edildiği halde durumun işletme kayıtlarına ge ç irilmediği g ö r ü lm ü şt ü r. 5. Alacak senetleri sayıldığında, işletmede TL tutarında alacak senedi bulunduğu g ö r ü lm ü ş, Satıcı A ’ ya ciro edilen TL tutarındaki senedin muhasebe kayıtlarına ge ç ilmediği tespit edilmiştir. 7. Daha ö nce karşılık ayrılan TL tutarındaki alacağın tahsilinin imkansız hale geldiği anlaşılmıştır. 8. D ö nemsonu mal mevcudu TL olarak tespit edilmiştir. 9. Yapılan incelemede TL maliyetli malın ıslanarak zarar g ö rd ü ğ ü belirlenmiş ve s ö zkonusu mallar i ç in TL emsal bedel takdir edilmiştir.

5 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI 500* BİRİKMİŞ AMORTİS. HS. (-) 500 Bina Amortismanı 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ HESABI ALA. SEN. REESKONTU HS. 600 Alacak Senedi Değerleme Kaydı DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) TES. MAK. VE CİHAZ. HESABI DİĞ. O.DIŞI GEL. VE KAR. HS Makina Satışı 10 31/12/ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI 2.400* BİRİKMİŞ AMORTİS. HS. (-) Makine Amortismanı 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI BİRİKMİŞ AMORTİS. HS. (-) 1.000* 4 Demirbaş Amortismanı 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI BİRİKMİŞ AMORTİS. HS. (-) 500* 5 Kuruluş Gideri Amortismanı 549 ÖZEL FONLAR HESABI ÖNCEKİ DÖN. GEL VE KAR. HS MDV Yenileme Fonunun İlgili Gelir Hesabına Alınması KAMBİYO ZARARLARI HESABI 100* KASA HESABI Yabancı Para Kasası 001. $ Kasası (1,7 - 1,6) x $ Değerleme Kaydı a b c d a TL kayıtlı değeri ve TL birikmiş amortismanı bulunan makine TL’ye veresiye olarak satıldığı halde durumun muhasebe kayıtlarına ge ç irilmediği anlaşılmıştır. 11. Duran varlıklara amortisman ayrılacaktır. Binalar i ç in amortisman oranı %2, makinalar ve demirbaşlar ve kuruluş gideri i ç in %20 ’ dir. 12. Alacak senetlerinin bilan ç o g ü n ü ndeki tasarruf değeri TL ’ dir. 13. Üç yıl ö nce satılarak yenileme fonu ayrılmasına karar verilen taşıtın üç yıl sona ermesine rağmen satın alınmadığı g ö r ü lm ü şt ü r. 14. D ö nemsonunda 1$: 1,6 TL; 1 € : 2,8 TL ’ dir. *2 Bina Bedeli x Amortisman Oranı = Amort. Tutarı x 0,02 = 500 TL *3*4 Makine Bedeli x Amort. Oranı = Amort. Tutarı Demirbaş Bedeli x Amort. Oranı = Amort. Tutarı x 0,2 = TL5.000 x 0,2 = TL *5*6 Krş. Gid. Bed. x Amort. Oranı = Amort. Tutarı $ Değerleme x 0,2 = 500 TL1,7 x = TL 1,6 x = TL Zarar = 100 TL

6 100 KASA HESABI 400* Yabancı Para Kasası 002. € Kasası 646 KAMBİYO KARLARI HESABI 400 (2,8 - 2) x 500 € Değerleme Kaydı 31/12/ ALICILAR HESABI 1.000* Yurtdışı Alıcılar 646 KAMBİYO KARLARI HESABI (1,6 - 1,4) x Yurtdışı Alacağın Değerleme Kaydı 631 PAZ. SAT. VE DAĞ. GİDERLERİ HESABI P.S.D. GİD. YANSITMA HS Giderin Yansıtılması 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI GEN. YÖN. GİD. YANSIT. HS Giderin Yansıtılması 761 PAZ. SAT. VE DAĞ. GİD. YANSITMA HS PAZ. SAT. VE DAĞ. GİD. HS Maliyet Hesaplarının Kapatılması 771 GEN. YÖN. GİD. YANSITMA HESABI GEN. YÖN. GİD. HESABI Maliyet Hesaplarının Kapatılması 600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI FAİZ GELİRLERİ HESABI MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI HESABI KAMBİYO KARLARI HESABI ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI HESABI DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR HS DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS Gelir Hesaplarının Kapatılması b c 15 a b c d D ö nem karı ü zerinden TL vergi ve fon karşılığı ayrılmıştır. *7 € Değerleme 2 x 500 = TL 2,8 x 500 = TL Kar = 400 TL *8 Yurt Dışı Alacağın Değerleme Kaydı 1,6 x = TL 1,4 x = TL Kar = TL

7 Gider Hesaplarının Kapatılması 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI SAT. TİC. MAL. MALİYETİ HS PAZ. SAT. VE DAĞ. GİD. HS GEN. YÖN. GİDERLERİ HS KARŞILIK GİDERLERİ HS MEN. KIY. SAT. ZARAR. HS KAMBİYO ZARARLARI HS REESKONT FAİZ GİD. HS /12/ DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI D.K.VER. ve DİĞ.YAS.YÜK.KRŞ. HS Vergi Karşılığı Ayrılması 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI D.K.V.DİĞ.YAS.YÜK.KRŞ. HS DÖN. NET KARI/ZARARI HS Dönem Kar/Zarar Hesabının Kapatılması 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HESABI DÖNEM NET KARI HESABI Dönem Karının Netleşmesi

8 - B ü y ü k Defter Kayıtları B100 KASA HS.A GGM GGM a 14b 400 B102 BANKALAR HS.A GGM GGM 5003a 3003b B103 VER. ÇEK. VE Ö.E. HS.A 3b 300 GGM B110 HİSSE SEN. HS.A GGM GGM B111 K.K.T.S.B. HS.A GGM GGM B120 ALICILAR HS.A GGM GGM 14c B121 ALACAK SEN. HS.A GGM GGM B122 AL.SEN.REES. HS.(-)A B127 DİĞ.TİC.AL. HS.A B128 ŞÜP.TİC.AL. HS.A GGM B129 Ş.T.AL.KRŞ HS.(-)A GGM B153 TİC.MAL. HS.A GGM GGM a B157 DİĞER STOK. HS.A 9a2.500 B158 ST.DEĞ.DÜŞ.KŞ. HS.(-)A b B252 BİNALAR HS.A GGM B253 TES.MAK.CİHS. HS.A GGM B255 DEMİRBAŞLAR HS.A GGM5.000 B257 BİRİK. AMORT. HS.(-)A GGM 50011a b c

9 B262 KUR. VE ÖR.GİD. HS.A GGM2.500 B268 BİRİK. AMORT. HS. (-)A 1.000GGM 50011d B320 SATICILAR HS.A GGM GGM B397 SAY. VE TES. FAZ. HS.A B500 SERMAYE HS.A GGM B549 ÖZEL FONLAR HS.A GGM B600 YURTİÇİ SATIŞ. HS.A GGM B621 S.T.M.M. HS.A GGM B631 P.S.D. GİD. HS.A 15a B632 GEN.YÖN.GİD HS.A 15b B642 FAİZ GELİRLERİ HS.A GGM B645 MEN.KIY.SAT.KAR. HS.A GGM B646 KAM. KARLARI HS.A b c B654 KARŞILIK GİD. HS.A 9b B655 MEN.KIY.SAT.Z. HS.A GGM B656 KAM. ZARARLARI HS.A 14a B657 REES.FAİZ.GİD. HS.A B671 ÖN.DÖN.GEL.K. HS.A

10 B679 DİĞ.O.D.GEL.K. HS.A B760 P.S.D. GİD. HS.A GGM c B761 P.S.D. GİD. YNS. HS.A 15a c B770 GEN.YÖN.GİD. HS.A GGM d 11a b c d 500 B771 G.Y.GİD.YNS. HS.A 15d b B370 D.K.V.D.Y.YÜK.K. HS.A B691 D.K.V.D.Y.YÜK.K. HS.A B692 DÖN.KAR.ZARAR. HS.A B690 D. KAR/ZARARI HS.A B590 DÖN. NET KARI HS.A

11 YAZ A.Ş TARİHLİ KESİN MİZANI HESAP KODU VE ADITOPLAMLARKALANLAR BORÇALACAKBORÇALACAK 100 KASA HESABI BANKALAR HESABI VERİLEN ÇEK. VE ÖD.EM. HS HİSSE SENETLERİ HS KAM.KES.TAHS.SEN.BON. HS ALICILAR HESABI ALACAK SENETLERİ HS ALACAK SENETLERİ REES. HS DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS ŞÜP.TİC. ALACAKLAR HS ŞÜP.TİC. ALACAKLAR KRŞ. HS TİCARİ MALLAR HESABI DİĞER STOKLAR HESABI ST. DEĞ. DÜŞ. KRŞ. HESABI BİNALAR HESABI TESİS MAK. CİHS. HESABI DEMİRBAŞLAR HESABI BİRİKMİŞ AMORT. HS. (-) KUR. VE ÖRGÜT. GİD. HS BİRİKMİŞ AMORT. HESABI (-) SATICILAR HESABI D.K.V.D.Y. YÜK. K. HESABI SAY.TES.FAZ. HESABI SERMAYE HESABI ÖZEL FONLAR HESABI DÖNEM NET KARI HESABI YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI SAT.TİC.MAL. MALİYETİ HS PAZ.SAT.DAĞ.GİD. HS GEN.YÖN.GİD. HS FAİZ GELİRLERİ HESABI MEN.KIY.SAT. KARI HS KAMBİYO KARLARI HESABI KARŞILIK GİDERLERİ HESABI MEN.KIY.SAT. ZARARLARI HS KAMBİYO ZARARLARI HS REESKONT FAİZ GİD. HS ÖNCEKİ DÖNEM GEL. KAR. HS DİĞ. O.DIŞI GEL. VE KAR. HS DÖNEM KAR VEYA ZARARI HS D.K.VER.DİĞ.YAS.YÜK.K. HS DÖN. NET KARI VEYA ZAR. HS PAZ.SAT.DAĞ. GİD. HS PAZ.SAT.DAĞ. GİD. YNS. HS GENEL YÖNETİM GİD. HS GENEL YÖNETİM GİD.YNS. HS TOPLAM

12 AKTİF YAZ A.Ş TARİHLİ DÖNEMSONU BİLANÇOSU PASİF 100 KASA HESABI SATICILAR HESABI BANKALAR HESABI D.K.V.D.Y. YÜK. K. HESABI HİSSE SENETLERİ HS SERMAYE HESABI KAM.KES.TAH.SEN.BON. HS DÖNEM NET KARI HESABI ALICILAR HESABI ALACAK SENETLERİ HS ALACAK SENETLERİ REES.HS.(-) DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS TİCARİ MALLAR HESABI DİĞER STOKLAR HESABI ST. DEĞ. DÜŞ. KRŞ. HESABI(-) BİNALAR HESABI TESİS MAK. CİH. HESABI DEMİRBAŞLAR HESABI BİRİKMİŞ AMORT. HS. (-) KUR. VE ÖRGÜT. GİD. HS BİRİKMİŞ AMORT. HESABI (-)1.500 AKTİF TOPLAMI68.100PASİF TOPLAMI Dönemsonu Bilançosu

13 YAZ A.Ş DÖNEMİ GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Yurt İçi Satışlar B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)- C-NET SATIŞLAR D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) BRÜT SATIŞ KARI E-FAALİYET GİDERLERİ Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) FAALİYET ZARARI2.800 F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR Faiz Gelirleri Menkul Kıymet Satış Karları Kambiyo Karları1.400 G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) Karşılık Giderleri (-) Menkul Kıymet Satış Zararları (-) Kambiyo Zararları (-) 100 -Reeskont Faiz Giderleri (-) 600 H-FİNANSMAN GİDERLERİ ( - )- OLAĞAN ZARAR700 I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR Önceki Dönem Gelir ve Karları Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar2.500 J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( - )- DÖNEM KARI9.600 K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)4.700 DÖNEM NET KARI4.900 Gelir Tablosu

14 Kapanış Kaydı Dönemsonu kapanış yevmiye kaydı ALACAK SENETLERİ REES. HS. (-) STOK DEĞER DÜŞ. KRŞ. HS. (-) BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. (-) BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. (-) SATICILAR HESABI D.K.V.D.Y. YÜK. KRŞ. HESABI SERMAYE HESABI DÖNEM NET KARI HESABI KASA HESABI BANKALAR HESABI HİSSE SENETLERİ HESABI KAMU KES.TAH.SEN.BON.HS ALICILAR HESABI ALACAK SENETLERİ HS DİĞER TİC. ALACAKLAR HS TİCARİ MALLAR HESABI DİĞER STOKLAR HESABI BİNALAR HESABI TES. MAK. CİH. HESABI DEMİRBAŞLAR HESABI KUR. VE ÖRGÜT GİD. HS /12/2009


"YAZ A.Ş. 31.12.2009 TARİHLİ GENEL GEÇİCİ MİZANI HESAP KODU VE ADITOPLAMLARKALANLAR BORÇALACAKBORÇALACAK 100 KASA HESABI26.90024.1002.800- 100.01. TL KASASI24.80024.100700-" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları