Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 1 1 DÖNEM BAŞI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 1 1 DÖNEM BAŞI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org."— Sunum transkripti:

1 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 1 1 DÖNEM BAŞI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

2 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 2 2 Dönem Başı İşlemleri 1. AÇILIŞ KAYDI 1 Nolu Yevmiye Kaydı; Genel Yönetim Kapsamındaki tüm kamu idarelerinde, malî yılın başında muhasebe kayıtlarının açılmasını sağlamak üzere önceki faaliyet döneminin son yevmiyesinde borç kaydedilerek kapatılan hesaplara ilişkin tutarlar alacak kaydı yapılarak, alacak kaydedilerek kapatılan hesaplara ilişkin tutarlar ise borç kaydı yapılarak dönem başlatılır. Bu tüm kamu idarelerinde 1 nolu yevmiye kaydını oluşturacaktır ve açılış ya da başlangıç kaydı adını alacaktır.

3 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 3 3

4 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 4 4 2. FAALİYET SONUÇLARI HESAPLARININ GEÇMİŞ YIL FAALİYET SONUÇLARI HESAPLARINA AKTARILMASI KAYDI 2 Nolu Yevmiye Kaydı; Açılış kaydını takiben önceki dönem olumlu veya olumsuz faaliyet sonucu, geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabı veya geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabına aktarılır. Kamu idaresinin önceki yıl işlemleri sonucunda, olumlu faaliyet sonucu ortaya çıkmışsa (600- Gelirler Hesabı’nın alacak bakiyesi 630- Giderler Hesabı’nın borç bakiyesinden fazlaysa) açılış kaydında 590- Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı alacak bakiyesi verecektir. Bu bakiyenin aşağıdaki yevmiye kaydıyla 570- Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı’na aktarılması gerekmektedir.

5 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 5 5 2 Nolu Kayıt DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABINDAKİ TUTARLARIN GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABINA AKTARILMASI DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABINDAKİ TUTARLARIN GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABINA AKTARILMASI

6 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 6 6 Bu kayıttan da anlaşılacağı gibi 590 nolu hesaba ilk kayıt dönem sonunda yapılmakta ve iki nolu yevmiye kaydıyla bu hesap tekrar kapatılmaktadır. Bu nedenle bu hesabın dönem içinde bakiyesinin sıfır olması icap eder. Kamu idaresinin önceki yıl işlemleri sonucunda, olumsuz bir faaliyet sonucu ortaya çıkmışsa (630- Giderler Hesabı’nın borç bakiyesi 600- Gelirler Hesabı’nın alacak bakiyesinden fazlasıyla) açılış kaydında, 591- Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı borç bakiyesi verecektir. Bu bakiyenin aşağıdaki yevmiye kaydıyla 580- Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı’na aktarılması gerekmektedir.

7 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 7 7

8 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 8 8

9 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 9 9 3. KAMU İDARESİ BÜTÇESİNİN VE BÜTÇE İLE YAPILAN KESİNTİLERİN KAYDI 3. KAMU İDARESİ BÜTÇESİNİN VE BÜTÇE İLE YAPILAN KESİNTİLERİN KAYDI

10 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 10 10 Havza Belediyesi Bütçesine hizmet alımları ekonomik kodundan 50.000.- YTL ödenek konulmuştur.

11

12 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 12 12 Kamu İdaresi Bütçelerinden Yine Bütçe Hükümleri Çerçevesinde Yapılan Kesintilerin Kaydı

13 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 13 13 Dönem Başı İşlemleri 4 Nolu Kayıt Personel Avansları Hesabındaki Tutarların Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabındaki Tutarların Bütçe Emanetleri Hesabındaki Tutarların Ocak ayında kapatılma kayıtlarının yapılması

14

15 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 15 15 5. ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALARIN DEĞERLEME KAYDI

16 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 16 16 6. MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLERİN KAPATILMASI KAYDI

17 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 17 17 Muhasebe biriminin dönem sonunda inceleyemeyip mahsup dönemine aktarılan avans ve krediler hesabına aktardığı avansı, Mahsup dönemi içinde, incelemeyi bitirip avansın mahsubunu yapması kaydı; ---------------------------------------- / ---------------------------------------- 150.1.1 İlk Madde ve Malzeme Hesabı 165.1.1.3.2 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Kr. H. ---------------------------------------- / ---------------------------------------- 834.3.2.1.1 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı 835 Gider Yansıtma Hesabı ---------------------------------------- / ---------------------------------------- Burada dikkat edilmesi gereken birden fazla konu vardır.

18 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 18 18 ---------------------------------------- / ---------------------------------------- 907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı 906.3.2 Mahsup Dönemine Aktarılan Kull. Ödenekler Hs. ---------------------------------------- / ---------------------------------------- şeklinde yapılan kayıt ile, aktarılan ödenekler kapatılacaktır. Mahsup dönemini izleyen ilk işgününde ise, ---------------------------------------- / ---------------------------------------- 835 Gider Yansıtma Hesabı 834.3.2.1.1 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı ---------------------------------------- / ---------------------------------------- kaydı yapılarak “834-Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı” da kapatılacaktır.

19 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 19 19 7- DÖNEM SONUNDA YAPILMAYAN KAYITLARIN DÖNEM BAŞINDA YAPILMASI KAYDI

20 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 20 20 Unutulan Dönem Sonu İşlemlerini Yapmak Örneğin Bütçe Emanetleri işlemleri Gevaş Belediyesi Bütçe Emanetleri Hesabı Alacak Bakiyesi detayı aşağıdaki gibidir.

21 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 21 21 KESİN HESAP KESİN HESAP YÖNETİM DÖNEMİ HESABI YÖNETİM DÖNEMİ HESABI MALİ RAPORLAMA MALİ RAPORLAMA FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU

22 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 22 22 www.erkankaraarslan.org info@erkankaraarslan.org


"© 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 1 1 DÖNEM BAŞI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları