Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LİKİDİTE DURUMU ANALİZİ Likidite değerlendirmesi ile işletmenin dönen varlıkları ve kısa vadeli yabancı kaynakları arasındaki ilişkileri analiz edilir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LİKİDİTE DURUMU ANALİZİ Likidite değerlendirmesi ile işletmenin dönen varlıkları ve kısa vadeli yabancı kaynakları arasındaki ilişkileri analiz edilir."— Sunum transkripti:

1 LİKİDİTE DURUMU ANALİZİ Likidite değerlendirmesi ile işletmenin dönen varlıkları ve kısa vadeli yabancı kaynakları arasındaki ilişkileri analiz edilir. -Dönen değerlerin ve Kısa vadeli Yabancı kaynakların bileşimi vade miktar, döviz cinsi ve maliyetleri açısından değerlendirilir. -İşletmenin geçmiş dönem performansı ve rekabet edebilirlik açısından dışa dönük analizi yapılır.Bu bağlamda genel kabul görmüş değerler ve sektördeki benzer firmalar ile en tepedeki bazı işletmelerle karşılaştırmaları yapılır. -işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücü ve işletme sermayesinin yeterli olup olmadığı mevcut durum itibariyle ve ileriye yönelik olarak değerlendirmesi yapılır.

2 MALİ YAPI ANALİZİ İşletmenin öz kaynaklarının yeterli olup olmadığı, kaynak yapısı içinde borç ve öz kaynak dengesi incelenir. İşletmenin uzun vadeli yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti değerlendirilir. -Firma dengeli bir şekilde finanse edilmiş mi ? -Yabancı kaynakların ; Döviz, vade yapısı ve nereden sağlandığı, -Borçlanmanın ; finansal kaldıraç etkisi,firmanın kredi değerliliği ve borç çevirme konusundaki etkisinin incelenmesi, -Öz kaynakların yapısı, gelişimi ve karlılığı, -Kaynak/sermaye maliyeti, -Varlık devir hızı, - Fon oluşturma kabiliyeti ve nakit girişlerinin istikrarı, konularında değerlendirmeler yapılır.

3 FAALİYET DURUMU ANALİZİ İşletmenin faaliyetlerinde kullanılan varlıkların etkili bir biçimde kullanıp kullanılmadığını ve ne derece etkin kullanıldığını tespit etmek için yapılan değerlendirmelerdir. Faaliyet oranları; firmanın geçmiş dönem rasyoları (Trend analizi),standart oranlar ve sektör ortalamaları ile karşılaştırılarak, firmanın performansı ve etkinliği değerlendirilir.

4 KAR ve SATIŞ İLİŞKİSİ Firmanın karlılığı değerlendirilirken brüt kar marjı,faaliyet kar marjı,net kar marjı ve Faiz+Amortisman+Vergi öncesi kar marjı ayrı ayrı analiz edilir.Ayrıca Kar ile sermaye, kar ile Finansal yükümlülükler ve Kar ile satışlar arasındaki ilişki incelenir. Böylece firma, aynı iş kolundaki benzer firmalarla karşılaştırılarak rekabet gücü ve performansı değerlendirilir.Performansını olumlu veya olumsuz olarak etkileyen faktörlerin daha net görülebilmesi sağlanır.

5 KAR İLE SERMAYE İLİŞKİSİ SERMAYE KARLILIĞI DEĞERLEMESİ 2011 2012 2013 SEKTÖR-2013 NET KAR / ÖZ KAYNAK ORANI0,070,080,05 0,07 NET KAR / AKTİF TOPLAMI0,04 0,02 FİN.GİD.ve VERGİ ÖN.KAR/ PASİF TOP.0,080,07 0,05 FAALİYET KARI/ VARLIK TOP.(AKTİF)0,080,050,07 0,05 Aktif karlılığı,Aktif devir hızı,satış karlılığı birlikte değerlendirilir.Aktif karlılığının yüksek olması beklenir.Ancak sebepleri bilinmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır. Varlık devir hızlarının yüksek olması iyidir.Bununla birlikte kar marjının da yüksek olması sürdürülebilir bir gelişme olarak değerlendirilir.

6 FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARLILIK İşletme ; borçlanarak sağladığı fonları kullanarak borçlanma maliyetinden daha yüksek kazanıyor mu ? İşletme, genel anlamda başarı kriteri olarak kabul edilen “ sağladığı nakit girdileri ve ortaklarına kazandırdığı karlar “ konusunda değerlendirilir. Şirket ; borçlanarak etkinliğini ve öz kaynak karlılığını artırabilir. Ancak daha fazla kazanmak adına şirketin dengeli ve istikrarlı gelişimi riske edilmemelidir.

7 MALİ YAPI AKTİFLER PASİFLER TL HAZIR DEĞERLER TL BANKA KREDİLERİ TL ALACAKLAR60%TL TİCARİ KREDİLER35% TL STOKLAR YP TİCARİ KREDİLER YP BANKA KREDİLER 25% YP HAZIR DEĞERLER YP UZUN VADELİ BORÇLAR 10% YP ALACAKLAR20% DURAN VARLIKLAR 20% ÖZ KAYNAKLAR 30% AKTİF ve PASİF Değerlerin ; Ortalama Vade, Döviz Cinsi, maliyet ve getiri oranı açısından değerlendirilmesi, Faiz duyarlılığı olan Varlıkların ve Borçların tespiti muhtemel sonuçlarının değerlendirilmesi. Örnek ; DÖVİZ RİSKİ : (YP VARLIK 0,20) - ( YP KAYNAK 0,35 ) = -0,15 Açık Pozisyon


"LİKİDİTE DURUMU ANALİZİ Likidite değerlendirmesi ile işletmenin dönen varlıkları ve kısa vadeli yabancı kaynakları arasındaki ilişkileri analiz edilir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları